Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vegårshei

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 143 31,2 183 23,4 326 26,8 2,7 5 1
H 77 16,8 89 11,4 166 13,7 4,3 2 0
Sp 81 17,6 211 27,0 292 24,0 -2,3 4 0
KrF 158 34,4 274 35,1 432 35,5 -4,7 6 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
224 48,8 394 50,4 618 50,8 0,4 9 1
H+Frp+
KrF+V
235 51,2 363 46,5 598 49,2 -0,4 8 -1
Nærmest til å vinne mandat: H (16 stemmer), tape mandat: Ap (27 stemmer)
Fremmøte: 75,7 % Stemmeberettigede: 1 665 Opptalte stemmer: 1 240
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 26,8 13,7 0,0 0,0 24,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 26,8 13,7 0,0 0,0 24,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 26,8 13,7 0,0 0,0 24,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 26,8 13,7 0,0 0,0 24,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 26,8 13,7 0,0 0,0 24,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 26,8 13,7 0,0 0,0 24,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:55 26,8 13,7 0,0 0,0 24,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:55 26,8 13,7 0,0 0,0 24,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:55 26,8 13,7 0,0 0,0 24,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:55 26,8 13,7 0,0 0,0 24,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 24,1 (4) 9,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 26,4 (4) 40,2 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,1 (4) 12,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,8 (3) 41,9 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,7 (4) 11,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,0 (2) 49,3 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,2 (4) 11,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,2 (3) 43,7 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 9 3 51 44
KrF 17 0 53 29
Sp 17 0 46 24
Ap 12 2 56 50
Sum 55 5 51 35
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 912).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 143
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 237
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 83,0 %
K-2019 77,6 %
F-2019 67,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Kjetil Torp, KrF (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 24,1 9,4 0,0 0,0 26,4 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 29,5 14,2 6,0 0,0 24,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 28,9 22,9 6,6 0,0 17,5 21,1 3,0 0,0 0,0 0,0
2007 42,3 16,3 12,3 0,0 10,8 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 33,8 25,8 10,9 0,0 9,5 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 31,3 30,7 6,3 0,0 9,9 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 30,1 32,8 4,9 0,0 13,9 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 39,0 12,6 7,6 0,0 17,7 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 43,8 14,4 4,8 0,0 11,1 22,0 0,0 0,0 0,0 3,7
1983 40,8 19,4 5,3 0,0 11,1 20,3 3,1 0,0 0,0 0,0
1979 38,2 0,0 5,1 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 36,0
1975 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 39,9
1971 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 38,3
1967 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 40,5
1963 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 44,5
1959 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 37,6
1955 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 32,9 0,0 0,0 14,9
1951 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,7
1947 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 32,3
1945 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 28,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,3 13,3 6,0 1,2 22,6 22,7 0,3 2,1 2,0 3,4
2015 34,7 12,3 7,7 0,5 18,0 23,0 1,0 1,2 0,6 0,9
2011 34,2 18,9 8,4 1,3 11,3 22,0 2,6 0,3 0,4 0,6
2007 33,6 13,1 13,7 1,8 11,3 22,9 2,6 0,1 0,1 0,8
2003 30,0 14,0 13,1 6,9 9,7 22,0 1,8 0,0 0,0 2,5
1999 32,6 15,6 9,0 1,6 14,0 23,1 3,1 0,0 0,8 0,2
1995 32,8 17,5 4,0 1,9 17,4 21,5 3,2 0,0 0,0 1,5
1991 34,3 13,0 6,9 4,1 18,1 19,7 2,1 0,0 0,0 1,9
1987 40,7 16,5 4,0 1,7 11,0 21,5 3,2 0,0 0,0 1,3
1983 39,9 16,0 5,2 1,4 10,6 22,3 2,7 0,0 0,1 1,8
1979 36,9 17,8 4,3 1,1 7,7 24,9 3,0 0,0 0,0 4,4
1975 39,1 6,8 2,6 2,5 10,9 28,2 2,1 0,0 0,0 7,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 25,2 12,7 10,2 3,0 25,8 15,1 1,0 1,3 2,5 3,1
2017 27,1 19,6 11,9 2,1 15,9 19,1 1,6 1,0 0,7 1,0
2013 31,6 20,0 11,9 0,6 10,4 19,5 2,3 1,3 0,3 2,0
2009 37,0 13,7 17,9 1,1 8,2 19,6 2,0 0,0 0,1 0,5
2005 34,4 9,2 17,6 4,2 8,1 20,9 3,8 0,0 0,0 1,8
2001 26,1 16,0 11,9 7,0 5,8 29,2 2,5 0,0 0,2 1,2
1997 34,4 11,1 9,7 1,7 11,4 27,2 3,8 0,0 0,3 0,3
1993 34,7 9,7 2,3 4,0 25,1 19,3 2,7 0,0 0,0 2,3
1989 40,3 11,5 8,8 2,7 9,4 23,6 3,5 0,1 0,0 0,1
1985 43,2 19,3 2,8 0,9 8,3 22,2 2,5 0,0 0,1 0,8
1981 37,9 21,4 2,3 1,2 6,2 27,4 2,7 0,0 0,0 0,8
1977 44,1 10,6 2,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 41,9
1973 42,5 5,3 0,8 2,8 0,0 22,2 0,0 0,0 0,1 26,3
1969 48,5 4,7 0,0 1,1 10,6 16,5 18,5 0,0 0,0 0,2
1965 47,8 6,1 0,0 3,0 7,7 20,6 14,9 0,0 0,0 0,0
1961 50,9 8,7 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 19,9
1957 52,1 5,2 0,0 0,0 10,4 16,7 14,3 0,0 0,0 1,4
1953 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,1 0,0 0,0 16,8
1949 51,9 8,8 0,0 0,0 10,5 5,3 21,7 0,0 0,0 1,8
1945 52,4 8,5 0,0 0,0 9,6 0,0 25,4 0,0 0,0 4,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.2 10.5 0 0 26.3 39.5 0 0 0 0
Valgting 24,0 8,9 0,0 0,0 26,4 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned