Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tokke

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 93 28,3 251 28,3 344 28,8 0,0 6 6
H 47 14,3 89 10,0 136 11,4 0,0 2 2
SV 21 6,4 45 5,1 66 5,5 0,0 1 1
Sp 119 36,2 404 45,5 523 43,7 0,0 10 10
KrF 22 6,7 26 2,9 48 4,0 0,0 1 1
MDG 27 8,2 52 5,9 79 6,6 0,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
260 79,0 752 84,8 1 012 84,6 0,0 18 18
H+Frp+
KrF+V
69 21,0 115 13,0 184 15,4 0,0 3 3
Nærmest til å vinne mandat: H (2 stemmer), tape mandat: Sp (7 stemmer)
Fremmøte: 69,5 % Stemmeberettigede: 1 759 Opptalte stemmer: 1 216
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 28,8 11,4 0,0 5,5 43,7 4,0 0,0 6,6 0,0 0,0
20/9 - 15:15 28,8 11,4 0,0 5,5 43,7 4,0 0,0 6,6 0,0 0,0
20/9 - 15:15 28,8 11,4 0,0 5,5 43,7 4,0 0,0 6,6 0,0 0,0
14/9 - 10:30 28,8 11,4 0,0 5,5 43,7 4,0 0,0 6,6 0,0 0,0
14/9 - 10:02 28,8 11,4 0,0 5,5 43,7 4,0 0,0 6,6 0,0 0,0
14/9 - 10:02 28,8 11,4 0,0 5,5 43,7 4,0 0,0 6,6 0,0 0,0
14/9 - 10:02 28,8 11,4 0,0 5,5 43,7 4,0 0,0 6,6 0,0 0,0
13/9 - 09:52 28,8 11,4 0,0 5,5 43,7 4,0 0,0 6,6 0,0 0,0
13/9 - 09:52 28,8 11,4 0,0 5,5 43,7 4,0 0,0 6,6 0,0 0,0
13/9 - 09:52 28,8 11,4 0,0 5,5 43,7 4,0 0,0 6,6 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 35,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,3 (1) 43,5 (9) 6,5 (1) 0,0 (0) 9,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,0 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,5 (2) 22,8 (6) 6,8 (2) 0,0 (0) 7,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 29,0 (6) 15,6 (3) 0,0 (0) 6,6 (1) 35,2 (8) 3,9 (1) 0,0 (0) 9,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,9 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,5 (1) 24,2 (7) 4,9 (2) 0,0 (0) 5,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,1 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,4 (2) 23,5 (7) 6,9 (2) 0,0 (0) 6,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 15 2 49 33
KrF 8 1 57 63
Sp 21 2 51 43
Ap 18 2 58 50
SV 11 2 63 45
MDG 17 3 47 71
Sum 90 12 53 50
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3824).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 833).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 198
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 270
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 78,8 %
K-2019 70,4 %
F-2019 64,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Jarand Felland, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, KrF, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / VTB 22/8-2023 29,0 (6) 15,6 (3) 0,0 (0) 6,6 (1) 35,2 (8) 3,9 (1) 0,0 (0) 9,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 28/6-2019 32,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,8 (0) 50,0 (11) 6,0 (1) 0,0 (0) 3,9 (1) 0,0 (0) 6,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 35,8 0,0 0,0 4,3 43,5 6,5 0,0 9,8 0,0 0,0
2015 42,5 0,0 0,0 0,0 51,5 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 45,7 14,1 4,3 0,0 30,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 36,9 4,3 5,4 4,7 42,2 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 33,6 4,8 6,2 8,6 40,2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 33,9 6,0 0,0 6,6 39,9 7,4 0,0 0,0 0,0 6,2
1995 28,9 0,0 0,0 6,6 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
1991 29,6 11,3 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,4
1987 36,2 11,7 0,0 6,7 12,4 6,8 0,0 0,0 0,0 26,2
1983 48,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0
1979 47,6 12,7 0,0 2,8 15,2 10,4 0,0 0,0 0,0 11,3
1975 49,9 0,0 0,0 3,3 21,0 14,3 2,9 0,0 0,0 8,8
1971 57,2 0,0 0,0 0,0 23,7 10,7 8,5 0,0 0,0 0,1
1967 51,8 2,0 0,0 5,7 21,9 10,7 7,8 0,0 0,0 0,0
1963 57,6 2,6 0,0 3,6 18,5 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0
1959 63,4 5,1 0,0 0,0 20,5 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0
1955 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2
1951 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 30,0
1947 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 34,6
1945 65,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 30,4 3,3 3,8 4,6 45,4 3,7 0,6 5,1 1,5 1,6
2015 35,8 4,7 4,9 2,0 43,4 4,6 0,9 2,6 0,7 0,4
2011 42,8 11,1 7,2 3,1 27,7 5,8 0,9 0,2 0,5 0,6
2007 35,6 4,8 8,9 4,3 37,5 6,4 1,0 0,0 0,9 0,5
2003 35,7 5,7 9,3 8,2 32,0 7,7 0,6 0,0 0,8 0,0
1999 35,8 6,7 5,6 7,4 31,0 10,0 1,3 0,0 0,7 1,4
1995 35,1 5,9 4,5 8,0 34,4 7,1 1,6 0,4 0,9 2,1
1991 33,7 11,3 2,8 16,7 24,7 8,6 1,6 0,2 0,3 0,0
1987 46,9 14,9 5,0 6,7 12,2 10,3 3,1 0,0 0,9 0,0
1983 48,4 17,5 2,0 6,0 11,6 10,7 2,0 0,0 1,2 0,7
1979 49,9 15,6 0,6 3,7 13,5 12,0 2,3 0,0 1,0 1,5
1975 47,9 10,0 0,4 4,3 17,8 14,9 3,7 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 28,8 6,6 6,9 4,0 40,1 3,9 0,5 3,4 3,1 2,8
2017 30,2 9,7 9,9 3,1 37,3 4,6 1,4 1,5 1,0 1,3
2013 41,5 13,3 11,6 3,3 17,8 7,2 2,1 1,4 0,6 1,2
2009 41,1 7,7 14,4 4,3 22,9 6,6 1,1 0,1 1,1 0,6
2005 38,3 5,3 15,4 7,0 22,5 8,3 2,4 0,0 0,4 0,4
2001 33,0 9,6 10,7 10,4 18,6 13,9 1,7 0,0 0,3 2,0
1997 40,3 6,4 7,3 8,6 21,6 12,5 2,0 0,1 0,6 0,7
1993 34,4 5,9 3,6 12,3 31,7 9,5 1,4 0,0 0,2 1,0
1989 37,9 12,6 6,9 18,3 11,6 10,9 1,1 0,2 0,0 0,6
1985 52,6 19,8 1,2 6,2 9,0 9,4 1,1 0,0 0,4 0,4
1981 49,7 13,9 1,7 4,8 0,0 10,5 0,0 0,0 0,6 18,8
1977 50,9 6,0 1,1 3,7 21,5 13,0 0,0 0,0 0,3 3,4
1973 44,7 4,7 1,2 8,4 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 24,9
1969 54,8 5,6 0,0 2,6 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 29,0
1965 51,2 6,7 0,0 7,1 0,0 25,9 8,3 0,0 0,0 0,7
1961 59,0 7,5 0,0 3,3 13,9 9,6 5,5 0,0 0,0 1,3
1957 58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 4,9 0,0 0,0 25,6
1953 53,4 3,2 0,0 0,0 13,8 13,9 14,2 0,0 0,0 1,5
1949 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 24,1 0,0 0,0 15,3
1945 48,5 1,1 0,0 0,0 4,1 13,8 25,9 0,0 0,0 6,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.3 0 0 4.8 41.1 7.3 0 13.4 0 0
Valgting 35,7 0,0 0,0 4,1 44,4 6,3 0,0 8,7 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned