Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tolga

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,8 (4) 48,1 (7) 0,0 (0) 9,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 13,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 38,0 (0) 82,1 (0) 0,0 (0) 7,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 12,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 48,6 (0) 83,3 (0) 0,0 (0) 5,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 13,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 40,3 (0) 86,1 (0) 0,0 (0) 6,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 57,7 (8) 89,1 (0) 89,2 (0) 92,3 (0) Sp, V
Borgerlige 9,6 (1) 7,0 (0) 5,9 (0) 6,2 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 90,4 (14) 133,7 (0) 144,6 (0) 140,0 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 57,7 (8) 89,1 (0) 89,2 (0) 92,3 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,8 (4) 48,1 (7) 0,0 (0) 9,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 11 2 45 27
Sp 18 2 42 56
Ap 20 2 51 45
SV 19 4 46 63
Frie Velgere 10 2 51 30
Sum 78 12 47 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Hedmark
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 678
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 910
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 83,1 %
F-2015 63,8 %
K-2015 70,4 %
S-2013 80,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 15 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ragnhild Aashaug, Sp (2011-)
Erling Aas-Eng, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,5 0,0 0,0 23,8 48,1 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0
2011 21,1 0,0 0,0 23,6 41,6 0,0 9,8 0,0 0,0 4,1
2007 21,6 0,0 0,0 17,4 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4
2003 38,5 0,0 0,0 13,4 40,7 0,0 0,0 0,0 2,1 5,4
1999 32,4 0,0 0,0 13,2 41,4 0,0 0,0 0,0 3,5 9,6
1995 21,8 0,0 0,0 12,8 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9
1991 26,3 0,0 0,0 13,4 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6
1987 28,6 7,4 0,0 14,4 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 24,4 7,8 0,0 13,1 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7
1979 23,2 0,0 0,0 0,0 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
1975 17,5 0,0 0,0 0,0 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8
1963 28,7 0,0 0,0 0,0 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8
1959 28,1 0,0 0,0 0,0 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
1955 38,1 0,0 0,0 0,0 49,7 0,0 9,4 0,0 0,0 2,7
1951 34,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1947 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8
1945 35,3 0,0 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 19,4 3,6 1,3 17,0 44,6 0,6 4,4 3,9 1,7 3,5
2011 27,8 4,6 3,0 11,7 41,7 0,8 6,4 1,1 1,5 1,3
2007 17,8 1,9 4,5 6,3 63,8 0,5 2,2 0,0 1,6 1,4
2003 28,7 2,5 5,4 12,6 39,3 2,2 3,3 0,0 2,7 3,3
1999 26,7 3,6 4,1 10,3 41,6 3,9 6,3 0,0 1,9 1,6
1995 22,5 4,3 3,2 9,6 49,7 3,5 2,8 0,0 1,1 3,3
1991 27,3 5,0 1,9 10,8 49,3 3,0 1,7 0,0 0,6 0,3
1987 29,4 8,3 2,0 9,0 44,9 1,8 2,9 0,0 1,5 0,2
1983 28,6 11,2 1,6 9,5 42,1 1,2 3,8 0,0 1,4 0,7
1979 27,8 12,0 1,0 2,0 47,6 3,7 3,0 0,0 1,3 1,6
1975 26,5 3,2 0,0 1,2 57,7 4,4 1,8 0,0 0,0 5,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,0 4,9 2,8 9,6 49,9 0,2 3,0 3,1 1,3 1,0
2013 30,8 7,8 3,5 9,0 39,4 0,9 3,5 2,6 1,7 0,6
2009 29,1 4,3 7,0 11,5 41,4 0,7 3,7 0,6 1,1 0,5
2005 28,5 2,6 7,5 9,7 41,9 1,9 4,9 0,0 1,3 1,5
2001 21,4 7,0 5,5 13,4 35,8 9,7 2,5 0,1 1,3 3,3
1997 24,2 4,0 5,2 7,8 43,9 9,8 2,8 0,2 1,5 0,6
1993 26,3 4,0 1,5 7,6 54,7 1,5 2,5 0,0 0,3 1,7
1989 30,4 8,1 4,2 9,8 40,3 3,6 2,4 0,3 0,0 0,9
1985 32,2 12,0 0,8 9,6 39,9 2,0 2,3 0,0 0,4 0,8
1981 31,7 13,4 1,4 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 46,8
1977 31,2 6,1 1,2 2,8 48,6 5,3 2,2 0,0 1,0 1,5
1965 29,1 2,4 0,0 1,7 60,5 0,0 5,2 0,0 0,0 1,1
1961 31,8 1,5 0,0 0,0 59,7 0,0 5,5 0,0 0,0 1,5
1957 31,4 2,1 0,0 0,0 59,4 2,0 4,0 0,0 0,0 1,1
1953 31,9 3,6 0,0 0,0 58,5 0,0 5,0 0,0 0,0 1,0
1949 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8
1945 31,9 4,3 0,0 0,0 45,6 0,0 14,9 0,0 0,0 3,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 16.5 0 0 32.3 38.6 0 12.6 0 0 0
Valgting 18,8 0,0 0,0 22,5 49,7 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned