Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gjerstad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 148 37,4 300 35,2 448 36,9 3,8 36,9 6 0
H 47 11,9 122 14,3 169 13,9 -6,8 13,9 2 -2
Frp 31 7,8 78 9,1 109 9,0 3,6 9,0 2 1
Sp 141 35,6 268 31,4 409 33,7 3,8 33,7 6 1
KrF 29 7,3 49 5,7 78 6,4 -0,4 6,4 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
289 73,0 568 66,6 857 70,6 7,6 70,6 12 1
H+Frp+
KrF+V
107 27,0 249 29,2 356 29,3 -3,6 29,3 5 -1
Nærmest til å vinne mandat: H (13 stemmer), tape mandat: Frp (6 stemmer)
Fremmøte: 64,1 % Stemmeberettigede: 1 964 Opptalte stemmer: 1 249
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 36,9 13,9 9,0 0,0 33,7 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0
13:54 36,9 13,9 9,0 0,0 33,7 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0
17:33 36,9 13,9 9,0 0,0 33,7 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0
08:37 37,2 14,0 9,1 0,0 33,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
08:37 37,2 14,0 9,1 0,0 33,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
22:32 37,3 14,0 9,1 0,0 33,2 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
22:32 37,3 14,0 9,1 0,0 33,2 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
17:04 38,3 12,0 8,2 0,0 34,5 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,2 (6) 20,8 (4) 5,3 (1) 0,0 (0) 30,0 (5) 6,8 (1) 3,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 24,4 (4) 18,0 (3) 4,6 (1) 0,0 (0) 51,1 (8) 5,1 (1) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 38,2 (7) 14,1 (2) 11,0 (2) 0,0 (0) 31,2 (5) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,8 (4) 18,8 (3) 4,6 (1) 0,0 (0) 51,8 (8) 5,2 (1) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 24,5 (4) 17,6 (3) 4,2 (0) 0,0 (0) 53,6 (9) 5,0 (1) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 63,1 (11) 75,5 (12) 69,4 (12) 74,6 (12) 78,1 (13) Ap, Sp
Borgerlige 36,9 (6) 30,6 (5) 30,6 (5) 31,0 (5) 29,3 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 63,1 (11) 75,5 (12) 69,4 (12) 74,6 (12) 78,1 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 40,7 (6) 59,1 (9) 36,7 (6) 59,4 (9) 61,1 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,2 (6) 20,8 (4) 5,3 (1) 0,0 (0) 30,0 (5) 6,8 (1) 3,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls kommuneklasse 3 (brutt ned) 29,1 (5) 19,7 (3) 5,5 (1) 0,0 (0) 42,2 (7) 4,5 (1) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls under 25 000 innb. (brutt ned) 26,3 (4) 17,7 (3) 4,8 (1) 0,0 (0) 48,7 (8) 5,7 (1) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 1 46 57
Høyre 9 2 50 56
KrF 9 1 64 33
Sp 18 2 49 44
Ap 12 2 53 58
Sum 55 8 52 49
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 42 43
Høyre 18 3 52 50
KrF 10 0 65 50
Venstre 10 2 45 40
Sp 19 2 43 47
Ap 13 2 51 46
Sum 77 11 49 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 1 43 57
Høyre 15 2 52 47
KrF 8 2 65 50
Venstre 9 0 47 56
Sp 15 2 40 53
Ap 13 2 48 46
Sum 67 9 49 51
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 911).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 497
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 272
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,9 %
F-2015 54,2 %
K-2015 64,5 %
S-2013 76,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Inger Løite, Ap (2015-)
Kjell Trygve Grunnsvoll, Sp (2011-2015)
Rune Hagestrand, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / AAB 28/8-2019 38,2 (7) 14,1 (2) 11,0 (2) 0,0 (0) 31,2 (5) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / AAB 1/5-2019 33,5 (6) 15,7 (3) 11,7 (2) 0,0 (0) 29,7 (5) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / AAB 3/9-2011 35,2 (7) 24,7 (5) 8,1 (2) 0,0 (0) 22,5 (5) 7,3 (2) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,2 20,8 5,3 0,0 30,0 6,8 3,9 0,0 0,0 0,0
2011 30,1 28,4 7,9 0,0 23,3 5,6 4,7 0,0 0,0 0,0
2007 31,4 23,7 6,2 2,4 15,8 10,4 10,2 0,0 0,0 0,0
2003 35,6 14,5 0,0 6,5 21,9 13,3 8,2 0,0 0,0 0,0
1999 29,9 9,6 8,7 0,0 35,1 12,2 4,4 0,0 0,0 0,0
1995 29,9 30,2 0,0 0,0 20,6 13,7 5,6 0,0 0,0 0,0
1991 30,3 25,8 0,0 0,0 18,1 12,7 13,1 0,0 0,0 0,0
1987 45,1 14,4 0,0 6,0 12,2 15,7 6,6 0,0 0,0 0,0
1983 50,7 13,1 0,0 5,3 9,3 14,4 7,1 0,0 0,0 0,0
1979 45,4 16,0 0,0 3,5 9,3 17,0 8,8 0,0 0,0 0,0
1975 43,1 8,2 0,0 4,5 13,2 18,2 0,0 0,0 0,0 12,8
1971 53,1 6,0 0,0 0,0 11,9 14,0 15,0 0,0 0,0 0,0
1967 53,2 5,5 0,0 0,0 11,6 13,9 15,8 0,0 0,0 0,0
1963 55,6 6,3 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 23,6
1959 51,1 3,2 0,0 0,0 11,5 13,9 20,3 0,0 0,0 0,0
1955 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8
1951 49,6 0,0 0,0 0,0 11,0 14,6 24,8 0,0 0,0 0,0
1947 45,7 0,0 0,0 0,0 11,3 20,0 23,0 0,0 0,0 0,0
1945 53,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 32,5 0,0 0,0 4,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,6 21,3 7,7 1,3 18,8 8,4 2,7 1,4 1,1 2,6
2011 35,4 21,3 9,4 3,9 14,4 9,4 3,8 0,3 1,0 1,3
2007 35,4 13,4 12,0 4,6 13,4 12,5 5,6 0,3 0,7 2,2
2003 27,5 10,6 10,3 16,8 12,8 14,9 3,5 0,0 0,3 3,4
1999 30,2 20,7 8,0 5,9 16,0 14,4 4,0 0,0 0,5 0,3
1995 31,2 17,0 4,5 4,7 18,4 16,3 5,5 0,0 0,4 1,9
1991 29,9 16,7 3,6 7,6 18,0 14,1 7,5 0,0 1,0 1,6
1987 43,5 12,7 4,5 5,7 11,2 15,9 5,4 0,0 0,2 0,9
1983 50,4 12,0 2,8 3,8 8,7 15,0 6,3 0,0 0,2 0,9
1979 45,3 15,4 1,4 2,8 10,1 16,6 7,3 0,0 0,0 1,1
1975 42,5 8,7 3,3 3,9 12,2 17,8 5,6 0,0 0,0 6,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,2 20,4 17,0 2,5 20,8 6,6 1,8 1,3 0,7 1,6
2013 32,4 21,0 18,3 2,0 9,5 8,6 3,9 1,1 0,6 2,5
2009 36,8 11,5 22,6 5,4 10,1 8,9 3,0 0,4 0,4 0,8
2005 35,3 11,3 20,6 8,2 9,0 10,3 3,2 0,0 0,4 1,7
2001 25,7 21,4 12,0 9,7 7,8 17,6 3,3 0,0 0,2 2,4
1997 36,9 9,5 11,9 3,5 12,4 19,9 5,2 0,0 0,2 0,4
1993 33,2 8,6 3,5 9,2 25,8 13,7 4,2 0,0 0,1 1,7
1989 40,7 10,4 10,6 7,3 9,1 16,4 4,7 0,1 0,0 0,6
1985 52,9 16,2 1,8 2,3 7,4 15,4 3,4 0,0 0,0 0,6
1981 45,0 19,4 3,0 1,8 6,9 17,6 5,6 0,0 0,1 0,6
1977 49,9 10,3 1,9 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5
1973 40,4 6,9 2,7 4,6 0,0 21,2 0,0 0,0 0,1 24,1
1969 53,2 5,7 0,0 1,4 10,0 13,3 16,0 0,0 0,0 0,3
1965 49,4 5,5 0,0 3,8 8,3 16,2 16,6 0,0 0,0 0,2
1961 49,7 4,3 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 26,3
1957 51,4 3,9 0,0 0,0 10,8 14,6 18,3 0,0 0,0 1,1
1953 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 19,0 0,0 0,0 15,3
1949 52,4 4,2 0,0 0,0 10,1 10,6 22,0 0,0 0,0 0,8
1945 51,5 5,4 0,0 0,0 10,5 0,0 28,3 0,0 0,0 4,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.6 22.7 3.9 0 22.1 7.5 3.2 0 0 0
Valgting 30,8 20,1 5,8 0,0 32,5 6,6 4,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned