Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tønsberg

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 2 926 21,8 3 355 21,7 6 281 22,0 0,0 10 10
H 4 492 33,5 4 772 30,9 9 264 32,5 0,0 14 14
Frp 1 572 11,7 1 797 11,6 3 369 11,8 0,0 5 5
SV 854 6,4 901 5,8 1 755 6,2 0,0 3 3
Sp 560 4,2 816 5,3 1 376 4,8 0,0 2 2
KrF 522 3,9 637 4,1 1 159 4,1 0,0 2 2
V 508 3,8 630 4,1 1 138 4,0 0,0 2 2
MDG 633 4,7 560 3,6 1 193 4,2 0,0 2 2
R 516 3,8 456 3,0 972 3,4 0,0 1 1
Andre (vis) 828 6,2 1 183 7,7 2 011 7,1 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
5 489 40,9 6 088 39,4 11 577 40,6 0,0 18 18
H+Frp+
KrF+V
7 094 52,9 7 836 50,7 14 930 52,4 0,0 23 23
Nærmest til å vinne mandat: R (20 stemmer), tape mandat: INP (82 stemmer)
Fremmøte: 61,7 % Stemmeberettigede: 46 905 Opptalte stemmer: 28 860
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 22,0 32,5 11,8 6,2 4,8 4,1 4,0 4,2 3,4 7,2
20/9 - 15:15 22,0 32,5 11,8 6,2 4,8 4,1 4,0 4,2 3,4 7,2
20/9 - 15:15 22,0 32,5 11,8 6,2 4,8 4,1 4,0 4,2 3,4 7,2
14/9 - 10:30 22,0 32,5 11,8 6,2 4,8 4,1 4,0 4,2 3,4 7,2
14/9 - 10:02 22,0 32,5 11,8 6,2 4,8 4,1 4,0 4,2 3,4 7,2
14/9 - 10:02 22,0 32,5 11,8 6,2 4,8 4,1 4,0 4,2 3,4 7,2
13/9 - 09:53 22,0 32,5 11,8 6,2 4,8 4,1 4,0 4,2 3,4 7,2
13/9 - 09:53 22,0 32,5 11,8 6,2 4,8 4,1 4,0 4,2 3,4 7,2
13/9 - 09:53 22,0 32,5 11,8 6,2 4,8 4,1 4,0 4,2 3,4 7,2
12/9 - 17:23 22,0 32,5 11,8 6,2 4,8 4,1 4,0 4,2 3,4 7,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 26,8 (13) 26,1 (13) 9,2 (5) 5,9 (3) 12,6 (6) 3,9 (2) 4,0 (2) 7,4 (4) 2,8 (1) 1,2 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,5 (10) 34,2 (15) 12,1 (5) 7,6 (3) 6,6 (3) 4,0 (2) 5,3 (2) 5,4 (2) 2,9 (1) 1,1 (0)
Siste lokale målings 20,2 (9) 31,3 (14) 11,8 (5) 7,7 (3) 3,3 (2) 3,3 (1) 3,5 (2) 5,8 (3) 4,9 (2) 8,1 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,2 (10) 35,6 (15) 13,0 (6) 6,2 (3) 7,0 (3) 2,9 (1) 5,4 (2) 4,4 (2) 2,6 (1) 0,8 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,6 (10) 33,1 (15) 12,2 (5) 7,5 (3) 6,8 (3) 4,1 (2) 5,4 (2) 5,1 (2) 3,3 (1) 1,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 1 62 24
Høyre 49 6 53 43
KrF 30 2 57 43
Venstre 49 3 50 31
Sp 19 2 50 47
Ap 45 6 51 56
SV 24 5 43 46
Rødt 19 2 46 53
MDG 25 3 47 48
Folkestyret-listen 7 0 49 71
Liberalistene 7 5 36 0
Industri- og Næringspartiet 11 3 59 27
Partiet Sentrum 7 6 47 100
Norgesdemokratene 14 3 52 43
Folkets Parti 8 1 61 50
Konservativt 18 0 56 44
Sum 353 48 52 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3803).
1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Tønsberg og Re (f.o.m. 2002) kommuner.
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 58 561
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 27 930
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 78,2 %
K-2019 62,9 %
F-2019 60,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 49 til 43. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Anne Rygh Pedersen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, KrF, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / TB 1/9-2023 20,2 (9) 31,3 (14) 11,8 (5) 7,7 (3) 3,3 (2) 3,3 (1) 3,5 (2) 5,8 (3) 4,9 (2) 8,1 (2)
Norstat / NRK 28/6-2023 21,3 (10) 36,9 (17) 8,9 (4) 5,3 (2) 4,4 (2) 4,6 (2) 2,6 (1) 5,0 (2) 5,3 (2) 2,7 (1)
InFact / TB 15/6-2023 17,5 (8) 39,9 (18) 14,4 (6) 2,7 (1) 3,1 (1) 4,4 (2) 5,2 (2) 3,1 (1) 5,6 (3) 4,0 (1)
InFact / TB 4/4-2023 20,7 (9) 38,7 (18) 11,7 (5) 5,3 (2) 3,9 (2) 4,7 (2) 2,5 (1) 4,5 (2) 3,9 (2) 4,3 (0)
InFact / TB 7/9-2022 20,2 (9) 31,8 (14) 14,8 (7) 7,8 (3) 4,1 (2) 5,2 (2) 3,4 (1) 3,7 (2) 6,7 (3) 2,3 (0)
Sentio / TB 22/8-2019 28,7 (14) 26,0 (13) 7,8 (4) 6,9 (3) 10,4 (5) 3,9 (2) 2,8 (1) 9,7 (5) 3,8 (2) 0,5 (0)
Sentio / TB 21/4-2019 32,5 (16) 25,1 (13) 9,0 (4) 5,8 (3) 12,3 (6) 2,9 (1) 3,0 (1) 5,1 (3) 3,8 (2) 0,5 (0)
InFact / TB 2/10-2018 27,6 (14) 32,4 (16) 15,0 (8) 4,4 (2) 7,1 (4) 2,9 (1) 2,7 (1) 2,3 (1) 4,2 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,8 26,1 9,2 5,9 12,6 3,9 4,0 7,4 2,8 1,2
2015 32,9 26,2 12,6 4,1 6,6 5,7 4,8 5,3 0,9 0,8
2011 29,8 30,3 10,8 4,9 8,8 4,1 4,6 0,6 0,5 5,7
2007 23,3 18,7 27,4 7,0 8,6 6,6 4,4 0,0 1,0 2,9
2003 18,6 12,6 29,3 14,7 6,5 5,9 2,6 0,3 0,5 9,0
1999 21,6 26,5 20,0 10,4 5,7 10,9 3,9 0,0 1,1 0,0
1995 26,0 30,1 16,4 4,7 8,2 10,8 1,9 0,6 1,3 0,0
1991 26,2 32,0 10,1 11,1 9,1 8,8 2,0 0,0 0,7 0,0
1987 29,9 35,3 15,3 4,0 4,9 7,1 2,9 0,0 0,7 0,0
1983 28,9 37,4 0,0 0,0 22,5 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 26,6 35,4 0,0 0,0 26,2 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 28,7 22,9 0,0 0,0 35,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 33,1 20,0 0,0 0,0 40,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 33,1 23,1 0,0 0,0 38,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 33,1 27,6 0,0 0,0 31,7 5,9 0,0 0,0 0,0 1,8
1959 28,7 28,1 0,0 0,0 34,6 6,5 0,0 0,0 0,0 2,1
1955 47,7 34,9 0,0 0,0 3,5 6,4 4,5 0,0 0,0 3,0
1951 30,8 33,0 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1947 27,0 26,4 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9
1945 29,7 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 2,7 0,0 0,0 33,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,5 26,7 8,6 5,5 12,1 3,9 3,6 8,1 3,0 3,0
2015 32,2 27,9 12,1 3,6 5,6 5,9 4,5 5,6 1,2 1,5
2011 31,4 33,8 10,9 4,4 5,4 5,8 4,3 0,8 0,9 2,2
2007 26,3 19,5 25,2 6,2 6,3 6,9 4,1 0,6 1,4 3,4
2003 18,6 15,1 27,7 13,5 5,6 6,2 2,1 0,3 1,1 9,9
1999 21,7 27,0 18,7 9,5 5,1 10,7 3,3 0,0 1,8 2,3
1995 26,4 30,4 17,2 4,7 7,6 9,2 2,0 0,8 1,4 0,4
1991 26,1 31,3 10,5 11,5 8,6 8,5 2,0 0,7 0,7 0,0
1987 29,4 34,7 16,4 4,1 4,5 7,1 2,8 0,0 0,7 0,3
1983 27,0 34,3 4,6 1,1 19,4 11,1 2,3 0,0 0,3 0,0
1979 25,8 34,2 1,8 1,1 23,5 11,6 1,7 0,0 0,1 0,1
1975 26,2 22,5 1,5 1,5 33,5 12,6 1,0 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 26,2 25,4 11,2 6,7 10,2 3,9 4,6 4,6 4,3 3,0
2017 27,3 29,9 15,6 5,6 6,7 4,6 4,1 3,0 1,8 1,4
2013 28,4 30,5 17,0 4,5 4,0 5,9 5,1 2,6 0,6 1,4
2009 31,8 19,1 26,3 7,5 4,4 5,6 3,5 0,4 0,6 0,9
2005 27,0 14,9 29,1 9,6 4,6 7,1 5,4 0,2 0,5 1,7
2001 20,4 26,6 18,5 12,7 3,1 12,1 3,0 0,3 0,6 2,7
1997 31,5 19,2 20,1 5,9 5,3 13,5 2,9 0,3 1,0 0,4
1993 34,0 26,1 9,1 6,3 11,9 7,4 2,1 0,3 0,5 2,1
1989 28,2 31,5 16,0 8,3 4,0 7,9 2,1 0,5 0,0 1,4
1985 28,1 38,9 3,0 1,8 16,0 10,5 1,4 0,0 0,2 0,0
1981 25,8 39,3 3,7 1,3 0,0 13,0 0,0 0,0 0,4 16,4
1977 28,5 26,2 1,2 1,3 27,1 13,6 1,2 0,0 0,1 0,7
1973 25,9 18,7 4,5 4,8 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 33,2
1969 31,1 23,3 0,0 1,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 41,0
1965 31,8 23,9 0,0 1,7 39,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,1
1961 33,8 27,1 0,0 0,0 31,0 5,8 1,9 0,0 0,0 0,4
1957 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 3,1 0,0 0,0 56,5
1953 30,8 31,1 0,0 0,0 29,4 5,9 2,2 0,0 0,0 0,7
1949 30,6 33,5 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 29,8
1945 30,7 29,9 0,0 0,0 32,9 0,0 4,2 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.2 24.3 8.7 7.8 9.7 3.8 3.9 10.7 3.8 1.1
Valgting 26,7 26,6 9,4 5,3 13,4 3,9 4,0 6,5 2,6 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned