Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sveio

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 225 23,4 589 30,6 814 28,4 -7,3 28,4 7 -2
H 168 17,4 350 18,2 518 18,1 2,8 18,1 5 1
Frp 127 13,2 254 13,2 381 13,3 -1,8 13,3 4 0
SV 56 5,8 94 4,9 150 5,2 2,8 5,2 1 1
Sp 182 18,9 358 18,6 540 18,8 5,1 18,8 5 2
KrF 111 11,5 148 7,7 259 9,0 -1,8 9,0 2 -1
V 33 3,4 36 1,9 69 2,4 -1,5 2,4 0 -1
MDG 61 6,3 77 4,0 138 4,8 1,7 4,8 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
524 54,4 1 118 58,1 1 642 57,2 2,3 57,2 14 1
H+Frp+
KrF+V
439 45,6 788 41,0 1 227 42,8 -2,3 42,8 11 -1
Nærmest til å vinne mandat: Ap (3 stemmer), tape mandat: Frp (2 stemmer)
Fremmøte: 67,3 % Stemmeberettigede: 4 296 Opptalte stemmer: 2 887
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 28,4 18,1 13,3 5,2 18,8 9,0 2,4 4,8 0,0 0,0
24/9 - 13:01 28,4 18,1 13,3 5,2 18,8 9,0 2,4 4,8 0,0 0,0
24/9 - 13:01 28,4 18,1 13,3 5,2 18,8 9,0 2,4 4,8 0,0 0,0
12/9 - 14:25 28,4 18,1 13,3 5,2 18,8 9,0 2,4 4,8 0,0 0,0
12/9 - 14:25 28,4 18,1 13,3 5,2 18,8 9,0 2,4 4,8 0,0 0,0
10/9 - 18:08 28,4 18,1 13,3 5,2 18,8 9,0 2,4 4,8 0,0 0,0
10/9 - 18:08 28,4 18,1 13,3 5,2 18,8 9,0 2,4 4,8 0,0 0,0
10/9 - 01:36 28,6 18,0 13,1 5,0 19,2 9,1 2,3 4,7 0,0 0,0
10/9 - 00:13 28,6 18,0 13,1 5,0 19,2 9,1 2,3 4,7 0,0 0,0
10/9 - 00:13 28,6 18,0 13,1 5,0 19,2 9,1 2,3 4,7 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,7 (9) 15,3 (4) 15,1 (4) 2,4 (0) 13,7 (3) 10,8 (3) 3,9 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 26,3 (7) 13,2 (4) 12,9 (3) 3,8 (1) 23,4 (6) 8,1 (2) 2,9 (1) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 18,2 (5) 16,7 (4) 25,3 (7) 2,0 (0) 10,2 (3) 15,7 (4) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,5 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,6 (7) 13,8 (4) 12,9 (3) 4,9 (1) 23,7 (6) 8,2 (2) 2,4 (0) 6,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 26,3 (7) 12,9 (4) 11,8 (3) 4,1 (1) 24,5 (7) 8,0 (2) 2,5 (0) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 54,7 (14) 42,1 (11) 45,9 (12) 39,9 (10) 40,6 (10) Ap, V, Frp
Borgerlige 45,1 (12) 37,1 (10) 60,1 (15) 37,3 (9) 35,2 (9) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 54,9 (13) 58,8 (15) 30,4 (8) 59,5 (16) 60,4 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 28,5 (7) 34,4 (9) 28,3 (7) 34,3 (8) 35,0 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,7 (9) 15,3 (4) 15,1 (4) 2,4 (0) 13,7 (3) 10,8 (3) 3,9 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 6 55 24
Høyre 19 0 49 16
KrF 12 5 46 42
Venstre 10 1 38 30
Sp 19 0 44 37
Ap 25 4 54 48
SV 20 2 49 65
MDG 16 1 41 63
Sum 138 19 48 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 6 49 31
Høyre 20 0 52 25
KrF 15 6 45 53
Venstre 15 1 49 40
Sp 20 0 36 40
Ap 29 2 46 52
SV 10 1 53 50
Miljøpartiet Dei Grøne 22 2 39 73
Sum 147 18 45 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 0 47 40
Høyre 19 0 45 32
KrF 13 6 49 31
Venstre 14 1 49 36
Sp 18 0 39 39
Ap 22 2 47 50
Fellesliste Miljøpartiet dei Grøne og SV 21 3 46 62
Kystpartiet 12 0 49 50
Sum 134 12 46 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1216).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 409
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 530
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,7 %
F-2015 51,5 %
K-2015 62,5 %
S-2013 78,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jorunn Skåden, Ap (2015-)
Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, H (2011-2015)
Jorunn Skåden, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Vestav. 14/4-2011 18,2 (5) 16,7 (4) 25,3 (7) 2,0 (0) 10,2 (3) 15,7 (4) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,5 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,7 15,3 15,1 2,4 13,7 10,8 3,9 3,1 0,0 0,0
2011 20,6 23,1 20,1 0,0 12,0 12,8 5,3 0,0 0,0 6,3
2007 30,0 9,4 20,4 2,4 11,3 14,0 3,4 1,9 0,0 7,1
2003 18,0 9,5 23,4 8,8 11,7 13,5 4,7 0,0 0,0 10,4
1999 13,0 12,5 12,5 7,8 11,6 20,8 9,6 0,0 0,0 12,1
1995 17,7 12,3 6,5 4,4 13,8 16,8 13,1 0,0 0,0 15,6
1991 16,3 14,7 5,3 8,4 19,1 20,7 5,2 0,0 0,0 10,2
1987 21,0 17,1 8,4 0,0 8,8 17,3 7,7 0,0 0,0 19,6
1983 20,7 18,9 6,7 0,0 16,0 16,3 4,7 0,0 0,0 16,7
1979 15,3 23,6 3,2 0,0 16,0 23,7 5,0 0,0 0,0 13,1
1975 11,6 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 83,1
1971 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5
1967 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,8
1963 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6
1959 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,6
1955 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 79,6
1947 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,8
1945 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,9 17,0 15,9 2,6 12,7 12,3 3,0 3,5 0,9 4,1
2011 19,1 23,0 21,4 2,2 10,6 12,7 4,6 2,0 0,8 3,6
2007 22,9 12,1 23,6 3,1 11,6 13,5 4,2 1,6 1,0 6,5
2003 16,4 10,0 27,3 8,6 11,9 13,5 4,1 0,9 0,8 6,6
1999 18,0 14,7 17,6 5,5 13,1 18,7 10,0 0,7 0,9 0,9
1995 17,9 11,0 10,2 3,1 15,4 16,1 24,4 0,4 0,1 1,3
1991 16,7 19,8 7,5 8,9 23,0 17,5 3,8 0,4 0,2 2,3
1987 23,5 21,4 12,4 2,6 12,7 19,6 0,0 0,0 0,4 7,3
1983 23,4 22,6 8,6 2,3 15,3 22,2 4,6 0,0 0,2 0,7
1979 16,5 25,4 4,3 1,6 13,2 33,1 4,8 0,0 0,5 0,6
1975 15,1 8,0 4,7 0,9 30,0 34,2 4,8 0,0 0,2 1,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,9 26,8 22,5 3,3 12,1 7,6 3,2 2,4 1,1 2,2
2013 21,6 24,8 21,3 2,3 8,5 10,9 4,3 2,5 0,5 3,3
2009 24,9 16,1 29,3 2,9 10,2 10,6 2,9 0,5 0,5 2,1
2005 19,5 11,9 28,9 5,1 9,1 11,4 8,5 0,2 1,1 4,4
2001 13,1 15,3 22,7 7,9 7,5 19,4 8,7 0,0 0,6 4,8
1997 23,5 8,1 17,4 2,7 11,3 23,0 12,1 0,1 0,7 1,0
1993 23,4 10,1 6,9 5,1 28,1 16,9 6,1 0,0 0,2 3,2
1989 23,8 19,4 16,5 5,2 10,5 18,5 5,1 0,1 0,0 0,9
1985 29,3 26,5 6,1 2,6 9,7 19,9 5,1 0,0 0,1 0,7
1981 21,2 29,7 9,4 3,1 8,8 23,3 4,0 0,0 0,2 0,4
1977 24,1 18,8 5,3 1,3 14,0 31,7 2,9 0,0 0,2 1,7
1973 17,1 7,6 6,8 6,2 19,9 32,4 6,0 0,0 0,1 4,1
1969 23,3 9,2 0,0 1,2 19,7 27,6 19,0 0,0 0,0 0,1
1965 21,0 11,9 0,0 1,6 18,4 19,6 27,3 0,0 0,0 0,1
1961 23,0 6,5 0,0 2,1 16,4 24,1 27,3 0,0 0,0 0,6
1957 23,7 4,8 0,0 0,0 12,2 27,0 31,5 0,0 0,0 0,8
1953 25,6 5,9 0,0 0,0 8,7 32,7 26,4 0,0 0,0 0,7
1949 22,1 6,4 0,0 0,0 4,4 27,0 38,2 0,0 0,0 1,8
1945 23,3 10,8 0,0 0,0 1,3 25,4 38,7 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.4 13 13.2 2.4 13 13.5 4.9 3.6 0 0
Valgting 35,4 16,1 15,8 2,4 14,0 9,9 3,5 2,9 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned