Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Flekkefjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 184 12,9 328 10,7 512 11,5 -5,0 11,5 4 -2
H 322 22,6 720 23,5 1 042 23,3 0,4 23,3 8 0
Frp 247 17,4 485 15,8 732 16,4 -0,2 16,4 6 0
SV 77 5,4 119 3,9 196 4,4 1,0 4,4 2 1
Sp 240 16,9 617 20,1 857 19,2 8,0 19,2 7 3
KrF 188 13,2 436 14,2 624 14,0 -2,2 14,0 5 0
V 78 5,5 224 7,3 302 6,8 -3,4 6,8 2 -2
R 57 4,0 84 2,7 141 3,2 3,2 3,2 1 1
Andre (vis) 30 2,1 31 1,0 61 1,4 1,4 1,4 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
558 39,2 1 148 37,5 1 706 38,3 7,2 38,3 14 3
H+Frp+
KrF+V
835 58,7 1 865 60,8 2 700 60,5 -5,4 60,5 21 -2
Nærmest til å vinne mandat: V (25 stemmer), tape mandat: SV (13 stemmer)
Fremmøte: 63,9 % Stemmeberettigede: 7 055 Opptalte stemmer: 4 488
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 11,5 23,3 16,4 4,4 19,2 14,0 6,8 0,0 3,2 1,3
24/9 - 13:01 11,5 23,3 16,4 4,4 19,2 14,0 6,8 0,0 3,2 1,3
24/9 - 13:01 11,5 23,3 16,4 4,4 19,2 14,0 6,8 0,0 3,2 1,3
12/9 - 14:25 11,5 23,3 16,4 4,4 19,2 14,0 6,8 0,0 3,2 1,3
12/9 - 14:25 11,5 23,3 16,4 4,4 19,2 14,0 6,8 0,0 3,2 1,3
10/9 - 17:10 11,5 23,3 16,4 4,4 19,2 14,0 6,8 0,0 3,2 1,3
10/9 - 17:10 11,5 23,3 16,4 4,4 19,2 14,0 6,8 0,0 3,2 1,3
10/9 - 09:35 11,5 23,5 16,5 4,3 19,2 13,9 6,7 0,0 3,0 1,3
10/9 - 09:35 11,5 23,5 16,5 4,3 19,2 13,9 6,7 0,0 3,0 1,3
9/9 - 22:45 11,5 23,5 16,5 4,3 19,2 13,9 6,7 0,0 3,0 1,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,4 (6) 22,9 (8) 16,6 (6) 3,4 (1) 11,2 (4) 16,2 (5) 10,2 (4) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 12,1 (4) 19,9 (7) 14,2 (5) 5,4 (2) 19,2 (7) 12,1 (5) 7,5 (3) 5,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,3 (4) 20,8 (8) 14,2 (5) 6,9 (3) 19,4 (7) 12,2 (4) 6,3 (2) 6,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 12,1 (5) 19,4 (7) 12,9 (5) 5,7 (2) 20,1 (8) 11,9 (4) 6,6 (2) 5,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 63,8 (23) 64,0 (23) 64,1 (23) 63,7 (24) Ap, Sp, V, H, MDG
Borgerlige 65,9 (23) 53,7 (20) 53,5 (19) 50,8 (18) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 34,1 (12) 42,0 (15) 43,9 (16) 43,4 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 37,6 (13) 38,8 (15) 37,9 (13) 38,6 (14) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,4 (6) 22,9 (8) 16,6 (6) 3,4 (1) 11,2 (4) 16,2 (5) 10,2 (4) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 0 46 20
Høyre 25 0 50 40
KrF 21 0 59 29
Venstre 18 0 53 56
Sp 27 2 53 37
Ap 22 2 57 45
SV 23 2 59 57
Rødt 14 4 37 50
Demokratene 10 2 51 30
Liberalistene 7 2 38 14
Sum 182 14 52 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 0 42 24
Høyre 30 0 51 43
KrF 29 0 50 41
Venstre 28 0 46 46
Sp 26 0 53 38
Ap 28 2 53 46
SV 22 1 56 55
Miljøpartiet De Grønne 7 2 34 71
Sum 187 5 50 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 0 50 21
Høyre 34 0 50 26
KrF 22 0 56 23
Venstre 36 0 46 50
Sp 32 0 53 41
Ap 26 2 52 42
SV 24 3 53 46
Sum 193 5 51 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1004).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 9 061
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 213
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,8 %
F-2015 55,2 %
K-2015 60,0 %
S-2013 77,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jan Sigbjørnsen, H (2011-)
Reidar Gausdal, V (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, H, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 16,4 22,9 16,6 3,4 11,2 16,2 10,2 3,1 0,0 0,0
2011 15,7 26,9 14,7 3,8 7,5 16,3 15,0 0,0 0,0 0,0
2007 15,2 20,2 17,6 5,3 8,9 15,7 16,7 0,0 0,0 0,4
2003 15,8 20,5 10,2 8,6 9,1 20,3 11,2 0,0 0,0 4,4
1999 18,4 17,7 18,2 0,0 8,6 23,0 14,1 0,0 0,0 0,0
1995 22,5 20,0 8,6 0,0 14,8 23,6 10,6 0,0 0,0 0,0
1991 16,8 19,9 10,3 6,6 13,3 24,0 9,0 0,0 0,0 0,0
1987 23,6 21,9 12,0 2,8 7,0 20,0 0,0 0,0 0,0 12,7
1983 24,6 26,7 7,2 2,4 7,1 23,6 5,1 0,0 0,0 3,4
1979 20,9 29,5 0,0 2,2 6,9 21,9 7,4 0,0 0,0 11,2
1975 19,6 19,6 0,0 3,2 14,3 24,5 7,3 0,0 0,0 11,4
1971 29,7 16,0 0,0 0,0 14,8 17,8 21,6 0,0 0,0 0,1
1967 27,2 17,6 0,0 2,1 8,7 14,8 26,7 0,0 0,0 2,9
1963 30,7 23,3 0,0 0,0 0,0 11,8 24,4 0,0 0,0 9,8
1959 34,7 22,9 0,0 0,0 0,0 11,3 31,1 0,0 0,0 0,0
1955 23,1 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5
1951 34,4 25,1 0,0 0,0 0,0 15,0 25,5 0,0 0,0 0,0
1947 33,8 26,0 0,0 0,0 0,0 10,1 21,6 0,0 0,0 8,5
1945 31,9 19,8 0,0 0,0 0,0 15,3 26,5 0,0 0,0 6,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 19,9 14,5 24,6 2,7 10,9 15,2 5,2 2,0 0,8 4,2
2011 18,2 22,7 14,7 3,0 9,2 15,4 13,2 0,7 0,8 2,2
2007 17,0 17,3 17,8 4,7 11,7 18,0 10,0 0,4 0,6 2,5
2003 18,4 19,8 13,4 8,0 8,3 19,9 7,4 0,0 0,0 4,7
1999 15,6 17,5 17,3 4,3 9,4 23,8 10,5 0,0 0,0 1,7
1995 19,0 16,0 8,7 2,5 11,6 35,4 4,7 0,0 0,0 2,0
1991 14,6 15,5 8,3 5,3 9,8 35,9 4,5 0,2 0,2 5,7
1987 21,9 20,4 12,5 2,6 5,8 27,1 0,0 0,0 0,1 9,6
1983 25,3 28,4 7,6 2,1 7,8 21,3 4,6 0,0 0,3 2,5
1979 20,9 28,8 1,4 2,2 8,2 17,8 9,5 0,0 0,0 11,2
1975 19,7 19,9 1,6 2,6 11,9 23,6 7,5 0,0 0,0 13,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 17,8 23,7 25,0 3,3 10,7 12,6 2,5 1,4 1,0 2,0
2013 22,5 27,9 21,3 2,3 4,3 13,3 3,8 1,3 0,6 2,6
2009 25,4 16,6 29,8 2,8 5,6 13,7 4,7 0,2 0,3 0,9
2005 23,6 13,9 24,1 5,2 5,5 17,4 8,2 0,1 0,2 1,8
2001 18,0 21,9 11,6 7,1 4,4 25,8 4,5 0,1 0,3 6,2
1997 26,3 14,4 17,2 2,6 8,8 25,3 4,3 0,0 0,4 0,6
1993 26,2 17,7 7,7 3,8 19,9 17,7 5,0 0,0 0,1 1,9
1989 23,8 24,6 16,8 4,2 4,0 20,7 4,6 0,3 0,0 0,9
1985 30,9 30,9 4,5 1,8 7,0 20,0 2,8 0,0 0,0 2,1
1981 26,7 34,7 4,0 1,4 6,9 21,7 3,1 0,0 0,1 1,4
1977 28,8 25,0 2,9 1,4 0,0 25,9 0,0 0,0 0,1 15,9
1973 22,2 17,4 5,5 4,4 14,6 24,0 5,0 0,0 0,2 6,8
1969 32,3 21,4 0,0 1,6 10,4 16,3 18,0 0,0 0,0 0,1
1965 31,0 19,8 0,0 2,2 8,8 15,4 22,8 0,0 0,0 0,0
1961 39,2 23,5 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 22,1
1957 38,4 23,0 0,0 0,0 0,6 11,9 25,9 0,0 0,0 0,1
1953 35,7 25,9 0,0 0,0 0,6 10,3 26,8 0,0 0,0 0,6
1949 35,8 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 1,4
1945 34,3 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 19.4 23.6 15 4 9.1 16.8 9.1 3.1 0 0
Valgting 15,6 22,7 17,1 3,2 11,8 16,0 10,5 3,1 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned