Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Fitjar

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 75 19,3 204 15,6 279 16,7 -2,0 16,7 3 0
H 59 15,2 255 19,5 314 18,8 -21,4 18,8 3 -4
Frp 48 12,3 189 14,4 237 14,2 5,4 14,2 2 0
Sp 72 18,5 217 16,6 289 17,3 7,3 17,3 3 1
KrF 135 34,7 413 31,5 548 32,9 15,6 32,9 6 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
147 37,8 421 32,1 568 34,0 5,3 34,0 6 1
H+Frp+
KrF+V
242 62,2 857 65,4 1 099 65,9 -0,4 65,9 11 -1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (13 stemmer), tape mandat: KrF (27 stemmer)
Fremmøte: 70,8 % Stemmeberettigede: 2 438 Opptalte stemmer: 1 700
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 16,7 18,8 14,2 0,0 17,3 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 16,7 18,8 14,2 0,0 17,3 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0
19:19 16,7 18,8 14,2 0,0 17,3 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0
23:47 16,7 19,1 14,1 0,0 17,5 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0
22:06 19,6 15,7 11,5 0,0 19,9 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,7 (3) 40,3 (7) 8,9 (2) 2,5 (0) 10,0 (2) 17,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,4 (0)
Poll of polls (brutt ned) 13,8 (3) 34,9 (6) 7,6 (1) 4,0 (1) 17,1 (3) 12,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,0 (1)
Siste lokale målings 18,6 (3) 14,7 (2) 16,0 (3) 0,0 (0) 21,2 (4) 29,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 12,9 (2) 36,5 (7) 7,6 (1) 5,1 (1) 17,4 (3) 13,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,8 (0)
K-snitt september (brutt ned) 13,8 (3) 34,2 (6) 6,9 (1) 4,2 (1) 18,0 (3) 12,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,9 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 95,1 (17) 86,3 (15) 100,1 (17) 87,4 (16) 85,6 (15) Ap, Sp, KrF, H, Frp
Borgerlige 66,4 (12) 55,4 (9) 60,3 (10) 57,1 (11) 53,8 (9) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 31,2 (5) 34,9 (7) 39,8 (7) 35,4 (6) 36,0 (7) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 27,3 (5) 30,0 (5) 50,8 (9) 30,4 (6) 30,7 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,7 (3) 40,3 (7) 8,9 (2) 2,5 (0) 10,0 (2) 17,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 2 52 25
Høyre 20 3 43 35
KrF 17 1 44 29
Sp 21 2 46 43
Ap 18 2 46 39
Sum 92 10 46 35
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 2 45 29
Høyre 22 2 42 41
KrF 17 1 50 35
Sp 18 1 48 39
Ap 23 2 45 48
SV 8 1 46 25
Fitjarlista 2011 7 0 32 14
Sum 109 9 45 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 2 43 31
Høyre 22 1 40 41
KrF 16 2 45 38
Sp 16 1 38 38
Ap 20 0 51 35
Fitjarlisto 7 0 43 29
Sum 97 6 44 36
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1222).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 008
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 604
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 83,3 %
F-2015 55,1 %
K-2015 70,2 %
S-2013 82,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Wenche Tislevoll, H (2011-)
Harald Rydland, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Sunnhordland 14/8-2019 18,6 (3) 14,7 (2) 16,0 (3) 0,0 (0) 21,2 (4) 29,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Sunnhordland 19/8-2015 19,8 (4) 38,1 (7) 8,1 (1) 2,1 (0) 6,7 (1) 25,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Sunnhordland 2/9-2011 22,7 (4) 33,0 (6) 5,4 (1) 0,0 (0) 12,5 (2) 23,3 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,2 (0)
Norfakta / Sunnhordland 10/9-2010 16,8 (3) 31,3 (5) 16,2 (3) 5,2 (1) 10,6 (2) 17,5 (3) 1,4 (0) 0,0 (0) 0,9 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,7 40,3 8,9 2,5 10,0 17,3 0,0 0,0 0,0 2,4
2011 15,1 40,6 6,5 0,0 10,1 25,3 0,0 0,0 0,0 2,4
2007 24,1 21,0 7,0 5,3 17,4 20,6 4,6 0,0 0,0 0,0
2003 33,6 13,9 11,5 6,0 9,6 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 21,1 16,4 13,0 7,1 14,8 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 14,8 18,6 10,5 11,7 17,6 23,5 3,2 0,0 0,0 0,0
1991 14,2 15,0 14,5 9,1 17,9 24,2 5,1 0,0 0,0 0,0
1987 21,6 18,2 8,7 0,0 12,2 25,9 7,3 0,0 0,0 6,1
1983 22,0 22,0 0,0 0,0 9,4 26,2 11,0 0,0 0,0 9,3
1979 15,4 24,7 0,0 0,0 11,3 29,8 8,7 0,0 0,0 10,1
1975 18,7 18,2 0,0 0,0 12,0 34,2 3,0 0,0 0,0 13,9
1971 20,0 13,7 0,0 0,0 13,9 29,1 11,7 0,0 0,0 11,5
1967 18,3 16,0 0,0 0,0 13,1 25,1 18,7 0,0 0,0 8,8
1963 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0
1959 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,3
1955 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,3
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,8
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 19,5 27,3 15,0 1,9 10,6 17,8 2,0 2,1 0,4 3,5
2011 17,5 26,9 14,0 2,9 9,2 23,5 2,4 0,2 0,7 2,8
2007 20,6 14,6 18,9 3,8 10,4 23,7 3,3 0,0 0,7 4,0
2003 21,0 10,0 22,6 5,9 11,1 23,8 1,9 0,2 0,5 3,1
1999 17,2 13,1 15,6 4,7 15,1 29,6 2,3 0,6 0,6 1,3
1995 14,9 13,6 11,4 6,7 19,5 27,9 3,3 0,2 0,5 2,2
1991 12,9 12,5 11,9 7,0 17,5 32,4 3,0 0,1 0,3 2,4
1987 18,4 22,5 9,3 3,3 9,0 32,6 0,0 0,0 0,6 4,3
1983 21,0 26,6 5,9 2,4 10,1 26,9 6,0 0,0 0,2 0,8
1979 14,8 33,1 2,8 1,5 13,0 28,5 4,5 0,0 0,4 1,4
1975 16,0 23,0 1,3 1,9 13,9 34,4 3,0 0,0 0,3 6,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 14,4 31,0 19,0 2,4 12,5 15,1 1,7 1,4 0,6 1,9
2013 16,1 30,0 16,4 1,9 8,0 20,1 2,1 1,3 0,4 3,8
2009 19,0 17,9 28,5 2,4 9,4 18,9 1,7 0,4 0,9 1,1
2005 16,7 11,0 26,6 3,4 10,2 22,9 5,1 0,1 1,1 3,0
2001 10,9 16,7 20,7 6,1 6,2 29,7 3,6 0,0 0,7 5,5
1997 17,8 10,6 18,6 3,3 9,3 32,6 6,1 0,1 0,7 0,9
1993 16,2 10,5 8,0 5,0 29,9 25,5 2,8 0,0 0,1 2,0
1989 17,0 18,2 17,0 4,8 10,9 26,8 4,3 0,2 0,0 0,8
1985 21,8 28,8 5,4 2,6 9,3 27,7 3,1 0,0 0,3 1,0
1981 16,8 33,3 4,8 2,1 8,7 29,5 3,8 0,0 0,2 0,8
1977 19,5 21,1 3,7 1,4 11,3 38,2 2,1 0,0 0,2 2,5
1973 16,0 11,4 5,3 2,8 14,8 40,8 4,8 0,0 0,1 4,1
1969 20,8 16,4 0,0 0,8 12,5 37,1 12,4 0,0 0,0 0,1
1965 17,2 19,3 0,0 1,9 11,1 33,4 17,1 0,0 0,0 0,0
1961 19,0 13,0 0,0 2,6 9,6 40,8 14,9 0,0 0,0 0,1
1957 19,3 10,4 0,0 0,0 9,5 45,9 14,6 0,0 0,0 0,3
1953 19,3 11,5 0,0 0,0 9,2 46,3 13,2 0,0 0,0 0,4
1949 13,9 13,5 0,0 0,0 9,5 44,8 17,5 0,0 0,0 0,8
1945 13,8 11,0 0,0 0,0 5,2 51,7 17,9 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 19 40.5 6.9 2.6 10.6 19.7 0 0 0 0.7
Valgting 18,6 40,2 9,2 2,5 9,9 16,8 0,0 0,0 0,0 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned