Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Seljord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 79 17,1 183 16,4 262 16,7 -11,9 16,7 3 -3
H 82 17,7 207 18,5 289 18,5 -2,9 18,5 3 -2
Frp 58 12,6 105 9,4 163 10,4 3,8 10,4 2 1
Sp 194 42,0 494 44,2 688 43,9 16,8 43,9 7 1
V 7 1,5 18 1,6 25 1,6 -2,1 1,6 0 -1
MDG 42 9,1 97 8,7 139 8,9 2,4 8,9 2 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
315 68,2 774 69,3 1 089 69,5 7,3 69,5 12 -1
H+Frp+
KrF+V
147 31,8 330 29,5 477 30,5 -1,2 30,5 5 -2
Nærmest til å vinne mandat: Sp (7 stemmer), tape mandat: MDG (2 stemmer)
Fremmøte: 68,5 % Stemmeberettigede: 2 318 Opptalte stemmer: 1 579
Oppdatert: 13/9 kl 09:44:09 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
09:44 16,7 18,5 10,4 0,0 43,9 0,0 1,6 8,9 0,0 0,0
14:25 16,7 18,5 10,4 0,0 43,9 0,0 1,6 8,9 0,0 0,0
14:25 16,7 18,5 10,4 0,0 43,9 0,0 1,6 8,9 0,0 0,0
16:08 17,0 18,5 10,3 0,0 43,9 0,0 1,6 8,8 0,0 0,0
16:08 17,0 18,5 10,3 0,0 43,9 0,0 1,6 8,8 0,0 0,0
22:27 17,0 18,6 10,4 0,0 43,7 0,0 1,6 8,8 0,0 0,0
20:42 14,0 14,1 9,7 0,0 52,9 0,0 1,2 8,2 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,6 (6) 21,4 (5) 6,7 (1) 0,0 (0) 27,1 (6) 6,0 (1) 3,7 (1) 6,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,0 (3) 18,5 (3) 5,7 (1) 0,0 (0) 46,3 (7) 4,5 (1) 2,7 (0) 11,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 24,3 (6) 19,4 (4) 5,8 (1) 0,0 (0) 37,2 (9) 0,0 (0) 1,9 (0) 4,6 (1) 0,0 (0) 6,8 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,7 (3) 19,4 (3) 5,7 (1) 0,0 (0) 46,9 (7) 4,5 (1) 2,3 (0) 13,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,1 (3) 18,1 (3) 5,2 (1) 0,0 (0) 48,5 (8) 4,4 (0) 2,4 (0) 11,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 56,0 (12) 44,0 (7) 43,7 (10) 43,6 (7) 43,6 (6) Ap, KrF, H
Borgerlige 37,8 (8) 31,4 (5) 27,1 (5) 31,9 (5) 30,1 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 62,2 (13) 78,5 (12) 66,1 (16) 79,9 (12) 81,2 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 36,9 (8) 53,5 (8) 39,1 (9) 53,7 (8) 55,3 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,6 (6) 21,4 (5) 6,7 (1) 0,0 (0) 27,1 (6) 6,0 (1) 3,7 (1) 6,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 0 42 38
Høyre 16 2 52 50
Venstre 7 1 54 57
Sp 23 1 41 48
Ap 13 3 51 46
MDG 11 2 49 36
Sum 78 9 47 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 46 22
Høyre 19 2 46 32
KrF 12 3 50 58
Venstre 8 1 55 38
Sp 27 1 43 37
Ap 20 3 47 50
Miljøpartiet Dei Grøne 8 2 54 25
Sum 103 14 47 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 3 46 20
Høyre 15 2 43 53
KrF 9 2 42 33
Venstre 10 2 61 60
Sp 16 4 44 50
Ap 15 2 47 47
SV 12 2 52 67
Sum 87 17 47 48
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 828).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 953
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 427
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,0 %
F-2015 54,9 %
K-2015 60,6 %
S-2013 77,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 21 til 17. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Halvdan Haugan, Ap (2015-)
Solveig Sundbø Abrahamsen, H (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 1/7-2019 24,3 (6) 19,4 (4) 5,8 (1) 0,0 (0) 37,2 (9) 0,0 (0) 1,9 (0) 4,6 (1) 0,0 (0) 6,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,6 21,4 6,7 0,0 27,1 6,0 3,7 6,5 0,0 0,0
2011 20,7 38,3 8,7 4,8 9,9 12,0 5,7 0,0 0,0 0,0
2007 27,1 17,0 13,0 7,9 13,2 14,9 6,9 0,0 0,0 0,0
2003 20,9 21,6 13,0 12,9 17,1 9,4 5,2 0,0 0,0 0,0
1999 24,0 26,2 0,0 10,7 22,0 13,5 3,7 0,0 0,0 0,0
1995 27,6 14,9 0,0 8,3 33,9 10,7 4,7 0,0 0,0 0,0
1991 34,1 11,7 0,0 11,3 25,2 9,6 6,1 0,0 1,9 0,0
1987 39,5 17,9 0,0 6,0 10,5 12,6 13,5 0,0 0,0 0,0
1983 38,0 17,7 0,0 9,1 10,8 14,9 9,6 0,0 0,0 0,0
1979 32,7 19,5 0,0 8,6 12,1 18,4 8,8 0,0 0,0 0,0
1975 34,8 0,0 0,0 4,1 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 38,1
1971 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6
1967 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,7
1963 47,1 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5
1959 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,8
1955 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3
1951 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2
1947 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 50,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,9 19,9 7,5 2,2 26,5 5,5 3,1 4,7 1,2 1,5
2011 25,3 26,6 10,2 3,3 15,8 9,7 4,6 0,6 2,4 1,4
2007 20,9 12,1 12,0 5,6 29,6 12,9 4,5 0,0 1,5 0,8
2003 20,5 14,9 13,9 11,1 24,4 10,3 3,4 0,0 0,9 0,6
1999 22,9 18,7 7,5 8,5 20,7 14,7 3,8 0,0 1,6 1,7
1995 28,2 10,7 6,5 7,5 29,3 10,2 3,7 1,1 1,2 1,5
1991 28,9 11,0 2,5 12,4 28,6 10,2 4,7 0,4 1,2 0,0
1987 40,4 17,4 4,0 5,3 10,3 13,4 7,8 0,0 1,1 0,3
1983 38,7 19,2 1,7 7,3 10,4 14,8 6,7 0,0 0,7 0,5
1979 34,0 19,3 0,4 5,5 12,2 19,4 7,8 0,0 0,7 0,7
1975 35,7 8,0 1,3 4,7 17,9 24,2 6,6 0,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,5 19,7 15,5 4,1 26,6 3,6 2,6 2,7 1,2 1,4
2013 29,5 22,8 15,8 2,9 12,0 7,2 3,2 3,3 0,7 2,7
2009 33,1 13,1 20,7 5,9 13,2 9,0 3,2 0,3 1,2 0,4
2005 26,9 8,9 21,1 8,1 16,6 10,8 5,7 0,0 0,7 1,2
2001 19,7 14,4 15,2 12,0 14,7 17,6 4,0 0,0 0,5 1,9
1997 28,0 7,7 11,4 8,4 19,5 19,4 3,9 0,4 0,7 0,7
1993 26,3 6,4 5,2 10,5 34,7 12,3 3,0 0,0 0,2 1,4
1989 33,9 14,1 11,4 11,2 10,2 13,7 4,1 0,6 0,0 0,9
1985 45,2 24,4 1,4 5,2 7,4 11,8 3,5 0,0 0,4 0,7
1981 37,6 19,6 1,3 6,9 0,0 15,5 0,0 0,0 0,6 18,7
1977 40,0 11,9 0,9 4,2 16,5 21,2 0,0 0,0 0,2 5,2
1973 32,6 6,2 3,0 6,9 0,0 23,2 0,0 0,0 0,2 27,8
1969 47,7 6,1 0,0 2,4 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 29,6
1965 45,2 9,4 0,0 3,8 0,0 28,9 12,4 0,0 0,0 0,2
1961 47,5 5,1 0,0 2,4 18,3 14,3 11,8 0,0 0,0 0,5
1957 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 13,3 0,0 0,0 21,8
1953 45,9 3,2 0,0 0,0 14,1 17,2 18,6 0,0 0,0 1,0
1949 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 30,1 0,0 0,0 13,9
1945 40,0 2,4 0,0 0,0 6,8 23,9 25,0 0,0 0,0 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 31.4 15.3 10.2 0 20.3 6.4 5.9 10.6 0 0
Valgting 28,0 22,6 6,0 0,0 28,5 6,0 3,3 5,7 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned