Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kviteseid

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 110 28,9 220 25,1 330 27,3 0,0 5 5
H 53 13,9 104 11,9 157 13,0 0,0 2 2
Sp 74 19,5 255 29,1 329 27,2 0,0 4 4
KrF 126 33,2 208 23,8 334 27,6 0,0 5 5
V 17 4,5 42 4,8 59 4,9 0,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
184 48,4 475 54,3 659 54,5 0,0 9 9
H+Frp+
KrF+V
196 51,6 354 40,5 550 45,5 0,0 8 8
Nærmest til å vinne mandat: Sp (1 stemmer), tape mandat: Ap (1 stemmer)
Fremmøte: 63,7 % Stemmeberettigede: 1 990 Opptalte stemmer: 1 255
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 27,3 13,0 0,0 0,0 27,2 27,6 4,9 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 27,3 13,0 0,0 0,0 27,2 27,6 4,9 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 27,3 13,0 0,0 0,0 27,2 27,6 4,9 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 27,3 13,0 0,0 0,0 27,2 27,6 4,9 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 27,3 13,0 0,0 0,0 27,2 27,6 4,9 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 27,3 13,0 0,0 0,0 27,2 27,6 4,9 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:52 27,3 13,0 0,0 0,0 27,2 27,6 4,9 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:52 27,3 13,0 0,0 0,0 27,2 27,6 4,9 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:52 27,3 13,0 0,0 0,0 27,2 27,6 4,9 0,0 0,0 0,0
12/9 - 17:22 27,3 13,0 0,0 0,0 27,2 27,6 4,9 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 36,6 (6) 8,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 33,4 (6) 12,9 (2) 2,2 (0) 6,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,6 (7) 11,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,5 (4) 13,5 (3) 2,9 (0) 4,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 24,4 (4) 15,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,0 (6) 23,1 (4) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 31,6 (7) 11,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,5 (4) 9,7 (2) 2,9 (0) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,8 (7) 10,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,0 (4) 13,7 (3) 2,9 (0) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 4 55 39
KrF 20 3 57 45
Venstre 7 1 46 57
Sp 20 2 46 35
Ap 14 2 52 57
Sum 79 12 52 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3821).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 829).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 427
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 255
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,1 %
K-2019 63,1 %
F-2019 58,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Bjørn Nordskog, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / VTB 19/8-2023 24,4 (4) 15,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,0 (6) 23,1 (4) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 4/7-2019 32,3 (7) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,7 (8) 14,6 (3) 7,1 (1) 3,6 (1) 0,0 (0) 2,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 36,6 8,5 0,0 0,0 33,4 12,9 2,2 6,5 0,0 0,0
2015 42,1 9,5 0,0 0,0 23,5 13,9 7,0 4,0 0,0 0,0
2011 34,3 13,2 0,0 0,0 32,9 12,2 7,5 0,0 0,0 0,0
2007 28,5 10,7 0,0 0,0 38,4 14,6 7,9 0,0 0,0 0,0
2003 30,8 11,6 0,0 0,0 36,7 15,5 5,4 0,0 0,0 0,0
1999 37,5 12,1 0,0 0,0 28,6 15,3 6,5 0,0 0,0 0,0
1995 28,9 8,6 0,0 0,0 44,2 13,7 4,6 0,0 0,0 0,0
1991 33,4 9,0 0,0 9,4 31,2 13,4 3,6 0,0 0,0 0,0
1987 46,4 13,3 0,0 4,8 15,5 16,2 3,9 0,0 0,0 0,0
1983 43,6 13,8 0,0 4,3 17,4 15,3 5,7 0,0 0,0 0,0
1979 41,4 16,6 0,0 3,2 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 23,0
1975 42,3 0,0 0,0 5,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 33,5
1971 49,7 3,3 0,0 0,0 21,0 17,4 8,6 0,0 0,0 0,0
1967 49,4 5,2 0,0 2,5 19,8 13,6 9,5 0,0 0,0 0,0
1963 51,1 5,3 0,0 0,0 21,1 9,8 12,6 0,0 0,0 0,0
1959 51,9 3,4 0,0 0,0 22,0 10,4 12,2 0,0 0,0 0,0
1955 46,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 41,3
1951 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9
1947 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8
1945 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 37,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 23,2 9,0 4,6 2,5 38,1 11,3 2,0 5,2 2,6 1,5
2015 30,8 9,8 5,3 2,2 28,1 13,0 4,2 5,2 1,0 0,3
2011 33,1 14,5 6,1 3,2 24,4 12,4 3,9 0,4 1,2 0,9
2007 29,2 7,1 10,2 4,4 29,7 14,5 3,3 0,0 1,0 0,5
2003 29,3 6,8 9,0 7,3 29,4 15,2 2,2 0,0 0,6 0,4
1999 31,5 9,1 7,7 5,1 25,0 15,7 4,0 0,0 1,1 0,8
1995 32,0 7,3 5,2 4,5 30,1 14,1 3,1 0,8 0,7 2,2
1991 30,7 9,3 3,5 11,3 27,2 14,1 2,9 0,3 0,6 0,0
1987 44,4 13,3 5,9 4,2 14,0 13,8 3,9 0,0 0,4 0,2
1983 44,4 16,0 2,2 4,1 13,6 14,2 5,0 0,0 0,1 0,5
1979 41,4 16,7 0,6 2,9 16,6 15,7 5,8 0,0 0,1 0,3
1975 42,4 6,3 0,8 5,0 18,8 19,4 6,3 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 22,8 9,3 11,4 3,6 30,6 10,7 1,6 2,3 4,4 3,3
2017 23,8 13,6 13,9 3,6 26,4 10,6 2,8 3,3 1,4 0,7
2013 32,6 16,3 14,8 2,9 15,2 11,5 2,9 1,9 0,6 1,3
2009 34,8 9,8 16,4 4,3 17,4 12,1 3,1 0,1 1,2 0,7
2005 31,8 6,1 15,0 5,7 21,4 13,5 4,5 0,0 0,9 1,1
2001 24,0 9,5 12,6 10,4 18,1 19,9 2,8 0,0 0,3 2,3
1997 30,7 7,6 9,2 7,7 21,9 19,0 2,9 0,2 0,2 0,6
1993 30,5 6,4 4,2 8,5 33,2 13,7 2,2 0,0 0,1 1,1
1989 33,4 12,5 9,9 13,1 12,3 15,1 2,7 0,3 0,0 0,7
1985 47,9 22,8 1,9 4,3 8,5 12,0 2,1 0,0 0,1 0,4
1981 42,2 17,0 1,4 4,7 0,0 14,7 0,0 0,0 0,2 19,8
1977 43,9 9,8 0,8 3,9 19,6 16,3 0,0 0,0 0,2 5,6
1973 38,6 6,4 2,2 7,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,1 24,1
1969 50,1 7,5 0,0 2,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 29,8
1965 48,7 9,1 0,0 5,0 0,0 27,7 9,2 0,0 0,0 0,2
1961 51,0 7,7 0,0 2,9 19,1 11,0 7,9 0,0 0,0 0,5
1957 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 8,1 0,0 0,0 24,7
1953 47,2 4,5 0,0 0,0 15,3 13,4 18,8 0,0 0,0 0,6
1949 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 30,8 0,0 0,0 15,8
1945 46,8 4,5 0,0 0,0 6,0 11,9 23,6 0,0 0,0 7,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.6 11 0 0 30.5 15.4 3.8 6.3 0 0
Valgting 37,6 7,7 0,0 0,0 34,4 12,1 1,6 6,5 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned