Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tvedestrand

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 237 18,5 421 21,1 658 20,2 -1,7 20,2 5 -1
H 350 27,3 375 18,8 725 22,2 8,9 22,2 5 2
Frp 50 3,9 94 4,7 144 4,4 0,6 4,4 1 0
Sp 210 16,4 417 20,9 627 19,2 4,3 19,2 5 1
KrF 51 4,0 95 4,8 146 4,5 -1,2 4,5 1 0
V 115 9,0 191 9,6 306 9,4 1,6 9,4 2 0
MDG 30 2,3 43 2,2 73 2,2 -2,5 2,2 0 -1
R 16 1,2 14 0,7 30 0,9 0,9 0,9 0 0
Andre (vis) 224 17,5 327 16,4 551 16,9 16,9 16,9 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
493 38,4 895 44,9 1 388 42,5 1,0 42,5 10 -1
H+Frp+
KrF+V
566 44,1 755 37,9 1 321 40,5 9,9 40,5 9 2
Nærmest til å vinne mandat: MDG (25 stemmer), tape mandat: Sp (34 stemmer)
Fremmøte: 67,4 % Stemmeberettigede: 4 903 Opptalte stemmer: 3 276
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 20,2 22,2 4,4 0,0 19,2 4,5 9,4 2,2 0,9 16,9
24/9 - 13:01 20,2 22,2 4,4 0,0 19,2 4,5 9,4 2,2 0,9 16,9
24/9 - 13:01 20,2 22,2 4,4 0,0 19,2 4,5 9,4 2,2 0,9 16,9
12/9 - 14:25 20,2 22,2 4,4 0,0 19,2 4,5 9,4 2,2 0,9 16,9
12/9 - 14:25 20,2 22,2 4,4 0,0 19,2 4,5 9,4 2,2 0,9 16,9
10/9 - 19:16 20,2 22,2 4,4 0,0 19,2 4,5 9,4 2,2 0,9 16,9
9/9 - 22:17 20,2 22,3 4,4 0,0 19,4 4,4 9,4 2,1 0,9 16,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,9 (6) 13,4 (3) 3,9 (1) 0,0 (0) 14,9 (4) 5,6 (1) 7,8 (2) 4,7 (1) 0,0 (0) 27,8 (7)
Poll of polls (brutt ned) 16,1 (3) 11,6 (2) 3,3 (0) 0,0 (0) 25,4 (5) 4,2 (1) 5,8 (1) 8,1 (2) 0,0 (0) 46,7 (9)
Siste lokale målings 19,0 (4) 24,1 (6) 3,6 (1) 0,0 (0) 17,6 (4) 6,6 (2) 3,7 (1) 1,6 (0) 0,3 (0) 23,5 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 15,1 (3) 12,1 (3) 3,3 (1) 0,0 (0) 25,8 (5) 4,2 (1) 4,8 (1) 9,6 (2) 0,0 (0) 32,8 (7)
K-snitt september (brutt ned) 16,1 (3) 11,3 (2) 3,0 (0) 0,0 (0) 26,7 (5) 4,2 (1) 5,1 (1) 8,4 (2) 0,0 (0) 45,3 (9)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 52,9 (13) 67,4 (12) 54,9 (13) 53,0 (12) 64,7 (12) V, H, Frp, And
Borgerlige 30,7 (7) 24,9 (4) 38,0 (10) 24,4 (6) 23,6 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 41,5 (11) 49,6 (10) 38,5 (8) 50,5 (10) 51,2 (10) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 28,4 (7) 35,4 (7) 27,9 (7) 34,8 (7) 36,0 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,9 (6) 13,4 (3) 3,9 (1) 0,0 (0) 14,9 (4) 5,6 (1) 7,8 (2) 4,7 (1) 0,0 (0) 27,8 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 52 40
Høyre 25 1 59 32
KrF 15 4 56 40
Venstre 27 4 50 48
Sp 29 0 46 38
Ap 18 2 53 50
Rødt 10 1 46 70
MDG 8 2 43 38
Xtra-lista 20 0 49 50
Sum 162 18 51 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 4 56 29
Høyre 22 0 55 36
KrF 18 4 60 50
Venstre 26 4 51 54
Sp 29 0 48 41
Ap 23 2 50 48
Miljøpartiet De Grønne 14 2 49 57
Tvedestrand Tverrpolitiske Liste 30 0 55 27
Sum 169 16 53 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 0 56 50
Høyre 23 0 55 30
KrF 16 5 56 50
Venstre 25 4 52 40
Sp 31 0 45 42
Ap 24 2 52 50
Tvedestrand Tverrpolitiske Liste 31 1 49 32
Sum 158 12 51 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 914).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 069
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 961
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,9 %
F-2015 53,8 %
K-2015 62,0 %
S-2013 76,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 25 til 23. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jan Dukene, A (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 V, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / TP 13/8-2019 19,0 (4) 24,1 (6) 3,6 (1) 0,0 (0) 17,6 (4) 6,6 (2) 3,7 (1) 1,6 (0) 0,3 (0) 23,5 (5)
Sentio / TP 19/6-2019 18,4 (5) 24,7 (6) 5,5 (1) 0,0 (0) 17,4 (5) 4,4 (1) 3,4 (1) 3,2 (1) 0,0 (0) 21,4 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,9 13,4 3,9 0,0 14,9 5,6 7,8 4,7 0,0 27,8
2011 24,6 15,4 4,8 0,0 10,6 9,1 5,3 0,0 0,0 30,3
2007 17,0 20,1 0,0 5,8 14,8 8,9 5,2 0,0 0,0 28,2
2003 20,6 9,7 8,0 9,9 9,3 10,3 2,2 0,0 0,0 30,0
1999 20,4 14,6 8,6 7,1 13,0 14,9 3,9 0,0 0,0 17,5
1995 24,3 14,2 0,0 4,5 15,9 11,6 5,2 0,0 0,0 24,2
1991 24,3 18,1 13,4 9,3 17,5 11,2 6,3 0,0 0,0 0,0
1987 29,0 18,7 12,7 4,5 14,8 12,2 0,0 0,0 0,0 8,2
1983 31,5 23,1 10,2 0,0 9,1 14,0 9,0 0,0 0,0 3,0
1979 29,1 25,7 7,3 0,0 9,3 14,7 10,8 0,0 0,0 3,0
1975 29,8 25,1 0,0 1,8 11,9 19,9 0,0 0,0 0,0 11,5
1971 36,1 18,3 0,0 0,0 12,8 14,1 18,7 0,0 0,0 0,0
1967 33,9 23,7 0,0 1,5 11,7 12,6 15,7 0,0 0,0 0,9
1963 37,2 20,7 0,0 1,3 10,5 12,6 17,8 0,0 0,0 0,0
1959 33,1 19,2 0,0 0,0 10,9 10,5 22,4 0,0 0,0 3,9
1955 26,2 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 0,0 1,7
1951 38,6 13,0 0,0 0,0 14,2 10,8 23,4 0,0 0,0 0,0
1947 35,1 13,1 0,0 0,0 13,7 17,3 20,7 0,0 0,0 0,0
1945 42,4 7,5 0,0 0,0 9,5 25,1 15,5 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,2 21,7 9,4 2,3 11,0 8,3 6,6 4,7 1,1 4,6
2011 30,3 26,2 11,7 3,5 9,3 10,1 4,7 1,3 1,0 1,8
2007 25,8 23,1 14,8 5,4 12,2 10,8 4,9 0,5 0,7 1,7
2003 24,1 17,7 14,7 13,3 8,3 13,1 2,9 0,0 0,7 5,3
1999 25,3 20,8 12,9 7,3 11,2 14,9 5,4 0,0 1,0 1,2
1995 29,0 19,6 8,4 4,0 17,0 13,0 5,0 0,0 0,7 3,3
1991 23,1 20,7 13,3 8,0 13,4 12,1 5,3 0,0 0,5 3,6
1987 29,3 25,0 10,7 3,2 9,9 12,6 4,6 0,0 0,5 4,0
1983 30,4 27,9 8,7 1,6 7,7 14,5 5,8 0,0 0,5 3,0
1979 29,3 26,4 9,5 0,9 8,0 16,0 6,2 0,0 0,0 3,7
1975 28,8 16,3 12,1 1,6 10,7 24,0 2,7 0,0 0,0 3,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,4 28,7 15,0 3,3 10,3 7,5 3,4 3,1 1,5 1,9
2013 28,0 27,2 17,4 2,9 5,5 9,2 4,8 2,5 0,4 1,9
2009 32,0 19,7 24,4 5,2 5,0 7,8 3,4 0,6 0,8 0,9
2005 28,2 12,0 23,6 10,0 5,3 10,6 7,7 0,0 0,6 2,0
2001 21,2 22,1 15,5 11,1 5,1 18,7 4,1 0,0 0,3 2,0
1997 30,4 14,4 17,6 4,3 9,0 17,2 5,7 0,2 0,8 0,4
1993 31,4 14,8 8,2 8,1 18,0 12,3 4,6 0,0 0,1 2,4
1989 28,6 18,4 17,9 7,0 6,8 15,6 5,2 0,2 0,0 0,3
1985 36,9 30,1 5,0 2,0 6,6 14,5 3,6 0,0 0,1 1,2
1981 32,4 32,5 5,5 1,5 6,7 16,4 4,5 0,0 0,1 0,5
1977 36,0 23,1 5,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2
1973 30,5 19,5 3,5 2,4 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 25,9
1969 35,8 19,8 0,0 0,9 9,6 15,4 18,5 0,0 0,0 0,1
1965 36,1 21,1 0,0 2,2 6,1 17,6 16,7 0,0 0,0 0,1
1961 38,4 24,0 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 21,2
1957 43,0 12,1 0,0 0,0 11,3 18,0 15,0 0,0 0,0 0,6
1953 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 16,7 0,0 0,0 23,8
1949 41,7 14,2 0,0 0,0 14,7 8,2 20,9 0,0 0,0 0,3
1945 47,8 16,1 0,0 0,0 9,7 0,0 26,2 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 22.1 15.3 3.6 0 9 4.1 6.4 5.9 0 33.6
Valgting 21,8 12,8 3,9 0,0 16,6 6,1 8,3 4,3 0,0 26,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned