Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hægebostad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 12 8,8 55 6,5 67 7,0 -0,9 7,0 1 0
H 22 16,2 173 20,5 195 20,2 -0,9 20,2 3 0
Frp 16 11,8 144 17,1 160 16,6 -4,9 16,6 3 0
Sp 52 38,2 319 37,9 371 38,5 14,2 38,5 6 2
KrF 15 11,0 62 7,4 77 8,0 -3,9 8,0 2 0
Andre (vis) 19 14,0 74 8,8 93 9,7 -2,0 9,7 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
64 47,1 374 44,4 438 45,5 13,3 45,5 7 2
H+Frp+
KrF+V
53 39,0 379 45,0 432 44,8 -9,7 44,8 8 0
Nærmest til å vinne mandat: H (5 stemmer), tape mandat: Sp (9 stemmer)
Fremmøte: 76,6 % Stemmeberettigede: 1 282 Opptalte stemmer: 978
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 7,0 20,2 16,6 0,0 38,5 8,0 0,0 0,0 0,0 9,7
24/9 - 13:01 7,0 20,2 16,6 0,0 38,5 8,0 0,0 0,0 0,0 9,7
24/9 - 13:01 7,0 20,2 16,6 0,0 38,5 8,0 0,0 0,0 0,0 9,7
12/9 - 14:25 7,0 20,2 16,6 0,0 38,5 8,0 0,0 0,0 0,0 9,7
12/9 - 14:25 7,0 20,2 16,6 0,0 38,5 8,0 0,0 0,0 0,0 9,7
10/9 - 15:33 7,0 20,2 16,6 0,0 38,5 8,0 0,0 0,0 0,0 9,7
10/9 - 14:21 7,0 20,2 16,6 0,0 38,5 8,0 0,0 0,0 0,0 9,7
9/9 - 22:23 7,0 20,4 16,5 0,0 38,5 7,9 0,0 0,0 0,0 9,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 7,8 (1) 21,1 (3) 21,5 (3) 0,0 (0) 24,3 (4) 11,9 (2) 0,0 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 11,7 (2)
Poll of polls (brutt ned) 5,8 (1) 18,3 (2) 18,4 (2) 0,0 (0) 41,4 (6) 8,8 (1) 0,0 (0) 2,9 (0) 0,0 (0) 19,6 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 5,4 (1) 19,1 (3) 18,4 (2) 0,0 (0) 42,0 (6) 8,9 (1) 0,0 (0) 3,5 (0) 0,0 (0) 13,8 (2)
K-snitt september (brutt ned) 5,8 (1) 17,9 (2) 16,8 (2) 0,0 (0) 43,5 (6) 8,7 (1) 0,0 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 19,0 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 98,3 (15) 112,3 (15) 107,6 (15) 111,7 (15) Ap, Sp, KrF, H, Frp, And
Borgerlige 54,5 (8) 45,5 (5) 46,4 (6) 43,4 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 33,8 (5) 50,1 (7) 50,9 (7) 52,3 (7) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 36,2 (6) 50,2 (7) 50,9 (7) 52,2 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 7,8 (1) 21,1 (3) 21,5 (3) 0,0 (0) 24,3 (4) 11,9 (2) 0,0 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 11,7 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 0 47 0
Høyre 19 2 48 26
KrF 8 2 46 38
Sp 20 0 45 30
Ap 8 0 57 25
Tverrpolitisk liste 21 0 44 33
Sum 83 4 47 28
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 4 44 0
Høyre 21 0 48 24
KrF 7 2 54 14
Sp 18 0 44 22
Ap 9 0 52 33
Miljøpartiet De Grønne 7 2 46 43
Tverrpolitisk liste 21 0 41 33
Sum 91 8 46 25
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 1 43 0
Høyre 20 0 49 15
KrF 12 0 47 33
Sp 18 0 40 28
Ap 11 0 45 27
Samarbeidslista 13 0 47 38
Tverrpolitisk liste 24 0 42 25
Sum 105 1 44 25
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1034).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 669
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 943
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,9 %
F-2015 60,8 %
K-2015 73,1 %
S-2013 81,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Margrethe Handeland, Sp (2015-)
Ånen Werdal, H (2011-2015)
John Fidjeland, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 7,8 21,1 21,5 0,0 24,3 11,9 0,0 1,7 0,0 11,7
2011 6,6 27,5 15,5 0,0 10,2 10,0 0,0 0,0 0,0 30,2
2007 6,6 11,1 5,7 0,0 5,9 17,4 0,0 0,0 0,0 53,3
2003 7,4 16,7 6,4 0,0 6,4 17,2 0,0 0,0 0,0 45,9
1999 9,8 15,8 0,0 0,0 15,0 21,4 0,0 0,0 0,0 38,0
1995 18,8 18,7 0,0 0,0 26,9 20,6 0,0 0,0 0,0 14,9
1991 16,7 13,1 0,0 0,0 32,0 21,8 0,0 0,0 0,0 16,5
1987 20,9 17,4 0,0 0,0 21,4 17,8 0,0 0,0 0,0 22,5
1983 20,3 21,9 0,0 0,0 12,4 27,3 0,0 0,0 0,0 18,1
1979 16,4 20,9 0,0 0,0 21,2 15,3 0,0 0,0 0,0 26,2
1975 19,7 11,9 0,0 0,0 12,4 14,4 0,0 0,0 0,0 41,5
1971 22,4 10,7 0,0 0,0 23,0 21,3 0,0 0,0 0,0 22,6
1967 22,6 6,4 0,0 0,0 22,8 20,9 0,0 0,0 0,0 27,3
1963 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7
1959 21,8 0,0 0,0 0,0 32,4 0,0 12,2 0,0 0,0 33,6
1955 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 72,9
1951 38,3 0,0 0,0 0,0 47,9 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0
1947 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7
1945 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 8,8 15,4 12,6 0,3 26,7 26,5 0,6 1,7 0,0 7,4
2011 8,7 31,3 12,1 0,1 21,9 22,9 0,8 0,7 0,0 1,4
2007 9,8 8,9 18,4 1,2 20,9 36,2 1,4 0,9 0,1 2,1
2003 9,4 13,5 15,1 3,3 24,4 31,3 1,0 0,0 0,0 2,0
1999 12,2 17,3 7,9 0,8 22,9 34,9 1,7 0,0 0,0 2,2
1995 14,5 16,4 5,2 2,1 29,3 28,2 1,2 0,0 0,0 3,1
1991 16,1 11,1 3,7 2,5 32,7 26,3 1,0 0,4 0,1 6,3
1987 24,8 15,3 5,1 1,3 19,1 31,1 0,0 0,0 0,0 3,2
1983 23,2 21,6 3,7 1,1 17,0 31,2 1,5 0,0 0,1 0,7
1979 16,7 16,2 0,6 0,6 17,8 24,0 4,8 0,0 0,0 19,3
1975 15,2 19,2 1,4 0,6 12,9 25,6 1,6 0,0 0,0 23,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 10,2 18,2 20,4 0,5 20,3 24,0 1,2 1,3 0,4 3,6
2013 15,3 16,2 18,8 0,2 12,9 24,8 1,1 1,1 0,0 9,6
2009 14,3 10,5 29,2 0,9 12,3 30,5 1,0 0,2 0,0 1,2
2005 14,7 8,3 22,4 1,0 16,0 33,7 2,3 0,2 0,1 1,3
2001 10,7 12,6 9,8 4,7 13,9 42,9 1,1 0,0 0,1 4,2
1997 16,9 8,7 8,3 0,5 26,2 37,1 1,4 0,1 0,3 0,4
1993 15,7 7,0 1,7 1,8 45,4 25,7 0,5 0,1 0,1 1,9
1989 23,7 11,3 9,7 1,5 15,7 34,6 1,6 0,3 0,0 1,6
1985 29,9 17,5 2,1 0,5 15,8 30,9 1,7 0,0 0,1 1,4
1981 26,8 21,6 2,2 0,1 19,2 29,2 0,5 0,0 0,1 0,2
1977 24,3 22,7 0,3 0,6 0,0 33,2 0,0 0,0 0,0 18,9
1973 21,4 6,9 4,4 2,9 32,5 26,1 2,3 0,0 0,0 3,6
1969 29,4 5,2 0,0 1,7 34,5 22,5 6,7 0,0 0,0 0,0
1965 30,3 7,0 0,0 1,0 32,3 19,6 9,8 0,0 0,0 0,0
1961 32,5 5,3 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 48,0
1957 30,3 2,9 0,0 0,0 43,7 11,7 11,4 0,0 0,0 0,0
1953 32,4 3,4 0,0 0,0 44,3 8,1 11,9 0,0 0,0 0,0
1949 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 8,9 0,0 0,0 51,1
1945 40,1 1,2 0,0 0,0 41,0 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 7.1 9.1 32.3 0 26.3 14.1 0 5.1 0 6.1
Valgting 7,9 22,5 20,3 0,0 24,1 11,6 0,0 1,3 0,0 12,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned