Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vinje

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 79 15,3 243 16,8 322 16,5 -10,8 16,5 4 -3
H 46 8,9 120 8,3 166 8,5 -2,9 8,5 2 -1
Frp 16 3,1 61 4,2 77 3,9 -1,4 3,9 1 0
SV 104 20,1 143 9,9 247 12,6 -0,4 12,6 3 0
Sp 227 43,9 803 55,4 1 030 52,6 13,8 52,6 14 4
KrF 28 5,4 43 3,0 71 3,6 3,6 3,6 1 1
V 17 3,3 27 1,9 44 2,2 -2,0 2,2 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
410 79,3 1 189 82,1 1 599 81,7 2,6 81,7 21 1
H+Frp+
KrF+V
107 20,7 251 17,3 358 18,2 -2,7 18,2 4 -1
Nærmest til å vinne mandat: V (10 stemmer), tape mandat: KrF (21 stemmer)
Fremmøte: 67,3 % Stemmeberettigede: 2 954 Opptalte stemmer: 1 966
Oppdatert: 12/9 kl 18:48:33 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
18:48 16,5 8,5 3,9 12,6 52,6 3,6 2,2 0,0 0,0 0,0
14:25 16,5 8,5 3,9 12,6 52,6 3,6 2,2 0,0 0,0 0,0
14:25 16,5 8,5 3,9 12,6 52,6 3,6 2,2 0,0 0,0 0,0
18:17 16,5 8,5 3,9 12,6 52,6 3,6 2,2 0,0 0,0 0,0
23:08 16,8 8,5 4,0 12,0 52,9 3,7 2,0 0,0 0,0 0,0
23:08 16,8 8,5 4,0 12,0 52,9 3,7 2,0 0,0 0,0 0,0
16:12 16,5 9,2 3,4 18,8 43,7 6,2 2,3 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,3 (7) 11,4 (3) 5,3 (1) 13,1 (3) 38,8 (10) 0,0 (0) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,1 (4) 9,8 (2) 4,5 (1) 20,8 (4) 66,2 (14) 0,0 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 12,0 (3) 10,7 (3) 5,9 (2) 11,8 (3) 47,4 (14) 1,3 (0) 1,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,8 (4) 10,3 (2) 4,5 (1) 26,6 (5) 67,1 (13) 0,0 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,1 (4) 9,6 (2) 4,1 (1) 22,1 (4) 69,4 (14) 0,0 (0) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 51,9 (13) 87,0 (18) 59,2 (17) 93,7 (18) 91,5 (18) SV, Sp
Borgerlige 20,9 (5) 17,4 (3) 19,0 (5) 17,4 (3) 16,4 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 79,1 (20) 107,1 (22) 71,2 (20) 112,5 (22) 111,6 (22) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 43,0 (11) 69,3 (14) 49,8 (14) 69,7 (13) 72,1 (14) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,3 (7) 11,4 (3) 5,3 (1) 13,1 (3) 38,8 (10) 0,0 (0) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 0 67 9
Høyre 12 1 62 33
KrF 9 2 64 56
Venstre 7 2 62 43
Sp 22 2 55 45
Ap 21 2 58 48
SV 16 2 56 63
Sum 98 11 60 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 63 11
Høyre 12 1 60 17
Venstre 10 2 64 60
Sp 20 2 56 45
Ap 23 3 57 48
SV 15 2 59 53
Sum 89 10 59 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 1 52 17
Høyre 16 0 55 38
KrF 7 2 59 57
Venstre 8 1 60 50
Sp 15 1 50 53
Ap 27 3 55 48
SV 17 3 53 35
Sum 108 11 54 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 834).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 740
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 753
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,4 %
F-2015 53,8 %
K-2015 60,0 %
S-2013 76,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jon Rikard Kleven, Sp (2015-)
Arne Vinje, SV (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Sp, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 30/7-2019 12,0 (3) 10,7 (3) 5,9 (2) 11,8 (3) 47,4 (14) 1,3 (0) 1,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,3 11,4 5,3 13,1 38,8 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0
2011 25,3 12,5 8,1 24,2 21,1 5,4 3,5 0,0 0,0 0,0
2007 28,2 5,3 11,3 27,0 19,3 6,7 2,3 0,0 0,0 0,0
2003 29,1 6,3 10,0 23,5 17,1 5,3 2,1 0,0 0,0 6,5
1999 33,1 8,0 0,0 12,9 20,8 13,7 2,7 0,0 0,0 8,8
1995 29,7 5,3 0,0 12,6 28,7 11,4 3,4 0,0 0,0 9,0
1991 31,4 8,5 0,0 19,3 29,3 8,2 3,3 0,0 0,0 0,0
1987 44,8 14,8 0,0 9,6 17,6 9,0 4,3 0,0 0,0 0,0
1983 44,6 15,6 0,0 8,5 18,1 9,0 4,1 0,0 0,0 0,0
1979 39,3 11,2 0,0 4,9 26,7 9,8 4,0 0,0 0,0 4,0
1975 38,2 0,0 0,0 8,7 31,6 13,9 0,0 0,0 0,0 7,5
1971 46,1 0,0 0,0 4,3 22,8 10,1 6,2 0,0 0,0 10,5
1967 52,1 0,0 0,0 6,1 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 30,3
1963 53,7 0,0 0,0 7,6 15,6 8,8 14,4 0,0 0,0 0,0
1959 49,7 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0
1955 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2
1951 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 47,0
1947 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 25,7 0,0 0,0 33,2
1945 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,9 9,2 6,1 8,1 37,2 3,3 2,5 4,6 1,0 0,2
2011 31,8 12,5 8,2 11,7 24,8 5,4 3,5 0,4 1,0 0,8
2007 28,1 5,3 12,6 15,1 26,9 6,5 3,0 0,0 1,6 0,8
2003 28,1 6,1 12,5 19,5 24,1 6,2 2,8 0,0 0,4 0,3
1999 32,4 8,7 7,5 12,0 22,3 11,2 3,2 0,0 1,0 1,7
1995 26,7 6,2 4,5 14,4 31,8 10,5 3,6 0,6 0,7 0,9
1991 25,1 8,7 2,1 23,9 29,4 7,8 2,7 0,1 0,3 0,0
1987 41,9 14,9 4,0 9,2 14,8 10,0 4,6 0,0 0,6 0,1
1983 43,0 17,2 1,5 9,8 14,5 9,8 3,4 0,0 0,3 0,4
1979 40,7 12,1 0,9 6,3 22,7 11,2 4,4 0,0 1,0 0,6
1975 35,9 4,6 0,7 9,7 28,5 16,2 2,4 0,0 0,0 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,7 11,2 12,8 6,0 41,2 3,0 1,4 1,8 1,8 1,2
2013 31,8 16,6 13,2 6,8 18,8 5,6 3,1 2,6 0,9 0,7
2009 35,5 7,4 17,6 9,6 20,3 5,7 2,3 0,2 0,9 0,6
2005 29,6 5,1 18,4 12,3 23,7 6,4 3,2 0,0 0,5 0,7
2001 23,5 9,5 12,6 17,3 18,0 13,9 3,0 0,0 0,6 1,6
1997 26,1 6,8 7,4 18,9 23,0 13,7 2,9 0,2 0,6 0,4
1993 25,0 6,7 2,8 16,9 35,8 10,0 2,2 0,0 0,3 0,3
1989 26,3 12,3 6,9 25,7 14,8 11,2 2,2 0,2 0,0 0,5
1985 46,2 25,3 1,0 7,1 8,5 8,2 3,3 0,0 0,2 0,1
1981 40,3 14,1 1,1 7,5 0,0 9,4 0,0 0,0 0,5 27,2
1977 43,2 5,3 0,5 6,9 27,9 11,8 0,0 0,0 0,7 3,8
1973 35,8 4,7 3,2 13,2 0,0 14,1 0,0 0,0 0,5 28,6
1969 50,0 5,6 0,0 5,4 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 25,8
1965 46,4 7,7 0,0 8,1 0,0 24,6 13,0 0,0 0,0 0,2
1961 51,0 5,4 0,0 7,7 14,0 8,8 11,8 0,0 0,0 1,3
1957 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 19,8 0,0 0,0 21,9
1953 43,6 2,8 0,0 0,0 11,4 12,6 29,3 0,0 0,0 0,3
1949 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 38,3 0,0 0,0 11,0
1945 37,0 1,2 0,0 0,0 3,5 7,7 40,6 0,0 0,0 9,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.2 10.9 4.8 19.6 29.7 0 5.8 0 0 0
Valgting 26,7 11,5 5,5 11,3 41,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned