Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kvinesdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 241 22,4 457 21,7 698 22,1 -11,5 22,1 6 -3
H 141 13,1 286 13,6 427 13,5 -4,4 13,5 4 -1
Frp 179 16,7 291 13,8 470 14,9 -1,8 14,9 4 -1
Sp 200 18,6 487 23,1 687 21,7 14,0 21,7 6 4
KrF 291 27,1 526 24,9 817 25,8 6,4 25,8 7 2
V 22 2,0 40 1,9 62 2,0 0,7 2,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
441 41,1 944 44,7 1 385 43,8 2,5 43,8 12 1
H+Frp+
KrF+V
633 58,9 1 143 54,2 1 776 56,2 0,9 56,2 15 0
Nærmest til å vinne mandat: V (24 stemmer), tape mandat: H (46 stemmer)
Fremmøte: 68,7 % Stemmeberettigede: 4 654 Opptalte stemmer: 3 184
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 22,1 13,5 14,9 0,0 21,7 25,8 2,0 0,0 0,0 0,0
14:25 22,1 13,5 14,9 0,0 21,7 25,8 2,0 0,0 0,0 0,0
17:36 22,1 13,5 14,9 0,0 21,7 25,8 2,0 0,0 0,0 0,0
12:21 21,9 13,6 14,9 0,0 21,9 25,9 1,8 0,0 0,0 0,0
21:33 21,9 13,6 14,9 0,0 21,9 25,9 1,8 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,5 (9) 17,9 (5) 16,6 (5) 0,0 (0) 7,7 (2) 19,5 (5) 1,3 (0) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 24,7 (8) 15,5 (5) 14,2 (4) 0,0 (0) 13,2 (4) 14,5 (4) 1,0 (0) 5,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,1 (7) 16,2 (5) 14,2 (4) 0,0 (0) 13,4 (4) 14,7 (5) 0,8 (0) 6,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 24,7 (8) 15,2 (5) 13,0 (4) 0,0 (0) 13,8 (4) 14,4 (4) 0,8 (0) 6,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 54,1 (15) 44,2 (13) 45,1 (14) 42,6 (13) KrF, H, Frp
Borgerlige 55,4 (15) 45,2 (13) 45,9 (14) 43,4 (13) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 44,6 (12) 43,7 (14) 43,4 (13) 44,5 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 28,5 (7) 28,7 (8) 28,9 (9) 29,0 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,5 (9) 17,9 (5) 16,6 (5) 0,0 (0) 7,7 (2) 19,5 (5) 1,3 (0) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 0 45 17
Høyre 29 0 51 28
KrF 21 2 50 48
Venstre 11 2 40 64
Sp 30 0 49 50
Ap 32 2 49 50
Sum 141 6 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 28 0 46 32
Høyre 33 0 44 27
KrF 22 2 50 32
Venstre 11 4 38 55
Sp 27 2 51 48
Ap 27 2 46 48
Miljøpartiet De Grønne 7 2 37 43
Sum 155 12 46 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 27 2 44 41
Høyre 33 0 46 27
KrF 28 2 49 43
Venstre 23 0 36 65
Sp 32 0 42 50
Ap 27 2 48 48
Sum 170 6 44 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1037).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 870
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 934
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,4 %
F-2015 56,6 %
K-2015 64,7 %
S-2013 75,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Per Sverre Kvinlaug, KrF (2015-)
Odd Omland, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,5 17,9 16,6 0,0 7,7 19,5 1,3 3,4 0,0 0,0
2011 40,0 18,3 16,0 0,0 6,9 16,4 2,4 0,0 0,0 0,0
2007 31,1 11,3 25,5 2,3 11,2 16,5 1,8 0,0 0,0 0,2
2003 21,5 12,6 20,5 0,0 16,4 13,1 3,0 0,0 0,0 12,9
1999 19,8 18,7 13,6 0,0 15,5 25,3 7,2 0,0 0,0 0,0
1995 21,5 15,9 8,3 4,5 18,9 27,4 3,5 0,0 0,0 0,0
1991 21,0 14,8 10,4 6,5 16,3 27,9 3,0 0,0 0,0 0,0
1987 24,7 20,7 0,0 4,2 7,4 24,0 4,8 0,0 0,0 14,3
1983 21,1 17,9 0,0 2,7 5,3 21,8 4,1 0,0 0,0 27,1
1979 23,4 23,4 0,0 3,5 7,5 27,9 6,3 0,0 0,0 7,9
1975 19,6 18,5 0,0 3,4 6,3 32,1 8,0 0,0 0,0 12,2
1971 33,4 11,0 0,0 0,0 9,7 26,2 15,8 0,0 0,0 3,8
1967 30,8 11,0 0,0 0,0 7,9 24,4 19,9 0,0 0,0 6,1
1963 34,6 11,6 0,0 0,0 8,5 22,1 23,3 0,0 0,0 0,0
1959 23,5 14,1 0,0 0,0 0,0 20,3 26,3 0,0 0,0 15,7
1955 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8
1951 23,8 7,1 0,0 0,0 5,3 19,3 23,0 0,0 0,0 21,5
1947 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 59,9
1945 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,9 14,1 16,6 0,8 11,8 17,4 1,4 2,7 0,7 3,7
2011 28,9 16,3 16,1 1,3 14,8 16,6 2,4 0,3 0,5 2,8
2007 24,6 10,0 24,7 1,9 12,7 19,2 4,3 0,4 0,6 1,7
2003 19,6 12,8 23,0 6,1 12,6 19,7 2,9 0,0 0,0 3,2
1999 17,3 16,4 13,4 3,3 13,7 29,5 4,4 0,0 0,0 2,0
1995 22,3 13,2 9,8 3,7 18,7 26,9 2,8 0,0 0,0 2,8
1991 20,1 13,2 9,0 5,9 14,5 27,0 2,8 0,4 0,1 7,0
1987 25,5 17,4 12,6 3,5 8,7 25,7 0,0 0,0 0,3 6,3
1983 28,3 19,8 7,1 2,6 10,7 25,7 4,6 0,0 0,1 1,1
1979 22,7 23,1 1,0 3,5 8,9 26,6 5,8 0,0 0,0 8,4
1975 18,7 17,2 3,0 3,8 7,3 34,8 5,6 0,0 0,0 9,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,8 18,9 24,4 1,6 12,1 14,4 1,3 1,6 1,0 1,8
2013 26,0 22,2 23,5 1,4 6,0 14,4 1,8 1,2 0,6 3,1
2009 29,0 11,0 30,4 1,8 8,3 16,1 2,2 0,1 0,3 0,9
2005 24,0 9,7 29,4 4,0 7,4 19,4 4,2 0,1 0,3 1,7
2001 16,8 17,6 15,8 6,4 6,8 27,4 3,7 0,1 0,2 5,2
1997 24,0 10,1 16,1 2,4 14,1 28,8 3,0 0,1 0,6 0,8
1993 25,6 11,0 7,2 4,3 24,2 22,0 2,5 0,0 0,2 3,0
1989 25,0 17,5 18,9 4,2 5,6 23,6 3,5 0,1 0,0 1,6
1985 33,4 23,9 3,7 2,5 7,3 23,9 3,3 0,0 0,1 2,0
1981 25,6 26,8 3,8 2,5 9,7 26,7 3,1 0,0 0,1 1,7
1977 28,8 18,7 2,4 2,3 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 14,8
1973 22,9 8,6 6,1 6,2 12,7 32,7 5,8 0,0 0,1 5,0
1969 34,3 10,3 0,0 2,1 12,5 23,4 17,1 0,0 0,0 0,2
1965 32,1 11,1 0,0 3,1 10,5 22,2 21,0 0,0 0,0 0,0
1961 30,9 13,4 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 30,3
1957 29,2 10,1 0,0 0,0 11,1 22,8 25,9 0,0 0,0 0,9
1953 30,5 11,0 0,0 0,0 8,4 19,7 29,4 0,0 0,0 1,0
1949 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 32,6 0,0 0,0 19,2
1945 32,8 12,1 0,0 0,0 6,2 0,0 48,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 31.5 18.2 16.5 0 4.5 23.1 1.8 4.5 0 0
Valgting 34,2 17,8 16,7 0,0 8,8 18,3 1,1 3,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned