Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Holmestrand

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 125 19,3 1 247 17,8 2 372 18,7 0,0 7 7
H 1 952 33,5 2 109 30,0 4 061 32,0 0,0 11 11
Frp 1 125 19,3 1 326 18,9 2 451 19,3 0,0 7 7
SV 271 4,7 311 4,4 582 4,6 0,0 2 2
Sp 309 5,3 538 7,7 847 6,7 0,0 2 2
KrF 199 3,4 288 4,1 487 3,8 0,0 1 1
V 112 1,9 177 2,5 289 2,3 0,0 1 1
MDG 158 2,7 180 2,6 338 2,7 0,0 1 1
R 243 4,2 232 3,3 475 3,7 0,0 1 1
Andre (vis) 332 5,7 443 6,3 775 6,1 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 106 36,1 2 508 35,7 4 614 36,4 0,0 13 13
H+Frp+
KrF+V
3 388 58,2 3 900 55,5 7 288 57,4 0,0 20 20
Nærmest til å vinne mandat: KrF (61 stemmer), tape mandat: V (42 stemmer)
Fremmøte: 60,9 % Stemmeberettigede: 21 120 Opptalte stemmer: 12 850
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 18,7 32,0 19,3 4,6 6,7 3,8 2,3 2,7 3,7 6,1
20/9 - 15:15 18,7 32,0 19,3 4,6 6,7 3,8 2,3 2,7 3,7 6,1
20/9 - 15:15 18,7 32,0 19,3 4,6 6,7 3,8 2,3 2,7 3,7 6,1
14/9 - 10:30 18,7 32,0 19,3 4,6 6,7 3,8 2,3 2,7 3,7 6,1
14/9 - 10:30 18,7 32,0 19,3 4,6 6,7 3,8 2,3 2,7 3,7 6,1
14/9 - 10:02 18,7 32,0 19,3 4,6 6,7 3,8 2,3 2,7 3,7 6,1
13/9 - 09:53 18,7 32,0 19,3 4,6 6,7 3,8 2,3 2,7 3,7 6,1
13/9 - 09:53 18,7 32,0 19,3 4,6 6,7 3,8 2,3 2,7 3,7 6,1
13/9 - 09:53 18,7 32,0 19,3 4,6 6,7 3,8 2,3 2,7 3,7 6,1
12/9 - 20:53 18,7 32,0 19,3 4,6 6,7 3,8 2,3 2,7 3,7 6,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 29,8 (11) 30,4 (11) 11,0 (4) 3,3 (1) 12,5 (4) 2,7 (1) 1,8 (0) 4,6 (2) 3,2 (1) 0,5 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,0 (9) 39,9 (14) 14,4 (5) 4,2 (1) 6,6 (2) 2,8 (1) 2,5 (1) 3,3 (1) 3,2 (1) 0,5 (0)
Siste lokale målings 18,8 (7) 31,5 (11) 17,7 (6) 7,0 (2) 7,8 (3) 4,0 (1) 0,8 (0) 2,2 (1) 3,5 (1) 6,7 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,7 (9) 37,9 (13) 15,7 (5) 4,3 (2) 6,2 (2) 3,3 (1) 2,5 (1) 3,1 (1) 3,6 (1) 0,5 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,1 (9) 38,4 (13) 14,5 (5) 4,3 (2) 6,7 (2) 2,9 (1) 2,5 (1) 3,2 (1) 3,7 (1) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 4 50 25
Høyre 27 3 57 41
KrF 15 2 59 53
Venstre 17 3 52 47
Sp 17 3 60 47
Ap 27 4 50 48
SV 14 3 55 64
Rødt 15 2 50 47
MDG 12 3 53 42
Industri- og Næringspartiet 15 1 55 20
Norgesdemokratene 21 4 57 33
Sum 196 32 54 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3802).
1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Botne (t.o.m. 1963) og Sande (Vestf.) kommuner.
1. januar 2018: Slått sammen av tidligere Holmestrand og Hof kommuner.
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 26 206
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 12 198
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,9 %
K-2019 62,8 %
F-2019 57,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Elin Weggesrud, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Jarlsb. / SA 22/8-2023 18,8 (7) 31,5 (11) 17,7 (6) 7,0 (2) 7,8 (3) 4,0 (1) 0,8 (0) 2,2 (1) 3,5 (1) 6,7 (1)
InFact / Jarlsb. / SA 16/5-2023 22,4 (8) 29,4 (11) 17,2 (6) 4,5 (2) 5,4 (2) 6,6 (2) 3,1 (1) 1,6 (0) 4,0 (1) 5,9 (2)
InFact / Jarlsb. / SA 4/9-2019 27,5 (10) 27,8 (10) 13,3 (5) 4,4 (2) 12,7 (4) 3,3 (1) 2,6 (1) 3,9 (1) 3,6 (1) 0,8 (0)
InFact / Jarlsb. / SA 21/8-2019 24,2 (8) 32,5 (11) 11,2 (4) 4,7 (2) 13,1 (5) 3,3 (1) 2,8 (1) 4,5 (2) 3,0 (1) 0,5 (0)
InFact / Jarlsb. / SA 26/6-2019 26,8 (10) 30,6 (11) 11,7 (4) 2,5 (1) 11,9 (4) 3,2 (1) 1,9 (1) 4,0 (1) 4,3 (2) 3,2 (0)
InFact / Jarlsb. / SA 11/4-2019 29,6 (11) 25,9 (9) 13,4 (5) 5,0 (2) 16,3 (6) 2,5 (1) 1,3 (0) 1,7 (0) 2,3 (1) 1,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 29,8 30,4 11,0 3,3 12,5 2,7 1,8 4,6 3,2 0,5
2015 31,7 33,5 10,7 3,1 8,3 3,0 5,5 1,7 0,0 2,5
2011 35,8 34,9 8,0 3,8 9,3 3,8 4,5 0,0 0,0 0,0
2007 36,9 22,5 13,1 5,8 8,9 1,4 3,4 0,0 0,0 7,9
2003 36,6 17,8 14,7 9,8 8,6 5,0 2,7 0,0 0,0 4,8
1999 37,2 23,6 6,3 1,9 12,5 6,7 3,5 0,0 0,0 8,3
1995 32,4 17,3 6,1 3,0 13,0 4,4 1,9 0,0 0,3 21,5
1991 31,8 20,9 6,2 6,8 14,3 5,8 2,1 0,0 0,2 11,8
1987 42,4 22,0 13,4 3,0 4,9 4,2 1,1 0,0 0,8 8,3
1983 47,7 24,2 5,4 4,0 7,1 4,6 0,9 0,0 0,0 6,2
1979 46,8 26,9 0,0 2,2 9,9 5,8 0,0 0,0 0,0 8,3
1975 51,5 15,3 0,0 2,3 12,7 6,7 0,0 0,0 0,0 11,5
1971 53,9 14,3 0,0 2,9 17,8 5,3 3,2 0,0 0,0 2,7
1967 53,2 16,0 0,0 5,2 19,3 4,5 1,7 0,0 0,0 0,0
1963 57,1 16,3 0,0 2,0 17,1 5,1 1,4 0,0 0,0 0,9
1959 56,1 16,7 0,0 0,0 19,4 6,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1955 52,3 25,5 0,0 0,0 3,4 6,2 5,8 0,0 0,0 6,8
1951 56,3 14,6 0,0 0,0 9,2 7,2 0,0 0,0 0,0 12,6
1947 51,6 7,3 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 37,4
1945 53,2 7,0 0,0 0,0 9,2 10,2 0,0 0,0 0,0 20,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 28,8 26,1 10,4 3,7 13,8 2,8 2,0 5,4 3,3 3,6
2015 33,6 28,7 11,9 2,8 8,3 3,5 4,6 4,4 1,0 1,2
2011 36,1 29,6 10,9 3,5 7,7 4,1 4,2 0,9 0,9 2,1
2007 38,7 18,2 18,3 4,8 7,6 5,4 3,4 0,5 1,1 2,2
2003 34,2 16,9 19,0 9,9 8,6 5,0 2,4 0,4 1,0 2,6
1999 33,6 21,0 14,5 5,4 9,9 8,2 2,8 0,0 1,2 3,3
1995 37,9 21,1 13,4 4,5 12,8 6,1 2,3 0,6 1,0 0,2
1991 34,4 22,7 7,3 10,2 14,9 6,3 2,5 1,1 0,6 0,0
1987 41,9 23,2 13,0 3,6 8,6 5,3 2,6 0,0 0,7 1,1
1983 47,0 24,8 6,3 3,6 9,2 5,5 2,2 0,0 0,6 0,7
1979 45,2 26,6 2,2 2,8 11,7 7,1 2,6 0,0 0,5 1,2
1975 50,7 17,0 1,4 3,4 15,4 8,1 1,7 0,0 0,0 2,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 26,9 21,9 13,9 5,2 14,9 3,3 3,0 3,0 4,1 3,8
2017 28,3 27,1 18,1 4,2 9,8 3,1 3,4 2,5 1,8 1,6
2013 33,1 26,2 19,8 3,4 5,6 4,1 4,1 1,8 0,6 1,2
2009 38,7 16,3 25,8 5,5 6,1 3,5 2,6 0,3 0,5 0,8
2005 35,9 12,9 27,1 7,7 5,8 4,8 4,3 0,2 0,7 0,8
2001 27,8 21,5 18,0 10,5 5,7 10,0 2,4 0,2 0,6 3,2
1997 39,2 14,3 19,0 4,2 8,8 10,2 2,6 0,2 1,0 0,4
1993 41,2 17,6 8,2 6,1 17,1 5,5 2,3 0,2 0,4 1,4
1989 38,2 21,7 16,1 7,5 7,4 5,8 1,9 0,5 0,0 0,9
1985 47,2 29,4 3,9 3,8 7,8 5,3 1,7 0,0 0,3 0,7
1981 45,6 30,0 4,8 2,8 0,0 6,1 0,0 0,0 0,5 10,2
1977 51,7 21,2 1,6 2,5 11,9 7,9 1,5 0,0 0,4 1,2
1973 45,9 15,6 5,5 8,4 0,0 8,1 0,0 0,0 0,5 16,1
1969 55,1 16,7 0,0 2,8 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 21,8
1965 52,5 17,9 0,0 6,1 19,1 0,0 3,4 0,0 0,0 1,0
1961 57,6 16,8 0,0 0,0 16,2 5,3 2,1 0,0 0,0 1,9
1957 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 2,7 0,0 0,0 33,1
1953 57,0 16,9 0,0 0,0 15,6 6,5 1,4 0,0 0,0 2,6
1949 57,6 20,3 0,0 0,0 0,0 3,7 1,2 0,0 0,0 17,3
1945 54,8 18,5 0,0 0,0 14,7 0,0 4,3 0,0 0,0 7,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.9 31.6 9.9 3.7 11.6 2.3 1.8 5.6 4 0.8
Valgting 29,8 30,0 11,4 3,2 12,9 2,9 1,8 4,2 2,9 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned