Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tysnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 111 21,1 221 20,3 332 20,8 -11,4 20,8 4 -3
H 206 39,2 418 38,5 624 39,1 14,7 39,1 8 3
Frp 43 8,2 102 9,4 145 9,1 0,1 9,1 2 0
Sp 136 25,9 270 24,9 406 25,4 5,9 25,4 6 2
KrF 30 5,7 59 5,4 89 5,6 -1,7 5,6 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
247 47,0 491 45,2 738 46,2 -5,5 46,2 10 -1
H+Frp+
KrF+V
279 53,0 579 53,3 858 53,8 13,1 53,8 11 2
Nærmest til å vinne mandat: Ap (1 stemmer), tape mandat: Sp (1 stemmer)
Fremmøte: 71,3 % Stemmeberettigede: 2 284 Opptalte stemmer: 1 612
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 20,8 39,1 9,1 0,0 25,4 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 20,8 39,1 9,1 0,0 25,4 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
11:45 20,8 39,1 9,1 0,0 25,4 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
17:27 20,8 39,1 9,1 0,0 25,4 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
08:35 20,7 39,2 9,1 0,0 25,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
08:35 20,7 39,2 9,1 0,0 25,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
08:35 20,7 39,2 9,1 0,0 25,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
08:35 20,7 39,2 9,1 0,0 25,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
17:05 20,8 39,5 8,0 0,0 26,1 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,2 (7) 24,4 (5) 9,0 (2) 0,0 (0) 19,5 (4) 7,3 (2) 4,3 (1) 3,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,7 (5) 21,1 (5) 7,7 (2) 0,0 (0) 33,3 (7) 5,4 (1) 3,2 (0) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 18,6 (4) 24,2 (5) 23,1 (5) 0,0 (0) 12,3 (3) 11,6 (2) 10,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,2 (5) 22,1 (5) 7,7 (2) 0,0 (0) 33,8 (7) 5,5 (1) 2,7 (0) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,8 (5) 20,7 (4) 7,0 (2) 0,0 (0) 35,0 (8) 5,4 (1) 2,8 (0) 5,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 57,2 (12) 65,3 (14) 69,7 (15) 66,3 (14) 65,5 (14) Sp, V, H, Frp
Borgerlige 45,0 (10) 37,4 (8) 69,0 (14) 38,0 (8) 35,9 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 55,0 (11) 62,6 (13) 30,9 (7) 62,7 (13) 64,6 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 31,2 (7) 41,9 (8) 34,0 (7) 42,0 (8) 43,2 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,2 (7) 24,4 (5) 9,0 (2) 0,0 (0) 19,5 (4) 7,3 (2) 4,3 (1) 3,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 1 56 30
Høyre 25 1 44 32
KrF 8 2 49 38
Sp 25 1 43 40
Ap 20 1 53 40
Sum 88 6 48 36
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 1 57 33
Høyre 24 1 45 25
KrF 9 1 45 44
Venstre 8 1 43 50
Sp 23 1 46 39
Ap 21 2 50 43
Miljøpartiet Dei Grøne 8 0 31 25
Sum 105 7 46 36
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 4 46 25
Høyre 26 0 49 38
KrF 22 2 47 50
Venstre 9 0 51 56
Sp 24 0 38 46
Ap 23 2 48 48
Sum 120 8 46 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1223).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 736
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 505
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,5 %
F-2015 52,1 %
K-2015 68,2 %
S-2013 78,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kåre Martin Kleppe, H (2015-)
Kjetil Hestad, Ap (2011-2015)
Helge Hauge, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Sunnhordland 25/8-2011 18,6 (4) 24,2 (5) 23,1 (5) 0,0 (0) 12,3 (3) 11,6 (2) 10,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,2 24,4 9,0 0,0 19,5 7,3 4,3 3,3 0,0 0,0
2011 32,4 17,7 17,2 0,0 10,4 14,6 7,7 0,0 0,0 0,0
2007 11,5 14,5 18,9 0,0 18,9 14,1 13,5 0,0 0,0 8,7
2003 19,0 14,3 11,5 0,0 19,9 14,3 6,2 0,0 0,0 14,8
1999 18,6 18,8 7,9 0,0 13,1 25,7 3,4 0,0 0,0 12,4
1995 21,2 14,1 8,2 0,0 29,0 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 15,5 21,4 7,3 0,0 34,2 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 14,8 24,8 0,0 0,0 37,7 17,6 5,2 0,0 0,0 0,0
1983 17,7 29,9 0,0 0,0 27,5 20,5 4,4 0,0 0,0 0,0
1979 13,8 24,4 0,0 1,6 21,9 23,5 8,3 0,0 0,0 6,5
1975 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1971 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1963 7,5 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,5
1959 7,8 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6
1955 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 81,9
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,2 20,5 17,6 2,2 16,6 7,6 2,8 4,4 1,0 2,3
2011 21,7 17,3 25,2 2,9 13,9 10,6 5,2 1,0 0,6 1,8
2007 12,6 11,5 21,9 3,3 16,5 11,5 20,4 0,3 0,7 1,4
2003 16,3 13,2 21,2 6,9 21,6 11,3 4,1 0,7 2,1 2,5
1999 16,4 19,0 12,9 3,9 20,4 19,8 4,0 1,3 1,1 1,2
1995 14,7 13,1 8,2 3,5 31,8 22,3 3,8 0,2 0,7 1,7
1991 14,9 19,6 7,4 5,4 30,3 18,6 2,2 0,2 0,2 1,2
1987 17,3 23,1 6,4 1,7 29,1 17,8 0,0 0,0 0,1 4,4
1983 18,4 24,5 4,6 1,7 23,5 22,3 4,3 0,0 0,2 0,4
1979 23,0 24,6 1,0 1,1 17,7 24,6 6,6 0,0 0,6 0,7
1975 36,8 15,8 0,5 1,2 15,5 25,2 1,5 0,0 0,3 3,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,4 32,6 16,0 2,5 18,1 5,2 2,6 2,5 1,3 0,9
2013 20,2 28,2 18,1 2,5 11,4 10,5 4,3 2,8 0,2 1,9
2009 23,1 19,3 26,0 3,1 14,4 9,0 3,9 0,2 0,6 0,6
2005 21,4 11,8 25,1 4,6 14,9 11,5 7,1 0,1 1,3 2,3
2001 12,5 18,2 17,2 6,8 10,2 23,4 5,3 0,1 1,3 5,0
1997 18,7 10,5 13,6 2,8 14,9 28,2 7,7 0,3 1,5 1,8
1993 19,0 12,8 6,1 5,3 33,3 19,0 3,3 0,0 0,1 1,3
1989 18,9 20,5 14,0 4,6 16,7 20,5 3,9 0,2 0,0 0,7
1985 21,0 30,6 4,8 1,7 16,3 21,8 2,9 0,0 0,1 0,8
1981 14,5 31,4 4,3 1,7 16,8 26,3 4,3 0,0 0,0 0,8
1977 16,4 21,1 2,0 1,4 18,5 34,7 3,4 0,0 0,3 2,2
1973 12,9 13,6 2,2 3,1 19,8 38,2 4,2 0,0 0,3 5,6
1969 20,2 17,3 0,0 0,4 18,8 29,1 14,0 0,0 0,0 0,3
1965 18,4 24,8 0,0 1,5 12,9 26,3 16,1 0,0 0,0 0,0
1961 19,9 17,3 0,0 1,1 15,9 30,9 14,7 0,0 0,0 0,1
1957 20,6 13,1 0,0 0,0 16,4 33,7 16,2 0,0 0,0 0,1
1953 19,4 13,8 0,0 0,0 16,0 37,0 13,8 0,0 0,0 0,0
1949 15,7 14,6 0,0 0,0 9,0 35,4 24,8 0,0 0,0 0,5
1945 12,4 23,3 0,0 0,0 4,4 43,5 15,8 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35 22.4 10.7 0 17.2 9 1.6 4.1 0 0
Valgting 31,3 25,0 8,4 0,0 20,3 6,8 5,2 3,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned