Poll of polls

Kommunestyrevalg: Tinn

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 218 23,4 498 22,7 716 23,2 4,4 23,2 6 1
H 222 23,8 523 23,8 745 24,2 -1,4 24,2 6 0
Frp 35 3,8 80 3,6 115 3,7 3,7 3,7 1 1
SV 195 20,9 359 16,3 554 18,0 9,1 18,0 5 3
Sp 242 26,0 632 28,8 874 28,4 -13,5 28,4 7 -4
V 19 2,0 59 2,7 78 2,5 0,6 2,5 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
655 70,4 1 489 67,8 2 144 69,6 0,0 69,6 18 0
H+Frp+
KrF+V
276 29,6 662 30,1 938 30,4 2,9 30,4 7 1
Nærmest til å vinne mandat: V (9 stemmer), tape mandat: SV (30 stemmer)
Fremmøte: 66,4 % Stemmeberettigede: 4 708 Opptalte stemmer: 3 128
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 23,2 24,2 3,7 18,0 28,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 23,2 24,2 3,7 18,0 28,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 23,2 24,2 3,7 18,0 28,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 23,2 24,2 3,7 18,0 28,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 23,2 24,2 3,7 18,0 28,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
12/9 - 10:01 23,2 24,2 3,7 18,0 28,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:53 23,2 24,2 3,7 18,0 28,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
10/9 - 01:53 23,5 24,2 3,8 17,7 28,2 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
9/9 - 22:28 23,5 24,2 3,7 17,8 28,3 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
9/9 - 16:47 24,3 24,1 3,9 20,3 25,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,9 (5) 25,6 (6) 0,0 (0) 8,9 (2) 41,9 (11) 0,0 (0) 1,9 (0) 2,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 13,9 (3) 22,2 (4) 0,0 (0) 14,2 (3) 71,5 (14) 0,0 (0) 1,4 (0) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 18,4 (5) 21,8 (6) 1,2 (0) 14,6 (4) 31,8 (8) 0,0 (0) 6,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 13,0 (3) 23,2 (4) 0,0 (0) 18,1 (3) 72,5 (14) 0,0 (0) 1,2 (0) 5,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 13,9 (3) 21,7 (4) 0,0 (0) 15,0 (3) 75,0 (14) 0,0 (0) 1,3 (0) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 53,6 (14) 90,6 (18) 46,4 (12) 96,4 (18) 95,0 (18) SV, Sp, MDG
Borgerlige 27,5 (6) 23,6 (4) 29,2 (8) 24,4 (4) 23,0 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 72,5 (19) 104,5 (21) 64,8 (17) 109,4 (21) 108,9 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 43,8 (11) 72,9 (14) 38,0 (10) 73,7 (14) 76,3 (14) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,9 (5) 25,6 (6) 0,0 (0) 8,9 (2) 41,9 (11) 0,0 (0) 1,9 (0) 2,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 54 33
Høyre 29 2 52 34
Venstre 7 1 44 14
Sp 22 2 51 41
Ap 24 2 56 46
SV 31 4 49 58
Sum 122 13 52 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 21 1 50 48
Venstre 8 1 43 13
Sp 18 3 49 33
Ap 29 3 55 48
SV 31 4 47 58
Miljøpartiet De Grønne 10 1 51 40
Sum 117 13 50 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 1 63 30
Høyre 24 1 49 42
KrF 8 1 50 50
Venstre 11 2 32 36
Sp 12 3 48 58
Ap 29 4 47 52
SV 26 3 51 58
Sum 120 15 48 48
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 826).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 987
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,7 %
F-2015 56,0 %
K-2015 62,4 %
S-2013 75,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Steinar Bergsland, H (2019-)
Bjørn Sverre Birkeland, Sp (2015-2019)
Steinar Bergsland, H (2011-2015)
Turid Opedal, Ap (2010-2011)
Erik Haatvedt, Ap (2007-2010)

Partier i posisjon 2019-2023 Ap, H, Frp
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Sp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Amedia / RA 10/6-2019 18,4 (5) 21,8 (6) 1,2 (0) 14,6 (4) 31,8 (8) 0,0 (0) 6,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,9 25,6 0,0 8,9 41,9 0,0 1,9 2,8 0,0 0,0
2011 38,3 27,4 8,4 6,6 10,7 2,7 5,9 0,0 0,0 0,0
2007 49,5 12,9 8,8 5,5 8,6 2,5 1,4 0,0 0,0 10,8
2003 43,1 19,0 15,1 9,8 7,6 3,5 1,9 0,0 0,0 0,0
1999 29,0 26,9 9,6 11,9 17,5 4,0 1,2 0,0 0,0 0,0
1995 32,5 10,2 0,0 7,4 44,7 3,7 1,5 0,0 0,0 0,0
1991 33,5 5,9 0,0 13,6 20,8 3,1 1,5 0,0 0,0 21,7
1987 35,8 13,7 0,0 8,6 7,6 3,5 3,3 0,0 0,0 27,6
1983 53,9 19,7 0,0 8,8 8,6 4,9 4,1 0,0 0,0 0,0
1979 50,0 22,2 0,0 7,0 9,8 5,9 5,0 0,0 0,0 0,0
1975 54,5 12,9 0,0 8,6 12,5 7,3 4,2 0,0 0,0 0,0
1971 57,8 12,0 0,0 7,6 11,3 5,0 6,4 0,0 0,0 0,0
1967 55,4 14,5 0,0 8,2 8,3 4,2 7,9 0,0 0,0 1,5
1963 55,0 15,8 0,0 6,4 7,5 5,0 6,1 0,0 0,0 4,2
1959 57,8 14,2 0,0 0,0 6,9 5,4 8,3 0,0 0,0 7,4
1955 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0
1951 54,2 10,7 0,0 0,0 6,3 7,0 11,8 0,0 0,0 9,9
1947 49,7 9,4 0,0 0,0 5,2 5,8 11,0 0,0 0,0 18,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,6 16,5 3,7 7,9 39,5 1,8 1,7 3,4 0,7 0,3
2011 37,7 23,7 10,9 6,1 14,6 2,5 2,8 0,8 0,6 0,4
2007 46,3 13,8 12,0 7,1 14,0 3,3 2,2 0,0 0,6 0,7
2003 37,3 12,0 16,7 12,9 15,5 3,6 1,4 0,0 0,4 0,2
1999 32,7 14,4 11,5 13,8 20,0 3,9 1,6 0,0 0,9 1,3
1995 36,6 9,0 7,3 10,2 28,9 3,8 1,8 0,5 0,4 1,5
1991 39,7 12,7 4,3 16,0 20,0 4,0 2,3 0,5 0,5 0,0
1987 47,4 18,7 6,3 9,8 8,7 4,4 3,5 0,0 0,6 0,6
1983 54,9 18,4 2,1 7,3 7,5 4,9 3,8 0,0 0,6 0,4
1979 51,8 21,1 0,4 5,3 9,6 5,9 4,4 0,0 0,9 0,7
1975 55,4 13,7 0,3 7,1 11,9 6,3 4,4 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,7 14,1 10,2 7,1 37,7 1,4 1,5 2,0 1,0 1,4
2013 37,8 22,8 16,8 3,4 9,5 3,1 2,9 2,2 0,9 0,6
2009 45,3 11,4 20,3 6,7 9,7 2,8 1,9 0,3 0,5 1,0
2005 45,6 7,0 18,3 8,8 13,3 3,5 2,4 0,0 0,6 0,6
2001 33,1 14,4 17,3 14,1 7,7 8,8 2,1 0,0 0,7 1,9
1997 44,4 8,7 12,0 7,9 13,1 9,4 2,5 0,1 0,6 1,3
1993 45,4 10,1 5,3 9,5 21,4 4,8 1,9 0,0 0,2 1,3
1989 42,2 14,8 8,5 13,3 14,1 4,7 1,5 0,2 0,0 0,7
1985 58,4 21,3 1,3 5,7 6,2 4,5 1,9 0,0 0,3 0,4
1981 52,6 21,5 1,9 5,7 0,0 5,0 0,0 0,0 0,5 12,8
1977 59,2 13,1 0,8 4,2 10,8 7,3 0,0 0,0 0,5 4,1
1973 49,4 10,7 2,0 13,6 0,0 7,0 0,0 0,0 0,2 17,1
1969 58,8 13,5 0,0 4,9 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 14,9
1965 54,8 16,6 0,0 7,8 0,0 11,0 8,2 0,0 0,0 1,5
1961 55,0 15,0 0,0 8,1 5,9 5,8 6,5 0,0 0,0 3,6
1957 59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 7,5 0,0 0,0 26,6
1953 55,4 13,5 0,0 0,0 6,3 7,1 9,2 0,0 0,0 8,6
1949 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 11,4 0,0 0,0 27,4
1945 51,7 10,4 0,0 0,0 4,7 6,7 9,8 0,0 0,0 16,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.1 24.6 0 11.3 34.6 0 2.1 3.3 0 0
Valgting 17,3 25,9 0,0 8,2 44,1 0,0 1,9 2,7 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned