Poll of polls

Kommunestyrevalg: Kinn

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 621 22,7 1 590 28,3 2 211 26,7 -4,0 26,7 10 -7
H 428 15,7 899 16,0 1 327 16,1 -7,0 16,1 6 -9
Frp 125 4,6 245 4,4 370 4,5 -0,4 4,5 2 -1
SV 117 4,3 205 3,6 322 3,9 0,9 3,9 2 1
Sp 540 19,8 1 049 18,6 1 589 19,2 12,4 19,2 8 3
KrF 89 3,3 185 3,3 274 3,3 -1,3 3,3 1 -1
V 267 9,8 564 10,0 831 10,1 0,3 10,1 4 -2
MDG 193 7,1 286 5,1 479 5,8 3,4 5,8 2 1
R 330 12,1 467 8,3 797 9,6 8,0 9,6 4 3
Andre (vis) 20 0,7 47 0,8 67 0,8 -0,4 0,8 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 801 66,0 3 597 63,9 5 398 65,2 20,7 65,2 26 1
H+Frp+
KrF+V
909 33,3 1 893 33,7 2 802 34,0 -8,4 34,0 13 -13
Nærmest til å vinne mandat: Ap (14 stemmer), tape mandat: SV (7 stemmer)
Fremmøte: 62,7 % Stemmeberettigede: 13 372 Opptalte stemmer: 8 355
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 26,7 16,1 4,5 3,9 19,2 3,3 10,1 5,8 9,6 0,8
24/9 - 13:01 26,7 16,1 4,5 3,9 19,2 3,3 10,1 5,8 9,6 0,8
24/9 - 13:01 26,7 16,1 4,5 3,9 19,2 3,3 10,1 5,8 9,6 0,8
12/9 - 14:25 26,7 16,1 4,5 3,9 19,2 3,3 10,1 5,8 9,6 0,8
12/9 - 14:25 26,7 16,1 4,5 3,9 19,2 3,3 10,1 5,8 9,6 0,8
10/9 - 17:14 26,7 16,1 4,5 3,9 19,2 3,3 10,1 5,8 9,6 0,8
10/9 - 17:00 26,8 16,1 4,5 3,9 19,2 3,3 10,1 5,8 9,6 0,8
10/9 - 17:00 26,8 16,1 4,5 3,9 19,2 3,3 10,1 5,8 9,6 0,8
10/9 - 04:34 26,8 16,2 4,6 3,7 19,4 3,4 10,1 5,5 9,7 0,8
10/9 - 04:34 26,8 16,2 4,6 3,7 19,4 3,4 10,1 5,5 9,7 0,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 30,7 (12) 23,1 (9) 4,9 (2) 3,0 (1) 6,8 (3) 4,6 (2) 9,7 (4) 2,4 (1) 1,6 (0) 13,1 (5)
Poll of polls (brutt ned) 22,6 (8) 20,0 (8) 4,2 (2) 4,8 (2) 11,7 (4) 3,4 (1) 7,1 (3) 4,1 (2) 3,4 (1) 22,0 (8)
Siste lokale målings 29,7 (12) 15,4 (6) 3,5 (1) 4,8 (2) 19,8 (8) 3,7 (1) 8,6 (3) 6,4 (3) 7,9 (3) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,1 (9) 20,9 (9) 4,2 (2) 6,1 (2) 11,8 (5) 3,5 (1) 6,0 (2) 4,9 (2) 2,9 (1) 15,5 (6)
K-snitt september (brutt ned) 22,6 (9) 19,6 (8) 3,8 (1) 5,1 (2) 12,2 (5) 3,4 (1) 6,3 (2) 4,3 (2) 3,2 (1) 21,4 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 2 57 33
Høyre 45 4 45 38
KrF 13 3 58 38
Venstre 34 2 47 35
Sp 30 2 50 37
Ap 38 5 53 47
SV 27 2 57 70
Rødt 18 3 53 50
MDG 19 2 40 47
Partiet De Kristne 8 1 61 50
Sum 247 26 51 44
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Flora og Vågsøy kommuner.
Mandater i kommunestyret 39 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ola Teigen, Ap (2019-)

Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Firdap 4/9-2019 29,7 (12) 15,4 (6) 3,5 (1) 4,8 (2) 19,8 (8) 3,7 (1) 8,6 (3) 6,4 (3) 7,9 (3) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,7 23,1 4,9 3,0 6,8 4,6 9,7 2,4 1,6 13,1
2011 25,2 33,6 8,0 4,4 7,3 4,9 14,7 0,0 0,0 1,9
2007 30,8 15,3 14,0 6,1 12,1 2,7 14,3 0,0 1,4 3,2
2003 36,5 14,4 9,5 7,4 8,5 5,6 15,3 0,0 1,5 1,4
1999 34,2 16,8 6,4 4,8 6,2 8,4 21,0 0,0 0,0 2,2
1995 30,6 22,2 0,0 4,3 8,8 8,5 24,0 0,0 0,0 1,5
1991 27,0 17,5 4,3 9,3 11,9 9,8 10,0 0,0 1,9 8,2
1987 23,9 30,5 1,8 6,5 5,6 9,6 7,1 0,0 3,5 11,5
1983 25,3 29,6 0,0 6,9 3,6 10,6 7,0 0,0 3,0 13,9
1979 19,0 24,8 0,0 8,9 6,0 11,7 10,7 0,0 0,0 18,8
1975 20,3 13,9 0,0 12,1 7,8 16,0 12,5 0,0 0,0 17,5
1971 14,4 7,1 0,0 2,3 5,3 11,3 9,0 0,0 0,0 50,6
1967 33,1 12,9 0,0 2,2 6,7 9,6 16,3 0,0 0,0 19,1
1963 27,1 14,2 0,0 0,0 7,5 4,8 11,9 0,0 0,0 34,5
1959 29,1 26,1 0,0 0,0 0,0 4,5 16,8 0,0 0,0 23,5
1955 30,8 25,1 0,0 0,0 0,0 1,7 8,5 0,0 0,0 34,0
1951 32,3 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 22,8
1947 32,9 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 39,8
1945 23,5 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 56,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 44,7 15,8 8,5 2,3 9,1 4,1 7,8 3,2 2,8 1,7
2011 31,8 24,7 9,9 3,1 6,2 4,5 13,5 0,4 4,1 1,8
2007 25,8 15,9 14,3 5,1 16,3 4,4 15,9 0,3 1,3 0,8
2003 21,3 12,0 11,2 6,9 10,4 4,6 31,9 0,0 1,2 0,6
1999 23,1 16,2 7,8 3,9 7,4 9,9 30,3 0,0 1,4 0,0
1995 20,3 15,1 3,3 4,0 7,2 6,1 42,1 0,0 1,1 0,9
1991 20,6 19,8 3,3 10,4 9,6 7,3 27,5 0,0 1,3 0,0
1987 23,0 36,9 5,3 4,9 4,3 8,9 10,3 0,0 6,4 0,0
1983 28,5 25,6 3,1 11,3 6,2 11,5 11,4 0,0 1,6 0,8
1979 19,7 25,2 1,0 9,6 6,1 15,9 10,5 0,0 1,1 10,8
1975 11,1 8,9 0,0 15,4 3,6 12,5 14,2 0,0 0,0 34,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,5 26,9 15,0 4,2 14,8 3,4 4,7 2,7 1,8 1,0
2013 27,5 28,6 16,8 3,3 6,6 6,3 7,0 1,7 0,8 1,4
2009 28,1 18,0 23,4 8,1 10,9 4,9 4,1 0,2 2,0 0,3
2005 29,9 13,1 22,0 11,3 7,7 7,2 6,9 0,0 0,7 1,3
2001 21,4 18,3 15,1 17,0 4,8 14,4 5,6 0,0 0,3 3,1
1997 29,5 12,9 10,6 4,5 5,7 14,3 21,5 0,1 0,6 0,4
1993 36,1 18,4 2,8 10,8 14,4 11,6 4,7 0,0 0,3 0,9
1989 29,3 26,4 10,6 6,6 5,7 11,6 9,1 0,0 0,0 0,8
1985 37,3 29,0 2,3 4,9 7,6 12,0 5,8 0,0 0,7 0,4
1981 29,0 33,2 3,1 7,4 5,1 14,2 6,3 0,0 0,9 0,7
1977 32,2 24,9 1,8 3,5 6,9 19,6 8,8 0,0 0,4 1,9
1973 18,8 12,2 3,8 23,3 11,0 20,1 7,9 0,0 0,2 2,8
1969 38,8 17,7 0,0 1,4 7,7 17,9 16,6 0,0 0,0 0,0
1965 34,6 18,5 0,0 3,0 8,6 15,4 19,9 0,0 0,0 0,0
1961 42,2 24,7 0,0 0,0 1,0 11,9 20,1 0,0 0,0 0,0
1957 42,8 28,6 0,0 0,0 0,6 10,3 17,6 0,0 0,0 0,0
1953 39,7 30,5 0,0 0,0 0,3 10,8 18,8 0,0 0,0 0,0
1949 37,8 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,7
1945 33,3 26,6 0,0 0,0 0,3 0,0 20,9 0,0 0,0 18,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.8 23 4.9 2.8 5.7 4 10 3 2 13.8
Valgting 30,7 23,1 4,9 3,1 7,2 4,8 9,6 2,2 1,5 12,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned