Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Valle

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 105 45,1 149 34,5 254 39,0 -12,8 39,0 6 -1
H 28 12,0 76 17,6 104 16,0 6,0 16,0 2 0
Sp 86 36,9 178 41,2 264 40,5 12,1 40,5 6 2
V 14 6,0 16 3,7 30 4,6 -5,2 4,6 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
191 82,0 327 75,7 518 79,5 -0,7 79,5 12 1
H+Frp+
KrF+V
42 18,0 92 21,3 134 20,6 0,8 20,6 3 -1
Nærmest til å vinne mandat: H (4 stemmer), tape mandat: V (1 stemmer)
Fremmøte: 70,7 % Stemmeberettigede: 951 Opptalte stemmer: 665
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 39,0 16,0 0,0 0,0 40,5 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0
14:25 39,0 16,0 0,0 0,0 40,5 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0
19:01 39,0 16,0 0,0 0,0 40,5 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0
17:34 39,0 16,0 0,0 0,0 40,5 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0
21:48 38,8 16,3 0,0 0,0 40,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0
21:48 38,8 16,3 0,0 0,0 40,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0
21:48 38,8 16,3 0,0 0,0 40,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0
20:46 38,8 16,3 0,0 0,0 40,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 51,8 (7) 10,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,4 (4) 0,0 (0) 9,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 38,1 (6) 8,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 48,5 (7) 0,0 (0) 7,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 35,6 (5) 9,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 49,2 (8) 0,0 (0) 6,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 38,2 (6) 8,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 50,9 (7) 0,0 (0) 6,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 51,8 (7) 38,1 (6) 35,6 (5) 38,2 (6) Ap
Borgerlige 19,8 (4) 15,8 (2) 15,1 (2) 14,8 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 80,2 (11) 86,6 (13) 84,8 (13) 89,1 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 38,2 (6) 55,7 (8) 55,3 (9) 57,3 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 51,8 (7) 10,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,4 (4) 0,0 (0) 9,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 10 0 49 30
Venstre 10 1 52 40
Sp 12 2 42 33
Ap 18 2 53 39
Sum 50 5 49 36
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 0 44 50
Venstre 10 2 52 40
Sp 12 2 48 42
Ap 13 2 56 54
Sum 47 6 50 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 15 0 46 40
KrF 8 0 49 75
Venstre 7 2 51 43
Sp 13 2 50 31
Ap 14 2 51 50
Sum 57 6 49 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 940).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 285
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 693
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 71,9 %
F-2015 57,7 %
K-2015 70,4 %
S-2013 73,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Steinar Kyrvestad, Ap (2015-)
Tarald Myrum, Sp (2011-2015)
Bjørgulv Sverdrup Lund, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 51,8 10,0 0,0 0,0 28,4 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0
2011 27,3 22,0 0,0 0,0 40,1 5,2 5,4 0,0 0,0 0,0
2007 16,7 48,9 0,0 0,0 22,4 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 22,3 28,4 0,0 0,0 35,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 28,8 10,9 0,0 0,0 37,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 27,2 8,4 0,0 0,0 43,1 11,8 0,0 0,0 0,0 9,5
1991 26,0 7,7 6,7 0,0 35,7 14,0 0,0 0,0 0,0 9,9
1987 40,3 9,2 0,0 0,0 38,9 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 34,0 15,0 0,0 4,3 34,1 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 32,6 16,7 0,0 4,7 34,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 30,5 0,0 0,0 5,6 40,8 13,6 0,0 0,0 0,0 9,5
1971 33,5 0,0 0,0 0,0 43,3 9,5 13,2 0,0 0,0 0,4
1967 37,6 0,0 0,0 0,0 42,2 9,1 11,2 0,0 0,0 0,0
1963 31,3 0,0 0,0 0,0 44,0 9,4 0,0 0,0 0,0 15,2
1959 28,2 0,0 0,0 0,0 54,2 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0
1951 28,0 0,0 0,0 0,0 44,7 12,6 4,6 0,0 0,0 10,1
1947 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 51,6
1945 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 43,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,3 12,3 6,2 1,4 29,4 4,4 2,8 2,6 0,7 3,9
2011 20,5 49,5 5,7 1,6 13,8 5,2 2,0 0,5 0,3 0,8
2007 14,7 11,8 10,2 2,3 47,9 9,0 1,9 0,3 1,3 0,6
2003 18,6 7,8 9,5 8,5 41,3 12,3 0,7 0,0 0,7 0,5
1999 22,6 6,8 6,2 3,1 42,8 16,3 1,4 0,0 0,8 0,2
1995 27,4 10,6 3,3 3,1 40,2 12,3 1,9 0,0 0,3 0,7
1991 23,3 11,7 8,7 5,0 36,0 13,6 0,9 0,0 0,0 0,9
1987 33,6 12,2 4,2 1,9 27,5 18,1 2,2 0,0 0,3 0,0
1983 35,2 16,9 2,2 4,1 25,3 13,9 1,3 0,0 0,5 0,5
1979 32,6 15,2 0,6 3,0 31,0 14,3 2,4 0,0 0,0 1,0
1975 31,2 2,2 2,3 4,8 37,7 15,7 1,4 0,0 0,0 4,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,8 18,8 17,9 1,8 24,6 9,3 2,4 1,5 0,9 1,8
2013 25,2 19,0 13,7 2,0 18,2 11,8 3,6 1,4 0,4 4,6
2009 27,8 13,1 23,1 1,7 17,3 13,8 1,2 0,1 0,4 1,3
2005 24,4 6,7 24,2 4,9 19,2 14,3 3,8 0,0 0,4 2,2
2001 18,6 11,2 11,0 9,4 18,9 25,0 3,0 0,0 0,1 2,8
1997 26,8 7,6 8,4 3,1 28,3 22,9 2,2 0,0 0,4 0,2
1993 27,9 6,3 5,1 4,9 38,0 14,9 1,4 0,0 0,0 1,5
1989 31,7 10,0 12,3 3,6 17,2 22,6 2,0 0,0 0,0 0,5
1985 41,1 17,7 1,6 2,0 18,3 17,0 2,0 0,0 0,0 0,4
1981 35,0 21,9 1,5 1,9 17,3 20,4 1,3 0,0 0,2 0,5
1977 34,8 7,7 1,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 52,9
1973 29,4 2,4 1,8 5,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,1 41,2
1969 34,5 1,3 0,0 1,2 39,8 12,7 10,3 0,0 0,0 0,2
1965 33,1 2,3 0,0 1,5 36,3 16,1 10,3 0,0 0,0 0,5
1961 30,6 1,4 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 43,1
1957 23,1 1,8 0,0 0,0 45,8 23,4 5,7 0,0 0,0 0,2
1953 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 6,2 0,0 0,0 46,3
1949 32,0 2,0 0,0 0,0 47,0 12,0 6,3 0,0 0,0 0,6
1945 38,9 0,7 0,0 0,0 52,3 0,0 7,6 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 50 8.7 0 0 27.4 0 13.9 0 0 0
Valgting 52,7 10,6 0,0 0,0 28,9 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned