Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lillesand

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 421 17,7 571 17,0 992 17,5 -1,7 5 -1
H 711 29,8 961 28,7 1 672 29,4 1,6 8 0
Frp 214 9,0 309 9,2 523 9,2 1,6 3 1
SV 176 7,4 232 6,9 408 7,2 1,3 2 0
Sp 80 3,4 177 5,3 257 4,5 -2,7 1 -1
KrF 179 7,5 286 8,5 465 8,2 0,1 2 0
V 106 4,4 189 5,6 295 5,2 -3,4 1 -1
MDG 72 3,0 99 3,0 171 3,0 -1,8 1 0
R 86 3,6 81 2,4 167 2,9 0,6 1 1
Andre (vis) 338 14,2 391 11,7 729 12,8 4,4 3 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
835 35,0 1 160 34,6 1 995 35,1 -4,3 10 -1
H+Frp+
KrF+V
1 210 50,8 1 745 52,0 2 955 52,0 -0,1 14 0
Nærmest til å vinne mandat: PP (4 stemmer), tape mandat: Frp (3 stemmer)
Fremmøte: 65,0 % Stemmeberettigede: 8 857 Opptalte stemmer: 5 737
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:20 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 17,5 29,4 9,2 7,2 4,5 8,2 5,2 3,0 2,9 12,8
27/11 - 21:39 17,5 29,4 9,2 7,2 4,5 8,2 5,2 3,0 2,9 12,8
27/11 - 21:39 17,5 29,4 9,2 7,2 4,5 8,2 5,2 3,0 2,9 12,8
20/9 - 15:15 17,5 29,4 9,2 7,2 4,5 8,2 5,2 3,0 2,9 12,8
20/9 - 15:15 17,5 29,4 9,2 7,2 4,5 8,2 5,2 3,0 2,9 12,8
20/9 - 15:15 17,5 29,4 9,2 7,2 4,5 8,2 5,2 3,0 2,9 12,8
20/9 - 15:15 17,5 29,4 9,2 7,2 4,5 8,2 5,2 3,0 2,9 12,8
14/9 - 10:30 17,5 29,4 9,2 7,2 4,5 8,2 5,2 3,0 2,9 12,8
14/9 - 10:02 17,5 29,4 9,2 7,2 4,5 8,2 5,2 3,0 2,9 12,8
14/9 - 10:02 17,5 29,4 9,2 7,2 4,5 8,2 5,2 3,0 2,9 12,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 19,1 (6) 27,9 (8) 7,6 (2) 5,9 (2) 7,2 (2) 8,1 (2) 8,5 (2) 4,9 (1) 2,3 (0) 8,5 (2)
Poll of polls (brutt ned) 16,0 (4) 36,6 (9) 10,0 (3) 7,5 (2) 3,8 (1) 8,5 (2) 11,4 (3) 3,5 (1) 2,3 (0) 7,8 (2)
Siste lokale målings 16,8 (5) 35,9 (10) 11,0 (3) 5,9 (2) 2,2 (0) 7,7 (2) 7,2 (2) 3,6 (1) 2,3 (0) 7,3 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,5 (4) 38,0 (10) 10,8 (3) 6,1 (2) 4,0 (1) 6,1 (2) 11,6 (3) 2,9 (1) 2,1 (0) 5,7 (1)
K-snitt september (brutt ned) 16,1 (4) 35,4 (9) 10,1 (3) 7,4 (2) 3,9 (1) 8,6 (2) 11,6 (3) 3,4 (1) 2,7 (0) 8,5 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 63 36
Høyre 21 2 52 43
KrF 18 3 50 61
Venstre 13 0 54 46
Sp 15 2 51 40
Ap 25 2 52 44
SV 21 2 48 52
Rødt 7 2 47 43
MDG 12 2 47 33
Pensjonistpartiet 16 2 67 44
Sum 159 19 53 45
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 926).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 11 419
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 5 476
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,7 %
K-2019 64,5 %
F-2019 62,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Einar Holmer-Hoven, H (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, KrF, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Lillesandsp 26/6-2023 16,8 (5) 35,9 (10) 11,0 (3) 5,9 (2) 2,2 (0) 7,7 (2) 7,2 (2) 3,6 (1) 2,3 (0) 7,3 (2)
InFact / Lillesandsp 20/8-2019 20,9 (5) 31,0 (8) 5,8 (2) 4,9 (1) 6,1 (2) 7,4 (2) 9,8 (3) 6,4 (2) 0,9 (0) 6,7 (2)
Sentio / Høyre 8/9-2015 28,3 (8) 26,9 (8) 7,2 (2) 2,2 (0) 2,6 (1) 8,1 (2) 10,3 (3) 4,1 (1) 0,0 (0) 8,5 (2)
InFact / Lillesandsp 9/6-2015 24,1 (7) 39,3 (11) 8,3 (2) 4,3 (1) 2,0 (0) 6,3 (2) 7,6 (2) 3,6 (0) 0,0 (0) 4,6 (2)
InFact / Lillesandsp 8/7-2014 24,4 (7) 44,8 (13) 11,4 (3) 2,9 (1) 1,6 (0) 5,7 (2) 4,4 (1) 2,2 (0) 0,0 (0) 2,5 (0)
InFact / Lillesandsp 31/5-2011 12,1 (3) 46,4 (13) 15,9 (4) 5,9 (2) 2,8 (1) 8,7 (2) 6,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 19,1 27,9 7,6 5,9 7,2 8,1 8,5 4,9 2,3 8,5
2015 23,2 35,5 5,4 3,0 2,8 9,0 8,9 3,3 0,0 9,0
2011 16,6 47,6 7,5 3,9 2,7 8,9 7,9 1,3 0,0 3,6
2007 13,7 44,2 13,0 6,9 4,2 9,7 8,1 0,0 0,0 0,1
2003 17,6 26,0 13,2 15,6 5,3 12,8 8,2 0,0 1,1 0,3
1999 19,0 25,2 8,2 15,2 5,4 16,4 10,6 0,0 0,0 0,0
1995 20,0 28,0 0,0 12,1 7,3 11,6 11,0 0,0 0,0 10,1
1991 15,9 26,1 7,5 13,8 6,7 12,5 10,5 0,0 0,0 7,0
1987 21,2 29,1 10,3 8,4 5,9 14,8 10,2 0,0 0,0 0,0
1983 21,9 32,9 10,3 6,1 6,1 15,3 7,5 0,0 0,0 0,0
1979 19,9 38,1 6,0 4,3 6,5 16,8 8,5 0,0 0,0 0,0
1975 20,1 31,9 0,0 4,4 12,0 19,2 6,5 0,0 0,0 5,9
1971 26,4 27,1 0,0 0,0 12,9 15,4 18,3 0,0 0,0 0,0
1967 26,4 28,3 0,0 0,0 9,7 13,3 22,2 0,0 0,0 0,0
1963 27,3 25,6 0,0 0,0 8,8 12,5 25,8 0,0 0,0 0,0
1959 32,4 12,9 0,0 0,0 13,5 11,3 29,9 0,0 0,0 0,0
1955 0,0 17,4 0,0 0,0 18,4 20,8 43,3 0,0 0,0 0,0
1951 37,1 11,3 0,0 0,0 14,0 11,3 26,2 0,0 0,0 0,0
1947 29,4 13,4 0,0 0,0 11,9 15,6 29,7 0,0 0,0 0,0
1945 33,3 10,7 0,0 0,0 10,2 17,1 28,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 18,2 45,0 4,2 4,0 6,0 6,3 2,8 5,6 2,3 5,6
2015 23,3 33,2 7,4 3,1 3,1 10,4 8,1 3,8 1,1 6,5
2011 17,7 44,5 8,7 5,1 2,2 10,0 7,0 1,4 0,8 2,6
2007 15,3 34,9 15,6 9,3 3,6 12,0 6,8 0,6 1,1 0,9
2003 16,1 22,6 16,6 14,7 4,9 13,2 9,2 0,0 1,0 1,7
1999 18,2 23,0 10,8 11,7 5,0 16,2 12,9 0,0 1,4 0,7
1995 21,7 24,5 7,0 7,4 7,9 14,7 8,6 0,0 1,3 6,8
1991 18,9 25,6 9,3 9,6 8,3 13,3 8,2 0,0 0,8 5,9
1987 21,6 29,5 11,7 7,1 5,2 15,4 8,5 0,0 0,4 0,6
1983 23,0 33,2 9,8 4,8 5,6 15,4 6,7 0,0 0,3 1,2
1979 19,6 39,1 6,2 3,7 6,6 16,9 7,1 0,0 0,0 0,9
1975 18,7 32,0 6,4 4,0 9,8 19,3 5,0 0,0 0,0 4,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 21,0 25,6 11,0 6,8 8,3 10,2 4,8 3,8 3,8 4,8
2017 20,8 34,3 14,0 4,7 4,3 8,6 6,2 3,0 1,4 2,7
2013 22,0 38,1 14,1 3,3 2,0 9,4 6,2 2,3 0,4 2,2
2009 26,2 22,9 26,0 5,8 2,6 10,2 4,6 0,5 0,6 0,7
2005 23,5 17,5 25,4 8,6 4,0 12,0 7,3 0,0 0,4 1,1
2001 15,9 25,3 13,3 13,5 3,1 19,7 6,1 0,0 0,5 2,7
1997 25,7 18,3 16,2 5,4 5,2 21,7 5,8 0,2 1,2 0,3
1993 28,5 21,9 6,1 7,9 12,6 14,2 4,9 0,0 0,2 3,5
1989 23,7 25,2 18,3 6,8 3,5 16,2 5,0 0,8 0,0 0,5
1985 28,4 37,9 5,3 3,8 4,7 15,0 4,2 0,0 0,1 0,5
1981 22,8 40,0 6,6 3,8 4,4 17,2 4,7 0,0 0,1 0,4
1977 26,7 30,7 3,8 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 35,0
1973 21,2 19,8 7,0 7,5 0,0 20,4 0,0 0,0 0,3 23,9
1969 30,6 23,5 0,0 1,7 10,5 12,9 20,5 0,0 0,0 0,3
1965 27,3 25,4 0,0 2,3 6,3 13,6 25,0 0,0 0,0 0,1
1961 38,0 18,0 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 29,3
1957 35,8 16,3 0,0 0,0 11,2 11,4 25,2 0,0 0,0 0,2
1953 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 24,9 0,0 0,0 25,7
1949 37,5 13,0 0,0 0,0 10,8 11,0 27,3 0,0 0,0 0,4
1945 36,1 14,1 0,0 0,0 10,1 0,0 38,7 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 18.7 27.6 7.8 6.2 7.3 5.6 6.9 6 3.2 11.4
Valgting 19,3 28,0 7,6 5,7 7,2 9,1 9,2 4,4 2,0 7,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned