Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nissedal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 127 47,4 197 33,8 324 38,3 -2,1 38,3 7 0
H 22 8,2 60 10,3 82 9,7 2,0 9,7 2 1
Frp 15 5,6 17 2,9 32 3,8 -3,4 3,8 0 -1
Sp 72 26,9 245 42,1 317 37,5 10,4 37,5 6 1
KrF 32 11,9 58 10,0 90 10,7 -6,9 10,7 2 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
199 74,3 442 75,9 641 75,8 8,3 75,8 13 1
H+Frp+
KrF+V
69 25,7 135 23,2 204 24,2 -8,3 24,2 4 -1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (3 stemmer), tape mandat: Ap (7 stemmer)
Fremmøte: 74,6 % Stemmeberettigede: 1 145 Opptalte stemmer: 850
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 38,3 9,7 3,8 0,0 37,5 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 38,3 9,7 3,8 0,0 37,5 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
17:11 38,3 9,7 3,8 0,0 37,5 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
17:11 38,3 9,7 3,8 0,0 37,5 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
22:53 38,3 9,8 3,7 0,0 37,7 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0
22:53 38,3 9,8 3,7 0,0 37,7 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0
15:15 48,3 8,4 5,5 0,0 26,1 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,4 (7) 7,7 (1) 7,2 (1) 0,0 (0) 27,2 (5) 17,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 29,7 (5) 6,7 (1) 6,2 (1) 0,0 (0) 46,3 (8) 13,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 39,5 (7) 9,2 (2) 5,6 (1) 0,0 (0) 27,3 (5) 13,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,3 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,8 (5) 7,0 (1) 6,2 (1) 0,0 (0) 47,0 (8) 13,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 29,8 (5) 6,5 (1) 5,6 (1) 0,0 (0) 48,6 (8) 12,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 65,1 (11) 48,9 (8) 58,1 (11) 47,2 (8) 48,3 (8) Ap, KrF, Frp
Borgerlige 32,4 (5) 25,9 (4) 27,8 (6) 26,4 (4) 25,0 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 67,6 (12) 76,0 (13) 66,8 (12) 74,8 (13) 78,4 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 44,7 (8) 59,3 (10) 40,3 (8) 60,2 (10) 61,5 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,4 (7) 7,7 (1) 7,2 (1) 0,0 (0) 27,2 (5) 17,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 2 69 25
Høyre 11 1 50 27
KrF 10 2 51 40
Sp 23 1 41 57
Ap 22 2 50 45
Sum 78 8 50 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 64 30
Høyre 10 0 51 30
KrF 11 1 54 45
Sp 20 2 40 40
Ap 18 2 49 44
Sum 69 7 50 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 56 20
Høyre 13 1 49 31
KrF 13 4 49 54
Sp 12 3 40 50
Ap 13 2 47 46
Sum 61 14 48 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 830).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 429
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 777
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,5 %
F-2015 62,0 %
K-2015 68,0 %
S-2013 79,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Halvor Homme, Ap (2011-)
Anne-Nora Oma Dahle, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 2/7-2019 39,5 (7) 9,2 (2) 5,6 (1) 0,0 (0) 27,3 (5) 13,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,4 7,7 7,2 0,0 27,2 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 30,5 10,0 11,0 0,0 28,2 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 24,6 8,2 12,6 0,0 22,1 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 25,9 9,2 12,1 10,1 18,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 41,0 14,2 0,0 0,0 18,5 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 37,1 10,8 0,0 0,0 22,2 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 40,9 8,0 0,0 0,0 31,4 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 45,2 10,1 0,0 0,0 19,4 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 37,1 11,0 2,4 7,9 11,1 24,0 6,4 0,0 0,0 0,0
1979 42,9 11,4 0,0 0,0 11,3 27,5 6,9 0,0 0,0 0,0
1975 42,8 5,2 0,0 0,0 17,4 26,9 7,7 0,0 0,0 0,1
1971 38,6 3,1 0,0 0,0 16,2 18,2 12,8 0,0 0,0 11,1
1967 38,3 4,3 0,0 0,0 13,2 14,4 20,9 0,0 0,0 8,9
1963 46,3 0,0 0,0 0,0 18,9 16,2 18,6 0,0 0,0 0,0
1959 45,9 0,0 0,0 0,0 15,6 15,3 23,2 0,0 0,0 0,0
1955 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3
1951 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6
1947 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 41,7 0,0 0,0 0,0
1945 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,3 8,2 9,6 1,1 25,8 16,5 0,4 3,0 0,3 0,8
2011 31,0 11,8 11,1 1,7 22,5 18,1 1,6 0,5 0,5 1,2
2007 28,6 6,3 16,3 2,9 17,2 25,7 1,6 0,0 0,6 0,7
2003 29,2 7,8 13,7 9,0 16,4 22,1 1,3 0,0 0,3 0,3
1999 34,2 8,1 6,5 3,8 15,0 29,9 1,5 0,0 0,4 0,5
1995 33,0 7,2 5,2 2,4 19,2 27,8 2,0 1,9 0,4 0,9
1991 33,5 7,3 3,0 8,1 25,8 20,2 1,2 0,6 0,2 0,0
1987 40,9 11,3 4,0 2,7 13,3 25,0 2,4 0,0 0,2 0,2
1983 39,3 12,2 3,1 5,0 11,2 24,4 4,3 0,0 0,2 0,2
1979 39,5 12,4 1,6 1,0 8,2 31,3 5,6 0,0 0,0 0,4
1975 37,7 5,7 1,7 2,9 13,6 30,5 6,2 0,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,9 14,5 14,4 2,6 24,0 12,8 1,5 2,1 0,8 1,4
2013 32,6 14,6 17,2 0,9 11,8 17,2 2,1 1,9 0,2 1,6
2009 35,0 9,8 21,4 3,3 9,9 17,9 1,8 0,2 0,2 0,6
2005 32,9 6,3 17,8 4,8 11,2 22,1 3,2 0,0 1,0 0,6
2001 26,6 9,7 13,0 8,2 10,5 28,1 2,3 0,0 0,5 1,2
1997 32,8 6,5 10,3 5,9 16,4 24,4 2,3 0,3 0,7 0,3
1993 32,7 5,4 4,2 5,5 26,0 23,2 2,1 0,0 0,1 0,8
1989 32,8 9,1 9,2 11,5 11,0 23,5 2,4 0,3 0,0 0,2
1985 44,1 17,1 2,1 2,5 9,9 21,6 2,1 0,0 0,1 0,3
1981 40,4 15,5 1,1 2,5 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 15,0
1977 41,6 10,8 1,4 1,9 12,3 28,1 0,0 0,0 0,0 4,0
1973 38,1 4,7 3,3 4,7 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 23,9
1969 45,4 6,3 0,0 2,1 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 29,1
1965 43,4 9,0 0,0 3,0 0,0 29,3 15,0 0,0 0,0 0,4
1961 48,4 6,5 0,0 1,4 11,6 18,6 12,9 0,0 0,0 0,7
1957 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 12,9 0,0 0,0 21,1
1953 47,6 3,1 0,0 0,0 11,7 18,6 17,0 0,0 0,0 2,0
1949 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 28,5 0,0 0,0 10,4
1945 51,2 1,2 0,0 0,0 5,1 11,2 31,1 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 46.2 9.1 5.9 0 19.4 19.4 0 0 0 0
Valgting 38,6 7,3 7,6 0,0 29,6 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned