Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Stord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 001 30,8 1 816 30,1 2 817 30,7 -0,9 30,7 11 0
H 522 16,1 929 15,4 1 451 15,8 -0,6 15,8 6 0
Frp 574 17,7 1 064 17,6 1 638 17,9 6,2 17,9 6 2
SV 214 6,6 339 5,6 553 6,0 -5,6 6,0 2 -2
Sp 391 12,0 826 13,7 1 217 13,3 4,3 13,3 5 2
KrF 239 7,4 398 6,6 637 6,9 -1,1 6,9 2 -1
V 103 3,2 262 4,3 365 4,0 0,5 4,0 1 0
MDG 87 2,7 142 2,4 229 2,5 0,4 2,5 1 0
R 118 3,6 146 2,4 264 2,9 2,9 2,9 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 811 55,7 3 269 54,2 5 080 55,4 1,1 55,4 20 1
H+Frp+
KrF+V
1 438 44,3 2 653 44,0 4 091 44,6 5,0 44,6 15 1
Nærmest til å vinne mandat: KrF (23 stemmer), tape mandat: H (50 stemmer)
Fremmøte: 64,7 % Stemmeberettigede: 14 405 Opptalte stemmer: 9 280
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 30,7 15,8 17,9 6,0 13,3 6,9 4,0 2,5 2,9 0,0
14:25 30,7 15,8 17,9 6,0 13,3 6,9 4,0 2,5 2,9 0,0
17:45 30,7 15,8 17,9 6,0 13,3 6,9 4,0 2,5 2,9 0,0
17:09 30,8 15,8 18,0 5,9 13,4 6,9 4,0 2,4 2,9 0,0
17:09 30,8 15,8 18,0 5,9 13,4 6,9 4,0 2,4 2,9 0,0
00:33 30,7 15,8 18,0 5,9 13,4 6,9 4,0 2,4 2,9 0,0
23:35 30,7 15,8 18,0 5,9 13,4 6,9 4,0 2,4 2,9 0,0
23:07 30,7 15,8 18,0 5,9 13,4 6,9 4,0 2,4 2,9 0,0
22:40 30,1 15,3 19,2 6,2 12,9 7,0 3,9 2,3 3,1 0,0
22:40 30,1 15,3 19,2 6,2 12,9 7,0 3,9 2,3 3,1 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,6 (11) 16,4 (6) 11,7 (4) 11,6 (4) 8,9 (3) 8,0 (3) 3,5 (1) 2,1 (1) 0,0 (0) 6,1 (2)
Poll of polls (brutt ned) 23,3 (8) 14,2 (5) 10,0 (3) 18,5 (6) 15,2 (5) 6,0 (2) 2,6 (1) 3,7 (1) 0,0 (0) 10,3 (4)
Siste lokale målings 29,4 (11) 17,7 (6) 13,3 (5) 12,2 (4) 11,1 (4) 6,7 (2) 4,2 (2) 1,7 (0) 3,7 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,7 (8) 14,9 (5) 10,0 (3) 23,7 (8) 15,5 (5) 6,1 (2) 2,1 (1) 4,3 (1) 0,0 (0) 7,2 (2)
K-snitt september (brutt ned) 23,3 (8) 13,9 (5) 9,1 (3) 19,7 (7) 16,0 (5) 5,9 (2) 2,3 (1) 3,8 (1) 0,0 (0) 10,0 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 71,9 (25) 79,6 (27) 65,3 (23) 80,6 (27) 81,0 (27) SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG, And
Borgerlige 39,6 (14) 32,8 (11) 41,9 (15) 33,1 (11) 31,2 (11) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 54,3 (19) 60,7 (20) 58,1 (20) 65,2 (22) 62,8 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,5 (7) 23,8 (8) 22,0 (8) 23,7 (8) 24,2 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,6 (11) 16,4 (6) 11,7 (4) 11,6 (4) 8,9 (3) 8,0 (3) 3,5 (1) 2,1 (1) 0,0 (0) 6,1 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 2 47 35
Høyre 30 4 47 33
KrF 20 3 50 35
Venstre 21 1 51 33
Sp 20 2 51 40
Ap 35 6 52 49
SV 34 4 49 56
Rødt 18 2 43 39
MDG 8 2 40 25
Sum 206 26 49 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 4 49 35
Høyre 29 4 50 31
KrF 15 2 48 20
Venstre 25 1 51 28
Sp 19 2 50 32
Ap 35 4 46 43
SV 32 3 50 44
Partiet De Kristne 10 2 58 50
Miljøpartiet Dei Grøne 11 2 39 64
Stordlisto 23 1 45 22
Sum 219 25 49 36
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 3 47 26
Høyre 31 2 48 32
KrF 20 2 54 50
Venstre 29 1 51 28
Sp 18 1 44 28
Ap 37 4 42 49
SV 25 4 54 52
Rødt 15 0 33 40
Demokratene i Norge 16 2 44 31
Sum 214 19 47 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1221).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 18 272
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 8 675
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,7 %
F-2015 55,4 %
K-2015 62,2 %
S-2013 78,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Gaute Straume Epland, Ap (2017-)
Harry Herstad, Ap (2015-2017)
Liv Kari Eskeland, H (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Sunnhordland 8/8-2019 29,4 (11) 17,7 (6) 13,3 (5) 12,2 (4) 11,1 (4) 6,7 (2) 4,2 (2) 1,7 (0) 3,7 (1) 0,0 (0)
Norfakta / Sunnhordland 30/8-2018 34,1 (13) 18,7 (7) 11,9 (4) 11,9 (4) 6,7 (2) 6,4 (2) 2,3 (1) 2,6 (1) 3,5 (1) 2,0 (0)
Respons / BT 31/8-2015 35,0 (12) 17,4 (6) 13,0 (5) 11,7 (4) 5,0 (2) 9,9 (4) 2,4 (1) 1,1 (0) 0,0 (0) 4,5 (1)
Norfakta / Sunnhordland 14/8-2015 35,5 (12) 22,5 (8) 11,2 (4) 7,5 (3) 3,9 (1) 9,5 (3) 4,4 (2) 2,1 (1) 0,0 (0) 3,3 (1)
Respons / BT / Sunnh 31/8-2011 30,3 (11) 23,7 (8) 19,8 (7) 4,3 (2) 4,7 (2) 8,5 (3) 5,7 (2) 0,0 (0) 1,2 (0) 1,9 (0)
Sentio / Høyre 27/6-2011 26,4 (10) 25,7 (9) 12,2 (4) 6,6 (2) 6,2 (2) 8,3 (3) 10,4 (4) 0,0 (0) 0,5 (0) 3,8 (1)
Norfakta / Sunnhordland 13/9-2010 23,3 (8) 24,7 (9) 23,7 (8) 8,3 (3) 4,2 (2) 5,7 (2) 6,2 (2) 0,0 (0) 2,0 (1) 1,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,6 16,4 11,7 11,6 8,9 8,0 3,5 2,1 0,0 6,1
2011 26,9 26,3 15,1 5,8 7,3 9,2 5,4 0,0 1,4 2,6
2007 24,1 18,7 16,8 7,3 8,2 10,8 8,5 0,0 1,4 4,3
2003 39,5 8,0 15,9 10,3 4,1 11,7 4,8 0,0 1,2 4,5
1999 36,4 11,8 16,5 8,8 4,3 15,4 5,3 0,0 1,5 0,0
1995 28,4 13,5 14,4 13,2 7,3 16,3 6,7 0,0 0,0 0,0
1991 22,9 16,8 9,8 21,2 8,2 15,1 5,9 0,0 0,0 0,0
1987 30,5 16,9 15,0 6,9 4,5 16,8 8,7 0,0 0,7 0,0
1983 30,5 20,1 8,0 9,4 4,6 17,4 7,0 0,0 0,5 2,5
1979 23,3 26,5 4,4 8,1 5,8 19,5 7,9 0,0 0,0 4,3
1975 32,2 17,6 0,0 7,3 6,7 22,7 6,3 0,0 0,0 7,2
1971 35,5 15,8 0,0 0,0 8,7 16,7 14,6 0,0 0,0 8,7
1967 39,8 13,7 0,0 0,0 5,8 15,7 21,1 0,0 0,0 3,9
1963 42,2 11,6 0,0 2,0 4,7 15,1 17,1 0,0 0,0 7,3
1959 36,5 12,8 0,0 0,0 6,4 17,2 16,6 0,0 0,0 10,4
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 50,8
1947 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 50,9
1945 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 58,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,6 15,8 14,2 7,2 6,2 8,8 4,4 2,9 0,8 3,2
2011 30,2 21,7 16,2 5,3 5,0 9,9 5,6 0,8 1,6 3,6
2007 27,3 15,1 19,3 6,8 5,7 11,6 6,7 0,3 1,9 5,2
2003 32,4 8,8 20,2 11,1 4,4 12,2 3,5 0,4 1,9 5,0
1999 30,8 15,4 15,4 8,4 4,8 15,8 4,6 1,3 1,9 1,6
1995 27,9 14,3 13,1 10,6 6,8 17,0 6,9 0,3 1,0 2,0
1991 24,1 17,1 9,4 15,8 10,5 14,8 5,1 0,5 0,9 1,7
1987 28,9 23,8 13,1 6,8 3,9 14,6 0,0 0,0 0,9 8,0
1983 31,0 26,2 6,9 8,0 3,9 15,8 5,7 0,0 0,8 1,8
1979 23,5 33,4 3,2 5,7 4,7 18,6 6,4 0,0 0,9 3,5
1975 28,0 29,4 1,5 5,3 5,3 19,6 4,7 0,0 0,4 5,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,0 25,8 17,5 6,0 6,6 7,3 2,6 2,0 1,5 1,8
2013 31,1 23,7 17,3 4,4 4,2 9,7 4,5 1,6 0,8 2,8
2009 37,2 15,4 23,2 4,5 5,1 8,8 3,1 0,2 1,4 1,1
2005 33,9 10,2 22,6 7,8 4,6 11,0 5,4 0,1 2,1 2,2
2001 23,2 16,1 16,9 11,4 2,8 18,8 4,5 0,2 1,9 4,3
1997 31,4 10,7 15,6 6,2 4,5 21,0 7,4 0,1 1,9 1,3
1993 33,9 12,0 7,2 9,3 15,3 13,9 5,9 0,0 0,4 2,1
1989 31,1 18,0 14,3 9,5 4,1 14,8 6,5 0,4 0,0 1,2
1985 36,2 25,9 4,6 6,5 4,4 15,3 5,6 0,0 0,3 1,2
1981 30,4 27,9 6,7 6,5 4,2 17,4 5,1 0,0 0,4 1,5
1977 34,8 19,9 4,2 4,5 5,6 22,4 4,9 0,0 0,3 3,4
1973 29,1 11,3 7,5 10,0 7,0 20,9 6,9 0,0 0,4 7,0
1969 41,7 13,6 0,0 2,7 6,5 18,8 15,8 0,0 0,0 1,0
1965 40,6 15,8 0,0 4,6 5,0 15,7 17,1 0,0 0,0 1,2
1961 41,6 11,6 0,0 4,3 5,5 19,2 15,7 0,0 0,0 2,2
1957 44,1 9,3 0,0 0,0 6,1 21,4 16,2 0,0 0,0 3,0
1953 39,2 10,7 0,0 0,0 9,4 22,0 13,3 0,0 0,0 5,4
1949 34,2 9,0 0,0 0,0 6,5 25,1 18,9 0,0 0,0 6,3
1945 28,5 8,2 0,0 0,0 3,1 31,5 17,9 0,0 0,0 10,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.8 17.6 11.5 10.1 6.7 8.2 3.3 2.5 0 6.2
Valgting 30,8 16,0 11,7 12,2 9,8 8,0 3,6 2,0 0,0 6,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned