Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Grimstad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 783 20,3 1 467 21,1 2 250 21,0 -4,0 21,0 7 -2
H 810 21,0 1 458 20,9 2 268 21,1 3,2 21,1 7 1
Frp 402 10,4 682 9,8 1 084 10,1 -5,2 10,1 4 -2
SV 198 5,1 320 4,6 518 4,8 2,3 4,8 2 1
Sp 287 7,5 775 11,1 1 062 9,9 4,8 9,9 3 1
KrF 626 16,3 1 070 15,4 1 696 15,8 -2,6 15,8 6 -1
V 355 9,2 554 7,9 909 8,5 -0,9 8,5 3 0
MDG 220 5,7 323 4,6 543 5,1 2,2 5,1 2 1
R 96 2,5 141 2,0 237 2,2 1,7 2,2 1 1
Andre (vis) 75 1,9 91 1,3 166 1,5 0,4 1,5 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 584 41,1 3 026 43,4 4 610 43,0 7,0 43,0 15 2
H+Frp+
KrF+V
2 193 56,9 3 764 54,0 5 957 55,5 -5,5 55,5 20 -2
Nærmest til å vinne mandat: Sp (18 stemmer), tape mandat: Frp (22 stemmer)
Fremmøte: 60,4 % Stemmeberettigede: 17 944 Opptalte stemmer: 10 821
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 21,0 21,1 10,1 4,8 9,9 15,8 8,5 5,1 2,2 1,5
24/9 - 13:01 21,0 21,1 10,1 4,8 9,9 15,8 8,5 5,1 2,2 1,5
24/9 - 13:01 21,0 21,1 10,1 4,8 9,9 15,8 8,5 5,1 2,2 1,5
12/9 - 14:25 21,0 21,1 10,1 4,8 9,9 15,8 8,5 5,1 2,2 1,5
12/9 - 14:25 21,0 21,1 10,1 4,8 9,9 15,8 8,5 5,1 2,2 1,5
10/9 - 23:14 21,0 21,1 10,1 4,8 9,9 15,8 8,5 5,1 2,2 1,5
10/9 - 23:14 21,0 21,1 10,1 4,8 9,9 15,8 8,5 5,1 2,2 1,5
10/9 - 23:14 21,0 21,1 10,1 4,8 9,9 15,8 8,5 5,1 2,2 1,5
9/9 - 21:43 21,1 21,3 10,2 4,7 9,9 15,8 8,4 4,8 2,2 1,5
9/9 - 14:50 20,8 21,5 10,7 4,9 7,4 16,2 9,0 5,1 2,4 2,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,0 (9) 17,9 (6) 15,3 (6) 2,6 (1) 5,1 (2) 18,4 (7) 9,4 (3) 2,8 (1) 0,5 (0) 3,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 18,4 (7) 15,5 (6) 13,1 (5) 4,1 (2) 8,7 (3) 13,7 (5) 6,9 (3) 4,9 (2) 1,0 (0) 5,1 (2)
Siste lokale målings 22,6 (8) 20,4 (7) 13,2 (5) 2,6 (1) 4,2 (2) 19,0 (7) 9,4 (3) 5,9 (2) 0,0 (0) 2,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,2 (7) 16,2 (6) 13,1 (5) 5,2 (2) 8,8 (4) 13,8 (6) 5,8 (2) 5,8 (2) 0,9 (0) 3,6 (1)
K-snitt september (brutt ned) 18,4 (7) 15,2 (6) 11,9 (5) 4,4 (2) 9,1 (4) 13,5 (5) 6,1 (2) 5,0 (2) 1,0 (0) 4,9 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 96,5 (35) 85,3 (33) 97,3 (35) 85,9 (34) 83,6 (33) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Borgerlige 61,0 (22) 49,2 (19) 62,0 (22) 48,9 (19) 46,7 (18) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 35,9 (13) 37,1 (14) 35,3 (13) 37,9 (15) 37,9 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 32,9 (12) 29,3 (11) 32,6 (12) 28,4 (12) 28,7 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,0 (9) 17,9 (6) 15,3 (6) 2,6 (1) 5,1 (2) 18,4 (7) 9,4 (3) 2,8 (1) 0,5 (0) 3,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 0 50 27
Høyre 25 1 53 52
KrF 23 1 49 48
Venstre 35 5 55 43
Sp 19 0 52 47
Ap 25 2 54 52
SV 15 3 57 60
Rødt 11 3 38 36
MDG 12 2 42 42
Partiet De Kristne 8 0 70 63
Liberalistene 8 1 20 38
Sum 203 18 51 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 0 50 27
Høyre 34 3 50 35
KrF 25 2 53 52
Venstre 39 6 51 46
Sp 22 2 52 45
Ap 31 2 57 48
SV 12 2 47 42
Rødt 8 0 35 38
Demokratene i Norge 7 1 64 43
Partiet De Kristne 10 3 59 30
Miljøpartiet De Grønne 11 1 37 36
Pensjonistpartiet 7 2 56 14
Sum 228 24 51 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 28 6 47 25
Høyre 38 2 51 42
KrF 29 4 48 45
Venstre 40 4 50 45
Sp 31 0 52 48
Ap 34 2 53 47
SV 10 2 45 60
Pensjonistpartiet 9 2 55 22
Sum 219 22 50 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 904).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 21 616
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 9 398
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,1 %
F-2015 53,1 %
K-2015 55,9 %
S-2013 76,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kjetil Glimsdal, KrF (2015-)
Hans Antonsen, V (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Høyre 8/9-2015 22,6 (8) 20,4 (7) 13,2 (5) 2,6 (1) 4,2 (2) 19,0 (7) 9,4 (3) 5,9 (2) 0,0 (0) 2,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,0 17,9 15,3 2,6 5,1 18,4 9,4 2,8 0,5 3,0
2011 24,8 13,8 18,4 2,9 4,4 14,2 20,0 0,0 0,0 1,6
2007 17,4 14,8 23,9 4,9 6,1 16,8 16,2 0,0 0,0 0,0
2003 17,5 19,1 24,3 7,3 8,6 13,9 9,4 0,0 0,0 0,0
1999 30,7 18,1 12,5 4,4 7,5 20,5 5,5 0,0 0,0 0,8
1995 24,0 22,3 8,6 4,8 12,9 19,8 4,4 0,0 0,0 3,1
1991 19,1 20,6 9,0 7,6 12,2 18,6 4,4 0,0 0,0 8,4
1987 25,9 26,8 11,4 3,8 6,1 19,7 0,0 0,0 0,0 6,2
1983 26,4 29,2 8,2 3,4 6,2 20,4 3,6 0,0 0,0 2,6
1979 24,7 32,3 4,5 0,0 8,2 22,8 4,6 0,0 0,0 2,9
1975 25,1 26,3 0,0 2,4 13,1 25,4 3,9 0,0 0,0 3,8
1971 35,6 20,8 0,0 0,0 14,5 19,2 10,0 0,0 0,0 0,0
1967 32,4 34,1 0,0 0,0 0,0 21,0 12,6 0,0 0,0 0,0
1963 33,5 38,9 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 3,6
1959 29,0 39,6 0,0 0,0 0,0 20,0 11,3 0,0 0,0 0,0
1955 25,7 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0
1951 26,4 34,2 0,0 0,0 0,0 29,6 9,7 0,0 0,0 0,0
1947 14,4 26,8 0,0 0,0 0,0 24,5 34,3 0,0 0,0 0,0
1945 12,7 26,3 0,0 0,0 0,0 22,4 38,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,7 22,1 14,6 2,5 4,7 17,1 6,5 3,5 0,7 3,5
2011 24,3 18,9 19,1 3,1 4,4 15,9 11,1 0,6 0,5 2,0
2007 17,9 17,4 22,2 4,4 4,3 18,9 12,9 0,3 0,6 1,2
2003 15,9 16,1 27,4 7,8 6,3 18,0 6,8 0,0 0,4 1,1
1999 24,6 19,3 14,1 4,9 6,7 23,9 4,7 0,0 0,8 0,9
1995 23,6 20,7 9,7 4,1 13,0 20,5 4,2 0,0 0,6 3,7
1991 19,3 19,6 9,8 7,3 12,1 19,1 5,1 0,0 0,4 7,3
1987 25,8 26,1 11,5 3,3 6,2 19,7 6,2 0,0 0,4 0,8
1983 26,3 28,7 9,0 3,2 6,3 20,7 3,7 0,0 0,3 1,8
1979 24,0 33,1 5,0 1,7 7,5 22,4 4,2 0,0 0,0 2,2
1975 24,4 24,1 5,7 2,0 11,5 25,2 3,9 0,0 0,0 3,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,8 27,2 18,2 3,8 6,3 13,2 3,8 3,4 1,0 2,3
2013 21,9 27,8 19,1 2,5 3,2 14,9 6,0 1,9 0,5 2,3
2009 26,6 18,0 27,9 3,7 3,3 14,6 4,5 0,2 0,4 0,7
2005 22,2 13,4 28,0 7,1 3,9 17,6 6,0 0,0 0,3 1,4
2001 14,5 22,7 18,5 9,3 3,5 24,9 3,8 0,0 0,4 2,3
1997 25,5 14,4 17,5 3,8 8,5 25,3 3,8 0,2 0,4 0,5
1993 26,0 17,4 6,5 6,1 19,1 17,6 3,9 0,0 0,1 3,2
1989 22,3 21,8 17,7 5,7 6,4 20,9 4,3 0,4 0,0 0,4
1985 29,8 34,2 4,6 2,3 5,7 19,3 3,1 0,0 0,2 0,7
1981 25,0 38,3 5,6 2,0 4,8 20,1 3,3 0,0 0,1 0,6
1977 30,1 26,1 4,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 37,9
1973 25,3 18,4 6,5 4,2 0,0 24,1 0,0 0,0 0,1 21,3
1969 30,9 33,0 0,0 0,7 1,2 20,1 14,0 0,0 0,0 0,1
1965 31,9 32,2 0,0 1,6 0,3 21,4 12,4 0,0 0,0 0,2
1961 32,3 38,5 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 5,8
1957 31,9 36,6 0,0 0,0 0,3 20,0 10,8 0,0 0,0 0,4
1953 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 11,4 0,0 0,0 34,4
1949 28,9 36,7 0,0 0,0 0,0 16,5 17,3 0,0 0,0 0,7
1945 29,9 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 26 17.7 15.5 2.6 3.6 17.8 8.9 3.6 0.6 3.7
Valgting 24,6 18,0 15,2 2,6 5,6 18,6 9,6 2,6 0,4 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned