Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Farsund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 478 18,3 403 15,7 881 17,2 -9,7 5 -3
H 345 13,2 310 12,1 655 12,8 -1,7 4 0
Frp 872 33,4 851 33,3 1 723 33,6 11,9 10 4
SV 169 6,5 101 3,9 270 5,3 0,6 2 1
Sp 166 6,4 214 8,4 380 7,4 -1,4 2 -1
KrF 362 13,9 420 16,4 782 15,3 -0,6 4 -1
V 69 2,6 60 2,3 129 2,5 -0,9 1 0
MDG 28 1,1 21 0,8 49 1,0 1,0 0 0
Andre (vis) 124 4,7 133 5,2 257 5,0 3,3 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
841 32,2 739 28,9 1 580 30,9 -9,5 9 -3
H+Frp+
KrF+V
1 648 63,1 1 641 64,1 3 289 64,2 8,7 19 3
Nærmest til å vinne mandat: INP (13 stemmer), tape mandat: V (8 stemmer)
Fremmøte: 67,6 % Stemmeberettigede: 7 662 Opptalte stemmer: 5 172
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:20 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 17,2 12,8 33,6 5,3 7,4 15,3 2,5 1,0 0,0 5,0
27/11 - 21:39 17,2 12,8 33,6 5,3 7,4 15,3 2,5 1,0 0,0 5,0
27/11 - 21:39 17,2 12,8 33,6 5,3 7,4 15,3 2,5 1,0 0,0 5,0
27/11 - 21:39 17,2 12,8 33,6 5,3 7,4 15,3 2,5 1,0 0,0 5,0
20/9 - 15:15 17,2 12,8 33,6 5,3 7,4 15,3 2,5 1,0 0,0 5,0
20/9 - 15:15 17,2 12,8 33,6 5,3 7,4 15,3 2,5 1,0 0,0 5,0
20/9 - 15:15 17,2 12,8 33,6 5,3 7,4 15,3 2,5 1,0 0,0 5,0
20/9 - 15:15 17,2 12,8 33,6 5,3 7,4 15,3 2,5 1,0 0,0 5,0
14/9 - 10:02 17,2 12,8 33,6 5,3 7,4 15,3 2,5 1,0 0,0 5,0
14/9 - 10:02 17,2 12,8 33,6 5,3 7,4 15,3 2,5 1,0 0,0 5,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 26,9 (8) 14,5 (4) 21,7 (6) 4,7 (1) 8,8 (3) 15,8 (5) 3,4 (1) 0,0 (0) 2,4 (1) 1,7 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,5 (6) 19,1 (5) 28,3 (8) 6,1 (2) 4,6 (1) 16,5 (5) 4,6 (1) 0,0 (0) 2,5 (1) 1,5 (0)
Siste lokale målings 19,8 (6) 18,1 (5) 26,3 (8) 6,9 (2) 4,5 (1) 16,9 (5) 2,7 (1) 1,5 (0) 0,0 (0) 3,2 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,2 (7) 19,8 (6) 30,6 (9) 4,9 (1) 4,9 (1) 11,9 (4) 4,7 (1) 0,0 (0) 2,2 (0) 1,1 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,6 (6) 18,4 (5) 28,8 (8) 6,0 (2) 4,7 (1) 16,8 (5) 4,7 (1) 0,0 (0) 2,8 (1) 1,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 0 54 19
Høyre 17 1 55 35
KrF 19 0 46 32
Venstre 12 1 49 92
Sp 20 2 48 45
Ap 20 2 56 45
SV 23 3 58 61
MDG 7 2 51 43
Industri- og Næringspartiet 7 0 55 14
Sum 146 11 53 43
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1003).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 9 860
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 4 903
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,7 %
K-2019 64,4 %
F-2019 55,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Arnt Abrahamsen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / L24 18/8-2023 19,8 (6) 18,1 (5) 26,3 (8) 6,9 (2) 4,5 (1) 16,9 (5) 2,7 (1) 1,5 (0) 0,0 (0) 3,2 (1)
InFact / FA 22/8-2011 23,5 (7) 19,6 (6) 32,4 (10) 4,9 (1) 3,4 (1) 13,2 (4) 1,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,9 14,5 21,7 4,7 8,8 15,8 3,4 0,0 2,4 1,7
2015 20,7 18,9 20,5 3,9 5,5 18,0 6,6 1,3 1,1 3,6
2011 14,2 22,6 35,5 4,1 3,5 12,1 5,2 0,0 0,0 2,9
2007 23,3 16,4 32,6 5,4 4,5 15,4 2,2 0,0 0,0 0,2
2003 16,8 22,3 22,8 9,7 6,0 16,7 5,2 0,0 0,0 0,4
1999 14,2 33,1 20,2 6,2 5,6 16,9 3,9 0,0 0,0 0,0
1995 10,7 36,6 18,5 3,0 8,6 16,4 4,6 0,0 0,0 1,7
1991 17,3 26,3 17,7 4,9 8,0 16,9 5,5 0,0 0,0 3,5
1987 20,0 26,7 16,9 2,2 3,6 20,9 7,0 0,0 0,0 2,6
1983 24,1 35,0 8,4 0,0 5,0 18,7 6,3 0,0 0,4 2,1
1979 16,5 39,4 0,0 2,3 7,5 17,2 9,3 0,0 0,0 7,8
1975 17,5 32,9 0,0 2,3 7,2 19,6 0,0 0,0 0,0 20,6
1971 19,3 23,8 0,0 2,3 8,0 16,2 25,1 0,0 0,0 5,3
1967 19,0 28,0 0,0 2,3 8,0 15,2 27,5 0,0 0,0 0,0
1963 25,7 35,4 0,0 0,0 0,0 11,0 27,9 0,0 0,0 0,0
1959 22,1 36,5 0,0 0,0 0,0 14,4 27,0 0,0 0,0 0,0
1955 37,0 22,9 0,0 0,0 0,0 12,5 27,6 0,0 0,0 0,0
1951 24,8 38,5 0,0 0,0 0,0 6,4 30,4 0,0 0,0 0,0
1947 21,6 40,8 0,0 0,0 0,0 10,3 27,3 0,0 0,0 0,0
1945 23,2 36,2 0,0 0,0 0,0 14,8 25,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,6 13,9 21,7 4,0 8,5 14,6 4,5 2,7 2,1 5,4
2015 22,6 17,8 19,9 2,8 5,2 16,7 7,3 2,0 1,0 4,6
2011 17,3 22,1 27,5 5,3 5,4 15,0 3,5 0,6 0,4 2,9
2007 21,8 18,2 28,6 7,3 4,3 14,8 2,1 0,4 0,4 2,1
2003 13,5 20,3 26,3 10,2 6,3 16,9 3,3 0,0 0,0 3,0
1999 14,3 32,8 19,6 7,1 5,3 16,5 3,1 0,0 0,0 1,3
1995 11,1 22,4 22,6 3,0 19,3 15,2 4,6 0,0 0,0 1,8
1991 15,1 24,3 14,8 4,9 9,5 17,4 5,0 0,6 0,2 8,2
1987 18,4 29,3 16,6 3,0 4,0 18,5 0,0 0,0 0,3 9,8
1983 21,1 33,6 8,2 1,9 5,7 17,0 7,4 0,0 0,3 4,7
1979 9,7 27,4 1,1 2,5 10,9 9,7 10,6 0,0 0,0 28,0
1975 14,8 36,9 2,9 2,3 6,1 19,2 4,7 0,0 0,0 13,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 19,6 21,7 20,5 3,8 12,3 10,5 2,5 1,5 2,5 5,1
2017 19,8 27,9 24,1 3,1 6,3 10,7 2,8 1,4 1,5 2,4
2013 22,4 26,5 23,5 2,6 3,9 12,6 3,6 1,3 0,2 3,5
2009 23,3 14,8 39,8 3,2 4,0 11,7 1,8 0,2 0,2 1,0
2005 19,9 11,5 37,7 5,1 4,6 14,8 4,4 0,1 0,2 1,7
2001 14,3 28,2 15,6 7,8 3,5 22,0 3,1 0,1 0,3 5,2
1997 22,3 14,5 28,0 2,6 7,8 20,3 3,2 0,1 0,3 0,9
1993 23,6 8,5 9,0 3,1 23,7 21,4 4,6 0,2 0,2 5,6
1989 20,5 27,3 20,2 3,7 4,6 18,2 4,0 0,4 0,0 1,2
1985 25,2 39,0 4,5 1,3 7,0 17,4 2,5 0,0 0,2 3,0
1981 20,0 41,1 4,2 1,4 7,0 18,9 3,9 0,0 0,1 3,4
1977 21,1 39,0 1,8 1,4 0,0 24,2 0,0 0,0 0,1 12,3
1973 17,3 22,4 8,6 3,3 10,8 23,2 6,2 0,0 0,0 8,2
1969 22,0 25,7 0,0 1,4 10,9 17,8 22,1 0,0 0,0 0,1
1965 20,7 29,5 0,0 1,6 9,5 17,2 21,5 0,0 0,0 0,0
1961 25,1 34,3 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 25,2
1957 25,2 31,3 0,0 0,0 1,5 15,0 27,0 0,0 0,0 0,0
1953 26,3 33,4 0,0 0,0 0,5 13,1 26,6 0,0 0,0 0,2
1949 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 27,2 0,0 0,0 41,2
1945 22,0 46,2 0,0 0,0 0,3 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 25.1 16.5 20.8 6.6 8.3 14.4 3.5 0 3.6 2.3
Valgting 27,6 13,7 22,1 3,9 9,0 16,5 3,4 0,0 2,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned