Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hjartdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 72 41,1 350 47,1 422 46,9 8,6 46,9 8 1
Sp 81 46,3 315 42,4 396 44,0 7,9 44,0 7 1
KrF 22 12,6 59 7,9 81 9,0 -1,9 9,0 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
153 87,4 665 89,5 818 90,9 16,5 90,9 15 2
H+Frp+
KrF+V
22 12,6 59 7,9 81 9,0 -1,9 9,0 2 0
Nærmest til å vinne mandat: Sp (9 stemmer), tape mandat: KrF (2 stemmer)
Fremmøte: 73,9 % Stemmeberettigede: 1 247 Opptalte stemmer: 918
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 46,9 0,0 0,0 0,0 44,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 46,9 0,0 0,0 0,0 44,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10:51 46,9 0,0 0,0 0,0 44,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17:04 46,9 0,0 0,0 0,0 44,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15:25 47,7 0,0 0,0 0,0 43,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
15:25 47,7 0,0 0,0 0,0 43,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
22:40 47,7 0,0 0,0 0,0 43,4 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
18:18 44,3 0,0 0,0 0,0 43,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,4 (7) 14,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 36,1 (6) 10,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 28,2 (4) 12,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 61,6 (10) 8,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 36,3 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 40,9 (8) 6,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,4 (4) 13,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 62,5 (10) 8,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 28,3 (4) 12,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 64,6 (10) 8,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 49,3 (9) 36,4 (5) 42,5 (9) 34,6 (5) 36,4 (5) Ap, KrF
Borgerlige 25,5 (4) 20,8 (3) 6,2 (1) 21,4 (3) 20,4 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 74,5 (13) 89,8 (14) 77,2 (16) 88,9 (14) 92,9 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 47,1 (8) 69,8 (11) 47,1 (9) 70,7 (11) 72,7 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,4 (7) 14,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 36,1 (6) 10,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 9 3 51 22
Sp 17 3 45 53
Ap 22 2 45 50
Sum 48 8 46 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 14 1 61 21
KrF 18 3 44 39
Sp 17 3 57 35
Ap 23 4 42 48
Sum 72 11 50 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 17 2 46 53
Sp 18 3 53 44
Ap 19 4 47 53
Sum 54 9 49 50
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 827).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 609
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 886
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,9 %
F-2015 66,7 %
K-2015 70,5 %
S-2013 74,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Bengt Halvard Odden, Ap (2015-)
Sven Tore Løkslid, Ap (2011-2015)
Olav Tho, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Ap
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 24/6-2019 36,3 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 40,9 (8) 6,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,4 14,6 0,0 0,0 36,1 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 66,2 0,0 0,0 0,0 19,5 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 43,8 0,0 0,0 0,0 35,7 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 32,5 0,0 0,0 0,0 34,9 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 32,2 0,0 0,0 0,0 39,4 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 31,1 6,0 0,0 0,0 50,1 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 37,3 11,5 0,0 0,0 37,9 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 45,6 14,7 0,0 0,0 19,3 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 43,0 11,5 0,0 0,0 26,3 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 38,8 11,3 0,0 0,0 29,3 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 42,0
1971 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1
1967 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5
1963 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6
1959 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9
1955 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7
1951 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
1947 22,9 0,0 0,0 0,0 49,7 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1945 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 46,8 6,6 3,9 0,6 30,4 7,0 1,0 2,4 1,0 0,4
2011 45,5 8,6 5,3 1,1 22,2 13,0 1,9 1,0 0,6 0,8
2007 30,7 4,2 12,2 2,2 30,2 15,9 2,8 0,0 1,4 0,4
2003 32,1 3,2 10,8 7,0 27,6 15,9 1,7 0,0 0,8 0,8
1999 28,0 4,7 6,9 3,7 34,0 18,9 1,4 0,0 1,2 1,1
1995 26,7 6,7 6,7 3,1 37,8 13,1 1,9 0,5 2,0 1,4
1991 34,5 9,1 4,2 6,8 28,7 14,0 1,4 0,3 1,0 0,0
1987 41,3 13,4 6,3 2,1 17,1 16,3 2,7 0,0 0,7 0,1
1983 41,8 14,5 1,2 1,6 19,8 17,0 3,1 0,0 0,4 0,4
1979 37,2 12,9 1,1 1,2 25,9 19,8 1,1 0,0 0,4 0,3
1975 37,1 4,4 1,1 2,1 30,1 22,5 2,0 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,8 11,4 16,1 1,4 35,2 6,6 0,4 0,9 1,1 1,2
2013 39,0 12,1 12,4 1,6 18,8 11,2 1,7 1,7 0,2 1,2
2009 39,1 6,7 17,1 3,1 17,8 11,5 2,9 0,2 0,9 0,7
2005 32,5 4,6 13,2 3,1 30,7 12,3 2,1 0,0 0,2 1,3
2001 27,0 7,1 15,3 9,7 16,2 20,0 1,5 0,0 0,5 2,7
1997 33,8 3,6 10,4 3,2 23,9 20,6 2,5 0,1 1,2 0,7
1993 30,1 3,1 6,0 5,1 39,0 14,3 0,8 0,0 0,5 1,1
1989 36,7 11,7 8,6 7,5 15,6 17,3 1,1 0,3 0,0 1,2
1985 47,4 18,5 0,8 1,6 15,0 14,4 2,1 0,0 0,0 0,2
1981 39,0 17,5 0,7 1,3 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 21,9
1977 41,7 5,8 0,3 1,5 28,5 20,1 0,0 0,0 0,1 1,9
1973 33,3 4,8 3,9 5,5 0,0 24,1 0,0 0,0 0,2 28,2
1969 43,5 10,4 0,0 1,6 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 37,2
1965 41,2 15,6 0,0 2,1 0,0 34,6 6,4 0,0 0,0 0,1
1961 45,2 14,9 0,0 1,5 15,0 18,1 4,8 0,0 0,0 0,4
1957 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 5,4 0,0 0,0 31,3
1953 40,6 4,4 0,0 0,0 29,8 18,7 6,1 0,0 0,0 0,4
1949 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 8,7 0,0 0,0 28,9
1945 43,8 2,6 0,0 0,0 25,9 18,6 7,7 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.7 16.7 0 0 31.3 13.3 0 0 0 0
Valgting 38,3 14,1 0,0 0,0 37,1 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned