Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tokke

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 114 35,3 341 35,7 455 35,8 -6,6 35,8 8 -1
SV 15 4,6 39 4,1 54 4,3 4,3 4,3 1 1
Sp 129 39,9 424 44,4 553 43,5 -7,9 43,5 9 -2
KrF 23 7,1 60 6,3 83 6,5 0,5 6,5 1 0
MDG 42 13,0 83 8,7 125 9,8 9,8 9,8 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
300 92,9 887 92,8 1 187 93,4 -0,4 93,4 20 0
H+Frp+
KrF+V
23 7,1 60 6,3 83 6,5 0,5 6,5 1 0
Nærmest til å vinne mandat: KrF (8 stemmer), tape mandat: SV (14 stemmer)
Fremmøte: 72,6 % Stemmeberettigede: 1 805 Opptalte stemmer: 1 279
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 35,8 0,0 0,0 4,3 43,5 6,5 0,0 9,8 0,0 0,0
14:25 35,8 0,0 0,0 4,3 43,5 6,5 0,0 9,8 0,0 0,0
17:03 35,8 0,0 0,0 4,3 43,5 6,5 0,0 9,8 0,0 0,0
17:03 35,8 0,0 0,0 4,3 43,5 6,5 0,0 9,8 0,0 0,0
00:22 36,2 0,0 0,0 4,2 43,5 6,3 0,0 9,8 0,0 0,0
21:48 36,2 0,0 0,0 4,2 43,5 6,3 0,0 9,8 0,0 0,0
15:51 36,7 0,0 0,0 4,3 39,7 6,3 0,0 13,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,5 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 51,5 (11) 6,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 31,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 87,8 (15) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 32,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,8 (0) 50,0 (11) 6,0 (1) 0,0 (0) 3,9 (1) 0,0 (0) 6,5 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,2 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 89,1 (15) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 31,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 92,1 (15) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 51,5 (11) 87,8 (15) 50,0 (11) 89,1 (15) 92,1 (15) Sp
Borgerlige 6,1 (1) 4,5 (1) 6,0 (1) 4,6 (1) 4,5 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 93,9 (20) 119,1 (20) 87,5 (20) 118,3 (20) 123,4 (20) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 57,5 (12) 92,3 (16) 56,0 (12) 93,7 (16) 96,6 (16) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,5 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 51,5 (11) 6,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 8 2 60 63
Sp 27 2 49 41
Ap 25 2 50 52
SV 13 1 56 38
MDG 16 1 47 63
Sum 89 8 51 49
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 9 2 64 33
Sp 26 2 46 42
Ap 26 2 54 50
Sum 61 6 52 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 71 30
Høyre 14 1 51 43
KrF 19 2 55 47
Sp 23 1 45 43
Ap 26 2 49 50
Sum 92 8 52 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 833).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 277
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 253
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,5 %
F-2015 64,5 %
K-2015 69,5 %
S-2013 79,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jarand Felland, Sp (2015-)
Hilde A. Vågslid, Ap (2011-2015)
Olav Urbø, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 28/6-2019 32,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,8 (0) 50,0 (11) 6,0 (1) 0,0 (0) 3,9 (1) 0,0 (0) 6,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,5 0,0 0,0 0,0 51,5 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 45,7 14,1 4,3 0,0 30,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 36,9 4,3 5,4 4,7 42,2 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 33,6 4,8 6,2 8,6 40,2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 33,9 6,0 0,0 6,6 39,9 7,4 0,0 0,0 0,0 6,2
1995 28,9 0,0 0,0 6,6 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
1991 29,6 11,3 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,4
1987 36,2 11,7 0,0 6,7 12,4 6,8 0,0 0,0 0,0 26,2
1983 48,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0
1979 47,6 12,7 0,0 2,8 15,2 10,4 0,0 0,0 0,0 11,3
1975 49,9 0,0 0,0 3,3 21,0 14,3 2,9 0,0 0,0 8,8
1971 57,2 0,0 0,0 0,0 23,7 10,7 8,5 0,0 0,0 0,1
1967 51,8 2,0 0,0 5,7 21,9 10,7 7,8 0,0 0,0 0,0
1963 57,6 2,6 0,0 3,6 18,5 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0
1959 63,4 5,1 0,0 0,0 20,5 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0
1955 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2
1951 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 30,0
1947 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 34,6
1945 65,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,8 4,7 4,9 2,0 43,4 4,6 0,9 2,6 0,7 0,4
2011 42,8 11,1 7,2 3,1 27,7 5,8 0,9 0,2 0,5 0,6
2007 35,6 4,8 8,9 4,3 37,5 6,4 1,0 0,0 0,9 0,5
2003 35,7 5,7 9,3 8,2 32,0 7,7 0,6 0,0 0,8 0,0
1999 35,8 6,7 5,6 7,4 31,0 10,0 1,3 0,0 0,7 1,4
1995 35,1 5,9 4,5 8,0 34,4 7,1 1,6 0,4 0,9 2,1
1991 33,7 11,3 2,8 16,7 24,7 8,6 1,6 0,2 0,3 0,0
1987 46,9 14,9 5,0 6,7 12,2 10,3 3,1 0,0 0,9 0,0
1983 48,4 17,5 2,0 6,0 11,6 10,7 2,0 0,0 1,2 0,7
1979 49,9 15,6 0,6 3,7 13,5 12,0 2,3 0,0 1,0 1,5
1975 47,9 10,0 0,4 4,3 17,8 14,9 3,7 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 30,2 9,7 9,9 3,1 37,3 4,6 1,4 1,5 1,0 1,3
2013 41,5 13,3 11,6 3,3 17,8 7,2 2,1 1,4 0,6 1,2
2009 41,1 7,7 14,4 4,3 22,9 6,6 1,1 0,1 1,1 0,6
2005 38,3 5,3 15,4 7,0 22,5 8,3 2,4 0,0 0,4 0,4
2001 33,0 9,6 10,7 10,4 18,6 13,9 1,7 0,0 0,3 2,0
1997 40,3 6,4 7,3 8,6 21,6 12,5 2,0 0,1 0,6 0,7
1993 34,4 5,9 3,6 12,3 31,7 9,5 1,4 0,0 0,2 1,0
1989 37,9 12,6 6,9 18,3 11,6 10,9 1,1 0,2 0,0 0,6
1985 52,6 19,8 1,2 6,2 9,0 9,4 1,1 0,0 0,4 0,4
1981 49,7 13,9 1,7 4,8 0,0 10,5 0,0 0,0 0,6 18,8
1977 50,9 6,0 1,1 3,7 21,5 13,0 0,0 0,0 0,3 3,4
1973 44,7 4,7 1,2 8,4 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 24,9
1969 54,8 5,6 0,0 2,6 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 29,0
1965 51,2 6,7 0,0 7,1 0,0 25,9 8,3 0,0 0,0 0,7
1961 59,0 7,5 0,0 3,3 13,9 9,6 5,5 0,0 0,0 1,3
1957 58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 4,9 0,0 0,0 25,6
1953 53,4 3,2 0,0 0,0 13,8 13,9 14,2 0,0 0,0 1,5
1949 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 24,1 0,0 0,0 15,3
1945 48,5 1,1 0,0 0,0 4,1 13,8 25,9 0,0 0,0 6,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 43.9 0 0 0 46.8 9.3 0 0 0 0
Valgting 42,1 0,0 0,0 0,0 52,6 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned