Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Etne

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 80 12,8 221 14,0 301 13,7 -8,7 13,7 2 -3
H 63 10,1 104 6,6 167 7,6 -6,3 7,6 1 -2
Frp 115 18,4 402 25,4 517 23,5 6,2 23,5 4 0
Sp 266 42,6 580 36,6 846 38,5 8,3 38,5 7 1
KrF 47 7,5 173 10,9 220 10,0 -0,5 10,0 2 0
V 38 6,1 72 4,5 110 5,0 -0,7 5,0 1 0
R 15 2,4 23 1,5 38 1,7 1,7 1,7 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
361 57,9 824 52,0 1 185 53,9 1,3 53,9 9 -2
H+Frp+
KrF+V
263 42,1 751 47,4 1 014 46,1 -1,3 46,1 8 -2
Nærmest til å vinne mandat: Ap (25 stemmer), tape mandat: V (26 stemmer)
Fremmøte: 70,2 % Stemmeberettigede: 3 148 Opptalte stemmer: 2 208
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 13,7 7,6 23,5 0,0 38,5 10,0 5,0 0,0 1,7 0,0
14:25 13,7 7,6 23,5 0,0 38,5 10,0 5,0 0,0 1,7 0,0
18:00 13,7 7,6 23,5 0,0 38,5 10,0 5,0 0,0 1,7 0,0
18:00 13,7 7,6 23,5 0,0 38,5 10,0 5,0 0,0 1,7 0,0
00:51 13,7 7,6 23,6 0,0 38,4 10,1 5,0 0,0 1,7 0,0
00:29 13,7 7,6 23,6 0,0 38,4 10,1 5,0 0,0 1,7 0,0
23:12 13,7 7,6 23,6 0,0 38,4 10,1 5,0 0,0 1,7 0,0
23:12 13,7 7,6 23,6 0,0 38,4 10,1 5,0 0,0 1,7 0,0
21:35 13,7 7,6 23,6 0,0 38,4 10,1 5,0 0,0 1,7 0,0
13:49 12,7 10,2 18,4 0,0 42,6 7,6 6,1 0,0 2,4 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,4 (5) 13,9 (3) 17,3 (4) 0,0 (0) 30,2 (6) 10,5 (2) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 16,5 (3) 12,1 (2) 14,8 (3) 0,0 (0) 51,5 (10) 7,8 (2) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 19,7 (3) 9,3 (2) 16,4 (2) 0,0 (0) 37,6 (7) 11,2 (2) 3,9 (0) 0,0 (0) 1,9 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 15,4 (3) 12,6 (3) 14,8 (3) 0,0 (0) 52,2 (10) 7,9 (2) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 16,5 (3) 11,8 (2) 13,5 (3) 0,0 (0) 54,0 (10) 7,8 (2) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 50,2 (11) 39,1 (8) 47,3 (7) 38,1 (8) 37,8 (8) Ap, KrF, Frp
Borgerlige 47,4 (10) 38,9 (8) 40,8 (6) 38,8 (8) 36,8 (8) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 52,6 (11) 68,0 (13) 59,2 (10) 67,6 (13) 70,5 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 46,4 (9) 63,5 (13) 52,7 (9) 63,6 (12) 65,5 (13) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,4 (5) 13,9 (3) 17,3 (4) 0,0 (0) 30,2 (6) 10,5 (2) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 4 53 41
Høyre 10 1 47 50
KrF 7 3 47 57
Venstre 9 2 51 44
Sp 17 1 44 41
Ap 18 2 53 50
Rødt 7 2 55 71
Sum 90 15 50 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 3 47 27
Høyre 18 1 44 50
KrF 10 1 55 30
Venstre 12 1 53 25
Sp 22 1 44 41
Ap 21 2 51 52
Sum 105 9 48 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 26 4 50 31
Høyre 24 1 43 33
KrF 9 2 64 33
Venstre 14 3 52 36
Sp 21 1 44 38
Ap 21 2 56 52
Sum 115 13 50 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1211).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 045
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 012
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,7 %
F-2015 53,1 %
K-2015 64,9 %
S-2013 78,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Siri Klokkerstuen, Ap (2015-)
Sigve Sørheim, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Grannar 26/8-2019 19,7 (3) 9,3 (2) 16,4 (2) 0,0 (0) 37,6 (7) 11,2 (2) 3,9 (0) 0,0 (0) 1,9 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Grannar 16/5-2019 17,7 (4) 10,6 (2) 14,5 (3) 0,0 (0) 42,4 (9) 8,4 (2) 4,6 (1) 0,0 (0) 1,8 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Grannar 27/8-2015 27,4 (6) 14,2 (3) 14,5 (3) 0,0 (0) 28,4 (6) 8,6 (2) 6,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Grannar 21/5-2015 30,2 (7) 16,1 (3) 13,5 (3) 1,3 (0) 23,0 (5) 9,0 (2) 6,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Grannar 18/9-2014 31,7 (7) 19,9 (4) 11,8 (3) 1,8 (0) 23,4 (5) 6,1 (1) 4,3 (1) 0,6 (0) 0,0 (0) 0,4 (0)
Norfakta / Grannar 22/8-2011 30,9 (7) 15,4 (3) 13,6 (3) 0,0 (0) 25,4 (5) 11,1 (2) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Grannar 9/5-2011 26,7 (5) 18,9 (4) 17,9 (4) 0,0 (0) 22,0 (5) 10,5 (2) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,4 13,9 17,3 0,0 30,2 10,5 5,7 0,0 0,0 0,0
2011 28,3 15,3 13,2 0,0 30,0 8,7 4,4 0,0 0,0 0,0
2007 28,3 14,6 15,2 0,0 27,6 10,8 3,5 0,0 0,0 0,0
2003 19,8 28,3 11,8 0,0 15,4 12,5 6,0 0,0 0,0 6,2
1999 16,2 23,1 8,6 0,0 16,1 17,4 7,0 0,0 0,0 11,7
1995 16,6 17,8 0,0 0,0 22,5 14,2 10,6 0,0 0,0 18,3
1991 19,3 12,2 2,6 0,0 28,8 15,5 4,9 0,0 0,0 16,8
1987 24,6 19,6 4,3 0,0 16,9 16,1 5,2 0,0 0,0 13,3
1983 22,0 17,4 5,1 0,0 14,6 16,4 5,5 0,0 0,0 19,0
1979 18,4 17,4 0,0 0,0 17,1 20,7 4,7 0,0 0,0 21,6
1975 22,1 14,1 0,0 0,0 22,2 23,0 5,7 0,0 0,0 12,9
1971 27,7 12,7 0,0 0,0 24,2 20,3 15,1 0,0 0,0 0,1
1967 29,1 14,5 0,0 0,0 20,6 19,7 16,1 0,0 0,0 0,0
1963 31,1 13,1 0,0 0,0 24,8 15,7 15,4 0,0 0,0 0,0
1959 31,6 9,1 0,0 0,0 25,9 15,9 17,4 0,0 0,0 0,0
1955 16,4 12,1 0,0 0,0 0,0 19,3 8,1 0,0 0,0 44,1
1951 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,8
1947 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6
1945 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,0 12,5 14,7 1,5 25,9 10,6 3,0 3,3 0,3 2,1
2011 29,0 16,8 14,1 2,1 21,5 9,8 3,1 1,3 0,2 2,0
2007 22,5 12,0 18,4 3,5 24,7 11,7 3,4 0,6 1,0 2,2
2003 19,6 13,9 19,5 6,1 20,7 12,4 3,9 0,7 1,0 2,3
1999 19,8 17,2 11,9 4,1 17,9 21,1 5,5 0,4 0,9 1,3
1995 20,6 13,1 6,1 3,5 28,8 15,6 6,9 0,6 0,5 4,3
1991 22,0 12,3 4,2 6,2 33,2 15,2 4,3 0,4 0,3 1,9
1987 28,4 18,9 7,3 2,0 18,8 18,1 0,0 0,0 0,2 6,3
1983 29,4 20,2 5,9 2,2 16,1 19,7 5,7 0,0 0,2 0,7
1979 23,4 25,0 1,5 1,8 17,8 22,7 6,0 0,0 0,4 1,5
1975 23,7 15,1 0,3 0,9 25,3 25,2 5,6 0,0 0,2 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,0 22,8 21,1 2,8 22,7 8,1 2,9 1,5 0,9 1,1
2013 20,9 22,9 17,2 3,0 15,8 12,7 4,0 1,4 0,2 1,8
2009 23,5 13,2 24,8 2,9 19,6 10,9 2,7 0,1 0,8 1,6
2005 21,7 10,1 24,0 5,4 17,3 13,1 5,6 0,0 1,1 1,6
2001 14,2 14,5 17,4 7,8 12,9 21,4 5,7 0,2 0,5 5,3
1997 21,4 9,9 13,5 3,0 18,1 24,6 7,1 0,1 0,8 1,3
1993 22,0 9,8 4,0 4,5 39,1 14,3 4,2 0,0 0,1 1,9
1989 24,5 16,3 11,2 5,8 17,9 17,6 5,5 0,4 0,0 0,8
1985 31,8 23,4 3,2 2,2 15,6 18,2 5,0 0,0 0,1 0,6
1981 25,8 25,5 3,9 2,3 14,4 22,3 4,7 0,0 0,3 0,7
1977 25,2 17,4 2,3 1,8 17,4 29,1 4,1 0,0 0,1 2,6
1973 22,2 9,8 3,3 3,8 22,4 25,2 10,0 0,0 0,1 3,2
1969 28,4 14,5 0,0 1,6 21,8 20,6 13,0 0,0 0,0 0,2
1965 29,2 17,7 0,0 1,8 21,7 17,2 12,2 0,0 0,0 0,1
1961 30,2 9,8 0,0 1,7 28,8 17,1 12,1 0,0 0,0 0,4
1957 31,4 11,0 0,0 0,0 26,8 15,5 14,7 0,0 0,0 0,6
1953 29,8 14,1 0,0 0,0 24,7 16,6 13,7 0,0 0,0 1,1
1949 28,9 15,8 0,0 0,0 21,8 15,0 16,9 0,0 0,0 1,6
1945 26,5 12,6 0,0 0,0 21,0 19,2 17,0 0,0 0,0 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.6 15.4 12.6 0 33.4 9.3 5.6 0 0 0
Valgting 22,1 13,5 18,7 0,0 29,2 10,9 5,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned