Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Færder

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 839 26,8 2 287 29,1 4 126 28,3 0,0 12 12
H 2 221 32,4 2 118 26,9 4 339 29,8 0,0 12 12
Frp 769 11,2 839 10,7 1 608 11,0 0,0 4 4
Sp 148 2,2 308 3,9 456 3,1 0,0 1 1
KrF 172 2,5 239 3,0 411 2,8 0,0 1 1
V 218 3,2 299 3,8 517 3,6 0,0 1 1
MDG 403 5,9 391 5,0 794 5,5 0,0 2 2
Andre (vis) 1 081 15,8 1 229 15,6 2 310 15,9 0,0 6 6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 390 34,9 2 986 37,9 5 376 36,9 0,0 15 15
H+Frp+
KrF+V
3 380 49,3 3 495 44,4 6 875 47,2 0,0 18 18
Nærmest til å vinne mandat: Frp (7 stemmer), tape mandat: Ap (17 stemmer)
Fremmøte: 67,3 % Stemmeberettigede: 21 973 Opptalte stemmer: 14 720
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 28,3 29,8 11,0 0,0 3,1 2,8 3,6 5,5 0,0 15,9
20/9 - 15:15 28,3 29,8 11,0 0,0 3,1 2,8 3,6 5,5 0,0 15,9
20/9 - 15:15 28,3 29,8 11,0 0,0 3,1 2,8 3,6 5,5 0,0 15,9
14/9 - 10:30 28,3 29,8 11,0 0,0 3,1 2,8 3,6 5,5 0,0 15,9
14/9 - 10:02 28,3 29,8 11,0 0,0 3,1 2,8 3,6 5,5 0,0 15,9
14/9 - 10:02 28,3 29,8 11,0 0,0 3,1 2,8 3,6 5,5 0,0 15,9
13/9 - 09:52 28,3 29,8 11,0 0,0 3,1 2,8 3,6 5,5 0,0 15,9
13/9 - 09:52 28,3 29,8 11,0 0,0 3,1 2,8 3,6 5,5 0,0 15,9
13/9 - 09:52 28,3 29,8 11,0 0,0 3,1 2,8 3,6 5,5 0,0 15,9
12/9 - 19:52 28,3 29,8 11,0 0,0 3,1 2,8 3,6 5,5 0,0 15,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 23,0 (9) 26,2 (10) 9,5 (4) 0,0 (0) 12,9 (5) 2,7 (1) 3,9 (2) 11,1 (4) 0,0 (0) 10,7 (4)
Poll of polls (brutt ned) 19,2 (8) 34,4 (13) 12,4 (5) 0,0 (0) 6,8 (3) 2,8 (1) 5,2 (2) 8,0 (3) 0,0 (0) 9,8 (4)
Siste lokale målings 22,5 (9) 27,8 (12) 11,1 (5) 0,0 (0) 2,8 (1) 3,5 (1) 3,5 (1) 5,3 (2) 0,0 (0) 23,6 (7)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,9 (8) 35,8 (14) 13,4 (5) 0,0 (0) 7,2 (3) 2,0 (1) 5,3 (2) 6,5 (3) 0,0 (0) 7,1 (3)
K-snitt september (brutt ned) 19,4 (8) 33,3 (13) 12,6 (5) 0,0 (0) 7,0 (3) 2,9 (1) 5,3 (2) 7,6 (3) 0,0 (0) 10,7 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 1 57 28
Høyre 31 6 54 39
KrF 13 2 57 54
Venstre 20 2 55 50
Sp 9 1 58 33
Ap 35 4 55 51
MDG 29 5 57 59
Liberalistene 7 1 44 0
Industri- og Næringspartiet 11 3 50 36
Norgesdemokratene 15 1 61 20
Felleslista Rødt SV 45 4 60 51
Sum 233 30 56 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3811).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 729).
1. januar 2018: Slått sammen av tidligere Nøtterøy (t.o.m. 2017) og Tjøme (t.o.m. 2017) kommuner.
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 27 286
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 13 821
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 79,6 %
K-2019 64,8 %
F-2019 62,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 39 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Jon Sanness Andersen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, KrF, MDG, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / TB 5/9-2023 22,5 (9) 27,8 (12) 11,1 (5) 0,0 (0) 2,8 (1) 3,5 (1) 3,5 (1) 5,3 (2) 0,0 (0) 23,6 (7)
InFact / TB 21/6-2023 19,5 (8) 43,4 (18) 10,0 (4) 0,0 (0) 1,4 (0) 2,3 (1) 3,5 (1) 4,2 (2) 0,0 (0) 15,8 (5)
InFact / TB 1/4-2023 14,6 (6) 45,9 (19) 13,3 (5) 0,0 (0) 0,8 (0) 4,4 (2) 5,0 (2) 2,8 (1) 0,0 (0) 13,3 (4)
InFact / TB 5/9-2022 22,1 (9) 40,6 (17) 14,6 (6) 0,0 (0) 1,5 (0) 2,8 (1) 3,1 (1) 3,7 (2) 0,0 (0) 11,6 (3)
Sentio / TB 23/8-2019 22,8 (11) 31,7 (15) 8,7 (4) 0,0 (0) 9,1 (4) 4,0 (2) 4,2 (2) 8,0 (4) 0,0 (0) 11,5 (5)
Sentio / TB 16/4-2019 26,3 (12) 37,2 (18) 7,8 (4) 0,0 (0) 6,5 (3) 3,1 (1) 4,8 (2) 4,3 (2) 0,0 (0) 10,0 (5)
InFact / TB 2/10-2018 24,6 (12) 34,9 (16) 12,7 (6) 5,9 (3) 3,5 (2) 4,2 (2) 4,2 (2) 2,9 (1) 5,7 (3) 1,3 (0)
InFact / TB 12/1-2018 25,8 (12) 38,6 (19) 10,7 (5) 0,0 (0) 3,6 (2) 4,9 (2) 4,9 (2) 4,6 (2) 0,0 (0) 6,9 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 23,0 26,2 9,5 0,0 12,9 2,7 3,9 11,1 0,0 10,7
2015 30,5 27,8 14,9 0,0 0,9 3,7 6,9 6,7 0,0 8,6
2011 28,8 37,6 13,0 0,0 1,0 4,4 6,1 0,0 0,5 8,8
2007 21,8 27,6 23,1 0,7 1,2 4,8 3,8 0,0 0,0 17,2
2003 15,9 17,0 33,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,4 29,0
1999 21,0 33,6 18,4 0,0 1,8 6,8 2,5 0,0 0,3 15,6
1995 22,9 36,2 17,5 3,7 3,0 5,3 2,7 0,0 5,3 3,4
1991 22,6 32,8 14,7 8,4 3,6 5,8 3,0 0,0 3,9 5,1
1987 23,7 38,0 19,8 3,8 1,5 5,0 3,6 0,0 2,3 2,3
1983 26,0 42,1 13,2 3,6 2,2 5,6 3,3 0,0 1,1 2,9
1979 25,7 47,9 4,6 4,8 2,5 6,8 3,9 0,0 0,0 3,8
1975 28,3 45,0 4,3 4,0 4,3 7,9 1,8 0,0 0,0 4,4
1971 37,2 40,7 0,0 4,4 5,3 6,4 6,0 0,0 0,0 0,0
1967 38,7 43,7 0,0 3,3 4,0 4,8 5,5 0,0 0,0 0,0
1963 40,1 45,1 0,0 2,4 2,8 4,9 4,7 0,0 0,0 0,0
1959 41,0 44,4 0,0 0,0 3,3 6,1 5,1 0,0 0,0 0,0
1955 38,7 26,2 0,0 0,0 4,5 6,9 14,8 0,0 0,0 9,0
1951 34,6 40,2 0,0 0,0 3,6 4,7 3,8 0,0 0,0 13,1
1947 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 2,3 0,0 0,0 59,4
1945 33,1 31,7 0,0 0,0 0,0 9,8 1,8 0,0 0,0 23,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,3 28,1 9,1 4,9 11,0 2,8 4,0 11,2 3,9 2,7
2015 30,8 31,1 13,4 3,1 1,4 3,8 5,8 7,6 1,6 1,4
2011 29,4 38,5 11,9 3,9 1,2 4,0 4,9 1,6 1,9 2,7
2007 25,8 27,9 22,5 6,3 1,4 4,3 4,1 1,0 2,2 4,6
2003 15,8 19,3 31,6 11,8 1,2 4,2 1,8 0,8 2,1 11,4
1999 20,2 33,3 20,1 8,0 2,2 7,6 3,1 0,0 3,7 1,8
1995 24,1 37,3 17,6 4,7 3,7 5,3 2,7 1,2 3,0 0,4
1991 23,3 36,8 13,0 10,4 4,7 6,1 3,0 1,2 1,5 0,0
1987 23,8 39,0 19,5 4,5 1,8 5,0 4,3 0,0 1,4 0,7
1983 26,1 44,2 11,9 3,7 2,4 5,6 3,9 0,0 1,2 1,0
1979 25,6 49,4 4,5 3,9 3,0 6,6 3,9 0,0 0,7 2,2
1975 28,6 45,2 4,3 4,0 4,5 8,2 1,9 0,0 0,0 3,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 25,3 29,7 10,7 6,8 6,5 2,7 5,3 5,1 4,9 3,0
2017 26,2 35,0 14,6 5,4 3,8 3,1 4,8 3,9 2,1 1,2
2013 26,7 35,2 17,5 4,6 1,1 4,1 5,1 3,7 0,8 1,2
2009 29,9 23,9 27,5 7,7 1,3 3,7 3,7 0,6 0,9 0,8
2005 24,2 18,1 33,0 9,6 1,6 4,9 5,7 0,4 0,8 1,9
2001 17,2 31,6 21,0 12,2 1,2 9,0 3,8 0,6 0,8 2,7
1997 28,8 23,3 23,0 6,2 2,8 10,2 3,5 0,4 1,4 0,4
1993 30,7 31,5 11,3 6,6 8,6 5,5 2,5 0,4 0,9 1,9
1989 24,6 36,1 19,1 7,8 1,7 5,5 2,9 0,9 0,0 1,4
1985 26,1 53,0 6,2 4,2 1,7 5,4 2,5 0,0 0,6 0,5
1981 25,4 53,4 5,5 3,3 0,0 6,1 0,0 0,0 0,7 5,5
1977 32,1 46,1 2,8 2,7 3,8 8,3 2,1 0,0 0,3 1,7
1973 29,0 37,1 8,4 7,6 0,0 8,7 0,0 0,0 0,4 8,8
1969 38,3 44,2 0,0 2,5 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 9,2
1965 38,3 46,6 0,0 3,9 5,7 0,0 5,2 0,0 0,0 0,3
1961 41,5 43,7 0,0 0,0 3,6 5,2 5,2 0,0 0,0 0,9
1957 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 4,6 0,0 0,0 47,1
1953 38,7 48,4 0,0 0,0 3,0 5,3 3,2 0,0 0,0 1,3
1949 37,4 50,5 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 7,4
1945 35,3 51,9 0,0 0,0 2,8 0,0 4,1 0,0 0,0 6,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.9 27.8 9.1 0 12.6 2.5 3.4 11.8 0 11.8
Valgting 23,5 25,6 9,7 0,0 13,0 2,8 4,1 10,7 0,0 10,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned