Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Horten

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 2 119 31,7 2 159 30,3 4 278 31,3 0,0 13 13
H 1 556 23,3 1 551 21,8 3 107 22,7 0,0 10 10
Frp 706 10,6 755 10,6 1 461 10,7 0,0 5 5
SV 435 6,5 341 4,8 776 5,7 0,0 2 2
Sp 78 1,2 139 2,0 217 1,6 0,0 0 0
KrF 151 2,3 201 2,8 352 2,6 0,0 1 1
V 325 4,9 419 5,9 744 5,4 0,0 2 2
MDG 338 5,1 369 5,2 707 5,2 0,0 2 2
R 479 7,2 430 6,0 909 6,7 0,0 3 3
Andre (vis) 494 7,4 614 8,6 1 108 8,1 0,0 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 449 51,6 3 438 48,3 6 887 50,5 0,0 20 20
H+Frp+
KrF+V
2 738 41,0 2 926 41,1 5 664 41,4 0,0 18 18
Nærmest til å vinne mandat: Sp (11 stemmer), tape mandat: Frp (35 stemmer)
Fremmøte: 62,0 % Stemmeberettigede: 22 308 Opptalte stemmer: 13 796
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 31,3 22,7 10,7 5,7 1,6 2,6 5,4 5,2 6,7 8,2
20/9 - 15:15 31,3 22,7 10,7 5,7 1,6 2,6 5,4 5,2 6,7 8,2
20/9 - 15:15 31,3 22,7 10,7 5,7 1,6 2,6 5,4 5,2 6,7 8,2
14/9 - 10:30 31,3 22,7 10,7 5,7 1,6 2,6 5,4 5,2 6,7 8,2
14/9 - 10:02 31,3 22,7 10,7 5,7 1,6 2,6 5,4 5,2 6,7 8,2
14/9 - 10:02 31,3 22,7 10,7 5,7 1,6 2,6 5,4 5,2 6,7 8,2
13/9 - 09:53 31,3 22,7 10,7 5,7 1,6 2,6 5,4 5,2 6,7 8,2
13/9 - 09:53 31,3 22,7 10,7 5,7 1,6 2,6 5,4 5,2 6,7 8,2
13/9 - 09:53 31,3 22,7 10,7 5,7 1,6 2,6 5,4 5,2 6,7 8,2
13/9 - 09:53 31,3 22,7 10,7 5,7 1,6 2,6 5,4 5,2 6,7 8,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 43,4 (18) 21,4 (9) 8,6 (3) 3,6 (1) 4,5 (2) 2,3 (1) 2,1 (1) 7,1 (3) 7,0 (3) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 36,3 (15) 28,1 (11) 11,2 (5) 4,7 (2) 2,4 (1) 2,4 (1) 2,7 (1) 5,1 (2) 7,1 (3) 0,0 (0)
Siste lokale målings 23,9 (10) 23,2 (10) 12,2 (5) 9,1 (4) 5,0 (2) 3,3 (1) 4,8 (2) 4,3 (2) 6,4 (3) 7,9 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 37,3 (15) 26,7 (11) 12,2 (5) 4,8 (2) 2,2 (1) 2,8 (1) 2,7 (1) 4,8 (2) 8,0 (3) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 36,5 (15) 27,0 (11) 11,3 (5) 4,7 (2) 2,4 (1) 2,5 (1) 2,8 (1) 4,9 (2) 8,2 (3) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 2 52 32
Høyre 42 5 57 43
KrF 12 2 56 42
Venstre 34 2 51 35
Sp 27 1 49 48
Ap 35 4 49 46
SV 25 3 56 56
Rødt 43 6 56 49
MDG 23 4 50 39
Liberalistene 7 3 38 14
Industri- og Næringspartiet 15 3 53 20
Norgesdemokratene 8 6 62 25
Sum 293 41 53 41
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3801).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 701).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 27 682
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 13 619
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,3 %
K-2019 62,3 %
F-2019 58,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 41 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Are Karlsen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, H, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Gjeng. 23/8-2023 23,9 (10) 23,2 (10) 12,2 (5) 9,1 (4) 5,0 (2) 3,3 (1) 4,8 (2) 4,3 (2) 6,4 (3) 7,9 (2)
InFact / Gjeng. 30/5-2023 30,8 (13) 30,5 (13) 9,6 (4) 5,4 (2) 2,1 (1) 2,1 (1) 2,3 (1) 3,5 (2) 9,6 (4) 4,0 (0)
InFact / Gjeng. 7/9-2015 30,5 (12) 25,6 (10) 14,7 (6) 4,9 (2) 4,0 (2) 4,0 (2) 5,7 (2) 6,9 (3) 3,7 (2) 0,0 (0)
InFact / Gjeng. 1/7-2015 38,4 (15) 28,7 (12) 10,1 (4) 2,0 (1) 2,9 (1) 3,9 (2) 5,2 (2) 3,9 (0) 4,9 (2) 0,0 (2)
Sentio / Gjeng. 26/1-2015 41,7 (17) 31,6 (13) 5,4 (2) 2,5 (1) 2,5 (1) 4,0 (2) 4,2 (2) 5,0 (0) 3,1 (1) 0,0 (2)
SMI / Gjeng. 27/8-2011 31,0 (13) 28,7 (12) 15,7 (6) 4,8 (2) 2,5 (1) 2,1 (1) 3,5 (1) 0,0 (0) 4,5 (2) 7,2 (3)
SMI / Gjeng. 19/3-2011 27,0 (11) 35,2 (15) 12,0 (5) 7,8 (3) 2,2 (1) 4,1 (2) 5,3 (2) 0,0 (0) 1,5 (0) 4,9 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 43,4 21,4 8,6 3,6 4,5 2,3 2,1 7,1 7,0 0,0
2015 37,0 28,3 8,7 3,8 3,8 3,1 5,7 5,4 4,2 0,0
2011 35,4 38,3 7,7 3,1 2,6 2,8 5,0 0,0 3,9 1,4
2007 37,0 20,7 19,1 4,9 2,5 3,5 2,7 0,0 6,4 3,1
2003 36,5 17,7 18,5 10,7 2,7 3,4 1,4 0,0 7,1 1,9
1999 25,8 20,3 11,9 5,6 2,9 5,4 2,0 0,0 7,8 18,3
1995 25,5 35,0 13,4 3,9 4,8 5,7 3,1 0,0 8,6 0,0
1991 28,5 32,7 7,4 12,7 5,9 5,9 2,5 0,0 4,2 0,0
1987 36,4 31,5 13,4 5,3 3,0 4,9 3,2 0,0 2,3 0,0
1959 59,3 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 61,3 26,8 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2
1947 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 31,8
1945 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 20,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 39,1 23,0 9,0 4,3 5,3 2,3 2,0 8,0 4,9 2,0
2015 37,9 28,4 9,5 3,5 3,2 3,0 5,0 5,7 2,9 1,0
2011 36,3 35,1 9,2 3,7 1,8 3,3 3,9 0,7 4,0 1,9
2007 36,6 19,3 20,5 5,5 2,3 4,0 2,7 0,5 6,3 2,3
2003 29,7 16,9 19,4 11,1 2,4 4,3 1,5 0,4 8,9 5,4
1999 20,4 17,0 11,2 5,3 3,5 5,9 1,7 0,0 7,4 27,7
1995 28,4 32,3 14,7 5,5 5,2 6,0 1,8 0,7 5,2 0,2
1991 29,5 31,1 7,9 13,7 5,8 7,0 2,2 0,7 2,2 0,0
1987 36,3 31,6 13,8 5,3 2,8 4,9 3,0 0,0 1,9 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 32,6 21,5 10,7 7,6 7,2 2,6 4,1 4,1 6,3 3,3
2017 32,8 27,1 15,0 6,2 5,1 2,5 3,5 3,5 3,1 1,1
2013 33,8 28,9 17,0 4,8 1,6 3,6 4,8 3,0 1,1 1,5
2009 39,3 17,9 24,3 8,3 1,7 3,4 2,7 0,4 1,1 1,0
2005 36,2 14,2 26,2 10,0 2,2 4,5 4,4 0,2 1,1 1,0
2001 25,0 24,4 16,0 14,7 1,9 8,9 2,4 0,1 0,8 5,8
1997 38,3 17,6 19,1 6,4 3,5 9,9 2,8 0,2 1,8 0,5
1993 42,6 22,3 8,3 7,7 9,1 5,5 2,4 0,3 0,8 1,1
1989 35,3 28,4 15,2 9,6 2,3 5,2 2,1 0,4 0,0 1,4
1961 58,7 33,7 0,0 0,0 1,1 3,5 2,6 0,0 0,0 0,5
1957 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 2,8 0,0 0,0 30,6
1953 55,7 32,1 0,0 0,0 1,3 5,3 2,4 0,0 0,0 3,2
1949 58,4 32,7 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 5,4
1945 62,6 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 43 21.4 8.6 4.3 3.5 2.1 1.8 8.2 8.4 0
Valgting 43,6 21,4 8,6 3,3 5,0 2,4 2,2 6,5 6,3 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned