Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nome

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 289 36,1 920 36,4 1 209 36,7 -5,7 36,7 8 -4
H 90 11,3 211 8,4 301 9,1 -0,8 9,1 2 -1
Frp 72 9,0 218 8,6 290 8,8 -3,1 8,8 2 -2
SV 54 6,8 73 2,9 127 3,9 0,2 3,9 1 0
Sp 220 27,5 879 34,8 1 099 33,4 9,9 33,4 7 0
KrF 24 3,0 72 2,9 96 2,9 -2,0 2,9 0 -1
MDG 43 5,4 92 3,6 135 4,1 4,1 4,1 1 1
Andre (vis) 8 1,0 25 1,0 33 1,0 0,0 1,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
606 75,8 1 964 77,8 2 570 78,1 8,5 78,1 17 -3
H+Frp+
KrF+V
186 23,3 501 19,8 687 20,8 -5,9 20,8 4 -4
Nærmest til å vinne mandat: KrF (17 stemmer), tape mandat: SV (25 stemmer)
Fremmøte: 63,2 % Stemmeberettigede: 5 291 Opptalte stemmer: 3 325
Oppdatert: 13/9 kl 07:59:08 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
07:59 36,7 9,1 8,8 3,9 33,4 2,9 0,0 4,1 0,0 1,0
14:25 36,7 9,1 8,8 3,9 33,4 2,9 0,0 4,1 0,0 1,0
14:25 36,7 9,1 8,8 3,9 33,4 2,9 0,0 4,1 0,0 1,0
16:29 36,9 9,0 8,8 3,7 33,7 2,9 0,0 3,9 0,0 1,0
16:29 36,9 9,0 8,8 3,7 33,7 2,9 0,0 3,9 0,0 1,0
22:52 36,9 9,0 8,8 3,7 33,7 2,9 0,0 3,9 0,0 1,0
13:40 36,8 10,7 9,1 6,3 28,1 3,1 0,0 4,8 0,0 1,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,4 (12) 9,9 (3) 11,9 (4) 3,7 (1) 23,5 (7) 4,9 (1) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,1 (0)
Poll of polls (brutt ned) 31,2 (9) 8,6 (2) 10,2 (3) 5,9 (2) 40,0 (12) 3,6 (1) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,8 (0)
Siste lokale målings 38,4 (12) 9,0 (3) 8,3 (2) 2,7 (1) 30,1 (9) 2,7 (1) 0,0 (0) 2,8 (1) 0,0 (0) 5,9 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,2 (8) 9,0 (3) 10,2 (3) 7,6 (2) 40,6 (12) 3,7 (1) 1,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,2 (0)
K-snitt september (brutt ned) 31,3 (9) 8,4 (2) 9,3 (3) 6,3 (2) 42,0 (12) 3,6 (1) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 56,1 (16) 45,7 (13) 50,1 (16) 45,8 (13) 46,0 (13) SV, Ap, H
Borgerlige 29,4 (9) 24,3 (6) 20,0 (6) 24,5 (7) 23,0 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 69,6 (20) 77,1 (23) 74,0 (23) 77,4 (22) 79,6 (23) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 30,9 (9) 45,5 (13) 32,8 (10) 45,9 (13) 47,3 (13) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,4 (12) 9,9 (3) 11,9 (4) 3,7 (1) 23,5 (7) 4,9 (1) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 48 50
Høyre 12 2 56 42
KrF 7 2 57 43
Sp 25 2 49 32
Ap 23 4 58 48
SV 19 1 59 58
MDG 8 2 44 75
Partiet De Kristne 7 0 65 29
Sum 111 15 54 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 51 40
Høyre 12 2 56 42
KrF 7 2 59 43
Venstre 7 1 56 43
Sp 26 5 40 46
Ap 29 6 51 48
SV 20 2 54 60
Partiet De Kristne 7 1 56 14
Sum 118 21 51 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 2 48 38
Høyre 15 2 58 47
KrF 7 2 54 43
Venstre 14 1 48 29
Sp 24 6 42 58
Ap 29 4 46 52
SV 23 3 55 52
Sum 125 20 49 48
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 819).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 633
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 047
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,1 %
F-2015 56,3 %
K-2015 58,6 %
S-2013 77,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Bjørg Tveito Lundefaret, Ap (2011-)
Jan Thorsen, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 21/6-2019 38,4 (12) 9,0 (3) 8,3 (2) 2,7 (1) 30,1 (9) 2,7 (1) 0,0 (0) 2,8 (1) 0,0 (0) 5,9 (0)
Norfakta / Kanalen 10/9-2015 44,0 (13) 11,7 (3) 11,9 (4) 3,2 (1) 20,6 (6) 4,0 (1) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,3 (0)
Norfakta / Kanalen 2/10-2014 40,6 (12) 15,9 (5) 11,0 (3) 2,4 (0) 19,1 (6) 5,2 (2) 2,0 (0) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,4 9,9 11,9 3,7 23,5 4,9 2,6 0,0 0,0 1,1
2011 41,0 14,7 11,9 3,1 20,4 5,4 3,5 0,0 0,0 0,0
2007 29,9 7,3 14,8 4,6 29,4 5,7 1,3 0,0 0,0 7,0
2003 20,6 5,1 11,9 14,4 30,9 6,5 0,9 0,0 0,0 9,6
1999 29,5 11,4 10,8 8,2 13,3 13,1 2,2 0,0 0,0 11,6
1995 39,4 12,8 0,0 6,5 16,4 10,3 0,0 0,0 0,0 14,7
1991 32,8 17,4 0,0 15,7 13,6 10,4 0,0 0,0 0,0 10,1
1987 42,5 12,7 0,0 7,5 7,6 9,5 5,1 0,0 0,0 15,1
1983 47,6 12,8 0,0 8,9 14,5 10,9 5,2 0,0 0,0 0,0
1979 44,8 16,2 0,0 7,7 11,8 12,3 7,2 0,0 0,0 0,0
1975 40,5 9,5 0,0 12,3 15,4 14,9 0,0 0,0 0,0 7,5
1971 43,2 4,9 0,0 9,5 16,5 11,1 8,4 0,0 0,0 6,5
1967 49,2 7,2 0,0 7,8 14,6 9,7 11,6 0,0 0,0 0,0
1963 54,6 6,8 0,0 4,7 14,9 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
1959 58,8 5,8 0,0 0,0 14,0 12,7 8,7 0,0 0,0 0,0
1955 49,5 0,0 0,0 0,0 20,5 13,6 16,4 0,0 0,0 0,0
1951 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 31,5
1947 39,2 2,9 0,0 0,0 6,0 20,4 15,3 0,0 0,0 16,3
1945 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 42,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,0 10,8 11,9 2,9 21,8 5,3 2,7 2,8 0,8 1,0
2011 38,7 16,2 13,3 3,1 17,8 5,8 3,2 0,8 0,8 0,5
2007 33,6 9,2 18,3 5,9 23,1 6,2 1,9 0,0 0,6 1,2
2003 29,6 8,0 17,5 13,4 20,5 7,7 1,8 0,0 0,6 0,9
1999 32,0 13,4 13,3 8,4 14,4 12,5 2,8 0,0 0,9 2,2
1995 38,4 11,1 9,1 6,1 18,3 10,4 2,5 0,5 0,5 3,1
1991 34,4 15,2 3,6 15,6 17,7 10,1 2,4 0,6 0,4 0,0
1987 45,5 15,2 6,5 7,6 9,6 10,6 4,6 0,0 0,2 0,2
1983 47,9 15,8 1,7 7,6 10,6 11,0 4,4 0,0 0,3 0,7
1979 44,8 16,6 0,5 7,3 11,3 12,6 6,0 0,0 0,2 0,8
1975 40,6 9,2 0,7 12,5 15,3 15,2 3,6 0,0 0,0 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,2 17,7 14,5 4,0 19,8 4,2 1,7 2,7 1,2 1,1
2013 39,6 18,7 18,0 2,8 8,0 6,0 3,3 1,6 0,4 1,6
2009 40,2 11,8 22,6 4,4 12,0 5,6 1,9 0,3 0,8 0,5
2005 39,5 8,0 21,1 8,1 12,0 7,5 2,6 0,0 0,5 0,7
2001 28,1 13,6 17,3 14,0 8,9 13,4 2,3 0,0 0,5 1,8
1997 37,7 8,6 13,0 8,4 12,3 15,0 3,1 0,2 0,4 1,3
1993 38,1 7,8 6,0 10,2 23,2 11,3 2,2 0,0 0,3 1,0
1989 38,3 14,4 11,1 13,9 7,7 11,6 2,2 0,2 0,0 0,7
1985 52,5 20,9 1,4 4,6 7,3 10,3 2,4 0,0 0,2 0,5
1981 44,7 17,9 1,6 9,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,2 14,6
1977 48,1 11,0 0,9 6,6 14,9 14,3 0,0 0,0 0,1 4,2
1973 37,8 7,6 2,4 14,9 0,0 17,9 0,0 0,0 0,1 19,3
1969 52,0 9,4 0,0 4,9 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 23,3
1965 49,7 10,9 0,0 7,4 0,0 22,3 9,4 0,0 0,0 0,4
1961 58,4 9,1 0,0 3,6 11,5 10,5 5,8 0,0 0,0 1,2
1957 63,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 7,2 0,0 0,0 18,9
1953 61,1 6,0 0,0 0,0 9,0 12,1 9,5 0,0 0,0 2,3
1949 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 17,2 0,0 0,0 17,6
1945 45,7 6,6 0,0 0,0 6,1 17,3 13,6 0,0 0,0 10,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 47.5 9.9 10.4 4 18.1 6.4 2.4 0 0 1.4
Valgting 41,6 10,0 12,2 3,7 24,3 4,7 2,6 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned