Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nome

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 357 31,0 555 27,8 912 29,4 0,0 7 7
H 179 15,6 280 14,0 459 14,8 0,0 3 3
Frp 182 15,8 285 14,3 467 15,1 0,0 3 3
SV 80 7,0 76 3,8 156 5,0 0,0 1 1
Sp 192 16,7 484 24,2 676 21,8 0,0 5 5
KrF 23 2,0 71 3,6 94 3,0 0,0 0 0
V 13 1,1 23 1,2 36 1,2 0,0 0 0
MDG 79 6,9 101 5,1 180 5,8 0,0 1 1
Andre (vis) 46 4,0 71 3,6 117 3,8 0,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
708 61,5 1 216 60,8 1 924 62,0 0,0 14 14
H+Frp+
KrF+V
397 34,5 659 33,0 1 056 34,1 0,0 6 6
Nærmest til å vinne mandat: KrF (5 stemmer), tape mandat: DEMN (23 stemmer)
Fremmøte: 60,2 % Stemmeberettigede: 5 280 Opptalte stemmer: 3 151
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 29,4 14,8 15,1 5,0 21,8 3,0 1,2 5,8 0,0 3,8
20/9 - 15:15 29,4 14,8 15,1 5,0 21,8 3,0 1,2 5,8 0,0 3,8
20/9 - 15:15 29,4 14,8 15,1 5,0 21,8 3,0 1,2 5,8 0,0 3,8
14/9 - 10:30 29,4 14,8 15,1 5,0 21,8 3,0 1,2 5,8 0,0 3,8
14/9 - 10:02 29,4 14,8 15,1 5,0 21,8 3,0 1,2 5,8 0,0 3,8
14/9 - 10:02 29,4 14,8 15,1 5,0 21,8 3,0 1,2 5,8 0,0 3,8
13/9 - 09:52 29,4 14,8 15,1 5,0 21,8 3,0 1,2 5,8 0,0 3,8
13/9 - 09:52 29,4 14,8 15,1 5,0 21,8 3,0 1,2 5,8 0,0 3,8
13/9 - 09:52 29,4 14,8 15,1 5,0 21,8 3,0 1,2 5,8 0,0 3,8
12/9 - 17:22 29,4 14,8 15,1 5,0 21,8 3,0 1,2 5,8 0,0 3,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 36,7 (8) 9,1 (2) 8,8 (2) 3,9 (1) 33,4 (7) 2,9 (0) 0,0 (0) 4,1 (1) 0,0 (0) 1,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,7 (8) 12,0 (3) 11,5 (3) 5,0 (1) 17,5 (4) 3,0 (1) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,9 (0)
Siste lokale målings 32,7 (7) 15,6 (3) 10,7 (2) 3,3 (1) 25,3 (6) 3,7 (1) 1,1 (0) 5,5 (1) 0,0 (0) 2,2 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 31,7 (9) 12,5 (3) 12,4 (3) 4,0 (1) 18,6 (5) 2,2 (0) 0,0 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,7 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,9 (8) 11,6 (3) 11,7 (3) 4,9 (1) 18,0 (4) 3,1 (1) 0,0 (0) 2,8 (1) 0,0 (0) 1,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 3 52 50
Høyre 16 2 59 38
KrF 8 1 66 38
Venstre 8 1 51 25
Sp 23 2 46 39
Ap 23 4 54 48
SV 19 2 59 53
MDG 7 2 61 43
Norgesdemokratene 7 2 49 29
Sum 123 19 54 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3816).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 819).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 559
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 290
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 73,8 %
K-2019 62,2 %
F-2019 58,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Bjørg Tveito Lundefaret, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Kanalen 4/9-2023 32,7 (7) 15,6 (3) 10,7 (2) 3,3 (1) 25,3 (6) 3,7 (1) 1,1 (0) 5,5 (1) 0,0 (0) 2,2 (0)
Norfakta / Kanalen 8/5-2023 36,0 (8) 14,2 (3) 12,5 (3) 3,7 (1) 21,1 (5) 2,8 (0) 1,5 (0) 5,4 (1) 0,0 (0) 2,3 (0)
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 21/6-2019 38,4 (12) 9,0 (3) 8,3 (2) 2,7 (1) 30,1 (9) 2,7 (1) 0,0 (0) 2,8 (1) 0,0 (0) 5,9 (0)
Norfakta / Kanalen 10/9-2015 44,0 (13) 11,7 (3) 11,9 (4) 3,2 (1) 20,6 (6) 4,0 (1) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,3 (0)
Norfakta / Kanalen 2/10-2014 40,6 (12) 15,9 (5) 11,0 (3) 2,4 (0) 19,1 (6) 5,2 (2) 2,0 (0) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 36,7 9,1 8,8 3,9 33,4 2,9 0,0 4,1 0,0 1,0
2015 42,4 9,9 11,9 3,7 23,5 4,9 2,6 0,0 0,0 1,1
2011 41,0 14,7 11,9 3,1 20,4 5,4 3,5 0,0 0,0 0,0
2007 29,9 7,3 14,8 4,6 29,4 5,7 1,3 0,0 0,0 7,0
2003 20,6 5,1 11,9 14,4 30,9 6,5 0,9 0,0 0,0 9,6
1999 29,5 11,4 10,8 8,2 13,3 13,1 2,2 0,0 0,0 11,6
1995 39,4 12,8 0,0 6,5 16,4 10,3 0,0 0,0 0,0 14,7
1991 32,8 17,4 0,0 15,7 13,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,1
1987 42,5 12,7 0,0 7,5 7,6 9,5 5,1 0,0 0,0 15,1
1983 47,6 12,8 0,0 8,9 14,5 10,9 5,2 0,0 0,0 0,0
1979 44,8 16,2 0,0 7,7 11,8 12,3 7,2 0,0 0,0 0,0
1975 40,5 9,5 0,0 12,3 15,4 14,9 0,0 0,0 0,0 7,5
1971 43,2 4,9 0,0 9,5 16,5 11,1 8,4 0,0 0,0 6,5
1967 49,2 7,2 0,0 7,8 14,6 9,7 11,6 0,0 0,0 0,0
1963 54,6 6,8 0,0 4,7 14,9 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
1959 58,8 5,8 0,0 0,0 14,0 12,7 8,7 0,0 0,0 0,0
1955 49,5 0,0 0,0 0,0 20,5 13,6 16,4 0,0 0,0 0,0
1951 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 31,5
1947 39,2 2,9 0,0 0,0 6,0 20,4 15,3 0,0 0,0 16,3
1945 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 42,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 31,9 10,0 8,0 3,6 32,5 3,1 0,7 4,4 2,3 3,3
2015 40,0 10,8 11,9 2,9 21,8 5,3 2,7 2,8 0,8 1,0
2011 38,7 16,2 13,3 3,1 17,8 5,8 3,2 0,8 0,8 0,5
2007 33,6 9,2 18,3 5,9 23,1 6,2 1,9 0,0 0,6 1,2
2003 29,6 8,0 17,5 13,4 20,5 7,7 1,8 0,0 0,6 0,9
1999 32,0 13,4 13,3 8,4 14,4 12,5 2,8 0,0 0,9 2,2
1995 38,4 11,1 9,1 6,1 18,3 10,4 2,5 0,5 0,5 3,1
1991 34,4 15,2 3,6 15,6 17,7 10,1 2,4 0,6 0,4 0,0
1987 45,5 15,2 6,5 7,6 9,6 10,6 4,6 0,0 0,2 0,2
1983 47,9 15,8 1,7 7,6 10,6 11,0 4,4 0,0 0,3 0,7
1979 44,8 16,6 0,5 7,3 11,3 12,6 6,0 0,0 0,2 0,8
1975 40,6 9,2 0,7 12,5 15,3 15,2 3,6 0,0 0,0 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 32,2 10,4 10,7 5,1 27,0 2,8 1,5 2,8 3,7 3,9
2017 33,2 17,7 14,5 4,0 19,8 4,2 1,7 2,7 1,2 1,1
2013 39,6 18,7 18,0 2,8 8,0 6,0 3,3 1,6 0,4 1,6
2009 40,2 11,8 22,6 4,4 12,0 5,6 1,9 0,3 0,8 0,5
2005 39,5 8,0 21,1 8,1 12,0 7,5 2,6 0,0 0,5 0,7
2001 28,1 13,6 17,3 14,0 8,9 13,4 2,3 0,0 0,5 1,8
1997 37,7 8,6 13,0 8,4 12,3 15,0 3,1 0,2 0,4 1,3
1993 38,1 7,8 6,0 10,2 23,2 11,3 2,2 0,0 0,3 1,0
1989 38,3 14,4 11,1 13,9 7,7 11,6 2,2 0,2 0,0 0,7
1985 52,5 20,9 1,4 4,6 7,3 10,3 2,4 0,0 0,2 0,5
1981 44,7 17,9 1,6 9,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,2 14,6
1977 48,1 11,0 0,9 6,6 14,9 14,3 0,0 0,0 0,1 4,2
1973 37,8 7,6 2,4 14,9 0,0 17,9 0,0 0,0 0,1 19,3
1969 52,0 9,4 0,0 4,9 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 23,3
1965 49,7 10,9 0,0 7,4 0,0 22,3 9,4 0,0 0,0 0,4
1961 58,4 9,1 0,0 3,6 11,5 10,5 5,8 0,0 0,0 1,2
1957 63,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 7,2 0,0 0,0 18,9
1953 61,1 6,0 0,0 0,0 9,0 12,1 9,5 0,0 0,0 2,3
1949 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 17,2 0,0 0,0 17,6
1945 45,7 6,6 0,0 0,0 6,1 17,3 13,6 0,0 0,0 10,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.4 11.3 9.1 6.8 27.7 3 0 5.4 0 1
Valgting 36,9 8,5 8,7 2,9 35,2 2,9 0,0 3,7 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned