Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lyngdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 236 9,6 321 11,2 557 10,5 -3,2 3 -2
H 452 18,3 459 16,0 911 17,1 -11,4 5 -5
Frp 780 31,6 942 32,8 1 722 32,4 21,0 10 6
SV 42 1,7 24 0,8 66 1,2 1,2 0 0
Sp 203 8,2 301 10,5 504 9,5 -8,3 3 -3
KrF 429 17,4 434 15,1 863 16,2 -5,4 5 -3
V 123 5,0 178 6,2 301 5,7 1,7 2 1
MDG 39 1,6 21 0,7 60 1,1 1,1 0 0
R 55 2,2 38 1,3 93 1,8 -1,2 0 -1
Andre (vis) 110 4,5 127 4,4 237 4,5 4,5 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
575 23,3 705 24,6 1 280 24,1 -10,4 6 -6
H+Frp+
KrF+V
1 784 72,3 2 013 70,1 3 797 71,4 5,9 22 -1
Nærmest til å vinne mandat: R (34 stemmer), tape mandat: V (53 stemmer)
Fremmøte: 66,5 % Stemmeberettigede: 8 049 Opptalte stemmer: 5 340
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 10,5 17,1 32,4 1,2 9,5 16,2 5,7 1,1 1,8 4,5
20/9 - 15:15 10,5 17,1 32,4 1,2 9,5 16,2 5,7 1,1 1,8 4,5
20/9 - 15:15 10,5 17,1 32,4 1,2 9,5 16,2 5,7 1,1 1,8 4,5
14/9 - 10:30 10,5 17,1 32,4 1,2 9,5 16,2 5,7 1,1 1,8 4,5
14/9 - 10:30 10,5 17,1 32,4 1,2 9,5 16,2 5,7 1,1 1,8 4,5
14/9 - 10:02 10,5 17,1 32,4 1,2 9,5 16,2 5,7 1,1 1,8 4,5
13/9 - 09:55 10,5 17,1 32,4 1,2 9,5 16,2 5,7 1,1 1,8 4,5
13/9 - 09:55 10,5 17,1 32,4 1,2 9,5 16,2 5,7 1,1 1,8 4,5
13/9 - 09:55 10,5 17,1 32,4 1,2 9,5 16,2 5,7 1,1 1,8 4,5
13/9 - 09:55 10,5 17,1 32,4 1,2 9,5 16,2 5,7 1,1 1,8 4,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 13,7 (5) 28,6 (10) 11,4 (4) 0,0 (0) 17,8 (6) 21,6 (8) 4,0 (1) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 11,5 (3) 37,5 (11) 14,9 (4) 0,0 (0) 9,3 (3) 22,6 (6) 5,3 (1) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,0 (0)
Siste lokale målings 11,1 (4) 26,1 (8) 19,4 (6) 1,5 (0) 10,4 (3) 20,5 (6) 2,2 (0) 2,4 (1) 2,0 (0) 4,4 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,8 (3) 39,0 (11) 16,0 (4) 0,0 (0) 9,9 (3) 16,2 (5) 5,4 (2) 0,0 (0) 2,7 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 11,5 (3) 36,2 (10) 15,1 (4) 0,0 (0) 9,6 (3) 22,9 (6) 5,4 (2) 0,0 (0) 3,4 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 1 46 38
Høyre 30 2 51 33
KrF 29 1 47 52
Venstre 23 1 57 61
Sp 30 0 51 20
Ap 28 2 65 50
SV 10 1 48 80
Rødt 8 2 51 50
MDG 10 1 49 50
Industri- og Næringspartiet 9 3 43 33
Partiet Sentrum 7 2 53 43
Sum 200 16 52 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Audnedal og Lyngdal kommuner.
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 751
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 5 025
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,9 %
K-2019 65,0 %
F-2019 59,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 35 til 29. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Jan Kristensen, H (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / L24 21/8-2023 11,1 (4) 26,1 (8) 19,4 (6) 1,5 (0) 10,4 (3) 20,5 (6) 2,2 (0) 2,4 (1) 2,0 (0) 4,4 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 13,7 28,6 11,4 0,0 17,8 21,6 4,0 0,0 3,0 0,0
2015 12,2 31,0 8,9 1,7 11,7 20,9 4,0 1,7 0,0 8,0
2011 11,2 37,9 8,4 2,3 10,3 18,4 4,0 0,0 0,0 7,6
2007 9,2 22,9 16,9 2,3 7,4 25,9 7,4 0,0 0,0 8,0
2003 18,0 14,3 13,2 4,7 11,6 25,7 4,7 0,0 0,0 7,7
1999 16,1 16,6 10,3 0,0 11,1 32,9 6,4 0,0 0,0 6,7
1995 20,4 14,6 5,3 0,0 16,4 29,5 9,0 0,0 0,0 4,9
1991 17,2 22,9 6,1 2,2 18,2 22,7 5,0 0,0 0,0 5,7
1987 21,1 23,4 8,0 0,0 15,0 25,8 0,0 0,0 0,0 6,8
1983 22,6 24,8 5,0 0,0 18,1 21,9 5,4 0,0 0,4 1,8
1979 22,7 30,0 1,2 0,0 11,1 22,6 6,1 0,0 0,0 6,3
1975 20,1 24,1 0,0 0,0 15,6 22,4 0,0 0,0 0,0 17,7
1971 25,6 18,9 0,0 0,0 23,9 17,3 14,2 0,0 0,0 0,0
1967 23,7 19,3 0,0 0,0 25,6 15,1 16,4 0,0 0,0 0,0
1963 24,6 19,3 0,0 0,0 23,3 17,4 15,4 0,0 0,0 0,0
1959 21,2 21,2 0,0 0,0 28,1 14,9 14,6 0,0 0,0 0,0
1955 18,4 10,0 0,0 0,0 51,8 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0
1951 22,2 16,7 0,0 0,0 17,8 14,4 12,9 0,0 0,0 16,0
1947 23,5 14,0 0,0 0,0 22,4 10,9 14,4 0,0 0,0 14,7
1945 25,9 13,1 0,0 0,0 38,3 0,0 19,7 0,0 0,0 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 13,0 24,0 12,4 1,6 13,7 24,0 2,6 2,4 1,5 4,8
2015 13,7 28,8 10,5 1,8 10,4 25,2 2,9 2,3 0,4 4,1
2011 13,0 30,9 12,2 2,0 10,8 26,0 2,9 0,3 0,4 1,5
2007 11,1 21,0 20,1 2,6 8,8 28,6 4,8 0,4 0,3 2,3
2003 15,3 15,1 17,0 5,5 12,6 27,4 3,6 0,0 0,0 3,5
1999 15,2 19,1 13,0 2,5 11,0 33,5 4,4 0,0 0,0 1,3
1995 17,4 14,2 8,7 1,3 21,0 30,0 5,2 0,0 0,0 2,2
1991 15,2 19,4 8,4 3,6 16,5 25,6 3,7 0,3 0,2 7,1
1987 18,3 22,2 9,9 1,7 13,0 26,7 0,0 0,0 0,2 8,1
1983 20,6 24,2 6,5 0,8 16,6 24,6 4,2 0,0 0,3 2,2
1979 15,3 24,5 1,6 1,1 21,1 16,9 6,0 0,0 0,0 13,5
1975 18,0 23,4 2,6 1,1 20,7 24,1 2,7 0,0 0,0 7,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 13,5 20,2 17,5 2,5 15,3 21,3 1,8 1,3 2,0 4,7
2017 13,0 27,3 20,7 2,0 10,1 21,6 1,6 1,1 0,5 2,1
2013 16,6 26,4 18,1 1,5 6,7 23,3 2,2 0,7 0,1 4,3
2009 17,2 15,8 29,2 2,0 6,7 26,0 2,2 0,1 0,1 0,7
2005 16,5 12,5 25,9 3,7 7,6 27,9 4,5 0,0 0,2 1,2
2001 12,8 20,0 12,3 5,5 6,8 35,8 2,7 0,1 0,3 3,7
1997 18,7 11,8 15,7 1,4 13,0 35,2 3,4 0,1 0,3 0,5
1993 19,7 10,7 5,3 2,7 28,1 27,4 2,9 0,0 0,0 3,2
1989 18,9 20,5 15,3 3,4 9,2 27,9 3,4 0,2 0,0 1,1
1985 24,6 27,1 3,2 1,1 13,3 25,8 2,6 0,0 0,2 2,1
1981 20,0 31,8 3,2 1,2 13,0 26,7 2,7 0,0 0,0 1,4
1977 20,0 28,7 2,2 0,8 0,0 30,6 0,0 0,0 0,1 17,6
1973 18,4 12,9 6,1 1,9 22,1 27,2 4,2 0,0 0,0 7,2
1969 24,4 16,8 0,0 0,9 23,7 18,9 15,0 0,0 0,0 0,3
1965 23,4 19,6 0,0 0,8 22,0 19,0 15,3 0,0 0,0 0,0
1961 24,3 18,4 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 37,3
1957 21,1 13,4 0,0 0,0 36,3 15,9 13,0 0,0 0,0 0,3
1953 21,2 15,4 0,0 0,0 32,8 16,4 13,7 0,0 0,0 0,5
1949 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 19,6 0,0 0,0 44,1
1945 27,0 22,5 0,0 0,0 28,5 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 13.7 31 11.2 0 13.7 22.5 4 0 4.3 0
Valgting 13,7 27,6 11,4 0,0 19,4 21,3 4,0 0,0 2,5 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned