Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vegårshei

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 90 24,1 208 23,8 298 24,1 -5,4 24,1 4 -2
H 39 10,4 77 8,8 116 9,4 -4,8 9,4 2 -1
Sp 98 26,2 228 26,1 326 26,4 2,1 26,4 4 -1
KrF 147 39,3 350 40,1 497 40,2 14,0 40,2 7 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
188 50,3 436 49,9 624 50,5 -3,3 50,5 8 -3
H+Frp+
KrF+V
186 49,7 427 48,9 613 49,6 9,2 49,6 9 0
Nærmest til å vinne mandat: Sp (19 stemmer), tape mandat: H (8 stemmer)
Fremmøte: 78,5 % Stemmeberettigede: 1 595 Opptalte stemmer: 1 247
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 24,1 9,4 0,0 0,0 26,4 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 24,1 9,4 0,0 0,0 26,4 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0
17:02 24,1 9,4 0,0 0,0 26,4 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0
17:02 24,1 9,4 0,0 0,0 26,4 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0
00:39 23,6 9,5 0,0 0,0 26,3 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0
21:47 23,6 9,5 0,0 0,0 26,3 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0
21:47 23,6 9,5 0,0 0,0 26,3 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0
21:47 23,6 9,5 0,0 0,0 26,3 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0
15:16 22,4 10,9 0,0 0,0 25,9 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,5 (6) 14,2 (3) 6,0 (1) 0,0 (0) 24,2 (5) 26,2 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,7 (4) 12,3 (2) 5,1 (1) 0,0 (0) 41,3 (7) 19,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,3 (4) 12,8 (2) 5,1 (1) 0,0 (0) 41,9 (7) 19,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,7 (4) 12,0 (2) 4,6 (1) 0,0 (0) 43,3 (7) 19,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 53,7 (11) 63,0 (11) 62,2 (11) 65,0 (11) Ap, Sp
Borgerlige 46,3 (10) 36,9 (6) 37,6 (6) 35,9 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 53,7 (11) 63,0 (11) 62,2 (11) 65,0 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 50,4 (11) 60,8 (10) 61,6 (10) 62,6 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,5 (6) 14,2 (3) 6,0 (1) 0,0 (0) 24,2 (5) 26,2 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 2 53 50
KrF 23 0 47 43
Sp 23 0 41 26
Ap 23 2 45 48
Sum 81 4 46 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 55 33
Høyre 14 0 52 29
KrF 20 0 45 35
Sp 24 0 40 29
Ap 22 3 49 50
Sum 89 3 47 36
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 0 42 20
Høyre 21 2 44 38
KrF 20 0 45 40
Venstre 9 0 49 33
Sp 14 0 46 43
Ap 23 2 43 52
Sum 97 4 45 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 912).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 990
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 123
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,6 %
F-2015 62,9 %
K-2015 73,5 %
S-2013 82,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 21 til 17. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kirsten Helen Myren, Sp (2015-)
Kjetil Torp, KrF (2011-2015)
Maya Twedt Berli, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,5 14,2 6,0 0,0 24,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 28,9 22,9 6,6 0,0 17,5 21,1 3,0 0,0 0,0 0,0
2007 42,3 16,3 12,3 0,0 10,8 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 33,8 25,8 10,9 0,0 9,5 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 31,3 30,7 6,3 0,0 9,9 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 30,1 32,8 4,9 0,0 13,9 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 39,0 12,6 7,6 0,0 17,7 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 43,8 14,4 4,8 0,0 11,1 22,0 0,0 0,0 0,0 3,7
1983 40,8 19,4 5,3 0,0 11,1 20,3 3,1 0,0 0,0 0,0
1979 38,2 0,0 5,1 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 36,0
1975 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 39,9
1971 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 38,3
1967 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 40,5
1963 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 44,5
1959 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 37,6
1955 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 32,9 0,0 0,0 14,9
1951 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,7
1947 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 32,3
1945 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 28,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,7 12,3 7,7 0,5 18,0 23,0 1,0 1,2 0,6 0,9
2011 34,2 18,9 8,4 1,3 11,3 22,0 2,6 0,3 0,4 0,6
2007 33,6 13,1 13,7 1,8 11,3 22,9 2,6 0,1 0,1 0,8
2003 30,0 14,0 13,1 6,9 9,7 22,0 1,8 0,0 0,0 2,5
1999 32,6 15,6 9,0 1,6 14,0 23,1 3,1 0,0 0,8 0,2
1995 32,8 17,5 4,0 1,9 17,4 21,5 3,2 0,0 0,0 1,5
1991 34,3 13,0 6,9 4,1 18,1 19,7 2,1 0,0 0,0 1,9
1987 40,7 16,5 4,0 1,7 11,0 21,5 3,2 0,0 0,0 1,3
1983 39,9 16,0 5,2 1,4 10,6 22,3 2,7 0,0 0,1 1,8
1979 36,9 17,8 4,3 1,1 7,7 24,9 3,0 0,0 0,0 4,4
1975 39,1 6,8 2,6 2,5 10,9 28,2 2,1 0,0 0,0 7,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,1 19,6 11,9 2,1 15,9 19,1 1,6 1,0 0,7 1,0
2013 31,6 20,0 11,9 0,6 10,4 19,5 2,3 1,3 0,3 2,0
2009 37,0 13,7 17,9 1,1 8,2 19,6 2,0 0,0 0,1 0,5
2005 34,4 9,2 17,6 4,2 8,1 20,9 3,8 0,0 0,0 1,8
2001 26,1 16,0 11,9 7,0 5,8 29,2 2,5 0,0 0,2 1,2
1997 34,4 11,1 9,7 1,7 11,4 27,2 3,8 0,0 0,3 0,3
1993 34,7 9,7 2,3 4,0 25,1 19,3 2,7 0,0 0,0 2,3
1989 40,3 11,5 8,8 2,7 9,4 23,6 3,5 0,1 0,0 0,1
1985 43,2 19,3 2,8 0,9 8,3 22,2 2,5 0,0 0,1 0,8
1981 37,9 21,4 2,3 1,2 6,2 27,4 2,7 0,0 0,0 0,8
1977 44,1 10,6 2,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 41,9
1973 42,5 5,3 0,8 2,8 0,0 22,2 0,0 0,0 0,1 26,3
1969 48,5 4,7 0,0 1,1 10,6 16,5 18,5 0,0 0,0 0,2
1965 47,8 6,1 0,0 3,0 7,7 20,6 14,9 0,0 0,0 0,0
1961 50,9 8,7 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 19,9
1957 52,1 5,2 0,0 0,0 10,4 16,7 14,3 0,0 0,0 1,4
1953 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 16,1 0,0 0,0 16,8
1949 51,9 8,8 0,0 0,0 10,5 5,3 21,7 0,0 0,0 1,8
1945 52,4 8,5 0,0 0,0 9,6 0,0 25,4 0,0 0,0 4,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32 12.6 6.3 0 20.9 28.1 0 0 0 0
Valgting 28,7 14,6 5,9 0,0 25,2 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned