Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kvinesdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 253 17,8 355 20,4 608 19,4 -2,7 5 -1
H 175 12,3 150 8,6 325 10,4 -3,2 3 -1
Frp 348 24,5 352 20,2 700 22,3 7,4 6 2
Sp 86 6,1 143 8,2 229 7,3 -14,4 2 -4
KrF 408 28,7 484 27,8 892 28,4 2,6 8 1
V 20 1,4 28 1,6 48 1,5 -0,4 0 0
MDG 24 1,7 58 3,3 82 2,6 2,6 1 1
Andre (vis) 106 7,5 149 8,6 255 8,1 8,1 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
363 25,6 556 31,9 919 29,3 -14,5 8 -4
H+Frp+
KrF+V
951 67,0 1 014 58,2 1 965 62,6 6,4 17 2
Nærmest til å vinne mandat: V (34 stemmer), tape mandat: MDG (5 stemmer)
Fremmøte: 67,8 % Stemmeberettigede: 4 672 Opptalte stemmer: 3 162
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 19,4 10,4 22,3 0,0 7,3 28,4 1,5 2,6 0,0 8,1
20/9 - 15:15 19,4 10,4 22,3 0,0 7,3 28,4 1,5 2,6 0,0 8,1
20/9 - 15:15 19,4 10,4 22,3 0,0 7,3 28,4 1,5 2,6 0,0 8,1
14/9 - 10:02 19,4 10,4 22,3 0,0 7,3 28,4 1,5 2,6 0,0 8,1
14/9 - 10:02 19,4 10,4 22,3 0,0 7,3 28,4 1,5 2,6 0,0 8,1
14/9 - 10:02 19,4 10,4 22,3 0,0 7,3 28,4 1,5 2,6 0,0 8,1
13/9 - 09:55 19,4 10,4 22,3 0,0 7,3 28,4 1,5 2,6 0,0 8,1
13/9 - 09:55 19,4 10,4 22,3 0,0 7,3 28,4 1,5 2,6 0,0 8,1
13/9 - 09:55 19,4 10,4 22,3 0,0 7,3 28,4 1,5 2,6 0,0 8,1
13/9 - 09:55 19,4 10,4 22,3 0,0 7,3 28,4 1,5 2,6 0,0 8,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 22,1 (6) 13,5 (4) 14,9 (4) 0,0 (0) 21,7 (6) 25,8 (7) 2,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 18,5 (5) 17,7 (5) 19,4 (5) 0,0 (0) 11,4 (3) 27,0 (8) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,0 (5) 16,8 (5) 21,1 (6) 0,0 (0) 10,7 (3) 31,7 (8) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 18,5 (5) 17,0 (5) 19,6 (5) 0,0 (0) 11,7 (3) 28,1 (8) 2,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 0 52 27
Høyre 18 0 51 44
KrF 28 2 52 39
Venstre 8 1 42 50
Sp 30 0 46 50
Ap 26 2 50 50
MDG 9 1 42 44
Industri- og Næringspartiet 10 0 55 20
Sum 144 6 49 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1037).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 024
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 161
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,1 %
K-2019 67,9 %
F-2019 57,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Per Sverre Kvinlaug, KrF (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,1 13,5 14,9 0,0 21,7 25,8 2,0 0,0 0,0 0,0
2015 33,5 17,9 16,6 0,0 7,7 19,5 1,3 3,4 0,0 0,0
2011 40,0 18,3 16,0 0,0 6,9 16,4 2,4 0,0 0,0 0,0
2007 31,1 11,3 25,5 2,3 11,2 16,5 1,8 0,0 0,0 0,2
2003 21,5 12,6 20,5 0,0 16,4 13,1 3,0 0,0 0,0 12,9
1999 19,8 18,7 13,6 0,0 15,5 25,3 7,2 0,0 0,0 0,0
1995 21,5 15,9 8,3 4,5 18,9 27,4 3,5 0,0 0,0 0,0
1991 21,0 14,8 10,4 6,5 16,3 27,9 3,0 0,0 0,0 0,0
1987 24,7 20,7 0,0 4,2 7,4 24,0 4,8 0,0 0,0 14,3
1983 21,1 17,9 0,0 2,7 5,3 21,8 4,1 0,0 0,0 27,1
1979 23,4 23,4 0,0 3,5 7,5 27,9 6,3 0,0 0,0 7,9
1975 19,6 18,5 0,0 3,4 6,3 32,1 8,0 0,0 0,0 12,2
1971 33,4 11,0 0,0 0,0 9,7 26,2 15,8 0,0 0,0 3,8
1967 30,8 11,0 0,0 0,0 7,9 24,4 19,9 0,0 0,0 6,1
1963 34,6 11,6 0,0 0,0 8,5 22,1 23,3 0,0 0,0 0,0
1959 23,5 14,1 0,0 0,0 0,0 20,3 26,3 0,0 0,0 15,7
1955 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8
1951 23,8 7,1 0,0 0,0 5,3 19,3 23,0 0,0 0,0 21,5
1947 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 59,9
1945 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 23,3 11,9 15,0 1,5 20,1 17,2 1,8 3,2 1,3 4,6
2015 30,9 14,1 16,6 0,8 11,8 17,4 1,4 2,7 0,7 3,7
2011 28,9 16,3 16,1 1,3 14,8 16,6 2,4 0,3 0,5 2,8
2007 24,6 10,0 24,7 1,9 12,7 19,2 4,3 0,4 0,6 1,7
2003 19,6 12,8 23,0 6,1 12,6 19,7 2,9 0,0 0,0 3,2
1999 17,3 16,4 13,4 3,3 13,7 29,5 4,4 0,0 0,0 2,0
1995 22,3 13,2 9,8 3,7 18,7 26,9 2,8 0,0 0,0 2,8
1991 20,1 13,2 9,0 5,9 14,5 27,0 2,8 0,4 0,1 7,0
1987 25,5 17,4 12,6 3,5 8,7 25,7 0,0 0,0 0,3 6,3
1983 28,3 19,8 7,1 2,6 10,7 25,7 4,6 0,0 0,1 1,1
1979 22,7 23,1 1,0 3,5 8,9 26,6 5,8 0,0 0,0 8,4
1975 18,7 17,2 3,0 3,8 7,3 34,8 5,6 0,0 0,0 9,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 18,8 13,4 20,2 2,6 20,0 14,4 1,4 1,9 1,6 5,8
2017 22,8 18,9 24,4 1,6 12,1 14,4 1,3 1,6 1,0 1,8
2013 26,0 22,2 23,5 1,4 6,0 14,4 1,8 1,2 0,6 3,1
2009 29,0 11,0 30,4 1,8 8,3 16,1 2,2 0,1 0,3 0,9
2005 24,0 9,7 29,4 4,0 7,4 19,4 4,2 0,1 0,3 1,7
2001 16,8 17,6 15,8 6,4 6,8 27,4 3,7 0,1 0,2 5,2
1997 24,0 10,1 16,1 2,4 14,1 28,8 3,0 0,1 0,6 0,8
1993 25,6 11,0 7,2 4,3 24,2 22,0 2,5 0,0 0,2 3,0
1989 25,0 17,5 18,9 4,2 5,6 23,6 3,5 0,1 0,0 1,6
1985 33,4 23,9 3,7 2,5 7,3 23,9 3,3 0,0 0,1 2,0
1981 25,6 26,8 3,8 2,5 9,7 26,7 3,1 0,0 0,1 1,7
1977 28,8 18,7 2,4 2,3 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 14,8
1973 22,9 8,6 6,1 6,2 12,7 32,7 5,8 0,0 0,1 5,0
1969 34,3 10,3 0,0 2,1 12,5 23,4 17,1 0,0 0,0 0,2
1965 32,1 11,1 0,0 3,1 10,5 22,2 21,0 0,0 0,0 0,0
1961 30,9 13,4 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 30,3
1957 29,2 10,1 0,0 0,0 11,1 22,8 25,9 0,0 0,0 0,9
1953 30,5 11,0 0,0 0,0 8,4 19,7 29,4 0,0 0,0 1,0
1949 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 32,6 0,0 0,0 19,2
1945 32,8 12,1 0,0 0,0 6,2 0,0 48,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 22.7 13.3 16.8 0 18.8 27.3 2.1 0 0 0
Valgting 21,8 13,6 13,9 0,0 23,2 25,1 1,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned