Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Arendal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 2 817 30,3 3 871 30,5 6 688 30,7 3,9 13 2
H 1 809 19,5 1 952 15,4 3 761 17,2 -1,9 7 -1
Frp 1 368 14,7 2 354 18,5 3 722 17,1 5,2 7 2
SV 1 262 13,6 1 286 10,1 2 548 11,7 4,1 5 2
Sp 156 1,7 513 4,0 669 3,1 -3,9 1 -2
KrF 417 4,5 714 5,6 1 131 5,2 -0,5 2 0
V 328 3,5 408 3,2 736 3,4 0,0 1 0
MDG 162 1,7 149 1,2 311 1,4 -2,2 0 -1
R 275 3,0 251 2,0 526 2,4 0,4 1 0
Andre (vis) 698 7,5 1 023 8,1 1 721 7,9 -5,0 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 672 50,3 6 070 47,8 10 742 49,3 2,3 20 1
H+Frp+
KrF+V
3 922 42,2 5 428 42,8 9 350 42,9 2,8 17 1
Nærmest til å vinne mandat: MDG (64 stemmer), tape mandat: HELSE (165 stemmer)
Fremmøte: 60,0 % Stemmeberettigede: 36 786 Opptalte stemmer: 21 988
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 30,7 17,2 17,1 11,7 3,1 5,2 3,4 1,4 2,4 7,9
20/9 - 15:15 30,7 17,2 17,1 11,7 3,1 5,2 3,4 1,4 2,4 7,9
20/9 - 15:15 30,7 17,2 17,1 11,7 3,1 5,2 3,4 1,4 2,4 7,9
14/9 - 10:30 30,7 17,2 17,1 11,7 3,1 5,2 3,4 1,4 2,4 7,9
14/9 - 10:02 30,7 17,2 17,1 11,7 3,1 5,2 3,4 1,4 2,4 7,9
14/9 - 10:02 30,7 17,2 17,1 11,7 3,1 5,2 3,4 1,4 2,4 7,9
13/9 - 09:56 30,7 17,2 17,1 11,7 3,1 5,2 3,4 1,4 2,4 7,9
13/9 - 09:56 30,7 17,2 17,1 11,7 3,1 5,2 3,4 1,4 2,4 7,9
13/9 - 09:56 30,7 17,2 17,1 11,7 3,1 5,2 3,4 1,4 2,4 7,9
13/9 - 09:56 30,7 17,2 17,1 11,7 3,1 5,2 3,4 1,4 2,4 7,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 26,8 (11) 19,2 (8) 11,9 (5) 7,6 (3) 6,9 (3) 5,7 (2) 3,4 (1) 3,6 (1) 2,0 (1) 12,9 (4)
Poll of polls (brutt ned) 22,4 (8) 25,1 (10) 15,5 (6) 9,8 (4) 3,6 (1) 6,0 (2) 4,5 (2) 2,6 (1) 2,0 (1) 11,8 (4)
Siste lokale målings 26,9 (11) 25,2 (10) 13,6 (6) 8,5 (3) 3,7 (1) 6,5 (3) 3,2 (1) 2,0 (1) 4,2 (2) 6,2 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,1 (9) 26,1 (10) 16,8 (7) 8,0 (3) 3,9 (2) 4,3 (2) 4,6 (2) 2,1 (1) 1,8 (0) 8,6 (3)
K-snitt september (brutt ned) 22,5 (8) 24,3 (9) 15,8 (6) 9,7 (4) 3,7 (1) 6,1 (2) 4,6 (2) 2,5 (1) 2,3 (1) 12,9 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 28 2 60 29
Høyre 39 5 53 46
KrF 12 2 53 42
Venstre 45 4 54 49
Sp 38 6 54 39
Ap 39 4 50 51
SV 24 3 56 54
Rødt 16 5 52 56
MDG 13 4 49 38
Pensjonistpartiet 11 2 71 55
Liberalistene 7 2 40 0
Helsepartiet 15 4 47 47
Alliansen - Alternativ for Norge 7 0 57 14
Arendalslista 8 2 75 38
Konservativt 10 3 50 70
Sum 312 48 54 45
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 906).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 45 891
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 21 902
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 74,9 %
K-2019 61,6 %
F-2019 57,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 39 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Robert Cornels Nordli, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Agderp 26/8-2023 26,9 (11) 25,2 (10) 13,6 (6) 8,5 (3) 3,7 (1) 6,5 (3) 3,2 (1) 2,0 (1) 4,2 (2) 6,2 (1)
Norstat / NRK 15/8-2023 27,4 (11) 22,3 (9) 14,8 (6) 13,4 (6) 3,1 (1) 4,5 (2) 5,0 (2) 1,0 (0) 3,6 (1) 5,0 (1)
Respons / Agderp 1/7-2023 21,6 (9) 29,9 (12) 16,3 (7) 7,7 (3) 3,4 (1) 4,3 (2) 3,5 (1) 2,6 (1) 5,0 (2) 8,0 (1)
Respons / Høyre 14/12-2022 22,3 (9) 27,4 (12) 13,8 (6) 11,7 (5) 3,1 (1) 4,4 (2) 2,9 (1) 2,4 (1) 5,3 (2) 6,0 (0)
InFact / Agderp 31/8-2019 25,6 (10) 19,4 (8) 15,1 (6) 7,3 (3) 7,6 (3) 6,2 (2) 3,4 (1) 4,4 (2) 2,7 (1) 8,4 (3)
Respons / Høyre 12/6-2019 30,8 (13) 23,2 (9) 10,7 (4) 6,2 (3) 7,9 (3) 4,0 (2) 3,1 (1) 3,9 (2) 1,5 (0) 8,7 (2)
InFact / Agderp 14/9-2015 33,9 (13) 19,2 (7) 17,3 (7) 4,0 (2) 2,3 (1) 8,1 (3) 6,7 (3) 4,1 (2) 1,0 (0) 3,5 (1)
InFact / Ap 24/9-2014 37,2 (15) 20,9 (8) 18,0 (7) 3,4 (1) 2,4 (1) 8,5 (3) 5,5 (2) 2,4 (0) 0,0 (0) 1,7 (2)
Norfakta / Høyre 5/9-2011 22,6 (9) 28,7 (11) 15,8 (6) 7,9 (3) 2,6 (1) 8,8 (4) 6,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,5 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,8 19,2 11,9 7,6 6,9 5,7 3,4 3,6 2,0 12,9
2015 37,8 18,4 15,0 3,8 3,2 7,9 5,5 3,6 0,9 3,9
2011 23,6 31,1 14,8 6,6 3,0 7,5 6,8 0,0 0,0 6,5
2007 31,3 15,3 21,7 6,8 4,5 10,6 5,4 0,0 0,0 4,5
2003 22,6 18,0 21,6 14,4 3,4 10,0 3,3 0,0 1,0 5,8
1999 28,1 16,6 17,7 6,6 3,3 15,2 3,5 0,0 2,1 6,9
1995 28,8 18,5 11,0 5,4 7,6 11,2 7,0 0,0 0,9 9,8
1991 23,6 18,1 6,6 7,5 12,5 8,8 5,7 0,0 0,6 16,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 27,0 21,5 11,5 6,8 8,0 6,4 2,7 4,5 2,4 9,2
2015 37,0 19,4 14,4 4,1 3,5 8,3 4,4 3,7 1,3 4,0
2011 27,1 28,8 15,2 5,4 3,5 8,1 5,6 0,6 1,1 4,5
2007 31,7 15,3 21,8 5,7 3,7 11,2 5,7 0,4 1,1 3,5
2003 24,0 18,1 21,6 13,9 3,1 10,5 3,2 0,0 0,9 4,7
1999 28,3 19,0 17,8 7,2 3,5 16,0 4,7 0,0 1,8 1,7
1995 29,6 19,4 11,0 5,0 7,7 11,7 5,6 0,0 0,9 9,0
1991 25,0 17,9 8,3 8,1 10,2 11,0 5,4 0,0 0,6 13,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 27,9 20,7 14,9 6,5 10,0 5,6 3,3 3,1 4,1 4,1
2017 29,2 25,9 18,1 4,6 5,6 6,8 3,1 2,6 1,4 2,8
2013 31,3 25,4 19,2 3,0 2,5 8,4 5,0 2,1 0,6 2,5
2009 36,6 16,0 27,0 4,5 2,5 8,1 3,3 0,2 0,6 1,1
2005 32,7 13,6 25,4 8,6 2,9 9,5 4,9 0,0 0,5 1,9
2001 21,2 22,4 18,5 12,4 2,0 16,6 3,7 0,0 0,5 2,5
1997 32,6 14,1 20,2 4,8 4,6 17,5 4,7 0,2 0,8 0,5
1993 37,3 16,5 6,7 7,2 12,6 11,2 4,1 0,0 0,3 4,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 25.9 19.4 9.8 9.1 5.3 4.7 3.4 5.2 2.8 15
Valgting 27,1 19,1 12,7 7,0 7,6 6,1 3,4 3,0 1,7 12,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned