Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sirdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 216 35,6 130 26,0 346 31,5 -8,7 6 -2
H 117 19,3 90 18,0 207 18,9 1,3 3 0
Frp 34 5,6 16 3,2 50 4,6 4,6 1 1
Sp 128 21,1 156 31,2 284 25,9 6,3 5 1
KrF 76 12,5 74 14,8 150 13,7 3,9 3 1
V 35 5,8 25 5,0 60 5,5 -0,7 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
344 56,8 286 57,2 630 57,4 -2,4 11 -1
H+Frp+
KrF+V
262 43,2 205 41,0 467 42,7 9,1 8 2
Nærmest til å vinne mandat: H (3 stemmer), tape mandat: KrF (3 stemmer)
Fremmøte: 79,1 % Stemmeberettigede: 1 400 Opptalte stemmer: 1 106
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 31,5 18,9 4,6 0,0 25,9 13,7 5,5 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 31,5 18,9 4,6 0,0 25,9 13,7 5,5 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 31,5 18,9 4,6 0,0 25,9 13,7 5,5 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 31,5 18,9 4,6 0,0 25,9 13,7 5,5 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 31,5 18,9 4,6 0,0 25,9 13,7 5,5 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 31,5 18,9 4,6 0,0 25,9 13,7 5,5 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:55 31,5 18,9 4,6 0,0 25,9 13,7 5,5 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:55 31,5 18,9 4,6 0,0 25,9 13,7 5,5 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:55 31,5 18,9 4,6 0,0 25,9 13,7 5,5 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:55 31,5 18,9 4,6 0,0 25,9 13,7 5,5 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 40,3 (8) 17,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,6 (4) 9,7 (2) 6,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,6 (1)
Poll of polls (brutt ned) 33,7 (7) 23,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,3 (2) 10,1 (2) 8,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,1 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 34,6 (7) 21,8 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,7 (2) 11,9 (2) 8,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,6 (1)
K-snitt september (brutt ned) 33,8 (7) 22,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,6 (2) 10,6 (2) 8,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,8 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 0 37 29
Høyre 25 0 49 28
KrF 16 3 54 50
Venstre 7 0 58 29
Sp 15 0 53 33
Ap 20 0 42 40
Sum 90 3 49 36
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1046).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 837
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 100
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 79,7 %
K-2019 78,0 %
F-2019 56,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Jonny Liland, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, V, KrF, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 40,3 17,5 0,0 0,0 19,6 9,7 6,2 0,0 0,0 6,6
2015 33,4 14,6 0,0 0,0 20,0 16,5 7,0 0,0 0,0 8,5
2011 29,4 11,1 9,1 0,0 14,5 15,6 6,2 0,0 0,0 13,9
2007 17,4 11,5 16,1 6,3 25,1 17,3 6,4 0,0 0,0 0,0
2003 14,2 19,1 17,2 8,4 22,3 14,2 4,7 0,0 0,0 0,0
1999 19,0 19,5 6,2 0,0 26,1 19,0 10,1 0,0 0,0 0,0
1995 23,1 14,8 0,0 0,0 25,5 16,2 20,4 0,0 0,0 0,0
1991 23,3 15,3 0,0 0,0 29,6 16,6 15,2 0,0 0,0 0,0
1987 22,6 18,9 0,0 0,0 23,0 15,4 20,1 0,0 0,0 0,0
1983 20,9 16,5 0,0 0,0 23,3 18,1 13,7 0,0 0,0 7,6
1979 16,4 19,2 0,0 0,0 25,0 19,9 8,4 0,0 0,0 11,1
1975 17,9 8,7 0,0 0,0 32,2 0,0 10,7 0,0 0,0 30,5
1971 14,0 0,0 0,0 0,0 32,8 11,8 15,0 0,0 0,0 26,4
1967 24,5 3,5 0,0 0,0 31,5 7,5 16,7 0,0 0,0 16,3
1963 18,4 0,0 0,0 0,0 38,8 12,2 20,2 0,0 0,0 10,4
1959 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 21,2 0,0 0,0 52,2
1947 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4
1945 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 18,2 15,1 7,5 1,4 31,9 14,8 3,4 2,5 2,2 3,0
2015 19,1 17,2 7,4 1,2 28,5 17,6 3,7 3,3 0,4 1,4
2011 20,8 13,0 12,7 2,0 25,8 18,4 4,6 1,7 0,3 0,6
2007 14,8 11,1 15,7 3,4 23,5 22,2 6,2 1,1 0,4 1,6
2003 17,1 13,5 15,9 6,6 19,8 19,3 4,6 0,0 0,0 3,2
1999 19,2 13,4 8,7 1,7 25,3 22,6 7,8 0,0 0,0 1,2
1995 19,1 10,5 6,4 1,8 26,6 22,1 12,1 0,0 0,0 1,4
1991 18,0 13,9 3,4 5,2 25,8 19,7 8,5 0,3 0,3 4,8
1987 21,7 17,4 4,0 2,1 25,5 17,9 0,0 0,0 0,2 11,1
1983 19,8 18,6 3,3 1,6 31,6 18,5 6,0 0,0 0,2 0,3
1979 14,9 19,1 0,6 1,2 34,3 17,5 6,9 0,0 0,0 5,5
1975 16,2 9,0 1,3 0,7 44,4 14,8 8,2 0,0 0,0 5,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 15,1 15,5 16,6 2,4 26,3 13,5 2,3 1,4 2,0 4,8
2017 16,7 21,6 17,4 1,9 20,7 14,5 2,8 2,5 0,6 1,4
2013 18,7 22,6 15,1 1,4 15,7 17,9 3,7 2,0 0,1 3,0
2009 20,6 11,3 21,6 3,2 15,9 21,1 4,7 0,8 0,4 0,4
2005 17,3 9,2 18,2 4,6 18,6 21,6 8,7 0,1 0,1 1,6
2001 15,9 16,0 10,0 5,7 15,4 28,5 5,3 0,1 0,1 3,1
1997 20,0 8,6 11,0 1,8 24,3 27,4 5,9 0,0 0,5 0,5
1993 16,9 9,8 3,1 3,3 40,4 19,2 6,3 0,0 0,3 0,7
1989 21,9 19,3 6,5 3,7 17,6 24,2 5,8 0,3 0,0 0,6
1985 26,6 22,3 1,0 1,8 19,6 22,7 4,7 0,0 0,2 1,4
1981 20,1 27,4 2,1 1,8 19,7 24,1 4,1 0,0 0,1 0,6
1977 21,5 17,4 2,2 1,1 0,0 30,6 0,0 0,0 0,0 27,2
1973 18,1 6,9 2,6 2,5 36,1 24,7 3,7 0,0 0,2 5,1
1969 27,1 8,3 0,0 1,2 32,9 17,6 12,9 0,0 0,0 0,1
1965 26,5 6,7 0,0 1,2 34,2 14,8 16,6 0,0 0,0 0,0
1961 21,6 4,4 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 49,0
1957 23,8 3,7 0,0 0,0 40,5 16,8 14,9 0,0 0,0 0,3
1953 24,2 9,6 0,0 0,0 42,1 11,2 12,4 0,0 0,0 0,6
1949 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 16,7 0,0 0,0 46,6
1945 22,6 5,2 0,0 0,0 39,7 0,0 32,2 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 46.8 18.5 0 0 12.1 9.8 4.2 0 0 8.7
Valgting 34,4 16,7 0,0 0,0 26,3 9,6 7,9 0,0 0,0 4,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned