Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ullensvang

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 111 40,7 1 462 41,5 2 573 41,4 8,3 41,4 14 -5
H 309 11,3 444 12,6 753 12,1 -6,4 12,1 4 -8
Frp 85 3,1 77 2,2 162 2,6 2,6 2,6 1 1
SV 110 4,0 71 2,0 181 2,9 -2,1 2,9 1 -2
Sp 729 26,7 1 037 29,4 1 766 28,4 6,5 28,4 9 -10
KrF 82 3,0 81 2,3 163 2,6 -2,3 2,6 1 -3
V 63 2,3 69 2,0 132 2,1 -6,7 2,1 1 -4
MDG 53 1,9 61 1,7 114 1,8 1,8 1,8 0 0
R 185 6,8 183 5,2 368 5,9 0,7 5,9 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 188 80,2 2 814 79,9 5 002 80,4 15,2 80,4 26 -17
H+Frp+
KrF+V
539 19,8 671 19,1 1 210 19,4 -12,8 19,4 7 -14
Nærmest til å vinne mandat: MDG (18 stemmer), tape mandat: V (2 stemmer)
Fremmøte: 70,1 % Stemmeberettigede: 8 947 Opptalte stemmer: 6 249
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 41,4 12,1 2,6 2,9 28,4 2,6 2,1 1,8 5,9 0,0
14:25 41,4 12,1 2,6 2,9 28,4 2,6 2,1 1,8 5,9 0,0
18:48 41,4 12,1 2,6 2,9 28,4 2,6 2,1 1,8 5,9 0,0
17:43 41,4 12,1 2,6 2,9 28,4 2,6 2,1 1,8 5,9 0,0
17:43 41,4 12,1 2,6 2,9 28,4 2,6 2,1 1,8 5,9 0,0
12:52 41,7 12,2 2,6 2,8 28,5 2,6 2,1 1,7 5,9 0,0
01:48 41,7 12,2 2,6 2,8 28,5 2,6 2,1 1,7 5,9 0,0
00:36 41,7 12,2 2,6 2,8 28,5 2,6 2,1 1,7 5,9 0,0
00:07 44,5 12,0 2,8 2,8 25,3 2,8 2,0 1,6 6,1 0,0
22:54 47,9 12,0 3,0 3,0 20,6 2,7 2,1 1,6 7,1 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 33,1 (10) 18,5 (6) 0,0 (0) 5,0 (2) 21,9 (7) 4,9 (2) 8,8 (3) 0,0 (0) 5,2 (2) 2,5 (1)
Poll of polls (brutt ned) 24,4 (8) 16,0 (5) 0,0 (0) 7,9 (2) 37,4 (11) 3,7 (1) 6,5 (2) 0,0 (0) 10,8 (3) 4,2 (1)
Siste lokale målings 31,0 (11) 15,3 (5) 3,6 (1) 3,7 (1) 33,7 (12) 2,6 (1) 1,9 (0) 1,8 (0) 6,4 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,8 (7) 16,8 (5) 0,0 (0) 10,1 (3) 37,9 (11) 3,7 (1) 5,4 (2) 0,0 (0) 9,3 (3) 3,0 (1)
K-snitt september (brutt ned) 24,4 (7) 15,7 (5) 0,0 (0) 8,4 (2) 39,2 (12) 3,6 (1) 5,7 (2) 0,0 (0) 10,2 (3) 4,1 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 1 50 13
Høyre 39 4 52 46
KrF 14 2 56 43
Venstre 16 0 44 50
Sp 38 3 48 45
Ap 38 3 54 47
SV 25 1 50 64
Rødt 29 4 56 45
MDG 8 1 49 75
Sum 215 19 51 48
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Jondal, Odda og Ullensvang kommuner.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / HF 28/8-2019 31,0 (11) 15,3 (5) 3,6 (1) 3,7 (1) 33,7 (12) 2,6 (1) 1,9 (0) 1,8 (0) 6,4 (2) 0,0 (0)
Norfakta / HF 26/4-2019 29,3 (10) 15,7 (5) 2,8 (1) 4,7 (2) 33,1 (11) 3,9 (1) 3,8 (1) 2,4 (1) 4,3 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,1 18,5 0,0 5,0 21,9 4,9 8,8 0,0 5,2 2,5
2011 24,9 17,4 0,0 2,0 19,6 3,0 12,8 0,0 7,1 13,3
2007 28,9 12,9 4,4 3,8 20,3 2,8 9,5 0,0 8,7 8,8
2003 28,8 16,1 4,0 10,2 18,5 2,9 7,6 0,0 10,1 1,8
1999 30,0 19,7 5,7 10,1 15,8 3,9 9,1 0,0 5,6 0,0
1995 38,1 12,6 4,7 8,2 19,7 3,6 8,0 0,0 5,2 0,0
1991 29,7 16,6 2,7 14,9 13,5 4,1 6,9 0,0 5,7 5,9
1987 36,4 17,5 3,9 10,3 12,8 6,6 7,8 0,0 3,1 1,5
1983 41,5 16,4 2,9 8,2 13,2 7,5 6,8 0,0 3,5 0,0
1979 31,7 23,0 0,0 6,2 13,0 9,5 7,7 0,0 4,7 4,3
1975 40,3 1,6 0,0 15,7 2,8 12,9 4,3 0,0 2,4 20,1
1971 37,9 5,8 0,0 7,6 5,7 0,0 15,9 0,0 0,0 27,0
1967 43,3 6,7 0,0 11,6 3,9 0,0 18,6 0,0 0,0 15,8
1963 43,5 7,3 0,0 7,8 3,3 0,0 17,3 0,0 0,0 20,7
1959 41,2 6,4 0,0 0,0 8,9 0,0 17,2 0,0 0,0 26,3
1955 46,4 6,1 0,0 0,0 1,8 0,0 18,4 0,0 0,0 27,4
1951 32,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 48,6
1947 25,7 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 51,7
1945 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,7 15,3 6,1 3,2 18,8 4,1 6,0 3,6 5,1 2,2
2011 28,8 18,3 7,4 3,7 16,5 5,5 8,5 1,1 7,1 3,0
2007 30,7 12,4 9,9 4,3 17,2 4,5 9,2 0,9 8,6 2,3
2003 26,3 12,3 10,1 12,5 18,4 4,8 6,2 0,7 5,9 2,8
1999 28,9 15,8 7,3 11,0 17,0 7,8 4,6 0,7 5,3 1,5
1995 33,7 11,6 6,0 10,4 19,1 6,5 5,7 0,5 4,3 2,3
1991 29,5 13,8 4,0 16,4 19,3 6,4 4,9 0,4 3,2 2,1
1987 37,6 17,7 6,0 9,8 12,2 6,6 0,0 0,0 2,2 8,0
1983 41,5 17,0 3,4 7,7 12,2 7,9 5,8 0,0 2,6 1,7
1979 32,1 22,3 1,4 7,1 13,1 9,0 6,9 0,0 3,4 4,8
1975 39,6 9,1 1,4 15,1 7,6 13,1 6,1 0,0 2,5 5,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,3 18,2 12,6 4,8 24,0 3,4 2,7 1,8 3,5 1,6
2013 33,2 19,9 12,5 3,7 13,4 5,7 6,0 2,1 1,5 2,1
2009 36,5 13,8 16,1 4,5 16,0 4,4 4,2 0,3 3,0 1,1
2005 33,7 9,8 14,7 7,8 14,1 6,1 7,4 0,2 5,1 1,2
2001 26,2 14,5 9,5 13,6 10,2 12,7 5,9 0,2 4,3 3,1
1997 33,9 8,9 10,4 6,5 14,0 13,0 7,8 0,2 4,1 1,1
1993 35,7 9,8 3,0 11,0 25,9 5,8 5,2 0,1 1,7 1,9
1989 37,5 14,4 8,4 13,4 11,3 7,9 4,4 0,3 0,0 2,3
1985 42,6 21,7 2,2 8,7 10,5 7,9 4,3 0,0 0,8 1,5
1981 34,6 26,0 3,0 8,5 9,1 9,6 5,2 0,0 1,6 2,4
1977 38,3 14,2 1,5 8,6 12,2 14,3 5,2 0,0 1,6 4,0
1973 31,7 7,8 2,7 25,0 6,8 13,6 5,5 0,0 1,6 5,3
1969 46,8 9,8 0,0 7,7 6,3 9,4 14,3 0,0 0,0 5,7
1965 44,0 11,8 0,0 11,4 5,4 6,9 15,1 0,0 0,0 5,5
1961 37,8 8,7 0,0 10,8 9,8 9,4 15,6 0,0 0,0 7,8
1957 44,8 7,8 0,0 0,0 9,4 9,9 17,8 0,0 0,0 10,3
1953 41,2 8,1 0,0 0,0 7,2 12,1 16,9 0,0 0,0 14,6
1949 37,5 7,8 0,0 0,0 4,5 11,3 21,3 0,0 0,0 17,5
1945 28,1 5,6 0,0 0,0 3,2 13,9 21,2 0,0 0,0 28,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.7 19.1 0 5.5 19.7 5.6 7.2 0 4.6 3.7
Valgting 32,4 18,2 0,0 4,7 23,0 4,6 9,6 0,0 5,6 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned