Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sandefjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 2 294 16,7 2 669 17,0 4 963 17,0 0,0 8 8
H 5 790 42,2 6 003 38,2 11 793 40,5 0,0 18 18
Frp 1 356 9,9 1 526 9,7 2 882 9,9 0,0 5 5
SV 908 6,6 875 5,6 1 783 6,1 0,0 3 3
Sp 385 2,8 645 4,1 1 030 3,5 0,0 2 2
KrF 430 3,1 541 3,4 971 3,3 0,0 2 2
V 613 4,5 698 4,4 1 311 4,5 0,0 2 2
MDG 457 3,3 466 3,0 923 3,2 0,0 1 1
R 442 3,2 481 3,1 923 3,2 0,0 1 1
Andre (vis) 1 051 7,7 1 487 9,5 2 538 8,7 0,0 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 486 32,7 5 136 32,7 9 622 33,0 0,0 15 15
H+Frp+
KrF+V
8 189 59,7 8 768 55,8 16 957 58,2 0,0 27 27
Nærmest til å vinne mandat: MDG (38 stemmer), tape mandat: Frp (14 stemmer)
Fremmøte: 56,3 % Stemmeberettigede: 52 455 Opptalte stemmer: 29 431
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 17,0 40,5 9,9 6,1 3,5 3,3 4,5 3,2 3,2 8,7
20/9 - 15:15 17,0 40,5 9,9 6,1 3,5 3,3 4,5 3,2 3,2 8,7
20/9 - 15:15 17,0 40,5 9,9 6,1 3,5 3,3 4,5 3,2 3,2 8,7
14/9 - 10:30 17,0 40,5 9,9 6,1 3,5 3,3 4,5 3,2 3,2 8,7
14/9 - 10:02 17,0 40,5 9,9 6,1 3,5 3,3 4,5 3,2 3,2 8,7
14/9 - 10:02 17,0 40,5 9,9 6,1 3,5 3,3 4,5 3,2 3,2 8,7
14/9 - 10:02 17,0 40,5 9,9 6,1 3,5 3,3 4,5 3,2 3,2 8,7
13/9 - 09:52 17,0 40,5 9,9 6,1 3,5 3,3 4,5 3,2 3,2 8,7
13/9 - 09:52 17,0 40,5 9,9 6,1 3,5 3,3 4,5 3,2 3,2 8,7
12/9 - 18:05 17,0 40,5 9,9 6,1 3,5 3,3 4,5 3,2 3,2 8,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 25,4 (12) 32,5 (15) 8,1 (4) 4,8 (2) 10,0 (5) 3,1 (1) 5,7 (3) 5,2 (2) 2,5 (1) 2,8 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,2 (9) 42,6 (18) 10,6 (5) 6,2 (3) 5,2 (2) 3,2 (1) 7,6 (3) 3,7 (2) 2,5 (1) 2,5 (1)
Siste lokale målings 15,4 (7) 37,7 (16) 12,2 (5) 6,9 (3) 4,5 (2) 3,9 (2) 3,5 (2) 3,9 (2) 3,7 (2) 8,3 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,8 (9) 40,4 (17) 11,5 (5) 6,3 (3) 4,9 (2) 3,7 (2) 7,6 (3) 3,5 (2) 2,8 (1) 2,7 (1)
K-snitt september (brutt ned) 21,3 (9) 40,9 (18) 10,7 (5) 6,2 (3) 5,4 (2) 3,3 (1) 7,7 (3) 3,6 (2) 2,9 (1) 2,8 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 1 54 32
Høyre 46 2 54 37
KrF 18 2 50 39
Venstre 29 5 55 38
Sp 14 2 43 29
Ap 50 6 47 52
SV 30 2 55 47
Rødt 19 6 47 53
MDG 15 2 52 40
Liberalistene 8 3 34 0
Industri- og Næringspartiet 13 3 56 15
Partiet Sentrum 8 3 54 63
Norgesdemokratene 26 4 55 15
Konservativt 12 0 57 50
Sum 307 41 51 38
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3804).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 710).
1. januar 2017: Slått sammen av tidligere Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner.
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 65 574
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 30 063
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 74,2 %
K-2019 60,1 %
F-2019 55,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 45 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Bjørn Ole Gleditsch, H (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / SB 27/8-2023 15,4 (7) 37,7 (16) 12,2 (5) 6,9 (3) 4,5 (2) 3,9 (2) 3,5 (2) 3,9 (2) 3,7 (2) 8,3 (3)
InFact / SB 23/5-2023 24,5 (11) 36,4 (17) 10,1 (5) 7,2 (3) 3,2 (2) 2,9 (1) 3,0 (1) 3,9 (2) 5,6 (3) 3,3 (0)
InFact / SB 3/9-2019 26,1 (15) 30,0 (17) 9,6 (6) 5,1 (3) 9,5 (5) 3,2 (2) 5,2 (3) 4,8 (3) 3,8 (2) 2,6 (1)
InFact / SB 26/6-2019 24,5 (15) 32,5 (19) 12,1 (7) 5,7 (3) 7,2 (4) 3,1 (2) 4,2 (2) 4,8 (3) 3,6 (2) 2,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,4 32,5 8,1 4,8 10,0 3,1 5,7 5,2 2,5 2,8
2015 26,8 39,0 10,0 3,3 4,6 4,9 5,5 3,1 0,0 2,7
2011 25,6 43,5 11,6 3,9 3,2 4,8 4,8 0,7 0,4 1,6
2007 20,6 36,7 19,4 6,2 3,6 6,4 4,4 0,5 0,0 2,2
2003 20,7 23,6 24,3 12,4 4,1 6,2 3,9 0,6 0,1 4,1
1999 18,3 29,2 16,2 8,1 5,8 10,8 4,1 0,0 1,3 6,3
1995 24,2 31,6 15,4 4,8 9,0 9,5 3,4 0,0 1,9 0,2
1991 23,4 32,2 11,1 10,4 10,0 8,4 3,3 0,0 1,4 0,0
1987 27,3 31,2 19,3 3,9 4,7 7,7 5,3 0,0 0,5 0,0
1983 28,7 36,5 10,3 3,4 5,0 8,5 5,8 0,0 0,8 1,0
1979 27,9 42,6 3,0 2,3 6,1 9,7 6,9 0,0 0,0 1,6
1975 30,3 36,0 3,6 2,9 8,4 11,2 4,8 0,0 0,0 2,8
1971 35,3 32,9 0,0 3,3 10,9 7,4 9,7 0,0 0,0 0,6
1967 36,9 34,9 0,0 3,7 8,8 5,6 10,1 0,0 0,0 0,0
1963 35,0 36,9 0,0 0,0 11,0 7,1 10,1 0,0 0,0 0,0
1959 31,1 38,2 0,0 0,0 11,4 8,3 10,9 0,0 0,0 0,0
1955 45,3 28,5 0,0 0,0 6,6 7,3 7,8 0,0 0,0 4,4
1951 31,1 36,0 0,0 0,0 10,6 6,9 14,7 0,0 0,0 0,8
1947 29,3 25,0 0,0 0,0 4,5 5,4 12,3 0,0 0,0 23,5
1945 30,9 28,1 0,0 0,0 7,9 5,8 17,7 0,0 0,0 9,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,2 31,4 8,3 4,7 10,1 3,4 4,4 6,4 2,5 3,5
2015 28,0 36,9 11,0 3,0 4,4 5,5 4,7 4,3 0,9 1,5
2011 26,0 40,3 12,5 4,1 2,8 5,5 4,0 1,0 0,9 2,9
2007 24,2 30,4 21,7 5,6 3,4 6,0 3,9 0,7 1,1 3,0
2003 19,3 23,1 25,5 11,8 4,1 6,2 2,8 0,7 1,3 5,4
1999 12,6 18,4 11,0 6,3 3,9 7,3 2,1 0,0 1,3 37,0
1995 24,7 31,2 16,0 4,9 8,6 9,2 3,2 0,5 1,4 0,2
1991 23,6 31,8 10,8 10,7 9,6 9,0 2,9 0,7 1,0 0,0
1987 27,1 31,6 18,9 3,7 4,7 7,8 5,0 0,0 0,8 0,4
1983 28,8 37,1 10,1 3,5 5,2 8,5 5,4 0,0 0,8 0,8
1979 27,3 42,8 3,3 2,3 6,0 9,8 6,6 0,0 0,4 1,5
1975 30,1 35,9 3,7 3,1 8,7 11,3 4,1 0,0 0,0 3,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 25,0 27,5 13,0 5,6 9,3 3,8 4,2 3,5 3,9 4,1
2013 27,4 31,9 20,3 3,5 2,5 4,9 4,5 2,0 0,6 2,3
2009 30,5 22,3 28,5 5,8 2,7 4,9 3,0 0,5 0,5 1,3
2005 27,7 17,1 30,7 7,6 3,2 6,5 5,1 0,3 0,5 1,4
2001 17,6 26,6 19,5 10,4 2,8 11,5 2,8 0,4 0,4 8,1
1997 30,2 19,3 21,4 4,9 5,2 13,9 3,4 0,3 1,0 0,4
1993 31,3 23,5 12,5 6,4 13,6 7,7 3,1 0,3 0,6 1,0
1989 25,7 31,5 17,6 8,0 4,1 8,0 3,0 0,6 0,0 1,4
1985 30,2 43,4 6,4 3,6 4,1 8,2 3,2 0,0 0,4 0,6
1981 28,5 45,8 5,0 2,6 0,0 9,5 0,0 0,0 0,4 8,3
1977 33,4 38,4 2,5 2,1 6,9 11,6 3,1 0,0 0,3 1,6
1973 27,7 31,2 8,4 7,8 0,0 10,8 0,0 0,0 0,2 13,9
1969 39,0 35,0 0,0 2,5 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 14,9
1965 33,2 38,2 0,0 2,9 16,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,2
1961 34,3 38,2 0,0 0,0 11,5 6,8 8,6 0,0 0,0 0,6
1957 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 11,7 0,0 0,0 45,6
1953 35,4 36,4 0,0 0,0 10,5 5,7 11,2 0,0 0,0 0,8
1949 35,1 36,1 0,0 0,0 0,0 5,1 6,8 0,0 0,0 16,9
1945 31,9 32,4 0,0 0,0 10,1 0,0 21,1 0,0 0,0 4,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 25.9 33.2 7.5 5 8.4 3.5 5.5 6.3 3.2 2.1
Valgting 25,2 32,2 8,4 4,8 10,6 2,9 5,8 4,8 2,2 3,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned