Poll of polls

Kommunestyrevalg: Lindesnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 880 21,7 1 625 21,0 2 505 21,3 -8,5 21,3 8 -15
H 668 16,4 1 113 14,4 1 781 15,2 -6,6 15,2 6 -11
Frp 1 031 25,4 2 105 27,2 3 136 26,7 8,3 26,7 11 0
SV 157 3,9 215 2,8 372 3,2 1,2 3,2 1 0
Sp 351 8,6 986 12,8 1 337 11,4 6,2 11,4 5 -2
KrF 362 8,9 698 9,0 1 060 9,0 -5,2 9,0 4 -8
V 160 3,9 334 4,3 494 4,2 -1,4 4,2 2 -2
MDG 227 5,6 327 4,2 554 4,7 2,7 4,7 2 1
R 78 1,9 92 1,2 170 1,4 1,4 1,4 0 0
Andre (vis) 148 3,6 180 2,3 328 2,8 1,9 2,8 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 693 41,7 3 245 42,0 4 938 42,0 3,0 42,0 16 -16
H+Frp+
KrF+V
2 221 54,7 4 250 55,0 6 471 55,1 -4,9 55,1 23 -21
Nærmest til å vinne mandat: PP (21 stemmer), tape mandat: Sp (11 stemmer)
Fremmøte: 66,4 % Stemmeberettigede: 17 777 Opptalte stemmer: 11 787
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 21,3 15,2 26,7 3,2 11,4 9,0 4,2 4,7 1,4 2,8
24/9 - 13:01 21,3 15,2 26,7 3,2 11,4 9,0 4,2 4,7 1,4 2,8
24/9 - 13:01 21,3 15,2 26,7 3,2 11,4 9,0 4,2 4,7 1,4 2,8
12/9 - 14:25 21,3 15,2 26,7 3,2 11,4 9,0 4,2 4,7 1,4 2,8
12/9 - 14:25 21,3 15,2 26,7 3,2 11,4 9,0 4,2 4,7 1,4 2,8
10/9 - 17:17 21,3 15,2 26,7 3,2 11,4 9,0 4,2 4,7 1,4 2,8
10/9 - 17:17 21,3 15,2 26,7 3,2 11,4 9,0 4,2 4,7 1,4 2,8
10/9 - 09:59 21,4 15,2 26,9 3,1 11,5 8,9 4,2 4,6 1,4 2,8
10/9 - 09:59 21,4 15,2 26,9 3,1 11,5 8,9 4,2 4,6 1,4 2,8
10/9 - 09:59 21,4 15,2 26,9 3,1 11,5 8,9 4,2 4,6 1,4 2,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 29,9 (12) 21,8 (8) 18,4 (7) 2,0 (1) 5,2 (2) 14,3 (6) 5,6 (2) 2,0 (1) 0,0 (0) 0,8 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,0 (10) 18,9 (8) 15,8 (7) 3,1 (1) 8,9 (4) 10,6 (5) 4,1 (2) 3,5 (2) 0,0 (0) 1,4 (0)
Siste lokale målings 20,1 (8) 18,3 (7) 22,9 (9) 3,9 (2) 11,3 (4) 8,8 (4) 5,1 (2) 4,5 (2) 2,4 (1) 2,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,6 (9) 19,7 (9) 15,8 (7) 4,0 (2) 9,0 (4) 10,7 (5) 3,4 (1) 4,2 (2) 0,0 (0) 1,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,0 (10) 18,5 (8) 14,4 (7) 3,3 (1) 9,3 (4) 10,5 (5) 3,6 (2) 3,6 (2) 0,0 (0) 1,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 34 3 49 18
Høyre 43 3 50 44
KrF 27 3 52 52
Venstre 34 1 48 44
Sp 21 0 41 38
Ap 31 3 50 48
SV 41 6 55 54
Rødt 19 2 45 58
MDG 20 3 47 40
Partiet De Kristne 7 2 60 43
Liberalistene 7 2 28 0
Pensjonistpartiet 11 2 55 45
Sum 295 30 49 43
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner.
Mandater i kommunestyret 39 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Even Tronstad, Ap (2019-)

Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Fevennen 5/9-2019 20,1 (8) 18,3 (7) 22,9 (9) 3,9 (2) 11,3 (4) 8,8 (4) 5,1 (2) 4,5 (2) 2,4 (1) 2,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,9 21,8 18,4 2,0 5,2 14,3 5,6 2,0 0,0 0,8
2011 22,9 19,2 21,8 2,0 4,9 17,3 8,2 1,4 0,0 2,2
2007 21,8 13,9 25,9 3,7 6,6 23,1 4,8 0,0 0,0 0,2
2003 23,2 16,5 20,8 6,3 7,0 19,3 5,5 0,0 0,4 1,0
1999 19,2 21,9 14,6 3,1 8,4 21,6 8,7 0,0 1,0 1,6
1995 21,2 21,7 6,8 3,1 14,8 19,0 9,2 0,0 0,9 3,3
1991 18,0 22,0 8,2 5,7 14,0 16,2 8,4 0,0 0,6 6,8
1987 23,0 21,8 9,7 3,6 10,3 19,4 9,1 0,0 0,0 3,2
1983 27,2 29,3 0,0 3,0 10,7 19,1 7,2 0,0 0,2 3,4
1979 20,4 29,5 1,1 3,1 12,4 16,1 8,1 0,0 0,0 9,4
1975 22,6 21,7 0,7 3,0 14,1 17,7 5,6 0,0 0,0 14,7
1971 28,3 12,3 0,0 3,1 15,8 12,4 20,3 0,0 0,0 7,7
1967 28,9 14,2 0,0 4,3 16,6 10,0 26,0 0,0 0,0 0,0
1963 30,1 13,4 0,0 2,1 17,1 9,3 28,0 0,0 0,0 0,0
1959 30,8 17,7 0,0 0,0 10,2 10,8 30,4 0,0 0,0 0,0
1955 29,1 23,4 0,0 0,0 3,5 9,5 24,6 0,0 0,0 9,8
1951 30,7 16,9 0,0 0,0 5,3 10,0 20,6 0,0 0,0 16,4
1947 29,4 16,6 0,0 0,0 6,1 6,9 21,3 0,0 0,0 19,7
1945 30,9 13,4 0,0 0,0 5,9 6,4 21,1 0,0 0,0 22,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,3 24,7 15,7 2,1 5,5 15,2 4,4 3,0 0,7 4,5
2011 21,6 23,2 18,3 3,1 4,9 18,7 5,1 1,6 0,5 2,8
2007 19,8 15,3 22,0 4,1 6,9 23,3 4,5 0,8 0,7 2,5
2003 17,7 16,5 20,4 7,8 7,5 22,9 4,6 0,0 0,0 2,8
1999 19,2 19,2 13,9 4,7 7,8 25,0 6,9 0,0 0,0 3,2
1995 23,0 17,9 11,0 4,1 13,6 18,3 7,1 0,0 0,0 5,0
1991 16,6 20,6 9,8 7,0 14,0 15,4 5,7 0,7 0,6 9,8
1987 22,1 20,1 12,5 4,6 10,7 17,8 0,0 0,0 0,3 11,9
1983 26,9 28,3 4,2 3,4 11,5 16,7 7,1 0,0 0,5 1,5
1979 18,6 26,6 1,5 3,8 15,0 13,1 10,2 0,0 0,0 11,2
1975 22,5 21,5 3,1 3,5 14,2 18,6 4,6 0,0 0,0 12,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,5 28,0 20,5 3,4 9,2 10,0 3,1 2,6 1,1 2,5
2013 23,3 26,8 21,3 2,4 4,3 11,0 4,3 2,2 0,4 4,0
2009 25,7 16,8 30,4 3,5 5,5 13,1 3,6 0,3 0,4 0,8
2005 23,5 14,0 25,6 6,2 6,2 16,4 6,4 0,1 0,2 1,3
2001 15,8 23,5 12,5 9,8 5,7 24,3 4,3 0,1 0,5 3,6
1997 24,8 14,0 15,8 3,7 10,2 25,0 4,8 0,1 0,7 1,0
1993 25,6 16,1 6,5 5,4 22,1 16,2 4,3 0,1 0,3 3,3
1989 22,7 20,3 17,4 5,9 7,6 17,5 6,1 0,4 0,0 2,1
1985 31,4 30,1 3,4 2,8 11,8 15,1 3,4 0,0 0,1 1,8
1981 25,6 34,2 3,2 2,6 10,8 17,9 4,4 0,0 0,2 1,1
1977 28,3 27,4 2,1 2,2 0,0 21,5 0,0 0,0 0,2 18,3
1973 22,9 12,7 6,7 7,7 18,0 18,3 5,1 0,0 0,2 8,4
1969 30,8 12,1 0,0 2,9 18,7 13,3 21,9 0,0 0,0 0,3
1965 29,0 14,6 0,0 4,0 16,1 9,5 26,8 0,0 0,0 0,0
1961 34,1 15,9 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 40,5
1957 33,9 14,9 0,0 0,0 12,9 9,1 27,0 0,0 0,0 2,2
1953 35,6 16,6 0,0 0,0 12,1 8,1 24,6 0,0 0,0 3,0
1949 33,8 12,8 0,0 0,0 0,0 5,3 30,8 0,0 0,0 17,3
1945 33,4 15,3 0,0 0,0 11,3 0,0 34,0 0,0 0,0 5,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.8 25.2 18 2.7 3.7 13.5 5.4 2.3 0 1.5
Valgting 30,4 20,9 18,6 1,8 5,6 14,5 5,6 2,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned