Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Midt-Telemark

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 395 17,4 336 13,2 731 15,5 0,0 4 4
H 290 12,7 280 11,0 570 12,1 0,0 4 4
Frp 262 11,5 333 13,1 595 12,6 0,0 4 4
SV 159 7,0 120 4,7 279 5,9 0,0 2 2
Sp 595 26,2 802 31,6 1 397 29,5 0,0 9 9
KrF 108 4,7 117 4,6 225 4,8 0,0 1 1
V 183 8,0 203 8,0 386 8,2 0,0 2 2
MDG 189 8,3 166 6,5 355 7,5 0,0 2 2
R 94 4,1 98 3,9 192 4,1 0,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 432 62,9 1 522 59,9 2 954 62,5 0,0 18 18
H+Frp+
KrF+V
843 37,1 933 36,7 1 776 37,7 0,0 11 11
Nærmest til å vinne mandat: Ap (2 stemmer), tape mandat: H (2 stemmer)
Fremmøte: 57,7 % Stemmeberettigede: 8 381 Opptalte stemmer: 4 814
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 15,5 12,1 12,6 5,9 29,5 4,8 8,2 7,5 4,1 0,0
20/9 - 15:15 15,5 12,1 12,6 5,9 29,5 4,8 8,2 7,5 4,1 0,0
20/9 - 15:15 15,5 12,1 12,6 5,9 29,5 4,8 8,2 7,5 4,1 0,0
14/9 - 10:30 15,5 12,1 12,6 5,9 29,5 4,8 8,2 7,5 4,1 0,0
14/9 - 10:02 15,5 12,1 12,6 5,9 29,5 4,8 8,2 7,5 4,1 0,0
14/9 - 10:02 15,5 12,1 12,6 5,9 29,5 4,8 8,2 7,5 4,1 0,0
13/9 - 09:52 15,5 12,1 12,6 5,9 29,5 4,8 8,2 7,5 4,1 0,0
13/9 - 09:52 15,5 12,1 12,6 5,9 29,5 4,8 8,2 7,5 4,1 0,0
13/9 - 09:52 15,5 12,1 12,6 5,9 29,5 4,8 8,2 7,5 4,1 0,0
12/9 - 18:09 15,5 12,1 12,6 5,9 29,5 4,8 8,2 7,5 4,1 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 21,2 (6) 10,3 (3) 9,0 (3) 4,4 (1) 30,9 (9) 4,9 (1) 5,7 (2) 9,2 (3) 4,4 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 17,7 (6) 13,5 (4) 11,8 (4) 5,7 (2) 16,2 (5) 5,1 (2) 7,6 (3) 6,6 (2) 4,4 (1) 0,0 (0)
Siste lokale målings 14,3 (4) 11,8 (3) 10,0 (3) 4,4 (1) 30,4 (9) 5,1 (2) 8,2 (2) 10,5 (3) 5,3 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,3 (6) 14,0 (5) 12,7 (4) 4,6 (1) 17,1 (6) 3,7 (1) 7,8 (3) 5,4 (2) 4,0 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 17,9 (6) 13,1 (4) 11,9 (4) 5,6 (2) 16,6 (5) 5,2 (2) 7,8 (2) 6,4 (2) 5,1 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 2 56 30
Høyre 20 1 59 45
KrF 13 2 66 23
Venstre 15 4 51 47
Sp 22 2 48 55
Ap 30 3 57 50
SV 14 1 65 71
Rødt 15 2 46 47
MDG 18 3 45 50
Sum 167 20 54 47
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3817).
1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Bø (Telem.) og Sauherad kommuner.
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 735
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 4 731
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 73,7 %
K-2019 58,2 %
F-2019 55,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Siri Blichfeldt Dyrland, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / BB 5/9-2023 14,3 (4) 11,8 (3) 10,0 (3) 4,4 (1) 30,4 (9) 5,1 (2) 8,2 (2) 10,5 (3) 5,3 (2) 0,0 (0)
Norfakta / BB 11/5-2023 19,0 (6) 16,7 (5) 11,0 (3) 7,3 (2) 20,4 (6) 6,5 (2) 5,1 (1) 9,3 (3) 4,9 (1) 0,0 (0)
Norfakta / BB 29/8-2019 25,4 (8) 7,1 (2) 7,0 (2) 3,8 (1) 29,3 (9) 4,6 (1) 6,6 (2) 11,8 (3) 4,4 (1) 0,0 (0)
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 28/6-2019 22,7 (7) 9,6 (3) 7,3 (2) 6,7 (2) 30,6 (9) 5,9 (2) 6,5 (2) 8,0 (2) 2,1 (0) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 21,2 10,3 9,0 4,4 30,9 4,9 5,7 9,2 4,4 0,0
2015 26,8 10,0 8,1 3,9 14,5 8,8 19,5 8,4 0,0 0,0
2011 23,4 12,8 8,9 5,5 11,2 14,8 23,4 0,0 0,0 0,0
2007 34,7 8,0 14,6 8,8 13,3 10,6 10,1 0,0 0,0 0,0
2003 32,8 7,1 16,4 13,0 16,6 8,7 5,1 0,0 0,3 0,0
1999 31,0 11,7 11,2 10,1 16,7 11,9 6,7 0,0 0,0 0,7
1995 31,8 12,1 4,7 7,2 25,7 9,2 7,5 1,9 0,0 0,0
1991 30,8 11,3 2,7 12,6 26,5 8,6 6,5 0,8 0,2 0,0
1987 40,5 14,8 4,4 7,3 15,5 9,8 7,8 0,0 0,0 0,0
1983 44,5 14,2 1,6 5,7 15,1 10,3 8,6 0,0 0,0 0,0
1979 42,0 15,3 1,7 4,4 14,5 11,8 10,3 0,0 0,0 0,0
1975 38,2 8,2 0,0 5,0 18,1 12,4 15,7 0,0 0,0 2,3
1971 43,7 5,3 0,0 5,1 18,0 10,0 14,9 0,0 0,0 2,9
1967 43,0 6,2 0,0 7,2 18,0 9,3 16,4 0,0 0,0 0,0
1963 48,2 6,6 0,0 3,3 19,3 9,4 11,5 0,0 0,0 1,5
1959 43,6 3,6 0,0 0,0 23,2 12,7 12,6 0,0 0,0 4,3
1955 48,8 3,0 0,0 0,0 21,5 12,2 8,9 0,0 0,0 5,5
1951 41,4 3,7 0,0 0,0 19,0 13,5 16,6 0,0 0,0 5,7
1947 37,9 0,0 0,0 0,0 23,7 12,4 20,7 0,0 0,0 5,3
1945 43,0 0,0 0,0 0,0 11,4 18,4 14,8 0,0 0,0 12,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,0 10,1 8,3 4,7 27,6 4,7 2,6 9,1 4,6 2,3
2015 29,6 10,9 9,9 3,7 18,5 6,7 12,2 6,7 1,2 0,6
2011 28,2 16,0 11,0 5,4 14,5 9,0 13,4 0,7 1,1 0,6
2007 32,0 9,6 16,1 9,2 14,9 9,0 7,0 0,0 1,4 0,9
2003 31,8 7,2 17,8 12,9 17,1 7,8 4,0 0,0 1,0 0,3
1999 28,9 11,2 12,1 9,9 16,9 11,7 6,0 0,0 1,8 1,3
1995 29,4 9,6 9,7 7,0 24,5 9,6 5,9 1,5 0,9 2,0
1991 29,6 11,6 4,2 13,2 24,4 9,0 5,8 1,4 0,8 0,0
1987 39,9 15,8 7,1 6,0 14,0 10,1 6,2 0,0 0,7 0,2
1983 44,2 15,7 3,4 5,1 12,9 10,5 7,4 0,0 0,6 0,3
1979 41,2 15,9 2,2 3,8 13,9 12,6 9,4 0,0 0,4 0,7
1975 39,0 7,6 2,6 5,3 16,9 14,7 12,6 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 25,0 11,4 12,2 6,6 25,2 3,7 2,6 4,6 5,1 3,5
2017 27,0 16,3 15,3 5,3 19,2 5,1 3,9 4,9 2,0 1,2
2013 33,6 17,8 15,1 4,0 9,8 8,4 5,7 3,4 0,8 1,5
2009 36,4 10,9 19,7 7,4 12,6 7,1 3,6 0,4 1,2 0,5
2005 33,3 7,6 18,9 10,4 15,0 7,7 5,7 0,0 0,7 0,7
2001 23,8 12,1 16,6 14,9 10,8 14,6 5,1 0,0 0,5 1,6
1997 31,5 7,3 12,5 8,8 16,1 16,1 5,1 0,3 0,8 1,5
1993 31,0 6,8 7,1 10,3 29,1 10,9 3,4 0,0 0,5 1,0
1989 33,9 13,4 11,9 11,8 11,6 11,9 4,0 0,9 0,0 0,8
1985 47,3 22,2 1,8 4,3 10,1 9,4 3,8 0,0 0,5 0,6
1981 41,4 18,5 2,4 4,8 0,0 11,5 0,0 0,0 0,5 21,0
1977 44,5 11,0 1,1 4,1 18,5 12,7 0,0 0,0 0,3 7,9
1973 34,4 7,2 2,9 12,1 0,0 14,3 0,0 0,0 0,2 28,8
1969 47,6 10,1 0,0 4,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 23,0
1965 46,1 10,3 0,0 6,3 0,0 25,7 11,2 0,0 0,0 0,4
1961 47,4 9,0 0,0 4,9 16,4 12,3 9,1 0,0 0,0 0,9
1957 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 10,8 0,0 0,0 25,6
1953 45,6 5,5 0,0 0,0 19,1 12,6 14,3 0,0 0,0 3,0
1949 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 26,1 0,0 0,0 21,5
1945 42,0 3,7 0,0 0,0 12,0 17,3 16,9 0,0 0,0 8,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 19.9 10.1 7.6 5.8 29.4 5.4 5.8 12.1 5 0
Valgting 21,9 10,4 9,8 3,7 31,7 4,6 5,7 7,6 4,1 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned