Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vinje

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 89 13,9 163 12,1 252 12,8 0,0 3 3
H 47 7,3 70 5,2 117 5,9 0,0 1 1
Frp 16 2,5 62 4,6 78 4,0 0,0 1 1
SV 133 20,8 151 11,2 284 14,4 0,0 4 4
Sp 186 29,1 441 32,6 627 31,8 0,0 8 8
Andre (vis) 169 26,4 444 32,8 613 31,1 0,0 8 8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
408 63,8 755 55,8 1 163 59,0 0,0 15 15
H+Frp+
KrF+V
63 9,8 132 9,8 195 9,9 0,0 2 2
Nærmest til å vinne mandat: H (4 stemmer), tape mandat: VBY (9 stemmer)
Fremmøte: 67,1 % Stemmeberettigede: 2 980 Opptalte stemmer: 1 992
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 12,8 5,9 4,0 14,4 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
20/9 - 15:15 12,8 5,9 4,0 14,4 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
20/9 - 15:15 12,8 5,9 4,0 14,4 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
14/9 - 10:30 12,8 5,9 4,0 14,4 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
14/9 - 10:02 12,8 5,9 4,0 14,4 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
14/9 - 10:02 12,8 5,9 4,0 14,4 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
14/9 - 10:02 12,8 5,9 4,0 14,4 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
13/9 - 09:52 12,8 5,9 4,0 14,4 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
13/9 - 09:52 12,8 5,9 4,0 14,4 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
13/9 - 09:52 12,8 5,9 4,0 14,4 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 16,5 (4) 8,5 (2) 3,9 (1) 12,6 (3) 52,6 (14) 3,6 (1) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 13,8 (4) 11,1 (3) 5,1 (2) 16,2 (5) 27,6 (9) 3,8 (1) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 15,8 (4) 8,2 (2) 3,5 (1) 17,9 (5) 37,5 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,0 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,2 (4) 11,6 (4) 5,5 (2) 13,2 (4) 29,2 (9) 2,7 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 13,8 (4) 10,8 (3) 5,2 (2) 16,0 (5) 28,4 (9) 3,8 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 69 22
Høyre 13 2 65 38
Sp 21 2 56 52
Ap 14 2 59 43
SV 17 2 51 59
Industri- og Næringspartiet 22 6 47 27
Vinje tverrpolitiske bygdeliste 16 4 50 44
Sum 112 20 55 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3825).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 834).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 832
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 957
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 79,4 %
K-2019 66,2 %
F-2019 58,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Jon Rikard Kleven, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / VTB 24/8-2023 15,8 (4) 8,2 (2) 3,5 (1) 17,9 (5) 37,5 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,0 (4)
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 30/7-2019 12,0 (3) 10,7 (3) 5,9 (2) 11,8 (3) 47,4 (14) 1,3 (0) 1,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 16,5 8,5 3,9 12,6 52,6 3,6 2,2 0,0 0,0 0,0
2015 27,3 11,4 5,3 13,1 38,8 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0
2011 25,3 12,5 8,1 24,2 21,1 5,4 3,5 0,0 0,0 0,0
2007 28,2 5,3 11,3 27,0 19,3 6,7 2,3 0,0 0,0 0,0
2003 29,1 6,3 10,0 23,5 17,1 5,3 2,1 0,0 0,0 6,5
1999 33,1 8,0 0,0 12,9 20,8 13,7 2,7 0,0 0,0 8,8
1995 29,7 5,3 0,0 12,6 28,7 11,4 3,4 0,0 0,0 9,0
1991 31,4 8,5 0,0 19,3 29,3 8,2 3,3 0,0 0,0 0,0
1987 44,8 14,8 0,0 9,6 17,6 9,0 4,3 0,0 0,0 0,0
1983 44,6 15,6 0,0 8,5 18,1 9,0 4,1 0,0 0,0 0,0
1979 39,3 11,2 0,0 4,9 26,7 9,8 4,0 0,0 0,0 4,0
1975 38,2 0,0 0,0 8,7 31,6 13,9 0,0 0,0 0,0 7,5
1971 46,1 0,0 0,0 4,3 22,8 10,1 6,2 0,0 0,0 10,5
1967 52,1 0,0 0,0 6,1 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 30,3
1963 53,7 0,0 0,0 7,6 15,6 8,8 14,4 0,0 0,0 0,0
1959 49,7 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0
1955 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2
1951 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 47,0
1947 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 25,7 0,0 0,0 33,2
1945 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 16,8 6,4 4,7 8,2 51,5 2,9 1,6 4,3 1,8 1,8
2015 27,9 9,2 6,1 8,1 37,2 3,3 2,5 4,6 1,0 0,2
2011 31,8 12,5 8,2 11,7 24,8 5,4 3,5 0,4 1,0 0,8
2007 28,1 5,3 12,6 15,1 26,9 6,5 3,0 0,0 1,6 0,8
2003 28,1 6,1 12,5 19,5 24,1 6,2 2,8 0,0 0,4 0,3
1999 32,4 8,7 7,5 12,0 22,3 11,2 3,2 0,0 1,0 1,7
1995 26,7 6,2 4,5 14,4 31,8 10,5 3,6 0,6 0,7 0,9
1991 25,1 8,7 2,1 23,9 29,4 7,8 2,7 0,1 0,3 0,0
1987 41,9 14,9 4,0 9,2 14,8 10,0 4,6 0,0 0,6 0,1
1983 43,0 17,2 1,5 9,8 14,5 9,8 3,4 0,0 0,3 0,4
1979 40,7 12,1 0,9 6,3 22,7 11,2 4,4 0,0 1,0 0,6
1975 35,9 4,6 0,7 9,7 28,5 16,2 2,4 0,0 0,0 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 18,4 7,8 9,9 9,0 41,8 2,4 1,5 2,0 4,2 3,0
2017 19,7 11,2 12,8 6,0 41,2 3,0 1,4 1,8 1,8 1,2
2013 31,8 16,6 13,2 6,8 18,8 5,6 3,1 2,6 0,9 0,7
2009 35,5 7,4 17,6 9,6 20,3 5,7 2,3 0,2 0,9 0,6
2005 29,6 5,1 18,4 12,3 23,7 6,4 3,2 0,0 0,5 0,7
2001 23,5 9,5 12,6 17,3 18,0 13,9 3,0 0,0 0,6 1,6
1997 26,1 6,8 7,4 18,9 23,0 13,7 2,9 0,2 0,6 0,4
1993 25,0 6,7 2,8 16,9 35,8 10,0 2,2 0,0 0,3 0,3
1989 26,3 12,3 6,9 25,7 14,8 11,2 2,2 0,2 0,0 0,5
1985 46,2 25,3 1,0 7,1 8,5 8,2 3,3 0,0 0,2 0,1
1981 40,3 14,1 1,1 7,5 0,0 9,4 0,0 0,0 0,5 27,2
1977 43,2 5,3 0,5 6,9 27,9 11,8 0,0 0,0 0,7 3,8
1973 35,8 4,7 3,2 13,2 0,0 14,1 0,0 0,0 0,5 28,6
1969 50,0 5,6 0,0 5,4 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 25,8
1965 46,4 7,7 0,0 8,1 0,0 24,6 13,0 0,0 0,0 0,2
1961 51,0 5,4 0,0 7,7 14,0 8,8 11,8 0,0 0,0 1,3
1957 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 19,8 0,0 0,0 21,9
1953 43,6 2,8 0,0 0,0 11,4 12,6 29,3 0,0 0,0 0,3
1949 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 38,3 0,0 0,0 11,0
1945 37,0 1,2 0,0 0,0 3,5 7,7 40,6 0,0 0,0 9,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 15.4 8.9 3.1 20.2 44.2 5.4 3.3 0 0 0
Valgting 16,8 8,3 4,2 9,9 55,6 3,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned