Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Farsund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 361 24,8 956 27,4 1 317 26,9 6,2 26,9 8 2
H 238 16,4 474 13,6 712 14,5 -4,4 14,5 4 -2
Frp 299 20,5 766 22,0 1 065 21,7 1,2 21,7 6 0
SV 95 6,5 136 3,9 231 4,7 0,8 4,7 1 0
Sp 119 8,2 311 8,9 430 8,8 3,3 8,8 3 1
KrF 207 14,2 570 16,3 777 15,8 -2,1 15,8 5 0
V 51 3,5 118 3,4 169 3,4 -3,1 3,4 1 -1
R 52 3,6 68 2,0 120 2,4 1,3 2,4 1 1
Andre (vis) 33 2,3 49 1,4 82 1,7 -0,8 1,7 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
627 43,1 1 471 42,2 2 098 42,8 11,6 42,8 13 4
H+Frp+
KrF+V
795 54,6 1 928 55,3 2 723 55,4 -8,4 55,4 16 -3
Nærmest til å vinne mandat: SV (27 stemmer), tape mandat: R (6 stemmer)
Fremmøte: 65,1 % Stemmeberettigede: 7 618 Opptalte stemmer: 4 942
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 26,9 14,5 21,7 4,7 8,8 15,8 3,4 0,0 2,4 1,7
24/9 - 13:01 26,9 14,5 21,7 4,7 8,8 15,8 3,4 0,0 2,4 1,7
24/9 - 13:01 26,9 14,5 21,7 4,7 8,8 15,8 3,4 0,0 2,4 1,7
12/9 - 14:25 26,9 14,5 21,7 4,7 8,8 15,8 3,4 0,0 2,4 1,7
12/9 - 14:25 26,9 14,5 21,7 4,7 8,8 15,8 3,4 0,0 2,4 1,7
12/9 - 08:40 26,9 14,5 21,7 4,7 8,8 15,8 3,4 0,0 2,4 1,7
10/9 - 17:17 26,9 14,5 21,7 4,7 8,8 15,8 3,4 0,0 2,4 1,7
9/9 - 22:43 26,9 14,8 21,9 4,5 9,0 15,5 3,4 0,0 2,4 1,7
9/9 - 22:43 26,9 14,8 21,9 4,5 9,0 15,5 3,4 0,0 2,4 1,7
9/9 - 21:37 27,6 16,7 20,9 5,1 7,3 14,0 3,7 0,0 2,8 1,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,7 (6) 18,9 (6) 20,5 (6) 3,9 (1) 5,5 (2) 18,0 (5) 6,6 (2) 1,3 (0) 1,1 (0) 3,6 (1)
Poll of polls (brutt ned) 15,2 (5) 16,4 (5) 17,6 (5) 6,2 (2) 9,3 (3) 13,4 (4) 4,8 (2) 2,2 (0) 2,3 (1) 6,0 (2)
Siste lokale målings 23,5 (7) 19,6 (6) 32,4 (10) 4,9 (1) 3,4 (1) 13,2 (4) 1,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,5 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,2 (5) 17,2 (5) 17,5 (6) 8,0 (3) 9,4 (3) 13,5 (4) 4,1 (1) 2,6 (1) 2,0 (0) 4,2 (1)
K-snitt september (brutt ned) 15,3 (5) 16,1 (5) 16,0 (5) 6,6 (2) 9,8 (3) 13,2 (4) 4,3 (1) 2,3 (1) 2,2 (1) 5,8 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 97,6 (29) 88,9 (28) 100,0 (29) 88,1 (28) 87,1 (27) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, And
Borgerlige 64,0 (19) 52,2 (16) 66,7 (20) 52,3 (16) 49,6 (15) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 32,4 (9) 35,2 (11) 31,8 (9) 36,2 (12) 36,2 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 30,0 (9) 27,5 (9) 18,1 (5) 27,0 (8) 27,3 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,7 (6) 18,9 (6) 20,5 (6) 3,9 (1) 5,5 (2) 18,0 (5) 6,6 (2) 1,3 (0) 1,1 (0) 3,6 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 29 0 51 21
Høyre 20 1 51 35
KrF 23 0 47 39
Venstre 19 2 54 74
Sp 26 0 47 35
Ap 26 2 48 50
SV 21 3 58 71
Rødt 10 2 43 30
Pensjonistpartiet 7 0 54 57
Sum 181 10 50 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 28 0 48 25
Høyre 25 1 55 28
KrF 24 0 43 50
Venstre 22 5 46 59
Sp 27 0 48 33
Ap 29 2 47 48
SV 23 2 52 65
Rødt 8 0 44 50
Partiet De Kristne 7 1 58 29
Miljøpartiet De Grønne 9 2 48 22
Pensjonistpartiet 7 2 48 57
Sum 209 15 49 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 27 0 48 22
Høyre 31 1 52 26
KrF 18 0 43 28
Venstre 15 3 51 73
Sp 30 0 46 30
Ap 25 2 51 52
SV 21 3 52 57
Pensjonistpartiet 8 2 69 38
Sum 175 11 50 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1003).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 9 480
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 507
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,5 %
F-2015 53,5 %
K-2015 61,1 %
S-2013 75,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Arnt Abrahamsen, Ap (2015-)
Richard Ivar Buch, H (2011-2015)
Stein A. Ytterdahl, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / FA 22/8-2011 23,5 (7) 19,6 (6) 32,4 (10) 4,9 (1) 3,4 (1) 13,2 (4) 1,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,7 18,9 20,5 3,9 5,5 18,0 6,6 1,3 1,1 3,6
2011 14,2 22,6 35,5 4,1 3,5 12,1 5,2 0,0 0,0 2,9
2007 23,3 16,4 32,6 5,4 4,5 15,4 2,2 0,0 0,0 0,2
2003 16,8 22,3 22,8 9,7 6,0 16,7 5,2 0,0 0,0 0,4
1999 14,2 33,1 20,2 6,2 5,6 16,9 3,9 0,0 0,0 0,0
1995 10,7 36,6 18,5 3,0 8,6 16,4 4,6 0,0 0,0 1,7
1991 17,3 26,3 17,7 4,9 8,0 16,9 5,5 0,0 0,0 3,5
1987 20,0 26,7 16,9 2,2 3,6 20,9 7,0 0,0 0,0 2,6
1983 24,1 35,0 8,4 0,0 5,0 18,7 6,3 0,0 0,4 2,1
1979 16,5 39,4 0,0 2,3 7,5 17,2 9,3 0,0 0,0 7,8
1975 17,5 32,9 0,0 2,3 7,2 19,6 0,0 0,0 0,0 20,6
1971 19,3 23,8 0,0 2,3 8,0 16,2 25,1 0,0 0,0 5,3
1967 19,0 28,0 0,0 2,3 8,0 15,2 27,5 0,0 0,0 0,0
1963 25,7 35,4 0,0 0,0 0,0 11,0 27,9 0,0 0,0 0,0
1959 22,1 36,5 0,0 0,0 0,0 14,4 27,0 0,0 0,0 0,0
1955 37,0 22,9 0,0 0,0 0,0 12,5 27,6 0,0 0,0 0,0
1951 24,8 38,5 0,0 0,0 0,0 6,4 30,4 0,0 0,0 0,0
1947 21,6 40,8 0,0 0,0 0,0 10,3 27,3 0,0 0,0 0,0
1945 23,2 36,2 0,0 0,0 0,0 14,8 25,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,6 17,8 19,9 2,8 5,2 16,7 7,3 2,0 1,0 4,6
2011 17,3 22,1 27,5 5,3 5,4 15,0 3,5 0,6 0,4 2,9
2007 21,8 18,2 28,6 7,3 4,3 14,8 2,1 0,4 0,4 2,1
2003 13,5 20,3 26,3 10,2 6,3 16,9 3,3 0,0 0,0 3,0
1999 14,3 32,8 19,6 7,1 5,3 16,5 3,1 0,0 0,0 1,3
1995 11,1 22,4 22,6 3,0 19,3 15,2 4,6 0,0 0,0 1,8
1991 15,1 24,3 14,8 4,9 9,5 17,4 5,0 0,6 0,2 8,2
1987 18,4 29,3 16,6 3,0 4,0 18,5 0,0 0,0 0,3 9,8
1983 21,1 33,6 8,2 1,9 5,7 17,0 7,4 0,0 0,3 4,7
1979 9,7 27,4 1,1 2,5 10,9 9,7 10,6 0,0 0,0 28,0
1975 14,8 36,9 2,9 2,3 6,1 19,2 4,7 0,0 0,0 13,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,8 27,9 24,1 3,1 6,3 10,7 2,8 1,4 1,5 2,4
2013 22,4 26,5 23,5 2,6 3,9 12,6 3,6 1,3 0,2 3,5
2009 23,3 14,8 39,8 3,2 4,0 11,7 1,8 0,2 0,2 1,0
2005 19,9 11,5 37,7 5,1 4,6 14,8 4,4 0,1 0,2 1,7
2001 14,3 28,2 15,6 7,8 3,5 22,0 3,1 0,1 0,3 5,2
1997 22,3 14,5 28,0 2,6 7,8 20,3 3,2 0,1 0,3 0,9
1993 23,6 8,5 9,0 3,1 23,7 21,4 4,6 0,2 0,2 5,6
1989 20,5 27,3 20,2 3,7 4,6 18,2 4,0 0,4 0,0 1,2
1985 25,2 39,0 4,5 1,3 7,0 17,4 2,5 0,0 0,2 3,0
1981 20,0 41,1 4,2 1,4 7,0 18,9 3,9 0,0 0,1 3,4
1977 21,1 39,0 1,8 1,4 0,0 24,2 0,0 0,0 0,1 12,3
1973 17,3 22,4 8,6 3,3 10,8 23,2 6,2 0,0 0,0 8,2
1969 22,0 25,7 0,0 1,4 10,9 17,8 22,1 0,0 0,0 0,1
1965 20,7 29,5 0,0 1,6 9,5 17,2 21,5 0,0 0,0 0,0
1961 25,1 34,3 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 25,2
1957 25,2 31,3 0,0 0,0 1,5 15,0 27,0 0,0 0,0 0,0
1953 26,3 33,4 0,0 0,0 0,5 13,1 26,6 0,0 0,0 0,2
1949 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 27,2 0,0 0,0 41,2
1945 22,0 46,2 0,0 0,0 0,3 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.2 20.2 19.9 4.5 4.7 16.1 6.1 2 1.3 4
Valgting 20,5 18,6 20,7 3,7 5,7 18,6 6,7 1,0 1,0 3,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned