Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lyngdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 197 13,7 491 13,6 688 13,7 1,5 13,7 5 -1
H 444 30,8 991 27,5 1 435 28,6 -2,5 28,6 10 -3
Frp 161 11,2 411 11,4 572 11,4 2,5 11,4 4 0
Sp 197 13,7 697 19,4 894 17,8 6,1 17,8 6 0
KrF 323 22,4 764 21,2 1 087 21,6 0,7 21,6 8 -2
V 57 4,0 143 4,0 200 4,0 0,0 4,0 1 -1
R 61 4,2 88 2,4 149 3,0 3,0 3,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
455 31,6 1 276 35,4 1 731 34,5 10,6 34,5 12 0
H+Frp+
KrF+V
985 68,4 2 309 64,1 3 294 65,6 0,7 65,6 23 -6
Nærmest til å vinne mandat: V (18 stemmer), tape mandat: R (53 stemmer)
Fremmøte: 65,4 % Stemmeberettigede: 7 735 Opptalte stemmer: 5 040
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 13,7 28,6 11,4 0,0 17,8 21,6 4,0 0,0 3,0 0,0
24/9 - 13:01 13,7 28,6 11,4 0,0 17,8 21,6 4,0 0,0 3,0 0,0
24/9 - 13:01 13,7 28,6 11,4 0,0 17,8 21,6 4,0 0,0 3,0 0,0
12/9 - 14:25 13,7 28,6 11,4 0,0 17,8 21,6 4,0 0,0 3,0 0,0
12/9 - 14:25 13,7 28,6 11,4 0,0 17,8 21,6 4,0 0,0 3,0 0,0
10/9 - 17:21 13,7 28,6 11,4 0,0 17,8 21,6 4,0 0,0 3,0 0,0
10/9 - 17:21 13,7 28,6 11,4 0,0 17,8 21,6 4,0 0,0 3,0 0,0
10/9 - 00:32 13,6 28,5 11,6 0,0 17,8 21,7 3,9 0,0 2,9 0,0
10/9 - 00:32 13,6 28,5 11,6 0,0 17,8 21,7 3,9 0,0 2,9 0,0
10/9 - 00:32 13,6 28,5 11,6 0,0 17,8 21,7 3,9 0,0 2,9 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 12,2 (5) 31,0 (11) 8,9 (3) 1,7 (0) 11,7 (4) 20,9 (8) 4,0 (1) 1,7 (0) 0,0 (0) 8,0 (3)
Poll of polls (brutt ned) 9,0 (3) 26,9 (9) 7,6 (3) 2,6 (1) 20,0 (7) 15,6 (5) 2,9 (1) 2,9 (1) 0,0 (0) 13,4 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 8,4 (3) 28,1 (10) 7,6 (3) 3,4 (1) 20,3 (7) 15,7 (6) 2,5 (1) 3,4 (1) 0,0 (0) 9,4 (3)
K-snitt september (brutt ned) 9,0 (3) 26,3 (9) 6,9 (2) 2,8 (1) 21,0 (8) 15,4 (5) 2,6 (1) 3,0 (1) 0,0 (0) 13,0 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 0 48 21
Høyre 38 2 50 42
KrF 28 4 47 36
Venstre 19 1 55 42
Sp 39 0 45 31
Ap 35 2 59 49
Rødt 13 4 52 54
Sum 191 13 51 39
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Audnedal og Lyngdal kommuner.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 12,2 31,0 8,9 1,7 11,7 20,9 4,0 1,7 0,0 8,0
2011 11,2 37,9 8,4 2,3 10,3 18,4 4,0 0,0 0,0 7,6
2007 9,2 22,9 16,9 2,3 7,4 25,9 7,4 0,0 0,0 8,0
2003 18,0 14,3 13,2 4,7 11,6 25,7 4,7 0,0 0,0 7,7
1999 16,1 16,6 10,3 0,0 11,1 32,9 6,4 0,0 0,0 6,7
1995 20,4 14,6 5,3 0,0 16,4 29,5 9,0 0,0 0,0 4,9
1991 17,2 22,9 6,1 2,2 18,2 22,7 5,0 0,0 0,0 5,7
1987 21,1 23,4 8,0 0,0 15,0 25,8 0,0 0,0 0,0 6,8
1983 22,6 24,8 5,0 0,0 18,1 21,9 5,4 0,0 0,4 1,8
1979 22,7 30,0 1,2 0,0 11,1 22,6 6,1 0,0 0,0 6,3
1975 20,1 24,1 0,0 0,0 15,6 22,4 0,0 0,0 0,0 17,7
1971 25,6 18,9 0,0 0,0 23,9 17,3 14,2 0,0 0,0 0,0
1967 23,7 19,3 0,0 0,0 25,6 15,1 16,4 0,0 0,0 0,0
1963 24,6 19,3 0,0 0,0 23,3 17,4 15,4 0,0 0,0 0,0
1959 21,2 21,2 0,0 0,0 28,1 14,9 14,6 0,0 0,0 0,0
1955 18,4 10,0 0,0 0,0 51,8 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0
1951 22,2 16,7 0,0 0,0 17,8 14,4 12,9 0,0 0,0 16,0
1947 23,5 14,0 0,0 0,0 22,4 10,9 14,4 0,0 0,0 14,7
1945 25,9 13,1 0,0 0,0 38,3 0,0 19,7 0,0 0,0 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 13,7 28,8 10,5 1,8 10,4 25,2 2,9 2,3 0,4 4,1
2011 13,0 30,9 12,2 2,0 10,8 26,0 2,9 0,3 0,4 1,5
2007 11,1 21,0 20,1 2,6 8,8 28,6 4,8 0,4 0,3 2,3
2003 15,3 15,1 17,0 5,5 12,6 27,4 3,6 0,0 0,0 3,5
1999 15,2 19,1 13,0 2,5 11,0 33,5 4,4 0,0 0,0 1,3
1995 17,4 14,2 8,7 1,3 21,0 30,0 5,2 0,0 0,0 2,2
1991 15,2 19,4 8,4 3,6 16,5 25,6 3,7 0,3 0,2 7,1
1987 18,3 22,2 9,9 1,7 13,0 26,7 0,0 0,0 0,2 8,1
1983 20,6 24,2 6,5 0,8 16,6 24,6 4,2 0,0 0,3 2,2
1979 15,3 24,5 1,6 1,1 21,1 16,9 6,0 0,0 0,0 13,5
1975 18,0 23,4 2,6 1,1 20,7 24,1 2,7 0,0 0,0 7,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 13,0 27,3 20,7 2,0 10,1 21,6 1,6 1,1 0,5 2,1
2013 16,6 26,4 18,1 1,5 6,7 23,3 2,2 0,7 0,1 4,3
2009 17,2 15,8 29,2 2,0 6,7 26,0 2,2 0,1 0,1 0,7
2005 16,5 12,5 25,9 3,7 7,6 27,9 4,5 0,0 0,2 1,2
2001 12,8 20,0 12,3 5,5 6,8 35,8 2,7 0,1 0,3 3,7
1997 18,7 11,8 15,7 1,4 13,0 35,2 3,4 0,1 0,3 0,5
1993 19,7 10,7 5,3 2,7 28,1 27,4 2,9 0,0 0,0 3,2
1989 18,9 20,5 15,3 3,4 9,2 27,9 3,4 0,2 0,0 1,1
1985 24,6 27,1 3,2 1,1 13,3 25,8 2,6 0,0 0,2 2,1
1981 20,0 31,8 3,2 1,2 13,0 26,7 2,7 0,0 0,0 1,4
1977 20,0 28,7 2,2 0,8 0,0 30,6 0,0 0,0 0,1 17,6
1973 18,4 12,9 6,1 1,9 22,1 27,2 4,2 0,0 0,0 7,2
1969 24,4 16,8 0,0 0,9 23,7 18,9 15,0 0,0 0,0 0,3
1965 23,4 19,6 0,0 0,8 22,0 19,0 15,3 0,0 0,0 0,0
1961 24,3 18,4 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 37,3
1957 21,1 13,4 0,0 0,0 36,3 15,9 13,0 0,0 0,0 0,3
1953 21,2 15,4 0,0 0,0 32,8 16,4 13,7 0,0 0,0 0,5
1949 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 19,6 0,0 0,0 44,1
1945 27,0 22,5 0,0 0,0 28,5 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 12.9 31.1 9.3 1.9 6.6 25.5 4.1 3.4 0 5.2
Valgting 12,0 31,0 8,8 1,6 13,0 19,8 4,0 1,3 0,0 8,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned