Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Midt-Telemark

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 328 19,7 676 21,7 1 004 21,2 -5,6 21,2 6 -10
H 166 10,0 321 10,3 487 10,3 0,3 10,3 3 -2
Frp 125 7,5 302 9,7 427 9,0 1,0 9,0 3 -2
SV 95 5,7 113 3,6 208 4,4 0,5 4,4 1 0
Sp 484 29,1 976 31,4 1 460 30,9 16,3 30,9 9 0
KrF 89 5,3 142 4,6 231 4,9 -3,9 4,9 1 -4
V 95 5,7 175 5,6 270 5,7 -13,8 5,7 2 -7
MDG 200 12,0 235 7,6 435 9,2 0,8 9,2 3 -1
R 83 5,0 126 4,1 209 4,4 4,4 4,4 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 190 71,5 2 126 68,4 3 316 70,1 16,4 70,1 20 -10
H+Frp+
KrF+V
475 28,5 940 30,2 1 415 29,9 -16,4 29,9 9 -15
Nærmest til å vinne mandat: KrF (26 stemmer), tape mandat: V (39 stemmer)
Fremmøte: 58,9 % Stemmeberettigede: 8 130 Opptalte stemmer: 4 775
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 21,2 10,3 9,0 4,4 30,9 4,9 5,7 9,2 4,4 0,0
14:25 21,2 10,3 9,0 4,4 30,9 4,9 5,7 9,2 4,4 0,0
17:38 21,2 10,3 9,0 4,4 30,9 4,9 5,7 9,2 4,4 0,0
17:38 21,2 10,3 9,0 4,4 30,9 4,9 5,7 9,2 4,4 0,0
22:53 21,4 10,3 9,0 4,2 31,1 4,9 5,7 9,1 4,3 0,0
22:53 21,4 10,3 9,0 4,2 31,1 4,9 5,7 9,1 4,3 0,0
14:44 20,1 10,0 7,6 5,3 29,5 5,5 5,6 11,8 4,7 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 26,8 (8) 10,0 (3) 8,1 (2) 3,9 (1) 14,5 (4) 8,8 (3) 19,5 (6) 8,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 19,8 (6) 8,7 (2) 6,9 (2) 6,2 (2) 24,8 (7) 6,6 (2) 14,3 (4) 14,4 (4) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 25,4 (8) 7,1 (2) 7,0 (2) 3,8 (1) 29,3 (9) 4,6 (1) 6,6 (2) 11,8 (3) 4,4 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,5 (5) 9,1 (3) 6,9 (2) 8,0 (2) 25,1 (7) 6,6 (2) 12,0 (3) 17,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 19,8 (6) 8,5 (2) 6,3 (2) 6,6 (2) 26,0 (7) 6,5 (2) 12,6 (4) 14,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 2 54 24
Høyre 22 2 58 50
KrF 11 3 57 36
Venstre 24 2 50 46
Sp 26 4 51 46
Ap 30 5 54 50
SV 20 2 61 60
Rødt 13 2 47 46
MDG 19 2 47 47
Sum 186 24 53 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Bø (Telem.) og Sauherad kommuner.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / BB 29/8-2019 25,4 (8) 7,1 (2) 7,0 (2) 3,8 (1) 29,3 (9) 4,6 (1) 6,6 (2) 11,8 (3) 4,4 (1) 0,0 (0)
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 28/6-2019 22,7 (7) 9,6 (3) 7,3 (2) 6,7 (2) 30,6 (9) 5,9 (2) 6,5 (2) 8,0 (2) 2,1 (0) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,8 10,0 8,1 3,9 14,5 8,8 19,5 8,4 0,0 0,0
2011 23,4 12,8 8,9 5,5 11,2 14,8 23,4 0,0 0,0 0,0
2007 34,7 8,0 14,6 8,8 13,3 10,6 10,1 0,0 0,0 0,0
2003 32,8 7,1 16,4 13,0 16,6 8,7 5,1 0,0 0,3 0,0
1999 31,0 11,7 11,2 10,1 16,7 11,9 6,7 0,0 0,0 0,7
1995 31,8 12,1 4,7 7,2 25,7 9,2 7,5 1,9 0,0 0,0
1991 30,8 11,3 2,7 12,6 26,5 8,6 6,5 0,8 0,2 0,0
1987 40,5 14,8 4,4 7,3 15,5 9,8 7,8 0,0 0,0 0,0
1983 44,5 14,2 1,6 5,7 15,1 10,3 8,6 0,0 0,0 0,0
1979 42,0 15,3 1,7 4,4 14,5 11,8 10,3 0,0 0,0 0,0
1975 38,2 8,2 0,0 5,0 18,1 12,4 15,7 0,0 0,0 2,3
1971 43,7 5,3 0,0 5,1 18,0 10,0 14,9 0,0 0,0 2,9
1967 43,0 6,2 0,0 7,2 18,0 9,3 16,4 0,0 0,0 0,0
1963 48,2 6,6 0,0 3,3 19,3 9,4 11,5 0,0 0,0 1,5
1959 43,6 3,6 0,0 0,0 23,2 12,7 12,6 0,0 0,0 4,3
1955 48,8 3,0 0,0 0,0 21,5 12,2 8,9 0,0 0,0 5,5
1951 41,4 3,7 0,0 0,0 19,0 13,5 16,6 0,0 0,0 5,7
1947 37,9 0,0 0,0 0,0 23,7 12,4 20,7 0,0 0,0 5,3
1945 43,0 0,0 0,0 0,0 11,4 18,4 14,8 0,0 0,0 12,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,6 10,9 9,9 3,7 18,5 6,7 12,2 6,7 1,2 0,6
2011 28,2 16,0 11,0 5,4 14,5 9,0 13,4 0,7 1,1 0,6
2007 32,0 9,6 16,1 9,2 14,9 9,0 7,0 0,0 1,4 0,9
2003 31,8 7,2 17,8 12,9 17,1 7,8 4,0 0,0 1,0 0,3
1999 28,9 11,2 12,1 9,9 16,9 11,7 6,0 0,0 1,8 1,3
1995 29,4 9,6 9,7 7,0 24,5 9,6 5,9 1,5 0,9 2,0
1991 29,6 11,6 4,2 13,2 24,4 9,0 5,8 1,4 0,8 0,0
1987 39,9 15,8 7,1 6,0 14,0 10,1 6,2 0,0 0,7 0,2
1983 44,2 15,7 3,4 5,1 12,9 10,5 7,4 0,0 0,6 0,3
1979 41,2 15,9 2,2 3,8 13,9 12,6 9,4 0,0 0,4 0,7
1975 39,0 7,6 2,6 5,3 16,9 14,7 12,6 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,0 16,3 15,3 5,3 19,2 5,1 3,9 4,9 2,0 1,2
2013 33,6 17,8 15,1 4,0 9,8 8,4 5,7 3,4 0,8 1,5
2009 36,4 10,9 19,7 7,4 12,6 7,1 3,6 0,4 1,2 0,5
2005 33,3 7,6 18,9 10,4 15,0 7,7 5,7 0,0 0,7 0,7
2001 23,8 12,1 16,6 14,9 10,8 14,6 5,1 0,0 0,5 1,6
1997 31,5 7,3 12,5 8,8 16,1 16,1 5,1 0,3 0,8 1,5
1993 31,0 6,8 7,1 10,3 29,1 10,9 3,4 0,0 0,5 1,0
1989 33,9 13,4 11,9 11,8 11,6 11,9 4,0 0,9 0,0 0,8
1985 47,3 22,2 1,8 4,3 10,1 9,4 3,8 0,0 0,5 0,6
1981 41,4 18,5 2,4 4,8 0,0 11,5 0,0 0,0 0,5 21,0
1977 44,5 11,0 1,1 4,1 18,5 12,7 0,0 0,0 0,3 7,9
1973 34,4 7,2 2,9 12,1 0,0 14,3 0,0 0,0 0,2 28,8
1969 47,6 10,1 0,0 4,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 23,0
1965 46,1 10,3 0,0 6,3 0,0 25,7 11,2 0,0 0,0 0,4
1961 47,4 9,0 0,0 4,9 16,4 12,3 9,1 0,0 0,0 0,9
1957 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 10,8 0,0 0,0 25,6
1953 45,6 5,5 0,0 0,0 19,1 12,6 14,3 0,0 0,0 3,0
1949 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 26,1 0,0 0,0 21,5
1945 42,0 3,7 0,0 0,0 12,0 17,3 16,9 0,0 0,0 8,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29 9.8 7.6 4.9 8 9.6 19.9 11 0 0
Valgting 26,4 10,0 8,1 3,7 15,9 8,7 19,4 7,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned