Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Larvik

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 544 18,5 2 744 17,9 4 288 18,3 0,0 8 8
H 2 396 28,8 3 898 25,5 6 294 26,9 0,0 11 11
Frp 1 704 20,4 3 180 20,8 4 884 20,9 0,0 9 9
SV 635 7,6 800 5,2 1 435 6,1 0,0 3 3
Sp 331 4,0 1 021 6,7 1 352 5,8 0,0 2 2
KrF 337 4,0 726 4,7 1 063 4,5 0,0 2 2
V 389 4,7 747 4,9 1 136 4,9 0,0 2 2
MDG 274 3,3 450 2,9 724 3,1 0,0 1 1
R 267 3,2 405 2,6 672 2,9 0,0 1 1
Andre (vis) 456 5,5 1 082 7,1 1 538 6,6 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 051 36,6 5 420 35,4 8 471 36,2 0,0 15 15
H+Frp+
KrF+V
4 826 57,9 8 551 55,8 13 377 57,2 0,0 24 24
Nærmest til å vinne mandat: Sp (78 stemmer), tape mandat: SV (67 stemmer)
Fremmøte: 60,9 % Stemmeberettigede: 39 024 Opptalte stemmer: 23 647
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 18,3 26,9 20,9 6,1 5,8 4,5 4,9 3,1 2,9 6,6
20/9 - 15:15 18,3 26,9 20,9 6,1 5,8 4,5 4,9 3,1 2,9 6,6
20/9 - 15:15 18,3 26,9 20,9 6,1 5,8 4,5 4,9 3,1 2,9 6,6
14/9 - 10:02 18,3 26,9 20,9 6,1 5,8 4,5 4,9 3,1 2,9 6,6
14/9 - 10:02 18,3 26,9 20,9 6,1 5,8 4,5 4,9 3,1 2,9 6,6
14/9 - 10:02 18,3 26,9 20,9 6,1 5,8 4,5 4,9 3,1 2,9 6,6
13/9 - 09:52 18,3 26,9 20,9 6,1 5,8 4,5 4,9 3,1 2,9 6,6
13/9 - 09:52 18,3 26,9 20,9 6,1 5,8 4,5 4,9 3,1 2,9 6,6
13/9 - 09:52 18,3 26,9 20,9 6,1 5,8 4,5 4,9 3,1 2,9 6,6
12/9 - 17:43 18,3 26,9 20,9 6,1 5,8 4,5 4,9 3,1 2,9 6,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 22,2 (9) 19,7 (8) 14,3 (6) 4,4 (2) 11,1 (5) 4,3 (2) 3,3 (1) 5,5 (2) 3,8 (2) 11,3 (4)
Poll of polls (brutt ned) 18,6 (7) 25,9 (10) 18,7 (8) 5,7 (2) 5,8 (2) 4,5 (2) 4,4 (2) 4,0 (2) 3,8 (2) 10,3 (4)
Siste lokale målings 17,9 (7) 28,5 (12) 17,1 (7) 6,3 (3) 7,6 (3) 4,7 (2) 5,3 (2) 3,2 (1) 4,1 (2) 5,4 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,1 (8) 24,6 (10) 20,4 (8) 5,8 (2) 5,5 (2) 5,3 (2) 4,4 (2) 3,7 (1) 4,3 (2) 11,2 (4)
K-snitt september (brutt ned) 18,7 (7) 24,9 (10) 18,9 (7) 5,7 (2) 6,0 (2) 4,7 (2) 4,4 (2) 3,9 (2) 4,4 (2) 11,6 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 2 57 21
Høyre 28 3 53 39
KrF 16 2 69 44
Venstre 32 1 52 47
Sp 17 2 54 47
Ap 32 4 54 47
SV 31 3 55 61
Rødt 24 3 49 46
MDG 21 2 45 38
Liberalistene 9 5 39 11
Industri- og Næringspartiet 15 3 56 13
Partiet Sentrum 8 1 58 63
Norgesdemokratene 12 2 50 33
Konservativt 11 1 48 36
Sum 280 34 53 41
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3805).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 712).
1. januar 2018: Slått sammen av tidligere Larvik og Lardal kommuner.
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 48 246
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 22 633
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 74,1 %
K-2019 59,6 %
F-2019 55,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 41 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Erik Bringedal, H (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, V, H, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / ØP 6/9-2023 17,9 (7) 28,5 (12) 17,1 (7) 6,3 (3) 7,6 (3) 4,7 (2) 5,3 (2) 3,2 (1) 4,1 (2) 5,4 (2)
InFact / ØP 9/6-2023 19,5 (8) 27,8 (12) 22,4 (9) 4,0 (2) 5,2 (2) 4,3 (2) 4,3 (2) 4,0 (2) 5,0 (2) 3,6 (0)
InFact / ØP 10/2-2023 18,3 (8) 28,0 (12) 19,6 (9) 7,2 (3) 5,2 (2) 5,4 (2) 4,2 (2) 3,2 (1) 5,5 (2) 3,2 (0)
InFact / ØP 11/9-2022 19,9 (8) 28,2 (12) 22,0 (9) 5,0 (2) 5,0 (2) 4,2 (2) 2,7 (1) 3,9 (2) 6,7 (3) 2,6 (0)
InFact / ØP 30/8-2019 21,4 (9) 20,1 (9) 16,5 (7) 7,1 (3) 10,1 (4) 2,6 (1) 4,3 (2) 3,6 (2) 5,5 (2) 9,2 (4)
InFact / ØP 12/6-2019 28,2 (12) 23,8 (9) 15,1 (7) 5,5 (2) 10,4 (4) 3,7 (2) 3,4 (1) 5,9 (2) 2,2 (1) 1,8 (1)
InFact / ØP 17/1-2019 26,8 (12) 26,4 (11) 15,9 (7) 5,2 (2) 6,6 (3) 4,4 (2) 2,4 (1) 2,2 (1) 2,6 (1) 7,4 (3)
InFact / ØP 22/3-2018 24,9 (11) 25,9 (11) 21,7 (9) 3,5 (2) 7,9 (3) 4,9 (2) 2,0 (1) 1,8 (1) 2,5 (1) 4,1 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,2 19,7 14,3 4,4 11,1 4,3 3,3 5,5 3,8 11,3
2015 36,3 21,2 17,1 2,6 5,5 6,4 4,4 4,1 1,4 1,0
2011 38,2 18,0 20,4 2,7 4,4 6,2 7,4 1,7 1,1 0,0
2007 23,8 22,4 21,3 3,5 5,0 5,8 6,7 0,0 0,9 10,5
2003 21,6 13,5 22,0 7,3 5,8 4,8 3,5 0,0 1,1 20,5
1999 25,7 23,4 18,6 7,4 8,4 9,5 5,7 0,0 1,3 0,0
1995 32,0 18,4 19,4 5,1 10,9 7,7 5,3 0,0 1,2 0,0
1991 29,4 26,3 8,7 11,9 11,4 7,4 4,4 0,0 0,6 0,0
1987 34,5 27,9 10,5 4,3 5,7 7,8 6,5 0,0 0,8 2,0
1983 48,3 13,8 0,0 0,0 30,7 4,4 2,9 0,0 0,0 0,0
1979 46,3 15,7 0,0 0,0 27,9 5,9 0,0 0,0 0,0 4,2
1975 45,6 10,4 0,0 0,0 31,3 5,9 0,0 0,0 0,0 6,9
1971 50,3 11,3 0,0 0,0 26,0 5,4 7,0 0,0 0,0 0,0
1967 51,0 12,9 0,0 0,0 24,6 3,7 7,8 0,0 0,0 0,0
1963 51,3 10,8 0,0 0,0 24,1 4,7 6,7 0,0 0,0 2,3
1959 48,5 9,8 0,0 0,0 26,0 0,0 7,6 0,0 0,0 8,0
1955 45,9 19,6 0,0 0,0 0,0 12,5 10,3 0,0 0,0 11,7
1951 52,8 11,6 0,0 0,0 25,3 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0
1947 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 38,1
1945 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 40,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,9 23,2 14,3 4,1 11,9 4,2 2,8 6,2 3,5 3,8
2015 36,0 22,9 16,3 2,5 4,9 6,6 3,5 4,9 1,2 1,2
2011 36,3 23,1 18,6 2,9 3,8 5,9 4,8 1,4 1,2 2,0
2007 31,8 19,3 23,0 4,0 5,5 7,0 5,1 0,5 1,4 2,4
2003 25,0 16,2 25,1 9,9 6,6 6,9 3,9 0,6 1,7 4,2
1999 25,0 22,0 17,2 7,1 6,3 10,4 4,8 0,0 1,5 5,7
1995 31,0 20,6 17,6 5,2 10,3 8,3 5,2 0,5 1,0 0,3
1991 30,0 25,4 8,7 11,4 11,0 8,0 4,4 0,5 0,5 0,0
1987 34,1 27,5 11,6 4,5 7,0 8,3 6,1 0,0 0,6 0,4
1983 46,8 16,9 2,7 1,7 23,5 5,0 2,2 0,0 0,3 0,9
1979 44,5 18,3 1,2 0,9 23,7 6,4 3,6 0,0 0,1 1,3
1975 44,9 11,5 1,1 1,7 27,7 7,1 3,3 0,0 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 28,3 22,3 14,5 5,9 11,4 3,7 3,5 3,2 4,0 3,2
2017 29,5 26,9 19,3 4,2 6,8 4,3 3,4 2,6 1,6 1,5
2013 31,1 26,3 23,2 2,9 3,0 5,6 3,7 2,3 0,6 1,4
2009 36,1 17,1 28,0 5,6 3,4 5,6 2,6 0,3 0,5 0,8
2005 33,6 13,7 28,3 7,0 4,0 6,7 5,1 0,2 0,5 0,7
2001 25,2 22,4 18,4 10,5 4,1 12,2 2,8 0,2 0,4 3,8
1997 36,4 15,2 18,2 4,7 6,1 14,0 3,9 0,2 0,7 0,5
1993 37,0 19,2 9,6 6,5 15,1 7,7 3,5 0,1 0,3 0,9
1989 32,4 24,2 15,4 8,9 5,6 8,1 3,8 0,3 0,0 1,4
1985 50,7 21,8 1,8 1,4 16,2 5,2 2,4 0,0 0,0 0,5
1981 46,1 26,1 2,5 0,7 0,0 6,8 0,0 0,0 0,1 17,6
1977 48,8 16,3 1,2 0,7 21,6 8,4 1,8 0,0 0,1 1,2
1973 45,1 10,1 3,0 4,2 0,0 8,9 0,0 0,0 0,3 28,5
1969 52,5 11,2 0,0 0,9 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 28,6
1965 50,8 13,8 0,0 1,7 26,7 0,0 6,8 0,0 0,0 0,2
1961 51,5 12,9 0,0 0,0 24,1 4,0 6,8 0,0 0,0 0,6
1957 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 9,0 0,0 0,0 31,3
1953 54,7 12,4 0,0 0,0 21,1 2,1 9,6 0,0 0,0 0,1
1949 51,9 13,1 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 32,0
1945 54,1 11,2 0,0 0,0 22,3 0,0 11,9 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.4 20.7 13.1 6.1 7.6 4.1 2.6 6.9 4.7 10.4
Valgting 21,6 19,5 14,7 3,9 12,1 4,4 3,5 5,1 3,5 11,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned