Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hjartdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 116 60,7 321 51,3 437 56,2 0,0 10 10
Sp 42 22,0 192 30,7 234 30,1 0,0 5 5
KrF 33 17,3 74 11,8 107 13,8 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
158 82,7 513 81,9 671 86,3 0,0 15 15
H+Frp+
KrF+V
33 17,3 74 11,8 107 13,8 0,0 2 2
Nærmest til å vinne mandat: KrF (8 stemmer), tape mandat: Ap (31 stemmer)
Fremmøte: 65,8 % Stemmeberettigede: 1 254 Opptalte stemmer: 817
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 56,2 0,0 0,0 0,0 30,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 56,2 0,0 0,0 0,0 30,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 56,2 0,0 0,0 0,0 30,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 56,2 0,0 0,0 0,0 30,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 56,2 0,0 0,0 0,0 30,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 56,2 0,0 0,0 0,0 30,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:52 56,2 0,0 0,0 0,0 30,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:52 56,2 0,0 0,0 0,0 30,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:52 56,2 0,0 0,0 0,0 30,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 18:05 60,7 0,0 0,0 0,0 22,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 46,9 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 44,0 (7) 9,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 39,3 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,1 (6) 9,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 36,3 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 40,9 (8) 6,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 40,5 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,5 (6) 6,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 39,5 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,7 (6) 9,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 17 2 53 35
Sp 15 3 44 60
Ap 21 2 46 43
Sum 53 7 48 45
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3819).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 827).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 588
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 899
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 79,5 %
K-2019 72,1 %
F-2019 69,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Bengt Halvard Odden, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 24/6-2019 36,3 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 40,9 (8) 6,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 46,9 0,0 0,0 0,0 44,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 38,4 14,6 0,0 0,0 36,1 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 66,2 0,0 0,0 0,0 19,5 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 43,8 0,0 0,0 0,0 35,7 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 32,5 0,0 0,0 0,0 34,9 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 32,2 0,0 0,0 0,0 39,4 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 31,1 6,0 0,0 0,0 50,1 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 37,3 11,5 0,0 0,0 37,9 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 45,6 14,7 0,0 0,0 19,3 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 43,0 11,5 0,0 0,0 26,3 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 38,8 11,3 0,0 0,0 29,3 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 42,0
1971 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1
1967 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5
1963 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6
1959 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9
1955 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7
1951 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
1947 22,9 0,0 0,0 0,0 49,7 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1945 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 46,3 3,7 4,8 1,6 32,4 6,7 0,2 1,4 0,6 2,3
2015 46,8 6,6 3,9 0,6 30,4 7,0 1,0 2,4 1,0 0,4
2011 45,5 8,6 5,3 1,1 22,2 13,0 1,9 1,0 0,6 0,8
2007 30,7 4,2 12,2 2,2 30,2 15,9 2,8 0,0 1,4 0,4
2003 32,1 3,2 10,8 7,0 27,6 15,9 1,7 0,0 0,8 0,8
1999 28,0 4,7 6,9 3,7 34,0 18,9 1,4 0,0 1,2 1,1
1995 26,7 6,7 6,7 3,1 37,8 13,1 1,9 0,5 2,0 1,4
1991 34,5 9,1 4,2 6,8 28,7 14,0 1,4 0,3 1,0 0,0
1987 41,3 13,4 6,3 2,1 17,1 16,3 2,7 0,0 0,7 0,1
1983 41,8 14,5 1,2 1,6 19,8 17,0 3,1 0,0 0,4 0,4
1979 37,2 12,9 1,1 1,2 25,9 19,8 1,1 0,0 0,4 0,3
1975 37,1 4,4 1,1 2,1 30,1 22,5 2,0 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 25,0 8,3 11,6 2,7 39,6 5,6 0,8 1,3 1,9 3,3
2017 25,8 11,4 16,1 1,4 35,2 6,6 0,4 0,9 1,1 1,2
2013 39,0 12,1 12,4 1,6 18,8 11,2 1,7 1,7 0,2 1,2
2009 39,1 6,7 17,1 3,1 17,8 11,5 2,9 0,2 0,9 0,7
2005 32,5 4,6 13,2 3,1 30,7 12,3 2,1 0,0 0,2 1,3
2001 27,0 7,1 15,3 9,7 16,2 20,0 1,5 0,0 0,5 2,7
1997 33,8 3,6 10,4 3,2 23,9 20,6 2,5 0,1 1,2 0,7
1993 30,1 3,1 6,0 5,1 39,0 14,3 0,8 0,0 0,5 1,1
1989 36,7 11,7 8,6 7,5 15,6 17,3 1,1 0,3 0,0 1,2
1985 47,4 18,5 0,8 1,6 15,0 14,4 2,1 0,0 0,0 0,2
1981 39,0 17,5 0,7 1,3 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 21,9
1977 41,7 5,8 0,3 1,5 28,5 20,1 0,0 0,0 0,1 1,9
1973 33,3 4,8 3,9 5,5 0,0 24,1 0,0 0,0 0,2 28,2
1969 43,5 10,4 0,0 1,6 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 37,2
1965 41,2 15,6 0,0 2,1 0,0 34,6 6,4 0,0 0,0 0,1
1961 45,2 14,9 0,0 1,5 15,0 18,1 4,8 0,0 0,0 0,4
1957 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 5,4 0,0 0,0 31,3
1953 40,6 4,4 0,0 0,0 29,8 18,7 6,1 0,0 0,0 0,4
1949 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 8,7 0,0 0,0 28,9
1945 43,8 2,6 0,0 0,0 25,9 18,6 7,7 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 41.9 0 0 0 47.1 12.8 0 0 0 0
Valgting 48,1 0,0 0,0 0,0 43,3 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned