Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kviteseid

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 107 33,4 352 36,9 459 36,6 -5,5 36,6 6 -3
H 35 10,9 72 7,5 107 8,5 -0,9 8,5 2 0
Sp 97 30,3 322 33,7 419 33,4 9,9 33,4 6 1
KrF 49 15,3 113 11,8 162 12,9 -1,0 12,9 2 -1
V 12 3,8 15 1,6 27 2,2 -4,8 2,2 0 -1
MDG 20 6,3 61 6,4 81 6,5 2,4 6,5 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
224 70,0 735 77,0 959 76,5 6,8 76,5 13 -2
H+Frp+
KrF+V
96 30,0 200 20,9 296 23,6 -6,7 23,6 4 -2
Nærmest til å vinne mandat: Ap (5 stemmer), tape mandat: H (2 stemmer)
Fremmøte: 65,0 % Stemmeberettigede: 1 989 Opptalte stemmer: 1 275
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 36,6 8,5 0,0 0,0 33,4 12,9 2,2 6,5 0,0 0,0
14:25 36,6 8,5 0,0 0,0 33,4 12,9 2,2 6,5 0,0 0,0
17:48 36,6 8,5 0,0 0,0 33,4 12,9 2,2 6,5 0,0 0,0
17:48 36,6 8,5 0,0 0,0 33,4 12,9 2,2 6,5 0,0 0,0
23:36 37,2 8,2 0,0 0,0 33,5 12,6 2,0 6,5 0,0 0,0
23:36 37,2 8,2 0,0 0,0 33,5 12,6 2,0 6,5 0,0 0,0
18:41 35,2 9,8 0,0 0,0 30,7 14,4 3,4 6,4 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,1 (9) 9,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,5 (5) 13,9 (3) 7,0 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 31,0 (5) 8,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 40,1 (7) 10,4 (2) 5,1 (1) 7,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 32,3 (7) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,7 (8) 14,6 (3) 7,1 (1) 3,6 (1) 0,0 (0) 2,4 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,0 (5) 8,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 40,7 (7) 10,5 (2) 4,3 (1) 8,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 31,0 (5) 8,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 42,0 (7) 10,3 (2) 4,5 (1) 7,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 63,0 (13) 46,5 (8) 54,0 (11) 43,8 (8) 45,8 (8) Ap, V, KrF
Borgerlige 30,4 (6) 23,7 (4) 25,8 (5) 23,4 (4) 22,8 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 69,6 (15) 78,1 (13) 71,6 (16) 78,0 (13) 80,2 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 44,4 (9) 55,6 (10) 57,4 (12) 55,5 (10) 56,8 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,1 (9) 9,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,5 (5) 13,9 (3) 7,0 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 13 2 49 23
KrF 17 2 55 53
Venstre 7 2 41 57
Sp 14 2 51 36
Ap 14 3 51 57
MDG 9 2 56 22
Sum 74 13 51 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 4 51 33
KrF 17 2 53 35
Venstre 14 2 51 36
Sp 16 4 49 31
Ap 19 3 50 47
Miljøpartiet Dei Grøne 9 2 54 33
Sum 87 17 51 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 4 46 29
KrF 18 3 53 39
Venstre 16 2 53 44
Sp 15 3 52 27
Ap 23 3 47 48
Sum 89 15 50 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 829).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 490
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 162
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 71,2 %
F-2015 52,5 %
K-2015 57,6 %
S-2013 73,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 21 til 17. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Tarjei Gjelstad, Ap (2015-)
Torstein Tveito, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 4/7-2019 32,3 (7) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,7 (8) 14,6 (3) 7,1 (1) 3,6 (1) 0,0 (0) 2,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,1 9,5 0,0 0,0 23,5 13,9 7,0 4,0 0,0 0,0
2011 34,3 13,2 0,0 0,0 32,9 12,2 7,5 0,0 0,0 0,0
2007 28,5 10,7 0,0 0,0 38,4 14,6 7,9 0,0 0,0 0,0
2003 30,8 11,6 0,0 0,0 36,7 15,5 5,4 0,0 0,0 0,0
1999 37,5 12,1 0,0 0,0 28,6 15,3 6,5 0,0 0,0 0,0
1995 28,9 8,6 0,0 0,0 44,2 13,7 4,6 0,0 0,0 0,0
1991 33,4 9,0 0,0 9,4 31,2 13,4 3,6 0,0 0,0 0,0
1987 46,4 13,3 0,0 4,8 15,5 16,2 3,9 0,0 0,0 0,0
1983 43,6 13,8 0,0 4,3 17,4 15,3 5,7 0,0 0,0 0,0
1979 41,4 16,6 0,0 3,2 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 23,0
1975 42,3 0,0 0,0 5,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 33,5
1971 49,7 3,3 0,0 0,0 21,0 17,4 8,6 0,0 0,0 0,0
1967 49,4 5,2 0,0 2,5 19,8 13,6 9,5 0,0 0,0 0,0
1963 51,1 5,3 0,0 0,0 21,1 9,8 12,6 0,0 0,0 0,0
1959 51,9 3,4 0,0 0,0 22,0 10,4 12,2 0,0 0,0 0,0
1955 46,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 41,3
1951 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9
1947 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8
1945 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 37,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,8 9,8 5,3 2,2 28,1 13,0 4,2 5,2 1,0 0,3
2011 33,1 14,5 6,1 3,2 24,4 12,4 3,9 0,4 1,2 0,9
2007 29,2 7,1 10,2 4,4 29,7 14,5 3,3 0,0 1,0 0,5
2003 29,3 6,8 9,0 7,3 29,4 15,2 2,2 0,0 0,6 0,4
1999 31,5 9,1 7,7 5,1 25,0 15,7 4,0 0,0 1,1 0,8
1995 32,0 7,3 5,2 4,5 30,1 14,1 3,1 0,8 0,7 2,2
1991 30,7 9,3 3,5 11,3 27,2 14,1 2,9 0,3 0,6 0,0
1987 44,4 13,3 5,9 4,2 14,0 13,8 3,9 0,0 0,4 0,2
1983 44,4 16,0 2,2 4,1 13,6 14,2 5,0 0,0 0,1 0,5
1979 41,4 16,7 0,6 2,9 16,6 15,7 5,8 0,0 0,1 0,3
1975 42,4 6,3 0,8 5,0 18,8 19,4 6,3 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,8 13,6 13,9 3,6 26,4 10,6 2,8 3,3 1,4 0,7
2013 32,6 16,3 14,8 2,9 15,2 11,5 2,9 1,9 0,6 1,3
2009 34,8 9,8 16,4 4,3 17,4 12,1 3,1 0,1 1,2 0,7
2005 31,8 6,1 15,0 5,7 21,4 13,5 4,5 0,0 0,9 1,1
2001 24,0 9,5 12,6 10,4 18,1 19,9 2,8 0,0 0,3 2,3
1997 30,7 7,6 9,2 7,7 21,9 19,0 2,9 0,2 0,2 0,6
1993 30,5 6,4 4,2 8,5 33,2 13,7 2,2 0,0 0,1 1,1
1989 33,4 12,5 9,9 13,1 12,3 15,1 2,7 0,3 0,0 0,7
1985 47,9 22,8 1,9 4,3 8,5 12,0 2,1 0,0 0,1 0,4
1981 42,2 17,0 1,4 4,7 0,0 14,7 0,0 0,0 0,2 19,8
1977 43,9 9,8 0,8 3,9 19,6 16,3 0,0 0,0 0,2 5,6
1973 38,6 6,4 2,2 7,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,1 24,1
1969 50,1 7,5 0,0 2,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 29,8
1965 48,7 9,1 0,0 5,0 0,0 27,7 9,2 0,0 0,0 0,2
1961 51,0 7,7 0,0 2,9 19,1 11,0 7,9 0,0 0,0 0,5
1957 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 8,1 0,0 0,0 24,7
1953 47,2 4,5 0,0 0,0 15,3 13,4 18,8 0,0 0,0 0,6
1949 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 30,8 0,0 0,0 15,8
1945 46,8 4,5 0,0 0,0 6,0 11,9 23,6 0,0 0,0 7,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 37.8 6.9 0 0 13.8 25 10.6 5.9 0 0
Valgting 42,9 10,0 0,0 0,0 25,4 11,8 6,3 3,7 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned