Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Bykle

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 74 28,9 75 24,4 149 26,6 -3,4 4 0
H 62 24,2 65 21,1 127 22,7 -6,8 3 0
Sp 46 18,0 55 17,9 101 18,0 -3,2 2 -1
KrF 25 9,8 15 4,9 40 7,1 0,6 1 0
V 34 13,3 66 21,4 100 17,9 5,0 2 0
Andre (vis) 15 5,9 28 9,1 43 7,7 7,7 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
120 46,9 130 42,2 250 44,6 -6,6 6 -1
H+Frp+
KrF+V
121 47,3 146 47,4 267 47,7 -1,2 6 0
Nærmest til å vinne mandat: Sp (6 stemmer), tape mandat: Ap (8 stemmer)
Fremmøte: 71,1 % Stemmeberettigede: 793 Opptalte stemmer: 564
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 26,6 22,7 0,0 0,0 18,0 7,1 17,9 0,0 0,0 7,7
20/9 - 15:15 26,6 22,7 0,0 0,0 18,0 7,1 17,9 0,0 0,0 7,7
20/9 - 15:15 26,6 22,7 0,0 0,0 18,0 7,1 17,9 0,0 0,0 7,7
14/9 - 10:30 26,6 22,7 0,0 0,0 18,0 7,1 17,9 0,0 0,0 7,7
14/9 - 10:02 26,6 22,7 0,0 0,0 18,0 7,1 17,9 0,0 0,0 7,7
14/9 - 10:02 26,6 22,7 0,0 0,0 18,0 7,1 17,9 0,0 0,0 7,7
13/9 - 09:55 26,6 22,7 0,0 0,0 18,0 7,1 17,9 0,0 0,0 7,7
13/9 - 09:55 26,6 22,7 0,0 0,0 18,0 7,1 17,9 0,0 0,0 7,7
13/9 - 09:55 26,6 22,7 0,0 0,0 18,0 7,1 17,9 0,0 0,0 7,7
13/9 - 09:55 26,6 22,7 0,0 0,0 18,0 7,1 17,9 0,0 0,0 7,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 30,0 (4) 29,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 21,2 (3) 6,5 (1) 12,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,1 (3) 38,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,1 (2) 6,8 (1) 17,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,8 (4) 36,7 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,5 (1) 8,0 (1) 17,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,2 (3) 37,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,4 (2) 7,1 (1) 17,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 10 1 54 20
KrF 8 1 56 25
Venstre 19 3 45 74
Sp 12 1 57 42
Ap 14 3 45 64
Bykle Bygdeliste 11 2 47 27
Sum 74 11 50 47
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 941).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 995
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 523
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,5 %
K-2019 69,6 %
F-2019 53,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 13 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Jon Rolf Næss, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 30,0 29,4 0,0 0,0 21,2 6,5 12,8 0,0 0,0 0,0
2015 50,0 19,1 0,0 0,0 12,4 5,7 12,8 0,0 0,0 0,0
2011 39,4 30,4 6,9 0,0 13,8 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0
2007 22,6 27,5 8,4 10,7 8,8 6,9 7,3 0,0 0,0 7,8
2003 23,6 31,6 0,0 6,9 10,4 6,2 10,6 0,0 0,0 10,6
1999 21,1 29,2 0,0 0,0 15,5 0,0 23,1 0,0 0,0 11,1
1995 31,5 10,4 0,0 0,0 14,2 6,9 21,6 0,0 0,0 15,4
1991 34,9 11,1 0,0 0,0 20,2 10,3 13,2 0,0 0,0 10,3
1987 38,0 17,1 0,0 0,0 20,1 10,2 0,0 0,0 0,0 14,7
1983 30,8 20,7 0,0 0,0 17,1 9,5 0,0 0,0 0,0 21,8
1979 34,9 27,5 0,0 0,0 23,1 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 38,8 0,0 0,0 0,0 38,4 21,2 0,0 0,0 0,0 1,6
1971 35,7 0,0 0,0 0,0 43,8 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 46,1 0,0 0,0 0,0 35,7 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 44,7 0,0 0,0 0,0 38,1 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 44,0 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 38,3 17,4 0,0 0,0 0,0 11,0 31,0 0,0 0,0 2,3
1951 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,2
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 27,0 19,4 4,5 3,2 23,1 9,4 3,5 4,0 1,5 4,5
2015 34,7 19,7 6,2 3,4 15,0 7,3 4,9 3,9 1,0 3,9
2011 29,7 31,5 10,0 4,1 8,7 8,9 3,9 0,5 1,8 0,9
2007 21,8 22,3 16,3 8,7 13,6 11,9 3,2 0,7 1,0 0,5
2003 30,5 13,6 12,3 12,3 15,9 9,9 4,2 0,0 0,8 0,5
1999 26,7 15,5 8,6 6,6 22,7 12,4 5,7 0,0 1,7 0,0
1995 30,8 11,9 5,2 9,1 25,0 11,9 5,5 0,0 0,3 0,3
1991 28,5 11,6 6,1 9,3 27,6 11,6 3,8 0,0 0,6 0,9
1987 35,8 19,8 9,2 1,0 16,7 13,7 2,7 0,0 1,0 0,0
1983 35,4 22,9 3,5 7,3 16,7 12,2 1,7 0,0 0,3 0,0
1979 31,4 27,5 1,4 2,5 20,4 15,7 1,1 0,0 0,0 0,0
1975 32,0 5,6 2,2 3,0 30,3 21,6 0,9 0,0 0,0 4,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 19,3 18,8 7,6 6,8 25,6 7,6 4,9 3,1 3,3 2,9
2017 20,8 21,9 13,6 5,1 19,5 8,5 4,0 3,4 1,3 1,9
2013 28,0 24,1 12,6 4,7 11,6 8,9 4,7 2,6 0,6 2,2
2009 30,2 17,1 20,3 5,9 9,3 12,0 3,4 0,6 0,2 1,1
2005 24,3 11,9 22,1 9,1 13,2 13,0 3,5 0,0 0,9 2,0
2001 17,4 18,3 14,8 13,3 10,2 21,4 1,9 0,0 0,2 2,4
1997 26,5 10,2 8,4 6,2 25,8 19,4 3,5 0,0 0,0 0,0
1993 30,8 9,4 6,2 8,4 29,5 11,0 2,7 0,0 0,5 1,6
1989 32,9 12,6 12,8 7,1 14,0 19,4 0,7 0,2 0,0 0,2
1985 37,9 22,1 4,6 1,8 14,5 16,8 1,8 0,0 0,3 0,3
1981 34,3 28,7 2,5 3,0 12,9 15,5 2,3 0,0 0,5 0,3
1977 32,5 11,0 7,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3
1973 33,0 5,4 3,1 2,3 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 30,3
1969 36,7 2,5 0,0 1,1 27,3 27,7 4,7 0,0 0,0 0,0
1965 40,8 3,1 0,0 2,1 20,2 27,2 6,6 0,0 0,0 0,0
1961 42,0 0,4 0,0 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 33,2
1957 40,3 1,1 0,0 0,0 33,3 16,5 8,8 0,0 0,0 0,0
1953 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 9,2 0,0 0,0 27,1
1949 44,3 0,6 0,0 0,0 31,0 20,7 3,4 0,0 0,0 0,0
1945 52,4 3,0 0,0 0,0 38,7 0,0 5,2 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.1 26.8 0 0 20.3 5.7 13 0 0 0
Valgting 28,8 30,3 0,0 0,0 21,5 6,8 12,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned