Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Arendal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 624 25,8 4 242 27,0 5 866 26,8 -11,0 26,8 11 -4
H 1 215 19,3 2 983 19,0 4 198 19,2 0,8 19,2 8 0
Frp 614 9,7 1 992 12,7 2 606 11,9 -3,1 11,9 5 -1
SV 569 9,0 1 101 7,0 1 670 7,6 3,8 7,6 3 1
Sp 332 5,3 1 188 7,5 1 520 6,9 3,7 6,9 3 2
KrF 297 4,7 958 6,1 1 255 5,7 -2,1 5,7 2 -1
V 210 3,3 531 3,4 741 3,4 -2,1 3,4 1 -1
MDG 324 5,1 463 2,9 787 3,6 0,0 3,6 1 0
R 176 2,8 264 1,7 440 2,0 1,1 2,0 1 1
Andre (vis) 939 14,9 1 880 11,9 2 819 12,9 9,0 12,9 4 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 025 48,0 7 258 46,1 10 283 46,9 -2,4 46,9 19 0
H+Frp+
KrF+V
2 336 37,1 6 464 41,1 8 800 40,2 -6,5 40,2 16 -3
Nærmest til å vinne mandat: MDG (51 stemmer), tape mandat: R (73 stemmer)
Fremmøte: 62,0 % Stemmeberettigede: 35 574 Opptalte stemmer: 22 037
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 26,8 19,2 11,9 7,6 6,9 5,7 3,4 3,6 2,0 12,8
14:25 26,8 19,2 11,9 7,6 6,9 5,7 3,4 3,6 2,0 12,8
23:18 26,8 19,2 11,9 7,6 6,9 5,7 3,4 3,6 2,0 12,8
23:18 26,8 19,2 11,9 7,6 6,9 5,7 3,4 3,6 2,0 12,8
18:22 26,8 19,1 11,9 7,5 7,0 5,7 3,4 3,5 2,0 13,2
16:44 26,8 19,1 11,9 7,5 7,0 5,7 3,4 3,5 2,0 13,2
16:44 26,8 19,1 11,9 7,5 7,0 5,7 3,4 3,5 2,0 13,2
16:44 26,8 19,1 11,9 7,5 7,0 5,7 3,4 3,5 2,0 13,2
23:23 26,3 19,9 11,8 7,7 7,0 5,6 3,4 3,7 2,1 12,5
22:53 26,3 20,0 11,6 7,7 6,8 5,6 3,4 3,9 2,1 12,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,8 (15) 18,4 (8) 15,0 (6) 3,8 (2) 3,2 (1) 7,9 (3) 5,5 (2) 3,6 (1) 0,9 (0) 3,9 (1)
Poll of polls (brutt ned) 27,8 (11) 15,9 (7) 12,8 (5) 6,1 (3) 5,5 (2) 5,9 (2) 4,1 (2) 6,2 (3) 1,9 (1) 6,5 (3)
Siste lokale målings 25,6 (10) 19,4 (8) 15,1 (6) 7,3 (3) 7,6 (3) 6,2 (2) 3,4 (1) 4,4 (2) 2,7 (1) 8,4 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,0 (11) 16,7 (7) 12,8 (6) 7,8 (3) 5,6 (2) 5,9 (3) 3,4 (1) 7,4 (3) 1,7 (1) 4,6 (2)
K-snitt september (brutt ned) 27,9 (12) 15,6 (7) 11,7 (5) 6,5 (3) 5,8 (2) 5,8 (2) 3,6 (1) 6,4 (3) 1,8 (1) 6,3 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 58,2 (23) 49,4 (20) 50,1 (19) 48,7 (20) 49,6 (20) SV, Ap, Sp, V, KrF
Borgerlige 46,7 (19) 38,7 (16) 44,1 (17) 38,8 (17) 36,7 (15) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 49,4 (19) 47,5 (20) 47,6 (19) 48,5 (20) 48,4 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 16,6 (6) 15,5 (6) 17,2 (6) 14,9 (6) 15,2 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,8 (15) 18,4 (8) 15,0 (6) 3,8 (2) 3,2 (1) 7,9 (3) 5,5 (2) 3,6 (1) 0,9 (0) 3,9 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 29 5 54 24
Høyre 33 1 48 48
KrF 23 1 52 39
Venstre 39 4 54 51
Sp 37 6 47 49
Ap 33 4 55 52
SV 25 4 55 52
Rødt 14 0 53 43
MDG 14 3 47 50
Helsepartiet 12 1 51 42
Hovelista 20 4 61 40
Partiet De Kristne 10 3 52 50
Liberalistene 12 1 29 25
Pensjonistpartiet 12 2 74 58
Sum 313 39 52 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 32 3 54 41
Høyre 31 4 45 45
KrF 16 2 50 50
Venstre 45 5 50 53
Sp 36 0 44 50
Ap 34 4 49 50
SV 25 4 58 48
Rødt 14 0 51 36
Partiet De Kristne 13 3 55 62
Miljøpartiet De Grønne 14 6 36 57
Pensjonistpartiet 15 4 73 40
Sum 275 35 51 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 38 4 50 34
Høyre 37 1 52 35
KrF 19 2 51 42
Venstre 35 4 50 46
Sp 35 0 49 40
Ap 31 2 46 48
SV 20 4 53 50
Kystpartiet 12 2 42 50
Pensjonistpartiet 20 0 74 40
Verdipolitisk Parti 8 2 49 38
Sum 255 21 51 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 906).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 43 692
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 18 952
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,2 %
F-2015 51,6 %
K-2015 54,9 %
S-2013 76,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 39 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Robert Cornels Nordli, Ap (2015-)
Einar Halvorsen, H (2011-2015)
Torill Rolstad Larsen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Agderp 31/8-2019 25,6 (10) 19,4 (8) 15,1 (6) 7,3 (3) 7,6 (3) 6,2 (2) 3,4 (1) 4,4 (2) 2,7 (1) 8,4 (3)
Respons / Høyre 12/6-2019 30,8 (13) 23,2 (9) 10,7 (4) 6,2 (3) 7,9 (3) 4,0 (2) 3,1 (1) 3,9 (2) 1,5 (0) 8,7 (2)
InFact / Agderp 14/9-2015 33,9 (13) 19,2 (7) 17,3 (7) 4,0 (2) 2,3 (1) 8,1 (3) 6,7 (3) 4,1 (2) 1,0 (0) 3,5 (1)
InFact / Ap 24/9-2014 37,2 (15) 20,9 (8) 18,0 (7) 3,4 (1) 2,4 (1) 8,5 (3) 5,5 (2) 2,4 (0) 0,0 (0) 1,7 (2)
Norfakta / Høyre 5/9-2011 22,6 (9) 28,7 (11) 15,8 (6) 7,9 (3) 2,6 (1) 8,8 (4) 6,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,5 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,8 18,4 15,0 3,8 3,2 7,9 5,5 3,6 0,9 3,9
2011 23,6 31,1 14,8 6,6 3,0 7,5 6,8 0,0 0,0 6,5
2007 31,3 15,3 21,7 6,8 4,5 10,6 5,4 0,0 0,0 4,5
2003 22,6 18,0 21,6 14,4 3,4 10,0 3,3 0,0 1,0 5,8
1999 28,1 16,6 17,7 6,6 3,3 15,2 3,5 0,0 2,1 6,9
1995 28,8 18,5 11,0 5,4 7,6 11,2 7,0 0,0 0,9 9,8
1991 23,6 18,1 6,6 7,5 12,5 8,8 5,7 0,0 0,6 16,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,0 19,4 14,4 4,1 3,5 8,3 4,4 3,7 1,3 4,0
2011 27,1 28,8 15,2 5,4 3,5 8,1 5,6 0,6 1,1 4,5
2007 31,7 15,3 21,8 5,7 3,7 11,2 5,7 0,4 1,1 3,5
2003 24,0 18,1 21,6 13,9 3,1 10,5 3,2 0,0 0,9 4,7
1999 28,3 19,0 17,8 7,2 3,5 16,0 4,7 0,0 1,8 1,7
1995 29,6 19,4 11,0 5,0 7,7 11,7 5,6 0,0 0,9 9,0
1991 25,0 17,9 8,3 8,1 10,2 11,0 5,4 0,0 0,6 13,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,2 25,9 18,1 4,6 5,6 6,8 3,1 2,6 1,4 2,8
2013 31,3 25,4 19,2 3,0 2,5 8,4 5,0 2,1 0,6 2,5
2009 36,6 16,0 27,0 4,5 2,5 8,1 3,3 0,2 0,6 1,1
2005 32,7 13,6 25,4 8,6 2,9 9,5 4,9 0,0 0,5 1,9
2001 21,2 22,4 18,5 12,4 2,0 16,6 3,7 0,0 0,5 2,5
1997 32,6 14,1 20,2 4,8 4,6 17,5 4,7 0,2 0,8 0,5
1993 37,3 16,5 6,7 7,2 12,6 11,2 4,1 0,0 0,3 4,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.7 19.6 13.4 4.5 2.2 7.5 5.5 4.5 1.3 4.8
Valgting 38,2 18,0 15,5 3,6 3,6 8,0 5,5 3,3 0,8 3,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned