Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Bykle

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 42 34,1 115 28,5 157 30,0 -20,0 30,0 4 -2
H 33 26,8 121 30,0 154 29,4 10,3 29,4 3 1
Sp 25 20,3 86 21,3 111 21,2 8,8 21,2 3 1
KrF 7 5,7 27 6,7 34 6,5 0,8 6,5 1 0
V 16 13,0 51 12,7 67 12,8 0,0 12,8 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
67 54,5 201 49,9 268 51,2 -11,2 51,2 7 -1
H+Frp+
KrF+V
56 45,5 199 49,4 255 48,7 11,1 48,7 6 1
Nærmest til å vinne mandat: H (2 stemmer), tape mandat: V (1 stemmer)
Fremmøte: 70,6 % Stemmeberettigede: 751 Opptalte stemmer: 526
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 30,0 29,4 0,0 0,0 21,2 6,5 12,8 0,0 0,0 0,0
14:25 30,0 29,4 0,0 0,0 21,2 6,5 12,8 0,0 0,0 0,0
07:39 30,0 29,4 0,0 0,0 21,2 6,5 12,8 0,0 0,0 0,0
17:13 30,0 29,4 0,0 0,0 21,2 6,5 12,8 0,0 0,0 0,0
21:24 30,3 29,3 0,0 0,0 21,8 6,1 12,4 0,0 0,0 0,0
19:39 30,3 29,3 0,0 0,0 21,8 6,1 12,4 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 50,0 (6) 19,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,4 (2) 5,7 (1) 12,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 36,8 (6) 16,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 21,1 (3) 4,2 (0) 9,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 34,4 (6) 17,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 21,5 (3) 4,3 (0) 7,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 36,9 (6) 16,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 22,2 (3) 4,2 (0) 8,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 68,5 (9) 50,4 (7) 46,6 (7) 49,4 (7) Ap, V, KrF
Borgerlige 37,6 (5) 30,2 (4) 29,5 (4) 28,7 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 62,4 (8) 57,9 (9) 55,9 (9) 59,1 (9) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 30,9 (5) 34,7 (4) 33,7 (4) 34,7 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 50,0 (6) 19,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,4 (2) 5,7 (1) 12,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 1 51 29
KrF 9 2 52 33
Venstre 12 0 41 58
Sp 13 0 50 46
Ap 14 2 46 43
Sum 65 5 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 2 50 28
KrF 7 1 48 43
Venstre 8 0 40 38
Sp 7 2 50 29
Ap 14 2 49 50
Sum 54 7 48 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 0 47 45
Høyre 19 1 51 26
Venstre 10 1 52 40
Sp 7 4 42 29
Ap 13 1 44 38
Sum 60 7 48 35
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 941).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 933
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 476
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,2 %
F-2015 53,8 %
K-2015 66,4 %
S-2013 77,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 13 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jon Rolf Næss, Ap (2011-)
Kay Jeiskelid, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 50,0 19,1 0,0 0,0 12,4 5,7 12,8 0,0 0,0 0,0
2011 39,4 30,4 6,9 0,0 13,8 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0
2007 22,6 27,5 8,4 10,7 8,8 6,9 7,3 0,0 0,0 7,8
2003 23,6 31,6 0,0 6,9 10,4 6,2 10,6 0,0 0,0 10,6
1999 21,1 29,2 0,0 0,0 15,5 0,0 23,1 0,0 0,0 11,1
1995 31,5 10,4 0,0 0,0 14,2 6,9 21,6 0,0 0,0 15,4
1991 34,9 11,1 0,0 0,0 20,2 10,3 13,2 0,0 0,0 10,3
1987 38,0 17,1 0,0 0,0 20,1 10,2 0,0 0,0 0,0 14,7
1983 30,8 20,7 0,0 0,0 17,1 9,5 0,0 0,0 0,0 21,8
1979 34,9 27,5 0,0 0,0 23,1 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 38,8 0,0 0,0 0,0 38,4 21,2 0,0 0,0 0,0 1,6
1971 35,7 0,0 0,0 0,0 43,8 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 46,1 0,0 0,0 0,0 35,7 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 44,7 0,0 0,0 0,0 38,1 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 44,0 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 38,3 17,4 0,0 0,0 0,0 11,0 31,0 0,0 0,0 2,3
1951 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,2
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,7 19,7 6,2 3,4 15,0 7,3 4,9 3,9 1,0 3,9
2011 29,7 31,5 10,0 4,1 8,7 8,9 3,9 0,5 1,8 0,9
2007 21,8 22,3 16,3 8,7 13,6 11,9 3,2 0,7 1,0 0,5
2003 30,5 13,6 12,3 12,3 15,9 9,9 4,2 0,0 0,8 0,5
1999 26,7 15,5 8,6 6,6 22,7 12,4 5,7 0,0 1,7 0,0
1995 30,8 11,9 5,2 9,1 25,0 11,9 5,5 0,0 0,3 0,3
1991 28,5 11,6 6,1 9,3 27,6 11,6 3,8 0,0 0,6 0,9
1987 35,8 19,8 9,2 1,0 16,7 13,7 2,7 0,0 1,0 0,0
1983 35,4 22,9 3,5 7,3 16,7 12,2 1,7 0,0 0,3 0,0
1979 31,4 27,5 1,4 2,5 20,4 15,7 1,1 0,0 0,0 0,0
1975 32,0 5,6 2,2 3,0 30,3 21,6 0,9 0,0 0,0 4,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,8 21,9 13,6 5,1 19,5 8,5 4,0 3,4 1,3 1,9
2013 28,0 24,1 12,6 4,7 11,6 8,9 4,7 2,6 0,6 2,2
2009 30,2 17,1 20,3 5,9 9,3 12,0 3,4 0,6 0,2 1,1
2005 24,3 11,9 22,1 9,1 13,2 13,0 3,5 0,0 0,9 2,0
2001 17,4 18,3 14,8 13,3 10,2 21,4 1,9 0,0 0,2 2,4
1997 26,5 10,2 8,4 6,2 25,8 19,4 3,5 0,0 0,0 0,0
1993 30,8 9,4 6,2 8,4 29,5 11,0 2,7 0,0 0,5 1,6
1989 32,9 12,6 12,8 7,1 14,0 19,4 0,7 0,2 0,0 0,2
1985 37,9 22,1 4,6 1,8 14,5 16,8 1,8 0,0 0,3 0,3
1981 34,3 28,7 2,5 3,0 12,9 15,5 2,3 0,0 0,5 0,3
1977 32,5 11,0 7,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3
1973 33,0 5,4 3,1 2,3 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 30,3
1969 36,7 2,5 0,0 1,1 27,3 27,7 4,7 0,0 0,0 0,0
1965 40,8 3,1 0,0 2,1 20,2 27,2 6,6 0,0 0,0 0,0
1961 42,0 0,4 0,0 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 33,2
1957 40,3 1,1 0,0 0,0 33,3 16,5 8,8 0,0 0,0 0,0
1953 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 9,2 0,0 0,0 27,1
1949 44,3 0,6 0,0 0,0 31,0 20,7 3,4 0,0 0,0 0,0
1945 52,4 3,0 0,0 0,0 38,7 0,0 5,2 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 59 16.2 0 0 8.6 7.6 8.6 0 0 0
Valgting 47,4 19,9 0,0 0,0 13,5 5,1 14,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned