Poll of polls

Kommunestyrevalg: Fyresdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 97 52,2 307 53,2 404 53,6 -7,4 53,6 9 -1
H 22 11,8 71 12,3 93 12,3 12,3 12,3 2 2
Sp 67 36,0 190 32,9 257 34,1 -5,0 34,1 6 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
164 88,2 497 86,1 661 87,7 -12,4 87,7 15 -2
H+Frp+
KrF+V
22 11,8 71 12,3 93 12,3 12,3 12,3 2 2
Nærmest til å vinne mandat: H (24 stemmer), tape mandat: Sp (24 stemmer)
Fremmøte: 74,7 % Stemmeberettigede: 1 022 Opptalte stemmer: 763
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 53,6 12,3 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 53,6 12,3 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 53,6 12,3 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 53,6 12,3 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 53,6 12,3 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:01 53,6 12,3 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 13:25 53,9 12,1 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 21:22 53,9 12,1 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 10:51 53,3 10,9 0,0 0,0 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 60,9 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 39,1 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 44,9 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 66,6 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 41,6 (8) 8,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 45,4 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 41,9 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 67,6 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 45,0 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 69,9 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 60,9 (10) 44,9 (7) 41,6 (8) 41,9 (7) 45,0 (7) Ap
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 8,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 100,0 (17) 111,5 (17) 87,0 (16) 109,5 (17) 114,9 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 39,1 (7) 66,6 (10) 45,4 (8) 67,6 (10) 69,9 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 60,9 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 39,1 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 8 3 48 13
Sp 23 1 47 30
Ap 19 2 49 47
Sum 50 6 48 34
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 22 3 49 32
Ap 23 2 47 48
Sum 45 5 48 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 9 1 57 33
Ap 13 2 54 46
Bygdelista 14 1 43 43
Sum 36 4 51 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 831).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 322
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,1 %
F-2015 55,9 %
K-2015 64,5 %
S-2013 75,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Erik Skjervagen, Ap (2019-)
Erik Skjervagen, Ap (2015-2019)
Siw Berve, Ap (2011-2015)
Bjørn Fredrik Nome, Sp (2007-2011)

Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2015-2019 Ap
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 3/7-2019 41,6 (8) 8,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 45,4 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 60,9 0,0 0,0 0,0 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 57,9 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6
2007 29,4 0,0 0,0 0,0 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
2003 34,4 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 40,9
1999 40,9 0,0 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7
1995 53,7 0,0 0,0 6,5 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 41,8 8,8 0,0 15,3 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
1987 58,4 10,9 0,0 0,0 16,5 7,6 6,6 0,0 0,0 0,0
1983 59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 1,3 32,9
1979 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 6,1 0,0 0,0 25,6
1975 56,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 31,0
1971 63,8 0,0 0,0 0,0 17,4 8,5 10,3 0,0 0,0 0,0
1967 62,2 0,0 0,0 2,4 15,6 8,3 11,5 0,0 0,0 0,0
1963 63,9 0,0 0,0 2,3 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 26,5
1959 65,3 0,0 0,0 0,0 15,1 10,6 9,0 0,0 0,0 0,0
1955 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 31,6
1951 65,8 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0
1947 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1
1945 69,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,5 6,7 5,8 1,1 33,2 3,3 1,2 5,1 0,7 0,5
2011 41,9 9,7 6,2 3,3 29,4 4,1 2,7 1,1 0,3 1,3
2007 31,4 4,9 12,0 5,0 38,5 3,4 3,2 0,0 0,8 0,8
2003 35,5 3,4 10,9 9,3 35,3 2,7 2,2 0,0 0,2 0,5
1999 38,2 7,0 7,3 5,2 31,3 7,1 2,1 0,0 1,0 0,7
1995 43,8 3,3 5,2 6,8 30,0 5,9 2,4 0,8 0,5 1,3
1991 38,2 5,2 3,7 18,3 23,5 7,4 3,3 0,0 0,3 0,0
1987 56,8 8,7 3,7 3,2 13,7 8,4 5,2 0,0 0,1 0,1
1983 57,9 11,1 1,8 2,0 12,8 7,6 5,6 0,0 0,7 0,5
1979 56,9 10,9 0,2 1,1 14,3 10,1 5,3 0,0 0,5 0,6
1975 55,5 3,7 1,0 2,6 19,5 11,4 5,1 0,0 0,0 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,4 8,7 10,4 1,5 40,6 1,7 0,8 1,7 0,8 1,2
2013 39,4 18,7 10,2 2,1 19,9 3,5 3,2 2,1 0,3 0,6
2009 41,9 7,4 15,3 3,3 23,9 5,0 1,7 0,0 0,7 1,0
2005 40,1 3,3 17,4 5,8 20,8 5,8 5,0 0,0 0,1 1,6
2001 34,0 5,4 10,6 10,7 23,3 10,3 1,9 0,0 0,3 3,5
1997 40,6 4,8 7,1 7,7 23,9 11,6 2,7 0,0 0,6 1,0
1993 39,4 4,6 2,4 12,9 28,9 9,0 1,9 0,0 0,1 0,6
1989 37,6 7,2 8,0 20,3 14,1 9,3 2,5 0,3 0,0 0,8
1985 58,8 16,4 1,2 2,8 9,2 7,4 3,3 0,0 0,5 0,4
1981 57,3 14,5 0,6 1,7 0,0 8,0 0,0 0,0 0,8 17,2
1977 59,4 6,4 0,8 2,1 16,2 10,5 0,0 0,0 0,8 3,8
1973 54,8 6,1 2,3 4,9 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 19,8
1969 62,6 4,4 0,0 1,3 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 18,5
1965 60,6 4,0 0,0 3,0 0,0 21,7 10,5 0,0 0,0 0,2
1961 63,6 4,3 0,0 1,2 11,4 10,3 8,6 0,0 0,0 0,7
1957 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,8 0,0 0,0 15,0
1953 63,3 0,9 0,0 0,0 11,3 8,3 15,8 0,0 0,0 0,4
1949 59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 22,7 0,0 0,0 12,7
1945 63,7 1,3 0,0 0,0 6,4 5,7 19,3 0,0 0,0 3,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 58.4 0 0 0 41.6 0 0 0 0 0
Valgting 61,7 0,0 0,0 0,0 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned