Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Bømlo

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 317 18,6 906 20,1 1 223 19,8 -11,4 19,8 5 -3
H 421 24,7 1 123 24,9 1 544 25,0 8,2 25,0 7 2
Frp 166 9,7 467 10,3 633 10,2 1,7 10,2 3 1
SV 79 4,6 166 3,7 245 4,0 1,3 4,0 1 0
Sp 178 10,4 462 10,2 640 10,4 2,5 10,4 3 1
KrF 235 13,8 775 17,2 1 010 16,3 -2,4 16,3 5 0
V 80 4,7 230 5,1 310 5,0 -1,6 5,0 1 -1
MDG 73 4,3 91 2,0 164 2,7 0,1 2,7 1 0
R 33 1,9 69 1,5 102 1,7 1,7 1,7 0 0
Andre (vis) 122 7,2 187 4,1 309 5,0 1,4 5,0 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
680 39,9 1 694 37,5 2 374 38,6 -5,8 38,6 10 -2
H+Frp+
KrF+V
902 52,9 2 595 57,4 3 497 56,5 5,9 56,5 16 2
Nærmest til å vinne mandat: Ap (12 stemmer), tape mandat: MDG (9 stemmer)
Fremmøte: 69,2 % Stemmeberettigede: 9 033 Opptalte stemmer: 6 222
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 19,8 25,0 10,2 4,0 10,4 16,3 5,0 2,7 1,7 5,0
24/9 - 13:01 19,8 25,0 10,2 4,0 10,4 16,3 5,0 2,7 1,7 5,0
24/9 - 13:01 19,8 25,0 10,2 4,0 10,4 16,3 5,0 2,7 1,7 5,0
12/9 - 14:25 19,8 25,0 10,2 4,0 10,4 16,3 5,0 2,7 1,7 5,0
12/9 - 14:25 19,8 25,0 10,2 4,0 10,4 16,3 5,0 2,7 1,7 5,0
10/9 - 17:38 19,8 25,0 10,2 4,0 10,4 16,3 5,0 2,7 1,7 5,0
10/9 - 17:38 19,8 25,0 10,2 4,0 10,4 16,3 5,0 2,7 1,7 5,0
10/9 - 13:50 19,9 25,1 10,2 3,8 10,3 16,4 5,0 2,5 1,7 5,1
10/9 - 01:06 19,9 25,2 10,2 3,8 10,3 16,4 5,0 2,5 1,7 5,1
10/9 - 00:59 19,9 25,2 10,2 3,8 10,3 16,4 5,0 2,5 1,7 5,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,2 (8) 16,8 (5) 8,6 (2) 2,7 (1) 7,9 (2) 18,7 (5) 6,6 (2) 2,5 (1) 0,0 (0) 5,1 (1)
Poll of polls (brutt ned) 23,0 (7) 14,5 (4) 7,3 (2) 4,2 (1) 13,4 (4) 13,9 (4) 4,9 (1) 4,4 (1) 0,0 (0) 8,5 (3)
Siste lokale målings 30,8 (9) 19,8 (5) 14,5 (4) 0,8 (0) 3,4 (1) 15,7 (4) 5,0 (1) 3,2 (1) 0,0 (0) 6,5 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,5 (6) 15,2 (4) 7,3 (2) 5,4 (2) 13,6 (4) 14,1 (4) 4,1 (1) 5,2 (2) 0,0 (0) 6,0 (2)
K-snitt september (brutt ned) 23,0 (7) 14,2 (4) 6,7 (2) 4,5 (1) 14,1 (4) 13,8 (4) 4,3 (1) 4,5 (1) 0,0 (0) 8,3 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (27) 94,1 (27) 99,7 (27) 92,4 (27) 93,4 (27) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, And
Borgerlige 50,7 (14) 40,6 (11) 55,0 (14) 40,7 (11) 39,0 (11) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 44,3 (12) 45,0 (13) 38,2 (11) 45,7 (14) 46,1 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 33,2 (9) 32,2 (9) 24,1 (6) 31,8 (9) 32,2 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,2 (8) 16,8 (5) 8,6 (2) 2,7 (1) 7,9 (2) 18,7 (5) 6,6 (2) 2,5 (1) 0,0 (0) 5,1 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 2 50 13
Høyre 22 1 49 50
KrF 16 2 50 44
Venstre 20 2 43 50
Sp 27 1 48 33
Ap 23 2 51 52
SV 14 2 52 64
Rødt 7 1 38 14
MDG 10 3 46 60
Partiet De Kristne 17 3 58 47
Liberalistene 9 4 33 22
Sum 180 23 48 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 3 56 7
Høyre 25 1 44 28
KrF 22 2 50 50
Venstre 22 1 41 36
Sp 18 1 49 33
Ap 23 3 47 48
SV 10 2 52 50
Partiet De Kristne 15 3 57 53
Kystpartiet 7 0 55 29
Miljøpartiet Dei Grøne 11 3 39 45
Sum 168 19 48 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 3 44 28
Høyre 32 1 46 41
KrF 18 2 46 39
Venstre 21 1 45 52
Sp 20 1 53 30
Ap 22 2 49 45
De kristne 19 3 45 47
Sum 157 13 47 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1219).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 11 674
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 5 458
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,2 %
F-2015 56,8 %
K-2015 62,8 %
S-2013 80,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Odd Harald Hovland, Ap (2011-)
Inge Reidar Kallevåg, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Sunnh. / BN 13/8-2015 30,8 (9) 19,8 (5) 14,5 (4) 0,8 (0) 3,4 (1) 15,7 (4) 5,0 (1) 3,2 (1) 0,0 (0) 6,5 (2)
Norfakta / Sunnhordland 29/8-2011 18,7 (5) 30,4 (8) 20,1 (6) 0,0 (0) 3,9 (1) 18,3 (5) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,6 (1)
Sentio / Høyre 28/6-2011 14,8 (4) 31,4 (8) 22,3 (6) 0,0 (0) 6,2 (2) 20,4 (6) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,2 16,8 8,6 2,7 7,9 18,7 6,6 2,5 0,0 5,1
2011 24,0 26,2 16,0 0,0 4,7 16,4 6,2 0,0 0,0 6,5
2007 13,2 32,7 22,4 0,0 7,5 18,9 5,3 0,0 0,0 0,0
2003 12,9 28,8 18,9 5,0 8,3 20,2 4,6 0,0 1,2 0,0
1999 12,0 20,6 9,2 0,0 4,8 28,6 7,2 0,0 0,0 17,6
1995 12,8 15,3 8,1 0,0 8,8 24,3 11,9 0,0 0,0 18,7
1991 15,9 11,5 7,9 0,0 7,0 20,1 23,9 0,0 0,0 13,7
1987 20,1 15,8 9,5 0,0 3,5 19,8 9,9 0,0 0,0 21,4
1983 22,0 23,3 5,0 0,0 4,3 26,7 8,5 0,0 0,0 10,1
1979 12,3 24,1 0,0 0,0 5,2 30,9 11,4 0,0 0,0 16,1
1975 14,3 14,7 0,0 0,0 9,4 29,4 4,0 0,0 0,0 28,3
1971 14,2 7,4 0,0 0,0 15,1 22,9 11,1 0,0 0,0 29,2
1967 15,7 7,5 0,0 0,0 0,0 18,3 12,7 0,0 0,0 45,9
1963 14,7 9,4 0,0 0,0 0,0 21,6 14,7 0,0 0,0 39,6
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 6,1 13,0 0,0 0,0 0,0 28,9 19,2 0,0 0,0 32,8
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,0 17,4 11,5 1,8 5,1 16,9 16,6 2,9 0,6 5,3
2011 18,3 25,7 17,9 1,5 4,8 19,0 8,0 0,4 0,8 3,4
2007 14,6 18,8 24,5 2,4 5,8 20,4 9,8 0,4 0,8 2,5
2003 16,9 17,6 25,3 5,8 5,9 21,1 3,0 0,2 0,8 3,4
1999 16,1 27,5 14,0 3,0 5,1 28,0 4,6 0,3 0,6 0,9
1995 16,4 18,8 11,9 2,6 12,0 29,9 6,5 0,4 0,5 1,0
1991 15,5 16,1 15,7 5,4 10,6 27,9 7,2 0,2 0,3 1,0
1987 20,4 20,8 14,2 2,9 4,5 29,3 0,0 0,0 0,2 7,7
1983 20,7 24,7 6,5 2,1 4,8 33,3 7,2 0,0 0,1 0,7
1979 12,3 35,4 1,6 1,8 3,6 36,1 7,2 0,0 0,5 1,5
1975 18,7 26,4 1,2 1,2 6,0 39,2 2,6 0,0 0,3 4,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 17,5 28,3 19,0 2,9 7,1 16,8 2,6 1,7 0,9 3,1
2013 19,8 23,5 19,0 1,7 3,9 23,2 3,4 1,2 0,3 4,0
2009 22,0 15,4 31,7 2,3 5,6 17,8 2,8 0,1 0,8 1,5
2005 19,0 11,2 27,8 4,0 5,0 22,3 6,2 0,1 1,0 3,3
2001 11,7 16,3 17,4 5,3 2,1 32,0 3,9 0,1 0,8 10,3
1997 21,4 10,6 14,7 1,8 5,8 37,6 5,9 0,1 0,7 1,4
1993 20,1 13,0 5,0 3,7 21,5 29,4 5,3 0,0 0,2 1,9
1989 18,5 18,2 13,9 6,0 5,2 31,6 5,7 0,2 0,0 0,6
1985 23,6 27,3 4,6 2,1 5,0 31,9 4,4 0,0 0,0 0,9
1981 15,3 32,1 4,1 2,5 4,1 35,8 5,3 0,0 0,1 0,7
1977 16,1 22,3 2,9 1,2 5,9 45,2 3,3 0,0 0,3 2,7
1973 12,5 12,4 4,5 2,9 9,3 50,5 4,1 0,0 0,4 3,5
1969 20,0 13,5 0,0 1,3 7,2 41,6 16,3 0,0 0,0 0,1
1965 18,1 20,3 0,0 2,2 3,2 35,0 21,0 0,0 0,0 0,1
1961 9,3 11,5 0,0 1,0 1,5 39,5 37,2 0,0 0,0 0,0
1957 14,3 11,6 0,0 0,0 0,5 34,9 38,5 0,0 0,0 0,3
1953 12,6 12,9 0,0 0,0 0,0 40,7 33,7 0,0 0,0 0,0
1949 11,5 9,3 0,0 0,0 0,1 31,2 47,7 0,0 0,0 0,1
1945 11,0 11,8 0,0 0,0 0,4 27,5 49,3 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.6 15.4 10.4 3.4 6 17.4 6 2.9 0 4.8
Valgting 30,5 17,2 8,0 2,4 8,4 19,1 6,8 2,4 0,0 5,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned