Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Bygland

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 54 30,3 153 29,1 207 29,8 9,5 29,8 4 1
H 41 23,0 132 25,1 173 24,9 24,9 24,9 4 4
Sp 55 30,9 137 26,0 192 27,7 -3,5 27,7 4 -1
Andre (vis) 28 15,7 94 17,9 122 17,6 17,6 17,6 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
109 61,2 290 55,1 399 57,5 6,0 57,5 8 0
H+Frp+
KrF+V
41 23,0 132 25,1 173 24,9 24,9 24,9 4 4
Nærmest til å vinne mandat: Ap (13 stemmer), tape mandat: SLI (7 stemmer)
Fremmøte: 73,1 % Stemmeberettigede: 968 Opptalte stemmer: 704
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 29,8 24,9 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
24/9 - 13:01 29,8 24,9 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
24/9 - 13:01 29,8 24,9 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
12/9 - 14:25 29,8 24,9 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
12/9 - 14:25 29,8 24,9 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
10/9 - 17:06 29,8 24,9 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
9/9 - 21:37 30,4 24,9 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
9/9 - 21:37 30,4 24,9 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
9/9 - 21:14 30,4 24,9 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
9/9 - 14:33 33,1 22,7 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 48,5 (7)
Poll of polls (brutt ned) 15,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 53,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 81,4 (8)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 53,9 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 57,2 (7)
K-snitt september (brutt ned) 15,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 55,7 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 79,0 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 51,5 (8) 68,1 (7) 67,9 (8) 70,7 (7) Ap, Sp
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51,5 (8) 68,1 (7) 67,9 (8) 70,7 (7) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 31,1 (5) 53,1 (5) 53,9 (6) 55,7 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 48,5 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 11 2 52 27
Sp 12 1 46 42
Ap 11 2 60 45
Setesdalslista 10 2 46 70
Sum 44 7 51 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 13 1 42 31
Ap 13 2 53 46
Bygland Høgre/Bygland Venstre 12 2 55 50
Bygland Bygdeliste 14 2 43 43
Sum 52 7 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 12 2 48 42
Ap 12 2 52 50
Fellesliste for Høgre og Venstre 16 4 48 63
Bygland Bygdeliste 15 2 44 53
Sum 55 10 47 53
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 938).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 202
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 639
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,2 %
F-2015 60,2 %
K-2015 66,6 %
S-2013 80,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Leiv Rygg, Sp (2011-)
Knut A. Austad, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,3 0,0 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 48,5
2011 20,0 0,0 0,0 0,0 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3
2007 10,5 0,0 0,0 0,0 29,0 12,2 0,0 0,0 0,0 48,3
2003 15,9 4,5 0,0 0,0 37,4 10,3 0,0 0,0 0,0 31,9
1999 29,1 14,6 0,0 0,0 41,5 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 35,2 13,7 0,0 0,0 34,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 30,8 14,8 0,0 0,0 26,2 15,3 12,8 0,0 0,0 0,0
1987 35,0 16,0 0,0 0,0 22,0 16,2 10,8 0,0 0,0 0,0
1983 34,6 17,7 0,0 0,0 25,2 14,1 8,4 0,0 0,0 0,0
1979 33,7 16,7 0,6 0,0 33,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 34,9 0,0 0,0 0,0 45,7 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 40,8 0,0 0,0 0,0 35,4 15,6 8,1 0,0 0,0 0,0
1967 44,4 0,0 0,0 0,0 33,1 12,3 10,1 0,0 0,0 0,0
1963 47,6 0,0 0,0 0,0 30,0 12,9 9,5 0,0 0,0 0,0
1959 43,8 0,0 0,0 0,0 32,9 13,2 10,0 0,0 0,0 0,0
1955 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9
1951 39,7 0,0 0,0 0,0 36,7 11,0 12,6 0,0 0,0 0,0
1947 42,2 0,0 0,0 0,0 17,6 14,4 0,0 0,0 0,0 25,8
1945 55,3 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,3 9,7 8,5 1,0 40,5 9,3 2,6 1,9 0,5 3,6
2011 24,2 24,8 6,4 1,5 28,4 9,0 3,5 0,2 0,7 1,4
2007 22,6 9,9 12,1 3,6 29,6 15,7 3,8 0,5 0,7 1,5
2003 20,6 8,9 13,3 7,9 27,4 17,5 2,1 0,0 0,5 1,7
1999 22,7 9,8 8,7 3,8 30,2 20,3 1,7 0,0 1,3 1,5
1995 30,9 8,6 2,3 2,4 30,9 17,7 3,1 0,0 1,5 2,6
1991 28,8 10,2 3,9 6,5 28,0 15,9 3,6 0,0 0,1 2,9
1987 35,0 15,9 4,2 1,9 19,3 14,9 8,2 0,0 0,4 0,1
1983 36,1 16,3 1,1 1,6 23,1 15,0 5,7 0,0 0,6 0,4
1979 31,7 16,2 0,8 0,8 34,5 13,7 2,2 0,0 0,0 0,1
1975 30,4 3,7 3,2 0,9 41,0 18,1 1,3 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,6 17,1 12,7 2,6 25,8 10,8 1,4 1,8 1,2 3,0
2013 28,9 17,8 12,3 1,8 18,5 12,7 3,0 0,9 0,5 3,5
2009 30,6 14,7 17,9 3,3 14,8 13,5 3,0 0,0 0,7 1,6
2005 26,3 10,3 15,8 3,6 25,0 14,2 3,6 0,0 0,1 1,2
2001 16,2 14,8 10,6 10,7 17,7 23,8 2,3 0,0 0,1 3,8
1997 25,0 8,3 10,2 3,5 26,7 22,4 2,6 0,1 0,9 0,1
1993 32,7 7,2 3,5 6,6 32,7 12,5 2,2 0,0 0,3 2,3
1989 32,8 12,9 8,3 4,9 19,7 16,5 3,7 0,2 0,0 0,9
1985 40,2 20,4 1,1 0,5 16,6 13,8 6,7 0,0 0,2 0,3
1981 34,0 24,8 1,3 0,7 18,9 16,0 4,1 0,0 0,0 0,3
1977 37,6 8,1 1,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 50,8
1973 31,8 4,3 2,7 6,7 0,0 19,0 0,0 0,0 0,1 35,3
1969 39,9 3,1 0,0 1,3 24,9 15,6 14,6 0,0 0,0 0,4
1965 40,1 2,8 0,0 2,7 23,6 17,4 12,6 0,0 0,0 0,8
1961 41,0 1,8 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 39,5
1957 40,1 3,3 0,0 0,0 31,9 13,0 9,9 0,0 0,0 1,8
1953 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 12,3 0,0 0,0 35,7
1949 38,8 2,0 0,0 0,0 37,5 7,9 11,7 0,0 0,0 2,0
1945 44,5 1,8 0,0 0,0 39,2 0,0 12,1 0,0 0,0 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.5 0 0 0 37.3 0 0 0 0 32.2
Valgting 18,0 0,0 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned