Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Åseral

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 47 29,9 159 37,7 206 35,8 20,1 35,8 6 3
H 39 24,8 74 17,5 113 19,7 -6,9 19,7 3 -1
Sp 44 28,0 126 29,9 170 29,6 -6,2 29,6 5 -1
KrF 27 17,2 59 14,0 86 15,0 -7,0 15,0 3 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
91 58,0 285 67,5 376 65,4 13,9 65,4 11 2
H+Frp+
KrF+V
66 42,0 133 31,5 199 34,7 -13,9 34,7 6 -2
Nærmest til å vinne mandat: H (8 stemmer), tape mandat: KrF (6 stemmer)
Fremmøte: 79,2 % Stemmeberettigede: 732 Opptalte stemmer: 579
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 35,8 19,7 0,0 0,0 29,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 35,8 19,7 0,0 0,0 29,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 35,8 19,7 0,0 0,0 29,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 35,8 19,7 0,0 0,0 29,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 35,8 19,7 0,0 0,0 29,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:22 35,8 19,7 0,0 0,0 29,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:22 35,8 19,7 0,0 0,0 29,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 21:35 35,7 19,8 0,0 0,0 30,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 14:38 28,9 26,1 0,0 0,0 29,6 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 15,8 (3) 26,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,8 (6) 21,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 11,6 (2) 23,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 61,0 (9) 16,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 10,9 (2) 24,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 61,9 (9) 16,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 11,6 (2) 22,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 64,0 (10) 16,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 73,5 (13) 88,9 (13) 89,3 (13) 91,7 (14) Ap, Sp, KrF
Borgerlige 48,5 (8) 39,3 (6) 40,5 (6) 38,6 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51,5 (9) 72,6 (11) 72,8 (11) 75,6 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 57,7 (10) 77,3 (11) 78,4 (11) 80,1 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 15,8 (3) 26,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,8 (6) 21,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 10 0 43 10
KrF 10 0 43 40
Sp 11 0 40 55
Ap 10 0 53 50
Sum 41 0 45 39
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 13 3 49 31
KrF 14 0 36 36
Sp 14 0 41 36
Ap 9 0 52 44
Sum 50 3 44 36
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 14 0 46 21
Sp 17 0 45 35
Ap 11 0 45 36
Tverrpolitisk bygdeliste 14 0 42 36
Sum 56 0 45 32
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1026).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 917
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 520
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,6 %
F-2015 62,9 %
K-2015 74,7 %
S-2013 78,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Oddmund Ljosland, Sp (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 15,8 26,5 0,0 0,0 35,8 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 21,1 12,9 0,0 0,0 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
2007 16,7 10,5 0,0 0,0 24,8 27,0 0,0 0,0 0,0 21,0
2003 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 59,3
1999 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 0,0 60,9
1995 14,3 8,6 0,0 0,0 16,2 15,4 0,0 0,0 0,0 45,5
1991 21,0 13,5 0,0 0,0 33,7 17,6 0,0 0,0 0,0 14,3
1987 16,4 18,5 0,0 0,0 31,1 17,9 0,0 0,0 0,0 16,0
1983 18,5 20,6 0,0 0,0 37,8 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 16,1 15,7 0,0 0,0 44,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 13,9 12,4 0,0 0,0 51,4 19,2 3,1 0,0 0,0 0,0
1971 19,7 0,0 0,0 0,0 29,5 12,3 15,0 0,0 0,0 23,5
1967 16,3 0,0 0,0 0,0 28,5 15,6 19,6 0,0 0,0 20,1
1963 15,1 0,0 0,0 0,0 35,2 14,2 19,9 0,0 0,0 15,5
1959 18,0 0,0 0,0 0,0 41,3 16,7 24,1 0,0 0,0 0,0
1955 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3
1951 13,7 0,0 0,0 0,0 37,2 17,0 26,0 0,0 0,0 6,2
1947 12,8 0,0 0,0 0,0 31,9 17,0 0,0 0,0 0,0 38,3
1945 18,6 0,0 0,0 0,0 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 19,9 19,9 5,7 1,1 28,8 19,6 0,5 2,3 0,2 2,1
2011 21,2 16,1 8,8 0,8 25,6 23,3 1,0 0,8 0,0 2,3
2007 16,4 6,8 14,4 2,5 24,0 24,2 1,5 7,1 0,0 3,0
2003 16,3 5,2 14,0 7,2 21,2 32,7 0,9 0,0 0,0 2,6
1999 17,6 8,9 12,4 1,7 26,1 29,5 1,5 0,0 0,0 2,2
1995 17,9 9,0 4,2 0,7 35,3 27,8 0,0 0,0 0,0 5,1
1991 15,7 13,2 2,2 3,5 37,0 19,3 0,6 0,6 0,0 7,9
1987 18,2 18,6 3,4 1,5 31,1 21,8 0,0 0,0 0,2 5,3
1983 16,6 22,7 1,7 1,0 35,6 19,3 2,5 0,0 0,0 0,6
1979 14,1 12,8 0,9 0,4 45,2 16,7 2,6 0,0 0,0 7,3
1975 13,7 17,4 1,5 0,2 40,5 18,7 3,8 0,0 0,0 4,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,9 21,1 15,0 1,5 25,7 16,2 1,0 0,4 0,4 1,9
2013 22,6 15,8 15,0 1,0 19,9 19,1 1,8 0,4 0,2 4,1
2009 21,4 9,1 25,4 2,5 15,4 23,0 1,5 0,0 0,0 1,7
2005 17,9 6,0 23,6 3,1 15,8 28,5 3,5 0,2 0,0 1,4
2001 12,3 9,7 10,9 5,7 11,7 44,0 1,2 0,0 0,0 4,6
1997 17,7 5,9 10,8 0,8 27,6 34,3 1,6 0,0 0,6 0,8
1993 16,3 8,0 2,4 2,2 44,5 22,8 0,9 0,0 0,0 2,8
1989 19,7 16,6 12,6 1,8 22,4 24,5 1,1 0,2 0,0 1,1
1985 20,5 20,7 1,0 0,5 33,7 21,4 1,7 0,0 0,0 0,3
1981 17,7 22,1 1,4 0,9 33,9 22,4 1,2 0,0 0,0 0,4
1977 17,5 12,9 1,9 0,4 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 40,6
1973 14,1 1,7 4,0 0,9 45,8 22,8 6,0 0,0 0,4 4,3
1969 17,8 1,8 0,0 0,0 49,2 12,4 18,8 0,0 0,0 0,0
1965 19,3 1,6 0,0 0,7 33,8 20,9 23,7 0,0 0,0 0,0
1961 16,9 0,7 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 62,9
1957 18,4 0,5 0,0 0,0 45,4 13,3 22,3 0,0 0,0 0,2
1953 17,9 0,6 0,0 0,0 39,9 16,2 25,0 0,0 0,0 0,3
1949 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 26,8 0,0 0,0 43,6
1945 14,9 0,0 0,0 0,0 54,7 0,0 30,3 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.8 21.8 0 0 31 25.3 0 0 0 0
Valgting 14,5 27,5 0,0 0,0 36,7 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned