Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Seljord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 143 25,1 191 20,0 334 22,2 0,0 4 4
H 143 25,1 261 27,3 404 26,9 0,0 5 5
Frp 158 27,7 221 23,1 379 25,2 0,0 4 4
Sp 83 14,6 178 18,6 261 17,4 0,0 3 3
R 43 7,5 82 8,6 125 8,3 0,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
269 47,2 451 47,2 720 47,9 0,0 8 8
H+Frp+
KrF+V
301 52,8 482 50,5 783 52,1 0,0 9 9
Nærmest til å vinne mandat: R (10 stemmer), tape mandat: H (25 stemmer)
Fremmøte: 66,0 % Stemmeberettigede: 2 329 Opptalte stemmer: 1 525
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 22,2 26,9 25,2 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
20/9 - 15:15 22,2 26,9 25,2 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
20/9 - 15:15 22,2 26,9 25,2 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
14/9 - 10:30 22,2 26,9 25,2 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
14/9 - 10:02 22,2 26,9 25,2 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
14/9 - 10:02 22,2 26,9 25,2 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
14/9 - 10:02 22,2 26,9 25,2 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
13/9 - 09:52 22,2 26,9 25,2 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
13/9 - 09:52 22,2 26,9 25,2 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
13/9 - 09:52 22,2 26,9 25,2 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 16,7 (3) 18,5 (3) 10,4 (2) 0,0 (0) 43,9 (7) 0,0 (0) 1,6 (0) 8,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 14,0 (3) 24,2 (5) 13,6 (3) 0,0 (0) 23,0 (5) 0,0 (0) 2,1 (0) 6,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 24,0 (4) 24,7 (4) 14,8 (3) 0,0 (0) 21,8 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,6 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,4 (3) 25,2 (5) 14,7 (3) 0,0 (0) 24,4 (5) 0,0 (0) 2,2 (0) 5,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 14,1 (3) 23,4 (5) 13,8 (3) 0,0 (0) 23,7 (5) 0,0 (0) 2,2 (0) 6,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 1 42 25
Høyre 20 2 53 45
Sp 23 2 43 43
Ap 20 2 49 55
Rødt 10 2 50 60
Sum 85 9 48 46
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3820).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 828).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 939
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 566
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,2 %
K-2019 67,6 %
F-2019 60,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Beate Marie Dahl Eide, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / VTB 23/8-2023 24,0 (4) 24,7 (4) 14,8 (3) 0,0 (0) 21,8 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,6 (2) 0,0 (0)
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 1/7-2019 24,3 (6) 19,4 (4) 5,8 (1) 0,0 (0) 37,2 (9) 0,0 (0) 1,9 (0) 4,6 (1) 0,0 (0) 6,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 16,7 18,5 10,4 0,0 43,9 0,0 1,6 8,9 0,0 0,0
2015 28,6 21,4 6,7 0,0 27,1 6,0 3,7 6,5 0,0 0,0
2011 20,7 38,3 8,7 4,8 9,9 12,0 5,7 0,0 0,0 0,0
2007 27,1 17,0 13,0 7,9 13,2 14,9 6,9 0,0 0,0 0,0
2003 20,9 21,6 13,0 12,9 17,1 9,4 5,2 0,0 0,0 0,0
1999 24,0 26,2 0,0 10,7 22,0 13,5 3,7 0,0 0,0 0,0
1995 27,6 14,9 0,0 8,3 33,9 10,7 4,7 0,0 0,0 0,0
1991 34,1 11,7 0,0 11,3 25,2 9,6 6,1 0,0 1,9 0,0
1987 39,5 17,9 0,0 6,0 10,5 12,6 13,5 0,0 0,0 0,0
1983 38,0 17,7 0,0 9,1 10,8 14,9 9,6 0,0 0,0 0,0
1979 32,7 19,5 0,0 8,6 12,1 18,4 8,8 0,0 0,0 0,0
1975 34,8 0,0 0,0 4,1 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 38,1
1971 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6
1967 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,7
1963 47,1 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5
1959 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,8
1955 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3
1951 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2
1947 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 50,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 21,1 13,8 7,5 3,4 38,1 3,1 1,2 6,4 2,4 3,1
2015 27,9 19,9 7,5 2,2 26,5 5,5 3,1 4,7 1,2 1,5
2011 25,3 26,6 10,2 3,3 15,8 9,7 4,6 0,6 2,4 1,4
2007 20,9 12,1 12,0 5,6 29,6 12,9 4,5 0,0 1,5 0,8
2003 20,5 14,9 13,9 11,1 24,4 10,3 3,4 0,0 0,9 0,6
1999 22,9 18,7 7,5 8,5 20,7 14,7 3,8 0,0 1,6 1,7
1995 28,2 10,7 6,5 7,5 29,3 10,2 3,7 1,1 1,2 1,5
1991 28,9 11,0 2,5 12,4 28,6 10,2 4,7 0,4 1,2 0,0
1987 40,4 17,4 4,0 5,3 10,3 13,4 7,8 0,0 1,1 0,3
1983 38,7 19,2 1,7 7,3 10,4 14,8 6,7 0,0 0,7 0,5
1979 34,0 19,3 0,4 5,5 12,2 19,4 7,8 0,0 0,7 0,7
1975 35,7 8,0 1,3 4,7 17,9 24,2 6,6 0,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 25,7 13,7 15,8 4,8 24,8 4,3 1,4 2,7 3,0 3,7
2017 22,5 19,7 15,5 4,1 26,6 3,6 2,6 2,7 1,2 1,4
2013 29,5 22,8 15,8 2,9 12,0 7,2 3,2 3,3 0,7 2,7
2009 33,1 13,1 20,7 5,9 13,2 9,0 3,2 0,3 1,2 0,4
2005 26,9 8,9 21,1 8,1 16,6 10,8 5,7 0,0 0,7 1,2
2001 19,7 14,4 15,2 12,0 14,7 17,6 4,0 0,0 0,5 1,9
1997 28,0 7,7 11,4 8,4 19,5 19,4 3,9 0,4 0,7 0,7
1993 26,3 6,4 5,2 10,5 34,7 12,3 3,0 0,0 0,2 1,4
1989 33,9 14,1 11,4 11,2 10,2 13,7 4,1 0,6 0,0 0,9
1985 45,2 24,4 1,4 5,2 7,4 11,8 3,5 0,0 0,4 0,7
1981 37,6 19,6 1,3 6,9 0,0 15,5 0,0 0,0 0,6 18,7
1977 40,0 11,9 0,9 4,2 16,5 21,2 0,0 0,0 0,2 5,2
1973 32,6 6,2 3,0 6,9 0,0 23,2 0,0 0,0 0,2 27,8
1969 47,7 6,1 0,0 2,4 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 29,6
1965 45,2 9,4 0,0 3,8 0,0 28,9 12,4 0,0 0,0 0,2
1961 47,5 5,1 0,0 2,4 18,3 14,3 11,8 0,0 0,0 0,5
1957 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 13,3 0,0 0,0 21,8
1953 45,9 3,2 0,0 0,0 14,1 17,2 18,6 0,0 0,0 1,0
1949 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 30,1 0,0 0,0 13,9
1945 40,0 2,4 0,0 0,0 6,8 23,9 25,0 0,0 0,0 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 17.2 17.9 12.6 0 42.3 0 1.5 9.2 0 0
Valgting 16,5 18,7 9,5 0,0 44,6 0,0 1,6 8,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned