Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Åmli

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 67 31,5 220 29,1 287 30,1 -9,5 30,1 5 -2
H 39 18,3 96 12,7 135 14,2 -0,2 14,2 2 0
Sp 84 39,4 364 48,1 448 47,0 12,9 47,0 8 2
KrF 23 10,8 61 8,1 84 8,8 -3,3 8,8 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
151 70,9 584 77,2 735 77,1 3,4 77,1 13 0
H+Frp+
KrF+V
62 29,1 157 20,8 219 23,0 -3,5 23,0 4 0
Nærmest til å vinne mandat: H (5 stemmer), tape mandat: KrF (3 stemmer)
Fremmøte: 66,7 % Stemmeberettigede: 1 464 Opptalte stemmer: 969
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 30,1 14,2 0,0 0,0 47,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 30,1 14,2 0,0 0,0 47,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 30,1 14,2 0,0 0,0 47,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 30,1 14,2 0,0 0,0 47,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 30,1 14,2 0,0 0,0 47,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:45 30,1 14,2 0,0 0,0 47,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:40 30,1 14,2 0,0 0,0 47,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:40 30,1 14,2 0,0 0,0 47,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 14:04 29,9 13,9 0,0 0,0 47,5 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 13:26 29,8 14,0 0,0 0,0 47,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 39,6 (7) 14,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 34,0 (6) 12,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 29,1 (5) 12,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 58,1 (9) 9,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,2 (4) 13,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 58,9 (10) 9,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 29,2 (5) 12,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 60,9 (9) 8,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (17) 108,6 (17) 108,2 (17) 111,1 (17) Ap, Sp, KrF, H
Borgerlige 26,4 (4) 21,4 (3) 22,1 (3) 21,0 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 73,6 (13) 87,2 (14) 86,1 (14) 90,1 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 46,1 (8) 67,1 (10) 68,0 (11) 69,8 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 39,6 (7) 14,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 34,0 (6) 12,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 9 0 48 0
KrF 9 0 48 44
Sp 17 0 47 53
Ap 23 2 43 48
Sum 58 2 46 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 8 0 53 25
KrF 10 0 46 40
Sp 17 0 48 47
Ap 23 2 44 52
Sum 58 2 47 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 0 58 18
Høyre 14 0 48 36
KrF 11 3 48 36
Sp 17 0 45 59
Ap 19 2 46 47
Sum 72 5 48 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 929).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 817
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 902
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,4 %
F-2015 59,8 %
K-2015 62,5 %
S-2013 78,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Reidar Saga, Ap (2011-)
Tellef Olstad, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,6 14,3 0,0 0,0 34,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 33,0 18,7 8,7 0,0 24,7 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 39,9 7,1 12,7 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 33,8 9,2 11,1 9,9 27,4 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 44,8 7,5 8,2 8,1 21,2 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 47,5 9,2 0,0 10,0 23,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 48,7 8,8 0,0 11,4 23,5 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 59,8 10,7 0,0 6,5 15,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 55,2 0,0 6,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9
1979 55,1 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0
1975 38,3 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,1
1971 61,5 0,0 0,0 0,0 19,1 8,9 10,4 0,0 0,0 0,1
1967 55,9 0,0 0,0 5,0 16,9 6,2 11,9 0,0 0,0 4,1
1963 60,4 0,0 0,0 6,7 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 25,7
1959 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8
1955 64,3 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 71,9 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0
1947 70,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1
1945 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 56,1 7,2 7,0 1,9 15,2 8,1 0,8 1,0 1,0 1,7
2011 48,4 9,6 9,0 2,2 17,0 8,8 1,6 0,6 0,9 1,9
2007 40,7 6,5 14,7 5,6 21,7 7,1 1,7 0,2 0,7 1,2
2003 39,0 4,1 14,4 11,1 20,0 8,3 0,4 0,0 0,6 2,0
1999 43,5 4,0 7,4 9,5 18,4 11,9 2,2 0,0 1,4 1,5
1995 43,0 5,5 5,2 9,0 21,1 11,7 1,7 0,0 0,5 2,2
1991 44,5 6,3 2,9 10,1 23,0 8,0 1,1 0,0 0,9 3,3
1987 56,1 8,8 3,9 5,1 13,2 9,6 2,7 0,0 0,6 0,2
1983 54,2 8,1 6,1 4,0 14,2 9,7 2,8 0,0 0,6 0,3
1979 53,7 9,3 6,3 3,0 13,2 10,0 2,7 0,0 0,0 1,6
1975 47,4 3,5 4,3 5,2 17,7 12,8 2,1 0,0 0,0 7,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 30,9 15,7 14,8 2,9 20,5 9,4 1,0 0,6 1,8 2,4
2013 37,8 12,4 14,2 2,7 15,3 9,3 3,1 0,5 1,2 3,4
2009 39,7 9,3 19,3 5,8 13,6 9,2 1,6 0,1 0,8 0,7
2005 38,7 5,6 19,2 7,9 16,2 7,9 3,1 0,0 0,6 0,8
2001 30,4 9,6 12,5 13,1 14,6 15,7 1,2 0,0 0,5 2,4
1997 38,2 4,8 10,2 7,6 20,3 15,9 2,1 0,0 0,8 0,1
1993 40,4 4,0 3,3 10,0 27,9 10,9 1,4 0,0 0,1 1,9
1989 48,6 8,4 8,7 8,0 12,5 10,7 1,6 0,4 0,0 1,0
1985 59,6 11,2 1,9 2,9 11,8 9,9 2,0 0,0 0,2 0,5
1981 52,4 14,7 3,7 2,6 10,6 12,7 2,6 0,0 0,4 0,3
1977 56,2 6,1 1,8 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 33,3
1973 46,4 2,4 2,1 8,3 0,0 12,6 0,0 0,0 0,1 28,0
1969 59,5 1,2 0,0 3,4 15,7 7,5 12,2 0,0 0,0 0,4
1965 58,8 2,4 0,0 6,3 13,1 10,1 9,3 0,0 0,0 0,1
1961 62,4 1,6 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 24,9
1957 66,0 1,0 0,0 0,0 14,9 7,6 7,4 0,0 0,0 3,0
1953 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 8,2 0,0 0,0 14,3
1949 67,4 1,7 0,0 0,0 9,0 3,5 15,5 0,0 0,0 2,8
1945 65,8 1,0 0,0 0,0 8,2 0,0 16,7 0,0 0,0 8,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 49.7 17.7 0 0 21.8 10.9 0 0 0 0
Valgting 37,6 13,6 0,0 0,0 36,4 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned